Verplaatsing raamprostitutie

Uit: Wijkkrant 24, mei 2003

 

Even het geheugen opfrissen:
in januari nam de burgemeester het besluit om de vergunningen, die nodig zijn om raamprostitutie te exploiteren niet langer te verlengen.
Dat de exploitanten het met dit besluit niet eens
zouden zijn was te verwachten. Zij stapten naar de rechter en vroegen een voorlopige voorziening aan die werd toegekend. Dit betekent dat de exploitanten hun bedrijf mogen voortzetten zolang er nog geen uitspraak is in de procedure die gevoerd gaat worden.
Die procedure werd op vrijdag 14 maart gestart bij de commissie voor beroep en bezwaar. De kern waar alles om draait is het belevingsonderzoek dat vorig jaar werd gehouden.
De commissie moet nu beoordelen of dat onderzoek voldoende grond biedt om het besluit van de burgemeester te rechtvaardigen.
Dit oordeel wordt binnen 6 weken gegeven. Eind april moet dit dus bij de burgemeester bekend zijn. Op grond hiervan gaat de burgemeester zich heroverwegen. Besluit zij om het besluit door te zetten dan zien de partijen elkaar terug bij de rechter, die heeft toegezegd dan de zaak in de zomer te zullen behandelen. Wordt vervolgd.