Terug naar de Pagina Oud Nieuws

 

Nieuws 2009


Zaterdag 1 augustus 2009

Actie voor behoud speelterrein tussen Gravenstraat en Prinsessestraat

Op zaterdag 1 augustus is een buurtactie gehouden voor het openbaar houden van het speelterrein tussen de Gravenstraat en de Prinsessestraat. Kinderen protesteren tegen de plannen van de Stichting Kinderopvang Arnhem en Regio (SKAR) om 60 kinderen op dit (ook nog eens onder de stoeptegels vervuilde) speelterrein onder te brengen in een besloten situatie. In het schoolgebouw aan de Gravenstraat is momenteel een alternatieve kunst-atelierruimte gevestigd van het SLAK (Stichting Leniging Ateliernood Kunstenaars). Het alternatief waar naar wordt gekeken om het speelterrein voor de straatjeugd te behouden is dat de SKAR zich nabij Thialf gaat vestigen en dat daar ruimte wordt gemaakt door de nabij Thialf gehuisveste kunstenaars, die dan op hun beurt verhuizen naar de school in de Gravenstraat.

Klik hier voor het artikel in de Gelderlander in pdf.

(bron: de Gelderlander, EBo)


Zondag 26 juli 2009

Eerste kunstwerk van het Lorentzpad geopend

Op vrijdag 24 juli om 17.00 uur vond de opening plaats van een nieuw project van Plan Kaal aan het Nieuwe Land. Op ongeveer 93,6 meter afstand van het geboortehuis van nobelprijswinnaar voor de natuurkunde (1902) Hendrik Antoon Lorentz is een schildering aangebracht op een blinde muur. Deze muurschildering is de eerste schildering van een serie van drie muurschilderingen die later samen deel gaan uitmaken van het Lorentzpad. Dit pad is inmiddels het tweede project van Plan Kaal. Eerder werd een project gerealiseerd met filmposters die aangepast zijn met mensen uit de wijk, te vinden aan de kop van de Spijkerlaan. De inmiddels wereldberoemde Lorentz werd geboren op 18 juli 1853 aan de Steenstraat in het pand met de acht ramen - waarin momenteel de firma Nijenhuis met een reisbureau is gevestigd. Zijn vader, Gerrit Frederik Lorentz, werd genoemd in een kroniek van Arnhem (A. Markus, Arnhem, blz 487) als lokaal groentekweker, vermaard door de fraaie bloemkolen die hij kweekte in de aldaar gesitueerde moestuinen.

Na een inleiding door de kunstenaar Marcel Alberts en een beschouwing op het kijken naar kunst tegen de achtergrond van het kunstwerk door de heer Miltenburg, werd de opening verricht door een willekeurige persoon uit het aanwezige publiek, waarbij de N van de bloemkolen met applaus werd onthuld. Op youtube staat een videoverslag, en op Arnhem Direct nog een ander artikel.

 

(bron: eigen redaktie, EBo)


Vrijdag 10 juli 2009

Foto's van Spijkerrok

Zaterdag 27 juni gebeurde het weer: SPIJKERROK 2009 in Vrijstaat Thialf in het Spijkerkwartier. Vanaf een uur 's middags waren er acht bands en DJ Syte die tot middernacht draaide. Een heerlijk zonnetje, spijkerrokjes, lekker koel bier en een wijntje maakte het helemaal compleet. Kijk op www.spijkerrok.com voor de foto's.

(bron: bericht Spijkerrok, LvM)


Zaterdag 4 juli 2009

Eerste editie Vrijstaat Thialf Courant

Vandaag verschijnt de eerste editie van de Vrijstaat Thialf Courant. Verkrijgbaar in iedere kiosk in de omgeving van Arnhem. "En u ontvangt er de zaterdagkrant van de Gelderlander gratis bij! We zijn bijzonder trots op deze krant waar tal van nieuwtjes in staan. Mis 'm niet! De oplage is slechts 190.000 exemplaren, op = op", aldus de wereldlijk leider van de Vrijstaat Thialf, Kamerheer Vos.

(bron: persbericht Vrijstaat Thialf, LvM)


Woensdag 24 juni 2009

Kris van de Lommerd overleden

Op eerste pinksterdag 1 juni is Kris Ramnarain, een markante vrijwiliger van de Lommerd overleden. Kris was van Surinaams Indische afkomst en altijd een bijzonder vriendelijk en hartelijk gastheer achter de bar. Van hem leerden we dat hindoes elkaar groeten met het woord namasté, en zo is ook onze laatste groet aan hem.

