Verkeersplan, Werkgroep verkeer

Verslagen, agenda's, links en het vergaderrooster

Contact:

1. Reinout Dubbelman: reinoutdubbelman@hotmail.com
2. Redactie van deze website: info@spijkerkwartier.net


Vergaderingen van de werkgroep Verkeer:
- in de Lommerd, donderdagavond tweewekelijks, aanvang om 20.00 uur.

Op 26 oktober 2006 heeft de gemeente toelichting gegeven op het nieuwe verkeerscirculatieplan. Op 16 november is er een speciale avond over het parkeren in de wijk.


Bericht van 9 november

Vorige week donderdag (2 november) is vergaderd over verschillende scenario's in de inrichting van het verkeerscirculatieplan. Belangrijke uitgangspunten zijn de verhalen van mensen die het verkeer willen veranderen. Vooral het noord-zuid sluipverkeer krijgt daarbij veel aandacht. (Via de route Bloemstraat - Spijkerlaan - Kastanjelaan). Maar ook het Zuid - Nood sluipverkeer via de Groen van Prinsterenstraat - Emmastraat krijgt de nodige aandacht. Sommigen zijn tevreden met de huidige situatie: "het hoeft niet anders, zo is het goed". De meerderheid is voor een verandering. Dat wordt dus schipperen met het verkeer.

De communicatie met de wijkbewoners is voor het verkeersplan erg belangrijk. Sommige deelnemers van de werkgroep Verkeer kennen veel andere mensen in de wijk. Sommigen anderen kennen er niet zo veel en gaan meer af op het eigen oordeel. Het is belangrijk dat bewoners met een idee over verkeer, parkeren, verkeersveiligheid dat idee doorgeven aan de werkgroep Verkeer. En daarbij te laten weten wat er anders moet en/of wat uw opmerkingen zijn over het verkeer in de wijk. Reacties kunnen gericht worden aan de Lommerd (in de brievenbus). Op de enveloppe even vermelden VERKEER, dat is dan voor de administratie van de Lommerd ook helder en duidelijk. Vergeet niet uw contactgegevens in uw bericht te melden zodat we aanvullende vragen kunnen stellen of u uit kunnen nodigen.

De werkgroep verkeer wil einde 2006 met een breed gedragen verkeersplan naar de gemeente. Het is voor ons belangrijk om heldere plannen te maken door de brede stroom van ideeën in te dikken, prioriteiten toe te kennen en te overleggen met betrokkenen. Deze drie scenario's vervolgens uit te werken tot drie verschillende mogelijke plannen op hoofdlijnen. Het idee is om met de werkgroep deze drie ruwe plannen te maken waar de wijk naar gaat kijken. Details worden dan later ingevuld.

De eerste grote lijn is een splitsing van de wijk in twee delen: Noord en Zuid. Het noordelijke deel blijft daarbij bereikbaar vanaf de Steenstraat en de zuidelijke zijde vanaf de Johan de Wittlaan. Met enkele varianten daarop. Een volkomen splitsing wordt binnen de werkgroep Verkeer niet gedragen, er blijven wel enkele verbindingen. Een tweede scenario is de afsluiting van de aansluiting van de Parkstraat op de Singel. En varianten daarop. Een derde scenario is een omkering van een deel van de rijrichting op éénrichtingswegen in de route van het sluipende autoverkeer, zoals de Bloemstraat, de Kastanjelaan en een deel van de Emmastraat. Ook de in- en uitvalswegen aan de randen van de wijk worden nauwkeurig bekeken.

De verkeersbijeenkomst van 26 oktober 2006 van de werkgroep ging vooral over de samenwerking met de gemeente Arnhem en hoe we daar in een convenant over en weer mee omgaan. Het onderdeel communicatie is daarbij zeer belangrijk, daarover werden ook afspraken met de gemeente gemaakt. Verder is aan het eerder toegezegde verkeerscirculatieplan nu ook een parkeerplan toegevoegd. Op 16 november staat een speciale avond over het parkeren in de wijk op het programma. De leden van de werkgroep verkeer gaan in overleg met een specialist op parkeergebied. Uw vragen horen we graag, dan nemen we die mee op 16 november.

In het plan wordt naast verkeerscirculatie en parkeren, in ieder geval ook aandacht besteed aan:

1 - verbeterde veiligheid voor iedereen.
2 - uitstekende bereikbaarheid voor alle ondernemers en bewoners.
3 - goede aan- en afvoerroute voor vrachtwagens.
4 - een optimale balans tussen speelruimte en parkeerruimte.

Uitgangspunten van het verkeersplan voor de wijk ideeën die daar dicht bij liggen:
- Steenstraat - opknap via het plan OASE
- Singels - Omsingeling Doorbroken
- Johan de Wittlaan, aanpassingen en een voorzichtig plan voor twee rotondes
- Buitengewoon Beter voor onze wijk Spijkerkwartier en Spoorhoek. Dit start niet voor 2008.
- Aanpassing van de entree van de fietsrotonde (bij de Berekuil) en Eusebiusbuitensingel aldaar.

Bericht van 24 mei 2006
Oproep deelnemers denktank verkeer Spijkerkwartier:

Er komt een nieuwe verkeerscirculatieplan van de gemeente. De werkgroep Spijkerkwartier wil behalve naar het verkeerscirculatieplan ook breder kijken naar de relatie van het verkeer met omliggende wijken, sluipverkeer, naar de veiligheid en naar het parkeerprobleem. Daarvoor worden enkele deelnemers gezocht. Uit de denktank komt een afvaardiging die met de gemeente aan tafel gaat voor overleg. Het gaat hierbij om mee te beslissen hoe het verkeer in de wijk gaat lopen, hoe het "nieuwe" parkeren zal gaan ontwikkelen en hoe de eenrichtingsborden gaan staan. Meedenken over waar het sluipverkeer gereguleerd moet worden en waar de hoofdaders van het verkeer vorm moeten krijgen. Hoe bijvoorbeeld kom je vanaf Apeldoorn, Velp of de Westervoortsedijk op een normale manier thuis. Voor deze denktank worden mensen gezocht die zich willen verbinden aan dit moeilijke proces. Affiniteit met verkeer is wenselijk. Over de eigen grenzen heen kunnen denken is een vanzelfsprekende voorwaarde. Deelname aan de denktank kan door aanmelding via: info@spijkerkwartier.net. Nog voor de zomer ('06) komen we bijeen voor een kennismaking, een datum is inmiddels bekend gemaakt aan de 17 deelnemers op de lijst.

Link naar de verzameling van verkeerspolitieke standpunten bij de gemeenteraadsverkiezingen 2006 van de gemeente Arnhem van VeiligVerkeerNederland (met een eigen website voor Arnhem).