terug naar plannen


Verslag van de informatieavond

Geef uw mening over parkeervoorstel gemeente: reageer vóór 19 maart

Heeft het Spijkerkwartier wel behoefte aan een ingrijpende verandering van het parkeerbeleid in de wijk? Veel bezoekers van de informatieavond over het parkeervoorstel van de gemeente, woensdag 5 maart in het gemeentehuis, vroegen zich hardop af of al die drastische maatregelen wel nodig zijn om de parkeerdruk in de buurt te verminderen. Met name mensen met twee auto’s vrezen dat ze er juist op achteruit gaan als het voorgestelde plan wordt ingevoerd.

Parkeerdruk
De gemeente Arnhem heeft een plan gemaakt om het parkeerbeleid in het Spijkerkwartier aan te passen. Reden daarvoor zijn onder meer de klachten van buurtbewoners en bedrijven in de wijk: het is steeds moeilijker om een parkeerplaats in de wijk te vinden. Bewoners moeten lang wachten tot ze een vergunning krijgen.

Met name ’s nachts is de parkeerdruk erg groot, zo blijkt volgens de gemeente uit onderzoek, terwijl de afgesloten parkeerterreinen van bedrijven dan juist leeg staan. Overdag doet zich een omgekeerde situatie voor: dan zijn veel plekken voor vergunninghouders leeg, omdat de bewoners naar hun werk zijn, terwijl bezoekers van de bedrijven en winkels lang moeten zoeken naar een vrije parkeerplaats.
Een aanzienlijk deel van de parkeerdruk zou worden veroorzaakt doordat bezoekers van het centrum hun auto gratis in het Spijkerkwartier parkeren en hem daar ook lang laten staan.

Overal betaald parkeren, één vergunning voor iedere bewoner met een auto
De gemeente denkt deze problemen op te lossen door in héél het Spijkerkwartier betaald parkeren in te voeren. Alle gratis parkeerplaatsen zouden in dit voorstel verdwijnen: parkeren gaat 1,20 euro per uur kosten, tot 22.00 uur ’s avonds. Bewoners kunnen dan maximaal één parkeervergunning kopen, bedrijven één of meer.

Verder wil de gemeente:
- extra parkeerplaatsen creëren op vrijkomende locaties in de buurt
- de Velperpoortgarage en Musisgarage promoten voor het parkeren van tweede auto’s
- bewoners een pasje geven waarmee hun bezoek goedkoper kan parkeren
- alternatieven voor de auto, zoals deelautosysteem Greenwheels, stimuleren
- strengere regels voor het creëren van eigen parkeerplaatsen bij nieuwe woonruimte
- onderzoeken of bedrijven hun privéparkeerterreinen ’s nachts willen verhuren

Eén voorstel, geen twee
Het gaat om één voorstel, dus geen twee voorstellen waaruit de bewoners kunnen kiezen, zoals de brief van de gemeente wellicht suggereerde die bij de buurtbewoners in de bus hebben gekregen. De gemeente wil alle onderdelen van dit plan uitvoeren als er voldoende draagvlak voor is in de buurt. Mocht dat niet het geval zijn, dan blijft de situatie voorlopig bij het oude.
Tijdens de informatieavond zagen de aanwezige bewoners vooral veel haken en ogen aan het voorstel. Iedereen erkent wel dat er een parkeerprobleem is, maar de uitvoering van dit plan zou zelf heel veel nieuwe problemen veroorzaken, vonden velen.

Belangrijkste bezwaren en vragen:
- waar moeten buurtbewoners hun tweede auto kwijt? Een abonnement in de Velperpoortgarage of de Musisgarage kost respectievelijk 825 euro of 760 euro per jaar
- hoe bepaal je wie recht heeft op een vergunning? Veel panden zijn gesplitst, er is veel kamerbewoning. In het voorstel van de gemeente zou iedereen met een zelfstandige woning een vergunning mogen kopen.
- Buurtbewoners hebben niet meer gegarandeerd een parkeerplaats in de wijk. Als het op zaterdagmiddag druk is in de stad, kunnen zomaar alle plaatsen bezet zijn.
- Worden de parkeerregels straks beter gehandhaafd? Nu is het vaak zo dat mensen zonder vergunning de vergunningshoudersplaatsen innemen.

Betere handhaving
Handhaving van de regels wordt volgens de aanwezige verkeersambtenaren makkelijker, omdat de opbrengsten van de parkeergelden rechtstreeks naar het Parkeerbedrijf gaan en dus direct kunnen worden ingezet voor de inzet van parkeerwachters. Nu is dat niet zo: de opbrengsten van parkeerboetes zijn niet voor het Parkeerbedrijf.

Tijdens de informatieavond konden de ongeveer 150 aanwezigen hun mening over het voorstel op kaartjes schrijven. De gemeente gaat die reacties verwerken en op basis daarvan een voorstel doen aan de gemeenteraad. Dat voorstel zou rond juni klaar moeten zijn, was de verwachting van de verkeersambtenaren.

Mensen die de avond niet hebben bijgewoond, maar toch hun mening willen geven, kunnen dat TOT 19 MAART doen via e-mail: han.temmink@arnhem.nl

Karen van Rijsewijk