Nieuws 2004

21-12-04

Prostitutie toch naar het Billiton terrein?

Een eroscentrum op industrieterrein Het Broek is voor de bordeelbazen toch een optie. De seksexploitanten zijn onder voorwaarden bereid naar het Billiton-terrein aan de Westervoortsedijk te verhuizen. Die mededeling van de advocaat van de Belangenvereniging Exploitanten Spijkerkwartier (BES) verraste iedereen gistermiddag in de Arnhemse rechtszaal.

Gisteren stonden de BES en bordeelexploitant Rudy Kousbroek tegenover de gemeente Arnhem.Zij hadden de voorzieningenrechter gevraagd het besluit van de gemeente Arnhem te schorsen die de seksinrichtingen in de rosse buurt in het Arnhemse Spijkerkwartier nog dit jaar wil sluiten.

Het hoogste rechtsorgaan, de Raad van State, heeft daarvoor toestemming verleend, maar wel gesteld dat door de gemeente Arnhem 'aandacht moet worden besteed aan de gang van zaken rond een alternatieve locatie en, in samenhang daarmee, aan de vraag of financiële compensatie aan de orde zou kunnen zijn'. Daar ging het getouwtrek tussen drie advocaten van de exploitanten en de stadsadvocaat gisteren in de Arnhemse rechtszaal over. Donderdag doet de rechter uitspraak. Die dag wordt dus duidelijk of de rosse buurt nog dit jaar wordt gesloten of voorlopig toch nog open mag blijven.

(Bron: De Gelderlander


19-12-04

Voortdurende onzekerheid, ook tijdens de kerstdagen

Nederland heeft ongeveer 600 militairen naar Irak gestuurd. Zij opereren vanuit een basis in het zuidwesten van het land en proberen in samenwerking met de lokale overheid een stabiele situatie te creëren. Thuis in Nederland blijven familie, partners en vrienden achter en hopen op een goede afloop.
Claudine werkt in het Spijkerkwartier. Haar vriend is met zijn onderdeel van de Luchtmobiele Brigade op 5 november uitgezonden. De Redactie van de Website interviewde haar ruim een maand later en vroeg haar hoe zij dit ervaart.Het interview.

(Bron: eigen redactie)


15-12-04

Spoorhoek kiest twee speerpunten

In het kader van het Speerpuntenbeleid van de gemeente kon de Spoorhoek in november zelf aangeven welke problemen met voorrang moeten worden aangepakt. De Werkgroep Spoorhoek heeft een voorstel voor zulke 'speerpunten' gedaan, en op de buurtavond in november is democratisch gekozen voor:
1) Veiliger maken van de Juffersteeg
2) De aanleg van 'verticaal groen'.
Dit laatste omdat er nauwelijks openbaar groen is in de wijk. Bovendien is er ook bijna geen plaats voor. Studenten van de Hogeschool Larenstein hebben al een veelbelovend plan voor dergelijk verticaal groen gemaakt!

(Bron: eigen redactie)


8-12-04

Parkeerwacht mishandeld in de Hommelstraat

Twee mannen van 20 en 26 jaar zijn dinsdagmiddag aangehouden in de Hommelstraat. Ze worden verdacht van mishandeling van een 35-jarige parkeercontroleur. De twee waren net bekeurd door de controleur en twee collega's en raakten in conflict. In het gevecht dat daarna volgde werd de parkeerwacht licht gewond. Te hulp geroepen agenten hebben het tweetal aangehouden en vastgezet.

(bron: de Gelderlander).


6-12-04

Man aangehouden op dak

Een 34-jarige man is vandaag aangehouden door de politie op het dak van zijn eigen woning in het Spijkerkwartier. De politie kwam, omdat de man verdacht werd van mishandeling van zijn 40-jarige vrouw. Hij zou haar hebben geslagen. Toen de agenten arriveerden, bleek de man naar het dak van zijn woning te zijn gevlucht. Daar is hij aangehouden en meegenomen voor verhoor

(bron: eigen redaktie).


1-12-04

Krikke zet sluiting rosse buurt door

Burgemeester Krikke volgt het advies van de Commissie Beroep en Bezwaar op en gaat door op de ingeslagen weg. Aldus het persbericht van de gemeente. Ze wil geen vergunningen verlenen aan de raamexploitanten. Het wachten is nu op de uitspraak van de voorzieningenrechter, over vier weken. De raamexploitanten hebben daar een procedure aangespannen. De rechter moet bepalen of het besluit van Krikke goed is beargumenteerd. Krijgt de gemeente ongelijk dan kunnen de ramen nog niet dicht. Krijgt de gemeente wel gelijk dan spannen de exploitanten een nieuwe juridische procedure aan. Zij willen een alternatief en schadevergoeding.
Met dat alternatief is de gemeente bezig. De bestemming 'zware industrie'op het Bilitonterrein stond een prostitutiecomplex in de weg. Het bestemmingsplan wordt nu veranderd. Het wordt 'middelzware industrie'.
De schadevergoeding wordt ook geregeld. De exploitanten kunnen zich straks melden bij een onafhankelijke commissie die de schadeclaims beoordeelt en het stadsbestuur vervolgens advies geeft.

(Bron: eigen redactie)


22-11-04

Schooltuin dreigt te worden verkocht

Burgemeester en Wethouders gaven onlangs groen licht voor de verkoop van bijna honderd gemeentelijke panden. Daaronder is ook het rijksmonument Spijkerstraat 49/Boekhorstenstraat 58. In dit pand zitten momenteel in de ene vleugel ateliers van het SLAK en in de andere vleugel theater 't Hof. Bij het pand ligt de Schooltuin, met twee grote Kastanjes, bloemenborders en een jeu de boules-baan.
De Groengroep Spijkerkwartier maakt zich buitengewoon ongerust over de verkoop van dit pand omdat ook de openbare tuin bij deze verkoop wordt inbegrepen. 'Het zou echt een verlies zijn als die openbare tuin wordt afgestoten.In die hoek van de wijk is bijna geen openbaar groen' aldus de Groengroep,' De tuin beslaat ongeveer 650 vierkante meter, dus we praten over 10% van het openbare groen in onze wijk.' De Groengroep wil alles in het werk stellen om de tuin te behouden als openbaar gebied en heeft al contact gehad met wijkwethouder Chris de Ronde hierover. De Arnhemse gemeenteraad moet hierover nog een definitieve beslissing nemen.

(Bron: eigen redactie en de Gelderlander)


21-11-04

Frank Foks krijgt D'66-penning

Zaterdag hield D'66 haar landelijke partijcongres in Musis Sacrum. Tijdens de bijeenkomst kreeg Frank Foks, actieve wijkbewoner uit de Parkstraat, de Jet de Bussy-Penning overhandigd.De penning werd voor het eerst uitgereikt en is bedoeld voor D'66 leden die zich plaatselijk hebben ingezet. Frank Foks maakt zich al jaren verdienstelijk gemaakt voor D'66. Onder andere als raadslid tussen '90 en '99. De penning is vernoemd naar Jet de Bussy, jarenlang de drijvende kracht achter D'66 Amsterdam.

(Bron: eigen redactie en de Gelderlander)


17-11-04

Top 3 Wijkspeerpunten Spijkerkwartier bekend

Woensdagavond 17 november werd in de Lommerd een avond gehouden over Speerpunten voor het Spijkerkwartier. Er konden 3 Speerpunten worden gekozen. De Spoorhoek hield een aparte avond om tot 2 Speerpunten te komen. De 5 Speerpunten samen gaan deel uit maken van het Wijkwerkplan Spijkerkwartier/Spoorhoek. Gezien de hoeveelheid reacties op de oproep van opbouwwerker Erma Cobussen mocht een hoge opkomst verwacht worden. Dat viel tegen. Slechts 16 mensen namen de moeite naar de Lommerd te komen.
In het totaal zijn er 28 bijdragen voor de Speerpunten Spijkerkwartierbinnengekomen. Veel per e-mail.
Deze zijn vanwege overlapping teruggebracht tot 23 keuzepunten. Tijdens de avond konden alle aanwezigen hun voorkeur duidelijk maken voor 3 daarvan. Als Speerpunten voor 2005 werden uiteindelijk de volgende 3 vastgesteld:
- Voldoende veilige speelplekken voor kinderen.
- Veiliger oversteek Parkstraat t.h.v. broodje Fox voor schoolgaande kinderen.
- Voetbalkooi voor jongeren.
Deze Speerpunten worden nog besproken in het Wijkplatform en na goedkeuring opgenomen in de Wijkwerkplannen van 2005. Vervolgens bekijken de gemeentelijke diensten of ze haalbaar zijn. Daarna neemt B&W een besluit of ze al dan niet worden uitgevoerd. En zoja, op welke termijn dat gebeurt.

