Spijkerkwartier/Spoorhoek

Website van de meest dynamische wijk in Arnhem....

Laatste nieuws

Opbouw- en kinderwerk blijft minimaal in 2004 gehandhaafd!!

In de gemeenteraadsvergadering van 13 oktober heeft de raad unaniem een motie van D66 (zie hieronder) aangenomen om het opbouw- en kinderwerk in het Spijkerkwartier/Spoorhoek minimaal in 2004 te handhaven. In breder verband is besloten dat de gemeente eerst een duidelijke visie over welzijnswerk moet ontwikkelen voor er geschoven gaat worden met geld en mensen of er bezuinigd gaat worden op Welzijn.

Naar aanleiding het voornemen van de gemeente om het opbouw- en kinderwerk in onze wijk te stoppen is er vanuit diverse vrijwilligersorganisaties een aktiegroep gevormd. Deze hebben een flyer gemaakt en rondgestuurd met een oproep aan iedereen om de politici te mailen. Daarnaast is aan alle gemeenteraadsleden een brief gestuurd om de situatie uit te leggen en te pleiten voor behoud van professionele ondersteuning van het wijkwerk.

Lees hier de reacties van bewoners.

Lees hier meer over hoe het opbouwwerk is ontstaan en wat er gebeurt als dat wegvalt.

Lees hier de brief die 4 oktober jl naar alle gemeenteraadsleden is verstuurd.

Lees hier de motie van D66 die tijdens de raadsvergadering van 13 oktober unaniem is aangenomen.

 

Naar boven