Beëindiging raamprostitutie

Uit: Wijkkrant 17, april 2002

 

Op 28 januari werd nog weer eens duidelijk bevestigd, dat voor het besluit om de raamprostitutie te beëindigen nog steeds een breed politiek draagvlak aanwezig is.
Tijdens een gemengde raadscommissievergadering spraken bijna alle fracties met elkaar af, dat aan de gedane beloftes aan de bewoners niet te tornen is. Ook de VVD huldigt dit standpunt, zij het dat deze
partij een voorbehoud maakt ten aanzien van de kosten. De partijen Zuid- en Noord Centraal en de Stadspartij blijven tegen.
De raad wenst ook vast te houden aan de afspraak die destijds met het OKA werd gemaakt. Dat betekent dat bij een eventuele vestiging van raamprostitutie op het Billitonterrein, de zorgzone moet verdwijnen.
Een meerderheid van de raad is voorstander om de ontwikkelingen af te wachten en daar later over te beslissen.