(Bron: eigen redactie)


16-11-04

Gemeente wil onroerend goed gaan verkopen

Omdat het onderhoud te duur wordt, wil B&W circa 100 panden verkopen. Daarnaast blijven circa 100 andere panden eigendom van de gemeente. In december moet de Gemeenteraad hierover een besluit nemen. Ook in het Spijkerkwartier komen een aantal panden in de verkoop. Hier het overzicht.
Te verkopen panden, adres en omschrijving:
- Eusebiusbuitensingel 38/39, kantoorruimte
- Hertogstraat 3, beneden-/bovenwoning
- Parkstraat/Singelstraat, grondperceel 232 m2
- Spijkerstraat 185, woonhuis
- Spijkerstraat 49/Boekhorstenstraat 58, voormalig schoolgebouw, thans ateliers
Te behouden panden, adres en omschrijving:
- Eusebiusbuitensingel 22b, dagopvang dak- en thuislozen/parkeerterrein
- Parkstraat 34a, theater

(Bron: eigen redactie)


15-11-04

10 jaar Spekcheques in speciaal boekje

Woensdag 10 november vond opnieuw de uitreiking van de Spekcheques plaats. Het is een beloning voor vrijwilligers die zich buitengewoon hebben ingespannen voor hun eigen buurt of buurtgenoten. Dit jaar was het een extra bijzondere bijeenkomst omdat de Spekcheque 10 jaar bestaat.Ter gelegenheid daarvan is een klein boekje uitgegeven. Daarin staan onder andere de Watertuin en het Daklozenproject van Tonnie van den Herik. Overigens zijn er de afgelopen 10 jaar veel meer Spekcheques in Spijkerkwartier en Spoorhoek terecht gekomen.

(Bron: eigen redactie)


12-11-04

Commissie oordeelt: burgemeester mag rosse buurt mag wel sluiten

Burgemeester Krikke mag de rosse buurt wel sluiten. Dat stelt de commissie beroep en bezwaar in de bezwaarschriftenprocedure die door de raamexploitanten was aangespannen. Volgens de commissie is het niet nodig dat er een alternatieve locatie of een schadevergoeding is op het moment dat de ramen worden gesloten. de burgemeester moet in een nieuw besluit voor bestuursdwang wel een toelichting geven hoe de afwikkeling van mogelijke schadeclaims wordt geregeld en op welke termijn een alternatieve locatie gereed is. De burgemeester neemt op korte termijn een besluit wat ze met het commissie-advies doet. De raamexploitanten, die gedacht hadden deze procedure te winnen, zetten hun juridische strijd voort.

(Bron: de Gelderlander)


6-11-04

Met bezems en vuilniszakken door de wijk

Een keer per jaar eens flink met de bezem door de wijk. In de Spoorhoek toog een groepje bewoners zaterdag enthousiast aan de najaarsschoonmaak om de rotzooi op te ruimen. Prikkers, vuilniszakken, bezems, containers, handschoenen stonden al klaar: handen uit de mouwen en opruimen maar! Aan het eind van de morgen zijn er tien vuilniszakken en vier containers vol afval verzameld. Bij verschillende boomspiegels zijn winterviooltjes en heideplantjes gepoot om de wijk op te fleuren. De Spoorhoek kan er weer een jaartje tegen.

"Ik erger me aan de rommel in de wijk", motiveert Jacq Top zijn aanwezigheid. "Niemand kijkt er om naar prullenbakken. Met z'n allen geven wij een voorbeeld aan de wijk: ruim je rommel op." Hij zegt er wel eens wat van als iemand zijn rotzooi gewoon op straat gooit. "Dan krijg je meestal te horen 'bemoei je met je eigen zaken'. Maar het zíjn mijn zaken, ik woon in deze wijk." Hondenpoep, ook zo'n ergernis. "Terwijl er genoeg uitlaatveldjes in de buurt zijn", zegt Top. "Maar de mensen laten hun hond gewoon voor de deur poepen en laten het vervolgens liggen. Ik was laatst in Londen, daar kost zoiets 500 pond. Misschien moeten we hier ook hoge boetes gaan uitdelen."

Subhas Ramsoedjas kan erover meepraten. Nog maar net op pad en hij stapt middenin een hondendrol. "Ik vind het vreselijk dat mensen er zo'n troep van maken op straat. Je ziet het ook in het centrum van Arnhem. Iedereen gooit de rotzooi maar van zich af. Servetjes, kauwgom, peuken." Ramsoedjas hoopt dat andere wijkbewoners zien dat er een groep mensen is die zich bezorgd maakt om de wijk. "Dat stimuleert anderen misschien ook. Eigenlijk zou deze actie veel vaker moeten plaatsvinden. Ik zou daar best één keer in de maand tijd voor vrij willen maken.

(Bron: de Gelderlander)


5-11-04

Rosse buurt wellicht weken langer open

De rosse buurt in het Arnhemse Spijkerkwartier blijft naar alle waarschijnlijkheid langer open. De geplande sluitingsdatum van 24 november wordt niet gehaald nu de prostitutiebazen gisteren via de voorzieningenrechter een overwinning hebben geboekt.

De Raad van State heeft eerder bepaald dat de ramen uit het Spijkerkwartier moeten verdwijnen, maar daarbij ook aangegeven dat burgemeester Krikke 'aandacht' moet besteden aan het ontbreken van een alternatieve locatie. Krikke moet met de prostitutiebazen over die nieuwe plek overleggen en kijken naar een financiële vergoeding.

Afgelopen week liet Krikke weten weinig mogelijkheden te zien voor deze drie zaken en daarvan heeft de voorzieningenrechter nu gezegd dat de burgemeester met goede argumenten moet komen. Vervolgens wil hij zich daar rustig over buigen. De rechter heeft derhalve besloten dat hij vier weken de tijd neemt om het nog door Krikke te nemen besluit te beoordelen.

(Bron: de Gelderlander)


4-11-04

Trektunnel onder het Velperplein

Zonder dat het verkeer er last van hoeft te hebben, wordt eind deze maand onder het Velperplein een tunnel aangelegd. De tunnelbak wordt onder het wegdek doorgetrokken. De tunnel wordt september volgend jaar de nieuwe toegang tot de Musis-parkeergarage.

Aan de inrit, voor de deur van bioscoop Rembrandt, wordt volop gewerkt. Hier hoeft het werk niet ondergronds te gebeuren, want de inrit komt onder gras, niet onder asfalt. Er is eenvoudigweg een gat gegraven, waarin het beton in bekisting wordt gegoten. Hetzelfde procédé bij de parkeergarage zelf. Daar komt later een stoep over de tunnel heen; ook hier wordt het beton in een gat op zijn plaats gelegd. Tussen de inrit bij Rembrandt en de uitrit van de garage, bij de schouwburg, ligt een afstand van wel vijfhonderd meter. De tunnel die nu in aanbouw is, wordt de langste van Arnhem.

(Bron: de Gelderlander)


3-11-04

Exploitanten Smits en Evers willen vergunning voor 'sekshuizen'

Het risico bestaat dat er twee grote sekshuizen achterblijven in de rosse buurt na sluiting van de raamprostitutie. De seksexploitanten Smit en Evers hebben de gemeente Arnhem een vergunning gevraagd voor zogenoemde 'seksinrichtingen'. Smit heeft de zogenoemde Cupido-panden aan de Spijkerstraat op de eerste en tweede etage. Evers heeft Fun Castle aan de Karel van Gelrestraat met binnen peeskamers, videocabines en een seksbioscoop. De exploitanten stellen dat de gedwongen sluiting van de raamprostitutie niet voor hun 'inpandige' bordelen geldt. Sekshuizen zijn in Arnhem, onder voorwaarden, wel toegestaan.

(Bron: de Gelderlander)


1-11-04

Raamexploitant Kousbroek naar Commissie

Burgemeester Krikke wil dat 24 november alle ramen in het Spijkerkwartier sluiten. Rudy Kousbroek, raamexploitant, is op maandag 1 november naar de Commissie Beroep en Bezwaar gegaan om zijn standpunt over de dreigende sluiting duidelijk te maken. Hij wil een duidelijk alternatief en compensatie. 'Dat is voor elk ander bedrijf gebruikelijk. De gemeente speelt een gemeen spelletje, waarbij zijzelf steeds de regels verandert!' ,aldus Kousbroek.

(Bron: Stadsomroep Arnhem)


22-10-04

59 bekeuringen in de wijk

Bij een extra surveillance in de binnenstad en het Spijkerkwartier zijn woensdagavond 59 processen verbaal opgemaakt voor diverse verkeersovertredingen.
Een bestuurder werd aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook werd een persoon aangehouden, omdat hij nog diverse geldboetes had openstaan. Daarnaast werd een controle gehouden op illegale prostitutie.

(Bron: de Gelderlander)


18-10-04

Opheffing Schooltuin bij School V dreigt

Onlangs heeft de gemeenteraad besloten een deel van het onroerend goed dat in eigendom is van de gemeente van de hand te doen. Met name panden die niet door de gemeente zelf worden gebruikt staan op de nominatie te worden verkocht. Ook school V, aan de Spijkerstraat valt daaronder. Het is een Rijksmonument, dat momenteel verhuurd is aan het Slak. In de voormalige school hebben een aantal kunstenaars al lange tijd een atelier. Voor de school ligt een openbare tuin die door vrijwilligers van Groengroep in samenwerking met Stadsbeheer wordt onderhouden. Bij verkoop zal deze openbare tuin waarschijnlijk mee verkocht worden. 'Als dit inderdaad het geval zal zijn, is een buitengewoon slechte zaak' , aldus de Groengroep. 'Niet alleen verdwijnt er dan opnieuw een stuk van het toch al schaarse groen, maar bovendien is dat in een hoek van de buurt waar al nauwelijks groen is!'

