Raamprostitutie per 1 december gesloten?
De spanning stijgt!

Uit: Wijkkrant 21, november 2002

 

De uitslag van de meningspeiling onder de bewoners van het Spijkerkwartier was helder: raamprostitutie geeft overlast. Op grond van deze uitslag heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten om het beleid tot beëindiging van raamprostitutie voort te zetten. Concreet betekent dit dat de exploitatievergunningen per 1 december worden ingetrokken. Gaat daarmee het rode licht uit?

Als de exploitanten akkoord gaan met de genomen beslissing dan is daar het einde van de raamprostitutie. De kans dat dit gebeurt is echter nihil. Realistisch is dat de exploitanten de genomen beslissing bij de rechter gaan aanvechten. Op dat moment ontstaat een procedure die weer een aantal jaren zal gaan duren. Voorafgaand aan deze procedure, is er een moment waarop de exploitanten de rechter zullen vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Daar ligt een spannend moment.


Tussenbesluit

Een voorlopige voorziening is een soort "tussenbesluit," waarbij wordt uitgesproken of de raamprostitutie (voorlopig) mag door functioneren of (voorlopig) moet worden beëindigd. In beide gevallen ontstaat daarna een bodemprocedure, die in het ene geval zal worden gevoerd terwijl de prostitutie is beëindigd en in het andere geval niet.


De rechter

Het is dus mogelijk dat binnenkort de raamprostitutie wordt beëindigd. De hoop hierop is gestegen omdat de onderzoeksresultaten van het meningsonderzoek klip en klaar aangeven dat een belangrijk onderdeel van de overlast wordt veroorzaakt door raamprostitutie. Of de rechter deze uitkomst zwaarwichtig genoeg zal vinden om het bedrijf te sluiten, moet worden afgewacht en tot die tijd is het spannend.


Het onderzoek

Raamprostitutie geeft overlast en daarom gaan raamprostitutie en wonen niet samen. Deze stelling wordt door de Werkgroep Spijkerkwartier al jaren naar voren gebracht. In de diverse procedures die de exploitanten voerden werd door hen gesteld dat de Werkgroep niet representatief voor de wijk werd geacht. Bovendien, zo werd gezegd, is er al lang geen overlast meer. De uitkomst van de meningspeiling geeft overduidelijk aan dat het anders zit met die overlast, maar ook dat de Werkgroep in de wijk op een brede aanhang mag rekenen. Het is goed dat ook de politiek nu dit signaal heeft gekregen.


Drugsboot

Op het moment van schrijven is nog geen politieke besluit genomen over het al of niet "in de vaart" brengen van een drugsboot. Het ligt wel in lijn der verwachting dat de drugsboot een feit zal worden. Of de ligplaats van deze boot ooit nog belemmerend zal werken bij een eventuele verplaatsing van raamprostitutie, dat zal de tijd leren.
Werkgroep Spijkerkwartier