(bron: Lommerd, EBo)


Dinsdag 16 juni 2009

Autovrije dag

De Autovrije dag is onderdeel van ‘De Nationale Week van de Vooruitgang’ en een dag om te genieten van een rustige, veilige, maar vooral schone omgeving. Ook de gemeente Arnhem doet op 20 september mee aan de Autovrije dag. De gemeente zorgt voor de verkeersafzettingen, die door de deelnemers kunnen worden neergezet.
Wilt je met je straat meedoen aan de Autovrije dag op 20 september 2009, dan kun je je opgeven bij Richard Ruseler (026 - 377 5521) of zijn vervanger Rick Backx (026 - 377 5522) van de gemeente Arnhem. Of mailen naar Richard.Ruseler@arnhem.nl.

(bron: gemeente Arnhem, LvM)


Woensdag 20 mei 2009

Vlaggetjesdag op Thialf

Burgemeester Krikke hees vandaag op Thialf een speciale ‘Kindervlag’ die is gemaakt door de elfjarige Esra Can van de Hugo de Groot-basisschool.
De burgemeester deed dat in het bijzijn van ongeveer honderd schoolkinderen. De kinderen waren op de eerste officiële Vlaggetjesdag van Vrijstaat Thialf op 20 mei 2009. Ze hadden ongeveer 150 vlaggetjes geschilderd, waar de Kindervlag uit is gekozen. Die vlag is gemaakt door Esra Can uit groep 7. Ze kreeg een groot model van haar vlag samen met een oorkonde. Haar vlag werd onder applaus gehesen door burgemeester Krikke. De wereldlijk leider van de Vrijstaat Thialf, Kamerheer Vos, had even daarvoor gezegd: “We hebben de baas van de stad gevraagd om de vlag te hijsen. Een stad is natuurlijk minder belangrijk dan een Vrijstaat, maar we vinden het toch erg aardig dat mevrouw Krikke dit wil doen!”

(red. Website, bron: Vrijstaat Thialf, LvM)


vlaggetjesdag op Thialf, foto: joost Bos


Dinsdag 28 april 2009

Veel inbraken in woningen

Er zijn veel inbraken gemeld, meer dan gemiddeld in de wijk. In Arnhem-Noord zijn de inbraken de laatste maanden behoorlijk gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. (2008: november 57, december 90. 2007: november 23, december 39). In januari is er weer een piek zichtbaar, in februari 2009 namen de woninginbraken weer iets af. Reden genoeg voor de politie Arnhem Noord om een aantal voorlichtingsavonden te organiseren. De eerste is in het Spijkerkwartier op 9 juni aanstaande om 19.00 uur in de Lommerd. Daarin wordt nader ingegaan op hoe we woninginbraken kunnen voorkomen. Zie ook oproepen

(bron: politiebericht, EBo)


Vrijdag 9 april 2009

Volop lente

De lente is overal voelbaar, ook in de wijk. Binnen enkele weken zijn overal bladeren en bloesems ontloken. Vogels zijn druk in de weer met het bouwen van nesten en in de Spijkertuinen zijn de kikkers weer te voorschijn gekomen. Voor een reiger natuurlijk een aanlokkelijk hapje.

Reigers zijn meestal voorzichtig en argwanend, dus het is moeilijk om ze dichtbij te fotograferen. Met enige regelmaat wordt een reiger in de Watertuin gezien en tot nu toe lukte het niet om er een zo dichtbij te fotograferen. Dit keer dus wel.

(redactie Website, LvM)


reiger in de Watertuin, foto: Leen Kuiper


Woensdag 2 april 2009

Parkeernota "Parkeren Waar Je Wezen Moet" gepubliceerd op de gemeentepagina.

De nieuwe parkeernota "Parkeren Waar Je Wezen Moet" is voor nu iedereen ter inzage. Vorig jaar op 5 maart waren er in grote getale (ca 125 a 140) mensen uit de wijk naar het stadhuis gekomen voor een voorlichtingsavond over het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente. De avond leverde meer vragen op dan antwoorden.
Binnenkort verschijnt de wijkkrant met een oproep voor alle wijkbewoners om mee te doen met een wijkinformatie-avond over parkeren op 16 april aanstaande om 20.00 uur in de Lommerd. Leden van de werkgroepen verkeer en wijkplatforms van de aangrenzende wijken: Brugstraat e.o., Heijenoord, Burgemeesterswijk-zuid, Transvaalbuurt, St Marten, Sonsbeekkwartier-zuid en de Van Verschuerwijk zullen hiervoor nog worden uitgenodigd. Van de buurten Boulevardkwartier, Spijkerbuurt en Spoorhoek zijn vertegenwoordigers aanwezig. Voor de avond heeft de werkgroep een ervaren en onafhankelijke voorzitter aangetrokken.
De werkgroep concludeert nu al dat het perspectief van de nieuwe nota onvolledig is. De nota houdt geen rekening met de specifieke belangen van de bewoners en ondernemers uit de wijk. Verder ontbreekt een gedegen evaluatie van de nog werkende gemeentelijke beleidsnota parkeren "2003 - 2010", die in 2003 van start is gegaan. De bestaande nota is nog steeds van toepassing maar is - op voor de wijk belangrijke elementen - nooit uitgevoerd, of in de richting van uitvoering gebracht, aldus de werkgroep. Op de nieuwe parkeernota kan individueel gereageerd worden. De werkgroep Verkeer organiseert bovendien een gezamelijke reactie op 16 april die aan de gemeenteraad wordt aangeboden. De reacties worden ook ingebracht op het wijkplatform van 6 mei. Het wijkplatform kan de reactie overnemen en op basis daarvan een advies geven aan de gemeente.

