terug naar plannen

Spijkerbroek, informatieavond 21 november 07
De twee gepresenteerde modellen

Hieronder staan de twee modellen, gepresenteerd op de informatieavond.
Als je commentaar hebt kun je dat tot 1 december sturen naar de gemeente Arnhem.
Stuur een mail naar de gemeente: Coraline.Reeder@arnhem.nl

Let vooral op vijf belangrijke verschillen:
- Al of niet behoud van de voormalige melkfabriek aan de Karel van Gelderstraat
- De bebouwing rond Thialf in Dullertstraat en Thiemestraat. Thialf omsloten of juist open?
- Een landschappelijke of rationele inrichting van het groene gebied
- De inrichting van de Thorbeckestraat, doorgaand of onderbroken
- Een afrondend gebouw op de kop van de Hugo de Grootstraat of niet
Natuurlijk kun je ook andere punten in de modellen becommentariëren.
In alle gevallen graag argumenten voor je afwijzing of voorkeur!