(Bron: reactie Website)


13-10-04

Gebiedsagenten waarschuwen voor nepcontroleurs

De gebiedsagenten van het Spijkerkwartier, Henk de Borst en Manon Niemeijer krijgen de laatste tijd regelmatig meldingen binnen van mensen die lastig gevallen zijn door zogenaamde “controleurs”. Als deze “controleurs” weg zijn, ontbreekt vaak een portemonnee of andere waardevolle goederen. Ze adviseren altijd om een legitimatie te vragen als er mensen voor de deur staan die zeggen te komen voor controle van gas, water of elektriciteit. Echte controleurs zullen begrip hebben voor deze situatie. Een controleur is over het algemeen alleen. Er zijn geen twee mensen nodig om een meter na te kijken. Nu de herfst- en winterperiode weer zijn aangebroken gebeurt het ook nagenoeg ieder jaar dat er zogenaamde “schoorsteenvegers” en “tuinmannen” op pad gaan. De rekeningen van deze mensen zijn vaak enorm groot. Meestal gaat het dan ook om niet officieel erkende bedrijven. Ook in dit geval is het verstandig om een legitimatie te vragen en na te gaan of het om een officieel erkend bedrijf gaat. Bovendien is het belangrijk vooraf een offerte te vragen om verrassingen te voorkomen.
Als u het niet vertrouwt, neem dan contact op met de politie. Zij zijn zeer geïnteresseerd in dit soort oplichters.

(Bron: Gebiedsagenten Spijkerkwartier)12-10-04

Brommerrijder krijgt drie bekeuringen

Een achttienjarige jongen maakte dinsdagmiddag onder het oog van de politie met zijn brommer een slip van 180 graden in de Driekoningenstraat. De jongen werd bekeurd voor rijden zonder helm, certificaat en verzekering. Vermoedelijk volgt nog een bekeuring voor rijden zonder gele platen. Ook werd procesverbaal opgemaakt voor gladde banden en slechte remmen. Toen de jongen vervolgens voor de voeten van de agenten een peuk op de grond gooide en die niet wild oprapen, kreeg hij een volgende bekeuring van vijftig euro. De brommer is in beslag genomen voor technisch onderzoek.

(Bron: Stadsomroep Arnhem)


11-10-04

PvdA-raadslid breekt arm op Velperbuitensingel

Een raadslid van de PvdA heeft zijn arm gebroken toen hij ter hoogte van Rembrandt over een stalen bouwplaat reed en ten val kwam. Een lastige breuk die niet in het gips gezet kan worden. Hij zit nu thuis. Hij verwijt de gemeente de gemeente nalatigheid bij controle op de bouw en wil hierover een juridische procedure beginnen. Hij ziet deze rechtsgang als een manier om zijn mogelijkheden als burger te testen in dit soort zaken. Het gaat niet om het geld, zegt hij. De eventuele schadevergoeding wil hij aan een goed doel geven.

(Bron: de Gelderlander)


9-10-04

Schietpartij Thorbeckestraat

Op zaterdagavond heeft een man op de Thorbeckestraat schoten afgevuurd op een prostituee en haar vriend. De klant was eerder op de avond na een bezoek aan de prostituee weggegaan. Ze hadden toen een conflict over de betaling. Toen de prostituee en haar vriend later het pand verlieten, rende de klant op hen af en schoot, vermoedelijk met een gasalarmpistool, vijf of zes schoten op hen af. Daarna rende de vriend op de klant af en vielen er klappen. De onbekende dader is er vervolgens vandoor gegaan.

(Bron: Stadsomroep Arnhem)


5-10-04

Reacties op uitspraak over prostitutie (3)

De gebiedsagenten van het Spijkerkwartier, Henk de Borst en Manon Niemeijer vrezen dat de controle op loverboys een stuk moeilijker wordt als Arnhem geen rosse buurt meer heeft. Nu spreken ze geregeld de meisjes die slachtoffer zijn en vertellen ze waar ze terecht kunnen met hun problemen. De loverboys zijn bekend en worden nauwlettend in de gaten gehouden.

(Bron: de Gelderlander)


2-10-04

Massale demonstratie Museumplein

Zaterdag 2 oktober organiseerden de vakbonden een demonstratie tegen het kabinetsbeleid. Naar achteraf bleek de grootste vakbondsdemonstratie ooit met een opkomst van 300.000 mensen.
Volgens het door de redactie van de Website gehanteerde Spijkergetal S zouden ongeveer 100 mensen uit het Spijkerkwartier hebben deelgenomen. Van een is het in ieder geval zeker dat ze er was. Zij nam meteen de gelegenheid te baat om de aandacht te vestigen op het specifieke probleem van onze wijk en de actie die daarvoor gevoerd wordt door vrijwilligers. Leden van de PvdA en SP uit Arnhem waren er ook. Dus zelfs op het Museumplein moet de noodroep uit het Spijkerkwartier zijn overgekomen!

(Bron: redactie Website, foto: Josien Sewüster)
1-10-04

Auto tegen gevel Nieuwe Land

Een vijftienjarige jongen had vrijdag de autosleutels van zijn broer gekregen om een zakje snoep uit de auto halen. Hij wilde van de Spijkerstraat het Nieuwe Land inrijden, nam de bocht te ruim en botste tegen de gevel van het woonhuis van de familie Demirai.
Ayden Demirai voert al lange tijd actie tegen het drukke en gevaarlijke verkeer door het smalle straatje. Op 21 juli bepaalde de Raad van State dat de gemeente haar besluit om het straatje niet af te sluiten ovoldoende heeft gemotiveerd en moet heroverwegen. Op de foto Ayden met zijn zoontje.

(Bron: De Gelderlander, foto:Jan Wamelink)
1-10-04

Reacties op uitspraak over prostitutie (2)

Mevrouw Attila, van cafetaria Attila: Ik moet de zaak sluiten. De meisjes in de rosse buurt zijn mijn enige klanten. En mensen komen niet helemaal de wijk in om hier friet te halen.

Renate Raaymakers van zonnestudio Sunshine Island: Het zijn een stuk of zes meisjes die hier regelmatig komen. Ik praat soms wel met ze over de klanten die ze hadden en hoe het ging. Een daling van de inkomsten verwacht ik niet.

Willie Wijers van parfurmerie Van der Plas: De prostituees komen hier regelmatig. Gelukkig hebben we ook andere klanten, dus echt erg is het niet. Ook vrouwen die er uit zijn gestapt, komen hier nog regelmatig.

Rob van Erotica: Belachelijk, hoe kunnen ze die bordelen nu sluiten? Het hoort toch bij de stad?! De kouwe kak die hier achter is komen wonen verpest het. Nee, aan de omzet merk ik het straks echt niet.

Bart van der Meer, advocaat exploitanten: Uit de zinsnede 'aandacht zal hebben te besteden' in de uitspraak van Raad, valt maar een conclusie te trekken. Ik verwacht dat we binnenkort door de burgemeester worden uitgenodigd om te praten over een alternatieve locatie en over en schadevergoeding!

Dick Tiemens, fractievoorzitter PvdA: De of-vraag is duidelijk beantwoord. De rosse buurt moet weg. Maar nieuwe procedures van de bordeelbazen zullen gaan over de vraag waarheen en hoeveel.

Burgemeester Krikke is niet al te bevreesd. Ze heeft de stadsjuristen opdracht gegeven artikel 2.5 in de uitspraak nader te bestuderen.

Pieter-Bas Beekman van de Raad van State erkent dat de uitspraak een nieuwe discussie opwerpt. De burgemeester moet nu een besluit over bestuursdwang nemen. Ze kan motiveren dat ze de ramen gaat sluiten zonder alternatieve locatie of compensatie. Of dat juist is wordt mogelijk getoetst door de voorzieningenrechter, daarna de rechter en het laatst bij de Raad van State. Zo'n procedure kan nog wel anderhalf jaar duren.

(Bron: de Gelderlander)


30-9-04

Reacties op uitspraak over prostitutie (1)

Rudy Kousbroek, raamexploitant, winkelier, galeriehouder en uitgever: Ik had de kansen wat betreft de uitspraak altijd op fiftyfifty geschat. Mijn panden ga ik niet verkopen. Ik maak er woningen van en dan zal ik ze verhuren.Sommige meisjes zitten al heel lang bij mij, die kunnen nergens meer terecht. Er zijn nog wel oplossingen voor, die ik nog niet aan de grote klok hang.

Bert Boermans, woordvoerder Werkgroep: Als werkgroep hebben we altijd geijverd voor een goed leefklimaat in de buurt. Wij hebben altijd gezegd dat raamprostitutie niet thuishoort in een woonwijk. Het geeft veel overlast, vroeger het rondrijden, nu het parkeren, rondhangen en wildplassen. Veel inbraken in auto's met name van bezoekers. Wij zijn blij met de uitspraak. De exploitanten zijn al heel lang op de hoogte van het voornemen tot sluiting maar zijn er altijd tegenin gegaan. Het zou goed zijn als ze meedenken over andere oplossingen.

Gerrie Elfrink, fracievoorzitter gemeenteraad SP: Een verkleind gebied was beter geweest. Daar zijn wij altijd voor geweest. Het is al kleiner en het geeft geen overlast meer. De prostitutie komt nu in een illegaal circuit met alle problemen daarbij. De schadevergoedingen kosten heel veel geld, wat nu in de zakken van de pooiers verdwijnt. Dat had beter aan het opknappen van de buurt besteed kunnen worden. Een alternatieve locatie kost ook veel geld. Het consequent doorzetten van het raadbesluit is natuurlijk wel goed.

