Sfeerbeschrijvijng

De Steenstraat wordt oase

Stel je het eens voor. Je komt lopend vanaf het Velperplein en bijna ongemerkt steek je de Singel over waardoor je als vanzelf in de Steenstraat terecht komt. Er is ruimte genoeg om je als voetganger te bewegen en hoewel er wel auto's rijden, is het gevaar om omver gereden te worden minimaal. Het lijkt hier allemaal wel veel rustiger. Het groen in de straat is aangenaam en geïntegreerd in de omgeving. De winkels zien er mooi uit en sluiten qua uitstraling goed op elkaar aan. Alles is fris geverfd en schoon. Er zitten wat flauwe bochten in de straat en halverwege is er een halvemaanvormig plein waardoor de Spijkerlaan duidelijk zichtbaar wordt. De buitenlandse winkeltjes die daar als vanouds gehuisvest zijn, roepen je als het ware naar zich toe. Op de Steenstraat zelf zijn verschillende plaatsen waar je vanaf het terras of een bankje de voorbijgangers op je gemak kunt observeren. Aan het eind van de straat komt er ruimte in zicht. Ook hier is gezorgd voor groene accenten. Een verbreding in de straat en uitzicht op het Velperpoortstation en de Velperpoort geven een natuurlijke toegangsweg aan waardoor richting Velp, Spoorhoek of Spijkerkwartier kunt gaan. Eigenlijk is de straat veel te kort, want hoewel je ogen te kort komt en de diversiteit van winkels en horeca je uitnodigt om veel langer stil te staan dan je agenda toestaat, ben je er zo doorheen. Met een gevoel van spijt loop je de Steenstraat uit om je weer in het stadsgewoel te begeven. Of je keert natuurlijk gewoon nog een keertje om.

Dit geeft ongeveer de herinrichtingsplannen van de Steenstraat weer van de winkeliersvereniging aldaar. De Steenstraat moet harmonieuzer, veiliger, prettiger en functioneler worden. Het moet doen denken aan oases en deze beroemde straat zijn allure van weleer terug geven. De vereniging heeft de plannen onlangs aan de gemeente aangeboden, maar ten tijde van het maken van deze krant was de reactie daarop nog niet bekend.

Verdere uitleg


BASISPLAN HERINRICHTING STEENSTRAAT OASE

DOELSTELLING
uitgangspunten
Steenstraat terug op het bord (monopolie)
Steenstraat poort naar het spijkerkwartier en citycentrum (velperpoortstation)
Steenstraat poort naar Velperweg en omgeving
Steenstraat en Spijkerlaan hoofdstraten van het spijkerkwartier

De steenstraat is gedateerd.
De straat heeft momenteel geen samenhang in gebruik van materialen,vormen en kleuren.
De straat heeft een achterstand in onderhoud en voldoet niet aan de huidige eisen van hedendaags gebruik (in volgorde van belangrijkheid;voetgangers,fietsers en autos).
In de staart van de steenstraat is een hoge mate van onveiligheid door overlast van
handel en wandel door drugshandelaars en hun gebruikers (ook van buiten Arnhem).
Er ligt teveel nadruk op verkeer (er wordt te hard gereden).

De herinrichting dient meerdere doelen

Veiligheid verhogen (terugdringing criminaliteit).
Verbetering van winkelklimaat (meer kracht geven aan de reeds ingezette verbetering).
Versterking van het voetgangers en fietsers gebied.
Verbindingen met wijk en centrum Arnhem.

DE HERINRICHTING OASE

Het idee Oase is ontstaan naar aanleiding van de reeds aanwezige elementen in de straat.
het begin het midden het eind zijn belangrijke vertrekpunten voor het ontwerp.
(oase is een pleisterplaats met groenaccenten en een verkeersvertragende functie)

Zo zal het begin van de straat onderdeel zijn van het toekomstig velperplein ,de grenzen van dit plein lopen tot in de steenstraat.
Kleur en vorm zullen dit benadrukken en geheel heeft het karakter van een oase.
Voetgangers van het centrum naar de steenstraat en andersom zullen door dit parkachtige plein ongemerkt de ring passeren (meer ruimte voor oversteken).
(daar in de toekomst het verkeer voor musis verdwijnt is het in onze zienswijze zelfs mogelijk om de ring ter plaatse dieper te leggen en de brede oversteek zonder onderbreking te realiseren).

