terug naar plannen

Spijkerbroek, informatieavond 21 november

Positieve reacties op varianten voor gebied Spijkerbroek
Door Karen van Rijsewijk

Moet er een knip komen in de Thorbeckestraat? Wel of geen bebouwing op de kop van de Hugo de Grootstraat? Moet het park langs het spoor strak worden vormgegeven of juist natuurlijk? Bezoekers van de informatieavond over het gebied Spijkerbroek, woensdag 21 november in de Lommerd, kregen een aantal varianten voorgelegd en mochten daar direct over in discussie, met elkaar en met de opstellers van de plannen. De aanwezige bewoners reageerden overwegend positief, hoewel ze ook tal van kanttekeningen plaatsten en kritische vragen stelden. Zo maken de bewoners van de Thiemestraat zich zorgen om de komst van nieuwe bebouwing in hun straat.
De overleggroep Spijkerbroek boog zich de afgelopen jaar over de mogelijkheden en onmogelijkheden van dit gebied, dat ingesloten ligt tussen het spoor, Hertogstraat/Emmastraat en de Thorbeckestraat. De overleggroep, bestaande uit bewoners van Spijkerkwartier en ’t Broek en mensen van de gemeente Arnhem, boog zich onder meer over de vraag waar en hoeveel nieuwbouw het gebied kan herbergen, welke rol bouwspeelplaats Thialf moet krijgen, hoe het groen eruit moet gaan zien en of er ingrepen in de verkeersafwikkeling nodig zijn.

Twee modellen
Op de informatieavond presenteerde de gemeente twee modellen. De bewonerswerkgroep kwam met een eigen visie, die opmerkelijk veel overeenkomsten vertoonde met de modellen van de gemeente.
De verschillen tussen de modellen van de gemeente zitten in vijf locaties, waarvoor telkens twee keuzemogelijkheden zijn: volgens model A of model B

Bouwspeelplaats Thialf:
- Open toegang vanuit de wijk, met een groen balkon om over het gebied uit te kijken en brede toegangstrappen die ook als tribune kunnen dienen
- De bouwspeelplaats verborgen houden achter een nieuw te bouwen woonblok, en zo het besloten, ‘geheime’ karakter van de bouwspeelplaats handhaven
Melkfabriek Karel van Gelderstraat:
- Behoud melkfabriek en inpassing in de plannen
- Sloop melkfabriek, nieuwbouw
Thorbeckestraat
- Behoud huidige situatie
- Knip zodat doorgaand verkeer niet meer mogelijk is, park doortrekken tot aan de flats, extra parkeerhavens aan beide zijden
Kop Hugo de Grootstraat
- Behoud huidige situatie (niets bouwen)
- Nieuwbouw (wonen of andere doeleinden) als logische afsluiting van het gebied
Parkzone langs spoor:
- Natuurlijke, informele, speelse aanleg
- Strakke, polderachtige aanleg

Daarbij is het ook mogelijk dat de uiteindelijke keuze valt op bijvoorbeeld drie varianten uit Model A en twee varianten uit Model B. Volgens de gemeente heeft de keuze voor de ene of de andere variant geen wezenlijke invloed op de financiële kant van het verhaal.

Grote bijval voor informele aanleg parkzone
Op de informatieavond bleek in ieder geval grote bijval voor een natuurlijke, informele aanleg van de parkzone en voor behoud van de melkfabriek voor de wijk. Belangrijke kanttekening bij de melkfabriek: de gemeente heeft de melkfabriek niet in bezit en zal dus in onderhandeling moeten met de eigenaar. De meeste aanwezigen zagen ook wel voordelen van bebouwing van de kop van de Hugo de Grootstraat.
De Thorbeckestraat en de inpassing van Thialf in het gebied leverde meer discussie op. Wat betreft de Thorbeckestraat, vroegen velen zich af of een knip in de straat geen grote problemen voor het verkeer oplevert. Bij de inpassing van Thialf in het gebied kwamen met name de sociale veiligheid aan de orde: hoe zorg je dat zo’n groen balkon geen hangplek wordt, en dat kinderen veilig op Thialf kunnen blijven spelen?

Visie voorjaar 2008 naar gemeenteraad
Gemeente en overleggroep gaan nu aan de slag met de opmerkingen van de bewoners. Op basis daarvan maken ze een visie, die waarschijnlijk in januari 2008 aan de wijken gepresenteerd wordt. In februari of maart zou de visie dan in de gemeenteraad aan de orde kunnen komen. Projectleider Petra Wessels verwacht dat in 2009 met de uitvoering van de plannen kan worden begonnen.