(Bron: Stadsomroep Arnhem)


30-09-04

Bouw Mediamarkt op diepste punt

De bouw van de Mediamarkt is sinds enige tijd aan de gang.
Hier een blik in de gigantische bouwput, waarin straks de parkeergarage komt.
Op de achtergrond de Spoorwegstraat, met links bioscoop Rembrandt.
(Bron: Redactie website, foto's Henk Lasschuit)


29-09-04

Prostitutie moet definitief weg!

De Raad van State heeft vandaag de burgemeester gelijk gegeven in haar besluit de exploitanten geen vergunningen voor raamprostitutie in het Spijkerkwartier te verlenen. Dat betekent dat nu maatregelen genomen kunnen worden de rosse buurt definitief uit het Spijkerkwartier te laten verdwijnen. Tegen deze uitspraak kan niet meer in beroep worden gegaan.

(Bron: Redactie website)


28-09-04

Deze week uitspraak prostitutie?

Hoewel vorige week in de krant een bericht verscheen dat de uitspraak van de Raad van State nog even op zich laat wachten, staat nu op de website van de Raad van State dat woensdag as uitspraak gedaan wordt. Het gaat om het besluit van de gemeente Arnhem om de prostitutie in het Spijkerkwartier te beeindigen. De belangenvereniging van exploitanten (BES) heeft een bezwaarprocedure hierover in januari verloren, maar is in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Deze site houdt u op de hoogte.

(Bron: Redactie website)


27-09-04

Vrijwilligers in aktie

De begroting van de gemeente Arnhem staat weer op stapel. Op 4 en 5 oktober zal deze worden behandeld in de raadsvergadering. Daarin wordt voorgesteld fors te bezuinigen op de post Welzijn. Dat heeft waarschijnlijk gevolgen voor het opbouwwerk in onze wijk. Onze opbouwwerker zorgt voor professionele ondersteuning van de vrijwilligers. Informatievoorziening, structuur, bindmiddel, sociale cohesie en centraal aanspreekpunt zijn allemaal termen die op het profiel van een opbouwwerker van toepassing zijn. De vrijwilligers zijn dan ook van mening dat zonder deze ondersteuning het vrijwilligerswerk langzaam maar zeker afbrokkelt en zal verdwijnen. Dat zou toch zonde zijn! In een gezamenlijk overleg is besloten dit onder de aandacht van de politici te brengen door een brief hierover te sturen, in te spreken in de raadsvergadering en een oproep te doen aan alle bewoners om zijn/haar eigen verhaal door te mailen.

(Bron: Redactie website)


26-09-04

Lommerd autovrij

Zondag was er in De Lommerd van alles te doen in het kader van de jaarlijkse Autovrije Dag. Het is voor het tweede jaar dat Arnhem meedoet aan dit landelijke initiatief, mara de organisatoren waren teleurgesteld over de gricnge deelname. 'Het was al wel beter dan vorig jaar, maar in 2005 moet het een volwassen evenment worden', aldus de organisatoren.

(Bron: De Gelderlander)


23-09-04

Worstelen in de Rosse buurt

Rudy Kousbroek was de grote sponsor van worstelvereniging Achilles Sandow. Na een conflict met het bestuur gaat hij zijn eigen weg met Sandow én neemt de topworstelaars van Achilles met zich mee. In 'het kerkje van Kousbroek' in de Spijkerstraat, boven de prostituées, gaat nu geworsteld worden. Op weg naar de landstitel.

(Bron: De Gelderlander)23-09-04

Opnieuw uitstel van sluiting rosse buurt

De sluiting van de rosse buurt is opnieuw met tenminste twee maanden uitgesteld. Burgemeester Krikke gaat niet eerder dan 24 november over op bestuursdwang om de raam-exploitanten hun bedrijven te laten beeindigen. Oorspronkelijk was dat 30 september.
Directe aanleiding is de vertraging van de uitspraak van de Raad van State, waar het hoger beroep loopt van de bordeelhouders tegen het besluit van de gemeente om de exploitatie-vergunningen voor seksinrichtingen in het Spijkerkwartier te weigeren. De Raad van State zou aanvankelijk in augustus met een uitspraak komen. De periode werd toen met zes weken verlengd. Nu is duidelijk dat de Raad uiterlijk 27 oktober verwacht met een uitspraak te komen.
Burgemeester Krikke: 'De gemeenteraad heeft vijf jaar geleden al besloten tot beeindiging. De uitspraak van de Raad is enkele malen uitgesteld. Dus een maand om te sluiten is een redelijke termijn.'
Ido Smit van de BES (exploitanten): 'Dat uitstel is verstandig. Anders we daarover ook weer een juridische procedure moeten beginnen.'
Omwonenden wachten ondanks de parkeeroverlast en het nachtelijk lawaai, de uitspraak geduldig af: 'Het belang van een goede rechtspraak weegt zwaar. Als daar meer tijd voor nodig is, dan moet dat maar.'

(Bron: De Gelderlander)


21-09-04

Prinsjesdag: vakbondsdemonstratie trekt door de wijk

Op Prinsjesdag organiseerden de vakbonden FNV en CNV een demonstratie tegen het regeringsbeleid. De stoet, bestaande uit enkele honderden mensen, trok ook door het Spijkerkwartier.


Foto's: Henk Lasschuit.


19-09-04

Wijkfeest op de radio

Een verslag van het wijkfeest van 18 september op Thialf wordt uitgezonden door Stadsomroep Arnhem, donderdag 23 september om 15.20 uur in het programma De Rotonde. Stadsomroep Arnhem is te beluisteren op 93,1 MHz op de kabel, 105,9 MHz FM of via Internet (klik op het rode luisprekersymbooltje rechtsboven).


06-09-04

Hekwerk

De verbouwing van Parkstraat 1a vordert gestaag. Wel is opmerkelijk, dat eigenaar Volkshuisvesting is opgehouden met het informeren van de omwonenden. En dat terwijl er nu toch echt sprake is van enige overlast. Het trottoir voor de deur van het pand is versperd door een hekwerk. Hoelang dit gaat duren is dus helaas onbekend.

25-08-04

Inspraak nieuw vrijwilligersbeleid

Organisaties en inwoners van Arnhem kunnen tot 30 september as reageren op het nieuwe vrijwilligersbeleid dat de gemeente Arnhem ontwikkelt. Dat nieuwe beleid moet inspelen op de behoefte aan een integrale visie op het vrijwilligerswerk.

De nota 'Inzet op inzet' is er ook op gericht om de vrijwillige inzet in Arnhem te behouden en te versterken. Deze nota is hier te lezen, te vinden op www.arnhem.nl onder leven in de stad/werk&inkomen of te downloaden. Reacties kunnen tot 30 september gestuurd worden naar nurten.ozdemir@arnhem.nl.

(Bron: De Gelderlander)


13-08-04

Ruim honderd boetes bij de Hommelse Poort

De politie heeft op donderdag 12 augustus tussen half vier en tien uur een grootscheepse controle gehouden rondom de Hommelse Poort. Dit gebeurde in samenwerking met de Belastingdienst, de Keuringsdienst van Waren en de Marechaussee. Vijftig controleurs werkten eraan mee.
Het Somalisch centrum aan de Hommelstraat werd direct gesloten. Het voldeed niet aan de hygienische eisen, de beheerder was afwezig en een aanwezige medewerker had geen werkvergunning.
Tachtig processen-verbaal werden uitgedeeld aan automobilisten die geen gordel droegen, of hun rijbewijs of autopapieren niet bij zich hadden. Vier hadden teveel gedronken.Een gestolen auto werd in beslag genomen en twee verdachten werden aangehouden. Dertig bromfietsen en scooters bleken te zijn opgevoerd.
Twee horeca-ondernemers hadden een terras zonder vergunning, in twee bedrijven werden zwartwerkers aangetroffen. In vijf panden werden illegaal kamers verhuurd.

(Bron: De Gelderlander)


27-07-04

Interior Outside

Het Centrum voor Beeldende Kunst Gelderland organiseert een expositie van designstoelen, die te zien zijn op verschillende terrasjes. In onze wijk doen Kultuurhuis Bosch en Café Vrijdag mee.

De in folie verpakte stoel in Café Vrijdag

De plaatstalen stoel bij Kultuurhuis Bosch

Dit item kwam tot stand in innige samenwerking met de kunstredaktie van Stadsomroep Arnhem


23-07-04

Ontwerp postzegels Veluwe van 'Accu' ter discussie

TPG Post heeft begin juli postzegels uitgegeven ter ere van de Veluwe. Het zijn twee series van 39 en 61 eurocent. De vormgeving is van ontwerpbureau Accu uit de Spijkerstraat.
Op de eerste serie staan eekhoorn, vlaamse gaai, ree en wild zwijn en op de tweede serie vos, specht, edelhert en moeflon. Voor de afbeeldingen heeft Accu gebruik gemaakt van een 100 jaar oude uitgave van 'Brehms Tierleben' met gravures van dieren.
Filatelie-expert Bate Hylkema uit Beesterzwaag heeft achterhaald dat de helft van de afbeeldingen niet van inheemse dieren zijn. Het ree is een vierhoornantiloop uit India en het wild zwijn blijkt een baardzwijn uit Maleisië en Indonesië. De vos is een krabetende vos uit
Midden- en Zuid-Amerika, maikong genaamd. De specht is de uitheemse witvleugelspecht.
In een eerste commentaar zei Rutger Vos van Accu dat het wel degelijk de vermelde soorten waren, maar dat het niet ging om een natuurgetrouwe weergave. Na het speurwerk van Hylkema blijkt dat niet staande te houden.
Woordvoerder Hanne Kluck van TPG Post : 'Het gaat ons niet om de typen maar om de
soort dieren. De vorm is uitgangspunt geweest.'

