terug naar plannen

Noot redactie: Onder bewoners is verwarring onstaan over de interpretatie van de voorstellen.
In de uitnodigingsbrief van de gemeente lijkt het te gaan over twee alternatieve voorstellen.
De presentatie tijdens de informatieavond ging over één voorstel voor het parkeerplan.


GEMEENTE Arnhem DIENST STADSONTWIKKELING
Samenvatting PARKEERvoorstellen Spijkerkwartier


VOORSTEL 1: 'CREËREN EXTRA PARKEERCAPACITEIT'

Welke Parkeerproblemen los je hiermee op?
- In veel straten is 's avonds en 's nachts vaak onvoldoende parkeerruimte.
- Vaak lang zoeken en ver lopen voor het vinden van een parkeerplek.

Hoe willen we extra Parkeercapaciteit creëren?
Korte termijn:
1. Betaald parkeren/vergunningen tot 22.00 uur
2. Meeverkopen gemeenteterrein bij verkoop panden Spijkerstraat (+ 35 p.p. eigen terrein)
3. Promotie parkeeralternatieven voor 2e auto in Velperpoortgarage en Musis garage:
- Velperpoortgarage: €825, -/ jaar (geldig 24 uur per dag/ 365 dagen per jaar)
- Musisgarage: €760, - jaar (geldig op werkdagen van 17.00-09.00 uur + hele weekenden)
Lange termijn:
4. Strengere regels voor afdwingen parkeren eigen terrein bij nieuwbouw/ woningsplitsing
5. Onderzoek haalbaarheid bouw parkeergarage hoek 1ewijkstraat / het nieuwe land (onderzoek loopt momenteel)
6. Onderzoek realisatie extra parkeerplaatsen op ontwikkelfocaties in Spijkerkwartier
7. Onderzoek gebruik parkeren eigen terrein bedrijven; ca. 400 p.p. onbenut 's nachts!

VOORSTEL 2: 'INVOERING BETAALD PARKEREN OP ALLE PARKEERPLAATSEN IN HET SPIJKERKWARTIER, IN COMBINATIE MET
HET RECHT VOOR BEWONERS EN BEDRIJVEN OM MET EEN PARKEERVERGUNNING OP DEZE PARKEERPLAATSEN TE PARKEREN'

Waarom juist dit systeem?
- Het is het meest eerlijke systeem om de steeds schaarser wordende parkeerruimte in het Spijkerkwartier zo efficiënt mogelijk te benutten
- Zeer goede praktijkervaringen met dit systeem in andere steden (dit systeem wordt heel veel toegepast in (middel) grote steden

Wat zijn de voordelen van dit systeem?
- Meer parkeercapaciteit overdag, omdat langparkeerders geweerd worden, en alle plaatsen door iedereen gebruikt kunnen worden ('dubbelgebruik')
- Bezoekersregeling voor bewoners (voor sociaal- recreatief bezoek)
- Overig bezoek (bijv. winkelbezoek) kan overal staan (betalen het normale parkeertarief)
- Geen wachtlijst meer voor vergunningen
- Kostenneutrale oplossing; kosten gemeente zijn ongeveer gelijk aan de opbrengsten

Wat zijn de nadelen van dit systeem?
- Bewoners en bedrijven moeten een vergunning aanschaffen om te kunnen parkeren
- Bewoners kunnen tot 22.00 uur maar 1 auto in de wijk parkeren
- Bedrijven hebben recht op een beperkt aantal vergunningen voor hun werknemers
- Bezoekers moeten betalen voor het parkeren

Overzicht regels systeem 'betaald parkeren + vergunningen bewoners/bedrijven':
- betaald parkeren van 9.00-22.00 uur in huidige sector 6
- tarief € 1,20 / uur (zelfde tarief als nu in Spijkerkwartier)
- per woning (zelfstandige wooneenheid) maximaal 1 vergunning op kenteken auto
- per bedrijf minimaal 1 vergunning (exacte criteria voor recht op meer dan 1 vergunning moeten nog worden vastgesteld)
- kosten bewonersvergunning: € 109,- / jaar
- kosten bedrijfsvergunning: € 234, - / jaar (geldig van maandag-vrijdag) of € 398,- geldig van maandag-zondag)
- bewoners kunnen een bezoekerskaart krijgen (legeskosten €9,00) waarmee bezoek voor € 0,50 per uur kan parkeren (speciale betaalknop op automaat)
- overige bezoekers betalen het 'normale' parkeertarief
- planning invoering: start januari 2009