terug naar plannen

'Spijkerbroek trekt je aan', dat is de slogan van het project Spijkerbroek.


De Overleggroep Spijkerbroek vroeg bewoners mee te denken over een slogan voor het project Spijkerbroek.
Uit de 22 inzendingen is de slogan ‘Spijkerbroek trekt je aan’ als best passend en het meest aansprekend naar voren gekomen.

Op 8 juni 2007 maakte wijkwethouder Sander van Bodegraven de winnende slogan bekend.
“Het is een prachtige slogan die perfect de lading dekt,” aldus Sander van Bodegraven.
“Spijkerbroek moet de bewoners gaan zitten als een kledingstuk.
Iedereen moet zich er thuis voelen en op zijn gemak voelen.
Maar bewoners moeten zich ook aangetrokken voelen tot het project, dat alles komt tot uitdrukking in deze slogan.”

Degene die met de eer ging strijken voor deze winnende inzending is Annemieke Kleijn.
Omdat ze moest werken liet Annemieke zich op 8 juni vertegenwoordigen door haar partner Peter van Stralen.
Hij nam de beloofde bos bloemen in ontvangst. Peter is fotograaf en maakte later die dag thuis onderstaande foto.

De overleggroep Spijkerbroek bedankt alle inzenders voor hun bijdragen.
Hieronder Annemieke met de slogan en de bloemen