Terug naar de pagina foto's

De Bestedelingentuin

De Bestedelingentuin ontleent haar naam aan het bestedelingenhuis wat eeder op die plaats heeft gestaan en waar kinderen die geen thuis hadden, zoals weeskinderen, konden worden "besteed". Nadat het huis is gesloopt is een deel van de ruimte omgedoopt tot binnentuin. Onderstaande enkele foto's van deze binnentuin.