(Bron:de Volkskrant, 23 juli '04)


20-07-04

Stofontwikkeling

Na het berichtje van eergisteren (zie hier direkt onder) was uw redaktie onaangenaam verrast met de aanblik van een open container voor Parkstraat 1a, waarin een hoop stenen gestort werden. Dat ging gepaard met flinke stofwolken.
Wij volgen het met belangstelling.

18-07-04

Opknappen Parkstraat 1a start

Maandag 19 juli wordt een begin gemaakt met het opknappen van het pand Parkstraat 1a. Als eerste wordt het houtwerk aan de binnenkant gesloopt. Tot het wordt afgevoerd zal het hout worden opgeslagen in een afgesloten container op de parkeerplaats Deze klus gaat ongeveer een week in beslag nemen.
Eigenaar Volkshuisvesting houdt overigens ook de Werkgroep Spijkerkwartier op de hoogte.


17-07-04

Mevrouw Klerk overleden

Op 17 juni is mevrouw Klerk overleden. Ze kwam oorspronkelijk uit Amsterdam en woonde sinds 1950 jaar in het Spijkerkwartier. Ze behoorde tot de eerste vrouwen uit haar generatie met een universitaire opleiding en droeg de titel doctoranda dan ook met verve.
Enige tijd na de oprichting van de Werkgroep Spijkerkwartier in 1976 werd ze actief lid. Ze was zeer betrokken en onvermoeibaar. Met haar overtuigingskracht wierf ze ook nieuwe leden.
Ze nam deel aan het overleg met de wethouder en zat in verschillende bouwteams. Zo zorgde ze onder meer dat de nieuwbouwprojecten aan de Prins Hendrikstraat en de Parkstraat fraaier werden uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. Haar hele actieve periode ijverde ze ook voor het verdwijnen van de raamprostitutie.
Tot op hoge leeftijd bleef ze actief. Zelfs toen ze niet meer goed ter been was en buurtgenoten haar moesten halen en brengen, bleef ze bewonersavonden bezoeken. Of ze belde rond om zaken te bewerkstelligen.
Ook in VVD-kringen was ze een gezien lid. Veel mensen van deze partij kwamen bij haar thuis. Mevrouw Klerk is 92 jaar geworden. In besloten kring is afscheid van haar genomen.

(Bron: eigen redactie)


16-07-04

Zinken drugsboot niemands' schuld

De politie en gemeente Arnhem wijzen geen schuldige aan voor het zinken van de drugsboot afgelopen mei. Dat lieten zij weten na uitgebreid onderzoek. Het zinken was een fatale opeenvolging van menselijke handelingen, maar er bleek geen sprake van strafbare feiten. De boot, bestemd voor de opvang van 70 drugsverslaafden, zonk doordat er een alarm in werking werd gesteld, terwijl niet bekend was dat het alarm op de bluspompen was aangesloten. Het schip liep twee miljoen schade op en kan waarschijnlijk komend najaar in gebruik worden genomen.

(Bron: RTV Gelderland)


15-07-04

Rode lampen buiten rosse buurt

Rode tl-lampen kleuren drie ramen rood in de Hertogstraat, net buiten de rosse buurt. „Een hint aan de Arnhemse gemeenschap”, verklaart voorzitter Ido Smit van de Belangenvereniging Exploitanten Spijkerkwartier (BES).

„Dit gebeurt straks in de hele stad als de rosse buurt is verdwenen. Met dank aan het gemeentebestuur.” Het pand in de Hertogstraat is van een van de leden van de BES. Vrouwen zitten er niet. „Dat mag niet”, zegt Smit. „Maar gekleurde lampen voor de ramen zijn wel toegestaan.” Een woordvoerster van de gemeente Arnhem meldt dat ze niets tegen de gekleurde lampen voor de ramen kan doen.

(Bron: De Gelderlander)


14-07-04

Lorentz in de Steenstraat

Vandaag 14 juli is het precies 151 jaar geleden dat de Arnhemse natuurkundige en nobelprijswinnaar Hendrik Lorentz geboren is. Dat gebeurde op de Steenstraat op het toenmalige nummer 82 (is nu nummer 42) en daar is een jaar geleden een plaquette ter nagedachtenis onthuld. Vanwege oxidatie van het koperen object is het even weg geweest om schoon gemaakt te worden, maar net voor zijn verjaardag is het weer teruggeplaatst en in alle schoonheid te bewonderen.

(Bron: Egbert Bouwhuis)13-07-04

Man dood gevonden in woning

In een woning boven winkels aan de Steenstraat tegenover
Velperpoortstation is een man dood aangetroffen. Verontruste
familieleden waren poolshoogte gaan nemen en hebben de politie
gealarmeerd. De politie heeft vastgesteld dat de doodsoorzaak niet
natuurlijk is en vermoedt dat er sprake is van een misdrijf.

(Bron:Stadsomroep/TV Gelderland, 12 juli)


08-07-04

Rosse buurt bij industrie afgewezen

De Arnhemse rosse buurt kan niet naar het industrieterrein Het Broek. Dat heeft de Raad van State gisteren bepaald. De raad vindt dat prostitutie niet thuishoort naast zware industrie. Met deze uitspraak komt de verhuizing van de rosse buurt uit het Spijkerkwartier op losse schroeven te staan. Sluiting van de ramen, zoals eerder door burgemeester Krikke gelast, is echter niet van de baan: daarover zal de Raad van State waarschijnlijk begin augustus uitspraak doen.

De Raad van State vindt het niet onredelijk dat de gemeente streeft naar verhuizing van de rosse buurt uit een woonwijk. Het argument van de bordeelbazen dat de overlast verminderd is brengt daar geen verandering in, aldus het rechtscollege.

(Bron: De Gelderlander)


08-07-04

Prostitutie niet naar industrieterrein

De Raad van State heeft woensdag het plan van de gemeente Arnhem vernietigd om de prostitutiebedijven in het Spijkerkwartier te verplaatsen naar het industrieterrein aan de Westervoortsedijk. De hoogste bestuursrechter wil niet, dat prostitutiebedrijven waar overnacht mag worden pal naast zware industrie gevestigd worden.
(bron: de Volkskrant 8 juli 2004)


06-07-04

Soepel stromend verkeer op singels

Vanaf 27 juli treedt het verkeersplan De Omsingeling Doorbroken in werking. Niet ieder individu heeft daar voordeel van, maar het verkeer als geheel wel. Straks kan er op de buitensingels alleen nog maar rechtsaf geslagen worden. Het plan is niet bedoeld om iedereen sneller op de plaats van bestemming te laten zijn, maar om te voorkomen dat Arnhem straks dichtslibt.

Simpel gezegd komt het hier op neer: niet meer asfalt in de binnenstad, maar het asfalt dat er ligt beter benutten. Dat denkt Arnhem te gaan doen door het autoverkeer naar de buitensingels te brengen en de doorsteekjes vanuit de zijwegen eruit te halen.

(Bron: De Gelderlander)


04-07-04

Concert in de Lutherse Kerk

Een verslag met foto's...


02-07-04

Poortersprijs voor scriptie Spijkerkwartier

De Poortersprijs voor de Arnhemse scholieren is vrijdag 2 juli 2004 uitgereikt op het stadhuis. De Poortersprijs is een gezamenlijk initiatief van Prodesse Conamur en de Stichting Poorters van de stad Arnhem. Jaarlijks wordt deze prijs toegekend aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs, die een werkstuk voor hun school maken met betrekking tot de geschiedenis van Arnhem en omgeving. Dit jaar werd de prijs voor de onderbouw verdeeld onder 12 leerlingen van het Stedelijk Gymnasium. De jongeren deden in het Gelders Archief onderzoek naar diverse panden in het Spijkerkwartier onder andere naar De Lommerd, het Gelders Spijker (Dansschool Wensink) en de Lorentz HBS.

(Bron: Gelders Archief)


23-06-04
23-06-04

Vragen over prijs voor uitkopen van rosse buurt

DEN HAAG - De Raad van State toont zich verwonderd over het feit dat de gemeente Arnhem nog steeds niet helder heeft aangegeven hoeveel geld de overheid wil neertellen voor het uitkopen van de raamexploitanten van het Spijkerkwartier.
Dat bleek gistermiddag in Den Haag tijdens de behandeling van het beroep dat de bordeelhouders hebben aangetekend tegen de gedwongen sluiting van de rosse buurt door burgemeester P. Krikke. De rechter in Arnhem schaarde zich eerder vierkant achter de gemeente.

De Haagse staatsraden benadrukten herhaaldelijk dat prostitutie een gelegaliseerde bedrijfstak is waarvoor een prijs moet worden betaald bij gedwongen verhuizing. "Een zeker beleid heeft financiële consequenties", spraken de staatsraden J. Treffers en W. van den Brink. "Is het juist dat voor u de raamprostitutie tot elke prijs moet verdwijnen?"

