Beëindiging raamprostitutie stap dichterbij!

Uit: Wijkkrant 29, feb 2004

 

Met de uitspraak van de bestuursrechter is de beëindiging van raamprostitutie in het Spijkerkwartier in een beslissende fase terechtgekomen. De rechter heeft er geen doekjes om gewonden en heeft de exploitanten op al hun punten in het ongelijk gesteld. Daarmee lijken de dagen van raamprostitutie in onze wijk geteld. Als de exploitanten beroep tegen deze beslissing aantekenen dan kan alleen de Raad van State nog roet in het eten gooien. Verwacht wordt dit overigens niet. Daarvoor is de uitspraak te helder.
De uitspraak is bij de bewoners met voorzichtige blijdschap ontvangen. Slechts weinigen hadden dit verwacht. ‘Eerst zien, dan geloven’ is al jaren het motto bij velen die dit proces op de voet volgen. Toch kan het nu snel gaan. De exploitanten moeten binnen zes weken (half maart) hun bedrijf staken, maar zullen daartegen in beroep gaan. Dat betekent dat zij wederom een voorlopige voorziening zullen aanvragen. Een uitspraak daarop zal door de Raad van State, naar verwachting, binnen drie maanden bekend zijn. Een definitieve uitspraak zal nog negen maanden tot een jaar duren. Indien de voorlopige voorziening niet wordt toegekend, dan is sluiting een feit als de burgemeester daartoe beslist.
Indien dit alles doorgaat, dan komt er nieuw werk aan de winkel. Allereerst zijn dan de genomen verkeersmaatregelen niet meer nodig en zal de toegankelijkheid voor veel aanwonenden belangrijk worden verbeterd. Enige pijn zal dat overigens wel geven, want verwacht mag worden dat de diverse in de buurt geplaatste parkeerbeugels daarbij zullen verdwijnen. Overigens zal de opheffing van de verkeersmaatregel in een breder kader worden geplaatst: de gemeente studeert momenteel op een verkeerscirculatieplan voor de hele wijk. Dat was ook ooit beloofd. We horen er binnenkort meer over.
Ook het project ‘Spijkerbroek’ kan eindelijk uit de kast. Immers, wat gaat er gebeuren met alle panden die voorheen exploitantenbezit waren? Veel van deze panden zijn in slechte staat, maar horen toch bij het monumentale karakter van de wijk. Er is veel moois van te maken. Een aantal panden zal wellicht verdwijnen en plaats maken voor nieuwbouw. Wethouder Chris de Ronde heeft de Werkgroep Spijkerkwartier verzekerd dat met de herontwikkeling van het gebied snel zal worden begonnen. De Werkgroep Spijkerkwartier zal erop aandringen bij dit proces betrokken te worden.
Tot slot gaat de Werkgroep Spijkerkwartier nu ook aandringen op een nieuw conserverend bestemmingsplan. Dit nieuwe bestemmingsplan moet ervoor zorgen dat alle monumentale waarden optimaal zullen worden beschermd.
Genoeg te doen dus, maar eerst nog even afwachten.
Werkgroep Spijkerkwartier