Naar de pagina Statistiek

Ongevallen met balkons

Balkon zonder hek, foto: Loet van MollIn het landelijke nieuws verschijnt heel af en toe een val van het balkon. De oorzaak is dan vaak niet de kwaliteit van het balkon zelf. Bij het ziekenhuis Rijnstate zijn geen cijfers over ongevallen met balkons bekend (mei 2004). Toevallig wel over ongevallen met paarden, maar die zijn niet zo vaak meer in het straatbeeld van onze wijk te vinden. Het balkon rechts op de foto is inmiddels voorzien van een hekwerk.

foto: Loet van Moll

De organisatie Consument en Veiligheid registreert in Nederland niet alleen welke ongevallen plaatsvinden, zij doen daar ook onderzoek naar. En ze rapporteren en adviseren daarover. Als bron van informatie wordt hierbij met name gebruik gemaakt van de informatie van de regionale afdelingen "spoedeisende eerste hulp" van de verschillende ziekenhuizen. Het onderzoek naar informatie over dit onderwerp (mei 2004) kwam terecht bij de PR afdeling van deze organisatie. Hierbij een verslag van hun onderzoek naar ongevallen met balkons.

Jaarlijks worden naar schatting 90 kinderen van 0 tot en met 4 jaar behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis na een val thuis uit een raam en van een balkon of galerij. Van de jonge slachtoffers die op de SEH-afdeling worden behandeld heeft ruim 60 procent als gevolg van een val verwondingen aan het hoofd, eenderde daarvan loopt hierbij hersenletsel op, meestal een hersenschudding.

Bijna tweederde van de slachtoffers is een jongen. Maar liefst 57 procent, dus meer dan de helft van de slachtoffers, mag na behandeling op de SEH-afdeling niet naar huis en moet in het ziekenhuis worden opgenomen. Van deze kinderen van 0 tot en met 4 jaar, die door een dergelijke val in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben de meesten verwondingen aan het hoofd (71%) en heeft 42 procent hiervan hersenletsel opgelopen. Daarnaast overlijdt gemiddeld één kind per jaar na een val uit een raam of van een gebouw.

Bronnen: Letsel Informatie Systeem, Consument en Veiligheid, 1998-2002;
Doodsoorzakenstatistiek Centraal Bureau voor de Statistiek, 1998-2002;
Krantenknipselregistratie, Consument en Veiligheid, 1998-2003.

Met dank aan mevrouw A. Brugman.

Naar de pagina Statistiek