Gemeentelijk advocaat B. ten Kate antwoordde dat de overheid pas over geld wil beginnen als deze nu lopende rechtszaak achter de rug is. "Als we het daarna niet eens worden over de prijs zitten wij hier samen opnieuw bij u." De exploitanten hebben eerder al gedreigd met miljoenenclaims. Ook eisen ze vergoeding van hun eigen, hoogoplopende proceskosten. Ze zijn ervan overtuigd dat de gemeente hen op grond van het overlastverhaal voor een appel en een ei probeert te lozen. "Als dat niet gaat lukken, moet er onteigend worden en dat kost kapitalen aan gemeenschapsgeld."

Uitspraak binnen zes weken.

(Bron: De Gelderlander)


11-06-04

Steenstraat wil aansluiten op renovatie Velperplein

Vijf 'oases', kleine pleintjes met groen en terrassen, in de Steenstraat. De ondernemers in de Arnhemse winkelstraat snakken er naar. Ze dromen al jaren van een herinrichting, waarbij 'hun' straat wordt opgekalefaterd. Roel Coppelmans, sinds krap een jaar voorzitter van de Ondernemersvereniging Steenstraat, ziet de grootscheepse reconstructie van het Velperplein in hartje Arnhem als 'het moment suprème'. "Als het Velperplein op de schop gaat, kan de Steenstraat meteen worden meegenomen."

Coppelmans betoogt met gevoel voor understatement dat de inrichting van de Steenstraat al jaren 'niet representatief' is. Wie er doorheen loopt, waant zich terug in de jaren zeventig. Een mengelmoes van auto-, fiets- en wandelverkeer perst zich tussen lompe betonnen bloembakken door de straat. Alles, straat, stoep en de nodige winkelpanden maken een versleten indruk.

De ondernemers pleiten voor een 'pleinachtige' entree van de Steenstraat als aansluiting op het Velperplein en goede verbindingen voor fietsers en voetgangers die vanuit het centrum over het nieuwe Velperplein naar het Spijkerkwartier en station Velperpoort of andersom rijden en lopen. "Dagelijks passeren duizenden mensen de Steenstraat. Ook na het plan De Omsingeling Doorbroken", stelt Coppelmans. De ondernemers hebben hun wensen in 2002 al eens kenbaar gemaakt bij de gemeente. "Maar daar is tot nu toe niets mee gedaan. Wij worden de dupe van alle grote projecten." Daarom is het nu tijd het plan 'directer te injecteren', vindt Coppelmans. Zodat het kan meeliften met de reconstructie van het Velperplein.

(Bron: De Gelderlander)


24-05-04

Heetwatertest in Spijkerkwartier

Stadsbeheer zoekt nog steeds naar de meest effectieve en vriendelijkste methode om de plantengroei op straat in toom te houden. Voorgaande jaren werd in onze wijk onkruid weggehouden met borstelmachines. Maar deze wagentjes met metalen borstels moeten vaak de meest vreemde bochten draaien om overal te komen. En dan nog kunnen ze niet overal bij. Dit jaar test Stadsbeheer een nieuwe methode. Hierbij wordt water verhit met een brander en over de plant gespoten. Het gebruikte water komt, waar mogelijk, gewoon rechtstreeks uit de sloot of ander oppervlaktewater. In wezen gaat het dus weer terug naar de grond. De verdorde resten van de planten worden bij de eerstvolgende veegbeurt verwijderd. Deze methode wordt bij wijze van pilot in Presikhaaf West het hele jaar door uitgeprobeerd. In het Spijkerkwartier en omgeving is sprake van een gemengde proef. Vůůr de zomer wordt twee keer de heetwatermethode toegepast, na de zomer wordt nog een keer geborsteld.

(Bron: eigen redactie)


24-05-04

Loterij voor veteranen

Edwin van Raaij uit de Prins Hendrikstraat is één van initiatiefnemers voor zojuist gehouden loterij om veteranen uit de oorlog in september naar Arnhem te laten komen. Dan is het namelijk 60 jaar geleden dat de slag om Arnhem plaats vond. Voor veel veteranen is dit echt de laatste kans deze herdenking bij te wonen, maar hebben ze zelf niet het geld om de reis te betalen. De Stichting 'Lest we forget' zamelt geld in om toch een aantal mensen hierheen te halen. Voor meer info kijk op 'Lest we forget'. Binnenkort zult u op onze eigen wijkwebsite ook meer informatie vinden over onze buurt in oorlogstijd.

(Bron: Arnhemse Koerier)23-05-04

A.C. Thieme

In het programma 'voor 1 nacht" van de KRO was te gast Marianne Thieme van de partij voor dieren. Zij vertelde hierin dat ze hier vlakbij op school heeft gezeten en daarbij regelmatig door de A.C. Thiemestraat kwam. A.C. Thieme was een overgrootvader van haar die zich inzette voor de rechten van arbeiders. Het opkomen voor dieren is, aldus Marianne Thieme, een logisch volgende stap in de ontwikkeling van de menselijke beschaving. Zij voelt zich daarom ook sterk verbonden met het werk van haar overgrootvader.

(Bron: Radio 1, KRO)


10-05-04

Schoonmaakactie met bloemen in de Spoorhoek

In 2003 is een eerste start gemaakt met een nieuwe wijze van zwerfvuil aanpakken in de eigen woonomgeving. Deze aktie heeft nu een vervolg gekregen. Meer, o.a een fotoreportage van de schoonmaakaktie van mei 2004.


08-05-04

Bloembakkenaktie groot succes

Alle bloemen en planten zijn verkocht! Deze jaarlijkse aktie, georganiseerd door de werkgroep Spijkerkwartier was ook deze keer weer een groot succes. Onder grote belangstelling werd alles verkocht. De opbrengst komt ten goede aan het kinder zomerkamp.
07-05-04

Speedboot gezonken en weer gelicht

In de nacht van vrijdag op zaterdag is de boot, die gebruikt zou worden voor de opvang van drugsverslaafden, gezonken. De politie gaat vooralsnog niet uit van boos opzet. Intussen wordt aan de berging gewerkt.

(Foto: Joost Bos)


21-04-04

Steekpartij in Van Muijlwijkstraat

Vrijdagavond is bij een steekpartij in een flatwoning aan de Van Muijlwijkstraat een 36-jarige Arnhemmer ernstig gewond geraakt. De man kreeg ruzie met zijn moeder, die in hetzelfde huis woont. De zus van het slachtoffer sprong tussenbeide en stak haar broer met een mes in de hals. Ze werd later die avond in de woning aangehouden.

(bron: Arnhemse Koerier)


14-04-04

Feest in kraakpand leidt tot ontruiming

In de nacht van donderdag op vrijdag 8 op 9 april heeft de politie een luiddruchtig feest beëindigd dat gehouden werd in een gekraakt pand aan de 1e Spijkerdwarsstraat. Verschillende omwonenden hadden geklaagd over geluidsoverlast. De dinsdag daarop, 13 april, zijn de krakers onder toeziend oog van de politie vertrokken.

(bron: Arnhemse Koerier en ooggetuigenverslag van uw redaktie)


13-04-04

Benefietfeest Park Open in Posttheater

Afgelopen zaterdag vond in het Posttheater een benefietfeest plaats voor Stichting Park Open.
Een verslag met foto's...


07-04-04

Gesteggel in stadhuis over RVS-reclamebord

Het reclamebord van RVS op het Velperplein zorgt voor gesteggel in het Arnhemse stadhuis. De een wil het weg hebben, de ander wil het behouden als cultuurhistorisch element dat bij de stad hoort. Eerlijk is eerlijk: het RVS-reclamebord dat hoog boven het Velperplein in hartje Arnhem uittorent, staat er wat bleekjes bij.

Er is sprake van een driehoeksverhouding tussen RVS als eigenaar van het reclamebord, Van der Kleij als eigenaar van het pand waar het bord op staat en de gemeente Arnhem. Alleen als het echt moet, wil RVS het bord weghalen. Van der Kleij stelt dat het pand daarna in zijn originele staat moet worden teruggebracht. "Dat staat in het huurcontract." En daar zit hem nu net de kneep: wie gaat dat betalen? Ten stadhuize is inmiddels de vraag gerezen: moet het bord eigenlijk nog wel weg?

(bron: Gelderlander) Klik hier voor het volledige artikel.01-04-04

Nieuwe bestemming Parkstraat 1A

Vanaf oktober 2004 zal het pand Parkstraat 1A, dat eigendom is van Volkshuisvesting, gebruikt worden voor de tijdelijke huisvesting van cliënten van Passade. Op dit moment wordt het gebouw daarvoor gereed gemaakt. Als de werkzaamheden voltooid zijn, kunnen omwonenden komen kijken. Uw redaktie hoopt dan ook van de partij te zijn.


01-04-04

Bouw mediamarkt vertraagd

De bouw van de MediaMarkt aan het Velperplein (hoek van Muijlwijkstraat) loopt een half jaar vertraging op. Een aantal kabels en leidingen blijken hoger te liggen dan verwacht. Omdat het verleggen daarvan te veel geld kost, is besloten het terrein op te hogen. Als gevolg daarvan moet ook het wegprofiel aangepast worden.