In het midden van de straat zal ter hoogte van de spijkerlaan een chicane (halve cirkel) gesitueerd worden.
Hierdoor wordt er visueel een belangrijke aansluiting gerealiseerd met de spijkerlaan.
Dit heeft tevens een belangrijk snelheidsvertragend effect op het doorstromend verkeer en
is er ter plekke meer ruimte voor een groene oase.

Aan het eind van de straat is er visueel weer een verbreding waarbij het velperpoortplein
het in en uitstromend publiek in een groene oase zal ontvangen.
Dit plein kenmerkt zich door snelle doorstroom van verkeer en geeft ruim baan aan het overstekend publiek (ruimere oversteekplaatsen).

Vanuit dit basisidee wordt de gehele straat heringericht.

Er zullen meerdere kleine oases worden gesitueerd op strategische punten.
Er zullen een aantal krommingen in de straat worden opgenomen.
Er zullen laad en los-eilanden voor bevoorrading worden aangelegd.

Een vijftal Oases zal karakteristiek zijn voor de herinrichting.
Deze zullen onstaan waar splitsingen van straten zijn en daar waar activiteiten
deze rechtvaardige(bv.terrassen)

Een viertal krommingen zal de snelheid van het verkeer afremmen en meer nadruk leggen op het karakter van het voetgangers en fietsersgebied.
Voorbeeld:
Ter hoogte van de kerk zal de straat een lichte kromming krijgen om meer ruimte te geven aan de activiteiten ter plaatse(tevens verkeersvertragend).
Het incidentele parkeren voor bv. rouwstoeten zal op dit kerkpleintje kunnen plaatsvinden
daar waar nu nog parkeervoorzieningen liggen.
Op deze wijze worden deze plaatsen efficiënter gebruikt en worden ze in het voetgangersgebied opgenomen.Hierdoor gaan er geen parkeerplaatsen verloren en is er toch meer ruimte voor de voetgangers.

Deze werkwijze willen we ook op een drietal laad en los eilanden toepassen.
Op elk deel van de straat (begin-midden-eind) zullen deze eilanden beschikbaar zijn voor omliggende ondernemers welke voor gebruik hiervan een sleutel hebben (klaphekjes).
Deze eilanden zijn als wandelgebied opgenomen in de herinrichting en hebben dus ook deze eerder genoemde dubbelfunctie.
Deze eilanden worden gemarkeerd door groenvoorzieningen en herkenbaar door kleurschakeringen binnen de herinrichting.

TER AFSLUITING
Als voorbeeld voor de herinrichting kijken we onder andere naar Oosterbeek.
Met name vanwege het aantrekkelijke en doeltreffende kleurgebruik.
In onze optiek wordt de herinrichting uitgevoerd als voetgangers en fietsergebied waar wel
plaats is voor auto’s (belangrijke toevoerstraat naar aanliggend gebied).
De rijbaan wordt geïntegreerd in dit gebied en door kleurschakeringen onderscheiden.
Er komen concentraties van groenvoorzieningen.
Door deze aanpak verdwijnen er geen parkeerplaatsen (max.parkeerduur een uur).
De gehele straat zal door deze herinrichting een rustiger sfeer geven en zodoende een belangrijke bijdrage leveren aan de wijkverbetering .
De herinrichting betreft de bovenlaag van de straat waardoor er geen grote wijzingen noodzakelijk zijn in de infrastructuur.
Hierdoor blijven de kosten laag mede door de inzet van het onderhoudsbudget.

Als tijdspad stellen wij voor om een aansluiting te realiseren bij de herinrichting van de Apeldoornseweg medio 2004/2005

Gaarne willen wij dit plan in overleg met gemeentelijke diensten verder ontwikkelen.

Roel Coppelmans
Ondernemersvereniging Steenstraat.