Verkeersplannen mei 2006

Verkeernieuws 18 mei 2006
De beweegbare palen worden op korte termijn verwijderd in het voormalige protitutiegebied. Op 28 april heeft de gemeente gereageerd op een oproep van de werkgroep Spijkerkwartier om hiermee een aanvang te maken, lees hier de reactie van de gemeente. Er is een oproep voor deelname aan de denktank verkeer.

Wijkplatform 10 mei 2006. Belangrijkste uitkomst: de verkeersmaatregelen in het prostitutiegebied worden weer teruggebracht naar de oude situatie. Een nieuwe "Werkgroep Verkeer" wordt ingesteld voor communicatie namens de wijk met de gemeente. Deze werkgroep maakt samen met de gemeente een nieuw verkeerscirculatieplan, waarbij veiligheid en duurzaamheid per maatregel nader worden omschreven.

Verkeerspunten van aandacht voor Spijkerkwartier en Spoorhoek
- Verkeerssituatie prostitutiegebied
- Telling 11 april 2006 en vergelijking met telling 2002
- Sluipverkeer Spoorhoek en Spijkerkwartier
- Spijkerlaan drukte en veiligheid
- Hot-spots m.b.t. verkeer in de wijk:
- Parkstraat bij Singelstraat, oversteek kinderen Arcade (speerpunt 2005)
- Boulevard / Eusebiusbuitensingel, gevaarlijke situatie (speerpunt 2005)
- Spijkerstraat bij Singel, veiligheid
- Steenstraat en Van Muijlwijkstraat bij Singel
- vrachtverkeer (+laden lossen) ondernemers Steenstraat
- Kruispunt Rietgrachtstraat (via de Arcade, verkeersenquete)
- Nieuwe land, het sluipverkeer
- Het 30 km gebied, de zône in kaart, de duidelijke borden en de handhaving
- Verkeersdrempels en risico voor scheuren in muren van belendende huizen
- Ideaalbeeld toekomst en huidig realistisch beeld, cijfers en feiten
- De ontsluiting door de spoordijk naar de wijk Molenbeke vanaf de Dullertstraat
- De jaarlijkse Auto Vrije Dag in september, de af te zetten straten op lijst
- Een op te richten Werkgroep verkeer, spreekbuis namens de wijk
- De jaarlijkse 3VO Straatspeeldag alleen de in de Prins Hendrikstraat?
- Dubbel parkeren in de straten waardoor de brandweer hinder ondervindt bij spoed