(bron: Stadsomroep Arnhem)


26-03-04

Exploitanten kritiek op de wijkkrant

Ido Smit, voorzitter van de Belangenvereniging van de Exploitanten Spijkerkwartier (BES) is verbolgen over een artikel in de laatste Wijkkrant. Op de voorpagina schrijft de Werkgroep Spijkerkwartier onder de kop 'BeŽindiging raamprostitutie stap dichterbij' onder andere: 'Ook het project "Spijkerbroek" kan eindelijk uit de kast. Immers wat gaat er gebeuren met alle panden die voorheen exploitantenbezit waren? Er is veel moois van te maken. Wethouder Chris de Ronde heeft de Werkgroep verzekerd dat met de herontwikkeling van het gebied snel zal worden begonnen.' 'Deze mensen hebben er niets van begrepen!' aldus Ido Smit. 'Wij verkopen die panden niet. Desnoods verhuren we ze aan mensen uit Oost-Europa.'

(bron: Stadsomroep Arnhem)


24-03-04

Raamexploitanten voorlopig door tot eind september

Burgemeester Krikke heeft de raamexploitanten per brief laten weten dat ze voorlopig open kunnen blijven tot en met 30 september. Advocaat van der Meer van Belangenvereniging Exploitanten Spijkerkwartier noemt dit knullig. Na de uitspraak van de rechter dat de gemeente geen nieuwe bordeelvergunningen hoefde af te geven aan de raamexploitanten ging hij voor de BES in hoger beroep. Daarbij werd ook een verzoek ingediend voor een 'voorlopige voorziening', zodat in afwachting van de uitspraak de ramen open konden blijven. 'Als de gemeente dit eerder had laten weten hadden we tijd en geld kunnen besparen!'

Wijkbewoner van Gurp vindt de brief ook een slechte zaak, maar om andere redenen. Hij vindt dat de Gemeente geen duidelijke koers vaart: 'De exploitanten weten al jaren dat ze weg moeten maar ze hebben de gelegenheid niet te baat genomen. Je moet duidelijk maken wat je wilt, als Gemeente. Alle maatregelen tot nu toe waren gericht op sluiting. Dat de Gemeente het nu weer laat liggen valt ze te verwijten.' Van der Meer vindt dat de overlast momenteel wel meevalt. De maatregelen rond verkeer, tippelen en junks hebben effect. En de exploitanten hebben zelf besloten al om twee uur 's nachts dicht te gaan. Wildplassen? 'Het is een drukke straat in een stadswijk' zegt hij. 'Allerlei randverschijnselen worden ten onrechte toegeschreven aan de raamprostitutie.' Over het hoger beroep is hij optimistisch. 'Waar zouden de exploitanten heen moeten? Er is geen alternatief. Er is een civielrechtelijke overeenkomst met het OKA (Ondernemers) over de Westervoortsedijk. Er is nu al een tippelzone en een drugsboot daar. Meer is niet mogelijk.' De bodemprocedure bij de Raad van State dient in mei of juni. Naar verwachting volgt de uitspraak in september.

(bron: Stadsomroep Arnhem)


24-03-04

Arnhemmer voelt zich onveiliger

Arnhemmers voelen zich steeds onveiliger in hun eigen stad. Met name in de wijken Malburgen, Klarendal en het Spijkerkwartier is het onveiligheidsgevoel ten opzichte van 2001 sterk gegroeid.

Dat blijkt uit een schriftelijke enquête van de gemeente waaraan ruim 4700 Arnhemmers eind vorig jaar meededen. In totaal 48 procent van de geënquêteerden geeft aan zich wel eens onveilig te voelen in Arnhem; in 2001 lag dat percentage op 43 procent en in 1998 op 39 procent.

In de eigen buurt kampt 33 procent met gevoelens van onveiligheid (tegen 28 procent in 2001 en 1998). De verschillen per wijk zijn groot. Vooral het Spijkerkwartier, waar 71 procent zich lang niet altijd op z'n gemak voelt, het centrum en de drie Malburgse wijken scoren slecht.

(bron: Gelderlander) Klik hier voor het volledige artikel.


12-03-04

Belangenvereniging Exploitanten geeft reactie

Onlangs velde de bestuursrechter het oordeel dat de gemeente geen nieuwe bordeelvergunningen hoeft af te geven aan de raamexploitanten in het Spijkerkwartier. Na de uitspraak ging de Belangenvereniging van de Exploitanten Spijkerkwartier (BES) in hoger beroep. Aan de vooravond van de behandeling van deze zaak door de Raad van State in Den Haag spreekt Ido Smit, voorzitter van de BES, zich hierover uit bij de Stadsradio: "Ik ben verbaasd over het oordeel van de bestuursrechter, er zijn geen woorden voor. Niet geschrokken, maar ik mis een goede argumentatie. We zijn ook bijna onmiddellijk in hoger beroep gegaan, want we hebben goede kaarten".

"De behandeling van de gemeente kan niet door de beugel. We zitten er al zo'n 35 jaar. De gemeente heeft het gebied zo bestemd, heeft het laten bestaan en vergunningen afgegeven. De gemeente vond dat het gebied zich zo moest ontwikkelen. Tegelijkertijd werden dealers in de omgeving gedoogd en dat veroorzaakte de onrust bij omwonenden. Nu is het gebied verkleind, de verkeerssituatie is aangepast, er heerst een ongekende rust. Maar de gemeente heeft andere plannen. Die willen hier nieuwbouw zetten."

"De klagers, dat is een handjevol mensen, die wonen drie of vier straten verder. De Werkgroep heeft negen leden, heb ik gehoord. Die mensen zijn goed opgeleid en goed gebekt en hebben de gemeente misleid. Daardoor hebben ze ons in een nare situatie gebracht. Ze vergeten dat wij rechten hebben opgebouwd. En ze hebben geen antwoord op wat er met de prostitutie gebeurd als de rosse buurt er niet meer is. Daar hebben ze niet over nagedacht. Toen er onrust was omdat er zoveel tippelaarsters rondliepen, hebben ook wij de acties gesteund. Wij hebben altijd een goede samenwerking met de omwonenden gehad. Maar de klagers blijven maar doorzeuren."

"Ik heb een goed gevoel bij de zitting van de Raad van State. Als die goed inhoudelijk naar de zaak kijkt, dan worden wij in het gelijk gesteld!."

(bron: Stadsradio)


06-03-04

Rosse buurt nog even door

De rosse buurt van Arnhem kan zeker nog enkele maanden open blijven. Sluiting van de ramen komt pas aan de orde als de Raad van State hiermee ermee instemt.

Dit laat een woordvoerder van de gemeente Arnhem weten. Zes weken geleden besliste de bestuursrechter dat er een einde moet komen aan de prostitutie in het Spijkerkwartier. Alle raamexploitanten hebben inmiddels beroep aangetekend tegen deze uitspraak. Ook hebben ze een schorsingsverzoek ingediend om open te kunnen blijven tijdens de behandeling van de zaak bij de Raad van State. Die behandeling kan een jaar in beslag nemen. Het schorsingsverzoek wordt op 25 maart in Den Haag behandeld.

Officieel zouden de ramen maandag al moeten sluiten, maar dat is juridisch onmogelijk zolang de schorsingsprocedure loopt. Er gaat volgende week wel een brief de deur uit waarin de gemeente de eigenaren formeel oproept om de ramen dicht te doen op straffe van bestuursdwang.

(bron: Gelderlander) Klik hier voor het volledige artikel.


09-03-04

Buurtwebsites steeds vaker initiatief van burgers

Buurtwebsites komen steeds vaker tot stand op initiatief van burgers. Lokale overheden zijn niet of nauwelijks betrokken bij de oprichting en het beheer van de digitale ontmoetingsplekken. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde "Jaarboek ICT en Samenleving" van het Sociaal en Cultureel Planbureau, het kenniscentrum Grote Steden, en ICT-onderzoeksorganisatie NWO/MES. Meer dan de helft van de onderzochte buurtwebsites bood afgelopen jaar mogelijkheden voor onderlinge discussie. In 2001 was dat nog maar eenderde. Discussies worden onder meer gevoerd over de identiteit van de wijk en de problemen die er spelen.

(Bron: Parlementaire Nieuwsbrief)


05-03-04

Veel onder één dak in gezondheidscentrum

Na vele weken van schilderen, timmeren, schrobben en inrichten, konden de uitbaters van het Gezondheidscentrum Parkstraat afgelopen maandag dan eindelijk hun eerste cliënten ontvangen. Een beetje moe van al het klussen, maar bovenal apetrots vanwege het feit dat het ietwat uitgeleefde gebouw op de Parkstraat 38A/hoek Kastanjelaan in het Arnhemse Spijkerkwartier dankzij de zelfwerkzaamheid is omgetoverd tot een prachtig pand.

(bron: Gelderlander) Klik hier voor het volledige artikel.


26-02-04

Op de rand van de winter eindelijk sneeuw

Een echte winter hebben we niet gehad. De temperatuur is zelfs nauwelijks onder het vriespunt gekomen. Tot vandaag dan toch nog onverwacht de hemel grijs kleurde en de lucht vol dwarrelende sneeuwvlokjes was. Dat leverde voor de kinderen eindelijk een sneeuwballengevecht op en voor de natuurliefhebbers onder ons onvergetelijk mooie plaatjes.

 

Met dank aan de fotograaf, Herman van Ommen.

 


15-02-04

Suske & Wiske in de Spoorhoek

Afgelopen zondag 15 februari was er een filmpremiere van Suske & Wiske “De Duistere Diamant” in het Rembrandt Theater. Op diezelfde dag is in Spoorhoek De Duistere Diamant ten doop gehouden!

Het Rembrandt Theater was het toneel van een mooi spektakel waarbij de hoofdrolspelers in leuke eendjes met open dak kwamen aanrijden. Suske en Wiske zaten in een mooie rode jeep. Er was veel publiek en pers aanwezig bij de rode loper. Onder de genodigden waren o.a. Willeke van Ammelrooy, Edwin de Vries, Jan Kruis en veel andere bekenden. Rond 14.00 begon de film met een inleiding van de KRO televisie. Deze was alleen voor genodigden, bekende BN-ers en de hoofdrolspelers. Rond 15.45 volgde een handtekeningsessie en een borrel en rond 16.45 verlieten Suske en Wiske Arnhem.

Wilt u meer informatie over de film surf dan naar de www.deduisterediamant.nl

(Tekst en foto's: Jacq Top, Spoorhoek)


12-02-04

Wijkagenten op TV

De Ikon vertoonde kort geleden een programma, waar onze wijkagenten een rol in speelden.
Meer informatie op de IKON-site. Het programma is ook nog te zien op internet. Helaas niet in het standaard RealMedia of het alom geaccepteerde Quicktime-formaat. Alleen wie beschikt over een probleemloze Windows Media Player kan nog van deze uitzending genieten.


06-02-04

Militairen in het Spijkerkwartier

Zestien militairen, afkomstig van de Oranjekazerne in Arnhem, hebben zich in de nacht van woensdag op donderdag behoorlijk misdragen in het Arnhemse centrum. Rond een uur 's nachts veroorzaakten de militairen zoveel problemen tijdens het stappen, dat ze uit een café werden gezet. Buiten het café op het Arnhemse uitgaansplein bleven ze vervolgens amok maken, waarna de groep richting het Spijkerkwartier vertrok. De politie was inmiddels gealarmeerd en volgde de militairen op de voet. Onderweg zorgde de groep voor veel overlast. Bij de Driekoningendwarsstraat greep de politie in. De militairen werden verzocht te vertrekken om in de rosse buurt geen verdere problemen te veroorzaken.

Toen een deel van de groep daar geen gehoor aan gaf en een agent een van de mannen duwde, ging het mis. De militairen beledigden de agenten, die een 24-jarige militair aanhielden. De man verzette zicht hevig en mishandelde daarbij een agente. Hij greep haar bij de keel, sloeg haar in haar gezicht en trok aan haar haren. In totaal werden vijf militairen aangehouden.

(bron: de Gelderlander)


09-02-04

Hofconcert

Zondagmiddag 8 februari werd een concert gegeven inTheater Het Hof aan de Boekhorstenstraat, het tweede in de serie Hofconcerten. Het duo Taru Huotari (sopraan) en Eva Tebbe (harp) presenteerde een aantal volksliederen in arrangementen van o.a. Maurice Ravel en Benjamin Britten. Harpiste Eva Tebbe, een van de initiatiefnemers van de serie Hofconcerten, tekende ook voor de bewerking van de pianopartijen tot harpbegeleiding.Daarbij verzorgde zij de uitleg tussen de muziek door. Sopraan Taru Huotari is van oorsprong Finse, vandaar dat er ook Finse volksliedjes op het programma stonden. Het sfeervolle zaaltje was behoorlijk gevuld. Stadsomroep Arnhem was ook van de partij. De STA besteedt aan het eind van het seizoen, eind mei, een programma aan Eva Tebbe en de serie Hofconcerten.

De Hofconcerten vinden plaats op elke tweede zondag van de maand.

(Foto's: Henk Lasschuit, klik voor vergroting. O jee, hebt u MSIE? Probeer dit dan eens...)

 


26-01-04

Raamprostitutie moet weg uit Spijkerkwartier

ARNHEM (ANP) - De raamprostitutie moet weg uit het Spijkerkwartier in Arnhem. De raamexploitanten hebben maandag een door hen aangespannen geding tegen de gemeente Arnhem, die hen bordeelvergunningen weigert, verloren.

Dat blijkt uit een uitspraak van de bestuursrechter in Arnhem. Die vindt dat burgemeester P. Krikke van Arnhem voldoende heeft aangetoond dat raamprostitutie overlast veroorzaakt en het woon- en leefklimaat in de buurt teveel aantast.

Arnhem besloot halverwege de jaren negentig al dat de raamprostitutie uit een van de bekendste hoerenbuurten van Nederland moest vertrekken. De bestuursrechter meent daarom dat de exploitanten voldoende tijd hebben gehad om zich op het vertrek voor te bereiden.

Lees ook de tekst van de rechterlijke uitspraak
of uitgebreidere artikelen uit de Gelderlander, Volkskrant en Algemeen Dagblad.


20-01-04

Man neergestoken

Dinsdagmiddag is in het Spijkerkwartier een man neergestoken. Dit gebeurde op de hoek van de Spijkerstraat en de Boekhorstenstraat. Het slachtoffer is naar het Ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wie de dader is.

(bron: Stadsomroep Arnhem)


19-01-04

Bordeelpanden omgebouwd tot woonruimte

Rudy Kousbroek biedt aan een aantal panden die hij bezit, geschikt te maken voor bewoning. Het gaat om een viertal panden op de hoek van Spijkerstraat en Karel van Gelrestraat. De nummers Spijkerstraat 255 tot en met 269. Het zijn panden die gebouwd zijn in de periode 1850-1880 en nog in redelijk authentieke staat zijn. "Toen ik hier kwam ben ik ze als bordeel gaan gebruiken, tot nu toe. Nu wil ik een gebaar maken en ze ombouwen tot woningen. Daarvoor heb ik architektenbureau Rosa gevraagd een plan te maken", aldus Kousbroek. "De gemeente heeft er wel monumenten van gemaakt maar doet er verder niks aan." Kousbroek denkt binnen een half jaar met de helft klaar te zijn. Hij verwacht dan wel dat de gemeente over de brug komt en met hem om de tafel wil gaan zitten om over geld voor de restauratie van de panden te praten. Architekt Rosa zelf zegt in hetzelfde interview voor de Stadsomroep dat hij nog geen bouwplanning klaar heeft. Technische zaken of bouwvergunningen zullen geen hobbels opleveren volgens Rosa. Wel kostprijzen en subsidies.

(bron: Stadsomroep Arnhem)


19-01-04

Kunstenaars in Velperpoortstation?

Het oude Velperpoortstation, eigendom van de Nederlandse Spoorwegen, is na de bouw van het nieuwe station korte tijd in gebruik geweest als politiepost. Dat functioneerde echter niet goed en nu staat het gebouwtje al weer geruime tijd leeg. De fractie van D66 heeft in de gemeenteraad een voorstel gedaan om hier ruimte te bieden aan kunstenaars. Vooruitlopend op de discussie het monumentale lijkt het D66 in ieder geval goed om te kijken of kunstenaars uit het Spijkerkwartier interesse hebben in dit gebouwtje.

(bron: de Gelderlander)


10-01-04

Kerstboomverbranding op Thialf

Onder grote belangstelling van buurtbewoners ging op 10 januari een gigantische berg met kerstbomen in de fik. Het was een mooi vuurtje:09-01-04

Idealistische uitgever

"Als je samen wilt leven, moet je elkaars cultuur kennen. En als je iets over een cultuur wilt leren, moet je de literatuur uit dat land lezen." Dat is kortweg de doelstelling van 3C Uitgeverij waarmee Arnhemmer Cem Duman Turkse boeken op de Nederlandse markt brengt en Nederlandse literatuur in Turkije aan de man probeert te brengen.

Het is nog pionieren voor Duman. Over een paar maanden heeft hij een eigen kantoor in Velp-Noord, maar voorlopig is zijn huiskamer in het Arnhemse Spijkerkwartier zijn werkruimte. Stapels boeken, onlangs meegenomen uit Istanbul, liggen te wachten om te worden gelezen, zijn fietsenschuur staat vol dozen met de eerste boeken die hij in het Nederlands heeft uitgegeven: Valse Hoop van Murat Tuncel en De Schorpioen van Esber Yagmurdereli.

Het vertalen duurt langer dan verwacht, maar hij heeft nog vele ideeën en ambities, waaronder het uitbrengen van Turkse kinderboeken in het Nederlands. Het Turks en Nederlands komen dan onder elkaar in één boek te staan. Met deze boeken wordt het voor ouders makkelijker om hun kinderen met lezen te helpen. Cem Duman woont al zeventien jaar in Nederland.

(bron: de Gelderlander)


05-01-04

Opbouwwerker weg

Onze opbouwwerker Joost Bos gaat weg. Gelukkig niet omdat zijn funktie wegbezuinigd is, want die is nog een jaar veilig gesteld, maar omdat hij een andere functie op de Geitenkamp aanvaard heeft. Hij gaat daar ook als opbouwwerker aan de slag.

Joost werkt al zo'n zeven jaar in De Lommerd en is voor velen een bekend gezicht. Hij is een wandelend archief, een goed bereikbare informatiebron, een inspirator, ideeŽngenerator, procesaanjager, regelaar, kortom de spin in het wijkweb. Bovendien is hij ook nog eens ongelooflijk aardig, doorgaans goedgehumeurd en breedlachs. En nu gaat hij weg.....

Lees het volledige verhaal hier.


01-01-04

Nieuwjaar

De redactie wenst u veel geluk en gezondheid in 2004!