Bron: de werkgroep Verkeer/ EBo


Dinsdag 31 maart 2009

Bestemmingsplan Spijkerkwartier voor horeca uitgebreid door College

Het college van burgemeester en wethouders heeft vanmiddag het bestemmingsplan Spijkerkwartier goedgekeurd, zo werd ons gemeld door de wijkwethouder Roeland Kreeft. Door het college is een extra onderdeel toegevoegd aan het bestemmingsplan, dit betreft de beperking op het aantal horeca-gelegenheden. Wanneer het maximum aantal horeca-gelegenheden is bereikt en er een nieuwe aanvraag voor kwalitatief hoogwaardige horeca-gelegenheid binnenkomt bij de gemeente, dan wordt in principe in eerste instantie toch positief gereageerd. Voor een inpassing van de horeca is dan vervolgens een bestemmingsplan-wijziging nodig, die dan alle normale procedures zal moeten doorlopen. Daarbij hebben zowel bewoners als organisaties zoals het wijkplatform uiteraard een belangrijke stem. De wethouder gaf aan dat behandeling van het bestemmingsplan Spijkerkwartier in mei door de raad zal worden beoordeeld.

Bron: wijkwethouder Roeland Kreeft/ EBo


Maandag 30 maart 2009

Kerkzaal Parkstraatgemeente gerenoveerd

De kerk van de Parkstraatgemeente is in 1926 gebouwd in de stijl van de Nieuwe Haagse school. De stijl, die nu weer actueel is, ontwikkelde zich vanuit een versmelting van het gedachtegoed van de architect Berlage, Frank Lloyd Wright en De Stijl. De voor die tijd gematigd moderne architectuur kenmerkt zich door eenheid, ritmiek, harmonie en het expressieve gebruik van baksteen.
In de kerkzaal zijn elementen als lambrisering en de vorm van het liturgisch centrum in authentieke staat teruggebracht volgens het plan van Braaksma & Roos uit 2003, gemaakt in opdracht van het kerkbestuur.

Op Palmpasen, zondag 5 april om 10.15 uur, neemt de Parkstraatgemeente de gerenoveerde kerkzaal in gebruik. Na de dienst is er thee, koffie en wat lekkers en is er volop tijd en ruimte om rond te wandelen in de vernieuwde kerkzaal.

Bron: persbericht Parkstraatgemeente/ LvM


Vrijdag 27 maart 2009

Aanvraag ingediend voor eerste doorblokwoning in de wijk

Op 25 maart is door de gemeente een reguliere bouwaanvraag ontvangen voor het verbouwen van Driekoningenstraat 39 A en Hertogstraat 40. Deze twee panden zijn door he woonblok heen verbonden. De aanvraag betreft het verbouwen van de bestaande bedrijfshal tot een privewoning met 2 bed&breakfastkamers en een atelier/galerie.

Bron: website gemeente/ LvM


Vrijdag 20 maart 2009

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV): Direct opruimen van de hondenpoep

De gemeenteraad heeft op 16 februari jl. besloten om artikel 2.4.21 (Verontreiniging door honden) van de APV te wijzigen. De wijziging houdt in dat iedere eigenaar of houder van een hond verplicht is om een hulpmiddel bij zich te dragen dat geschikt is om de hondenpoep op te ruimen. Daarnaast geldt vanaf nu ook de verplichting om dat hulpmiddel op eerste vordering aan een toezicht houdende ambtenaar te tonen. Wie het hulpmiddel niet kan tonen wordt beboet.

Bron: website gemeente/ LvM


Maandag 12 maart 2009

Ontwerp-bestemmingsplan 'Spijkerbroek 1' ter inzage

Het ontwerp-bestemmingsplan "Spijkerbroek 1" ligt met ingang van 12 maart gedurende een termijn van 6 weken voor een ieder ter inzage in het stadhuis, loket BWL, Koningstraat 38, Arnhem.

Plangebied: Het gebied wordt in het westen begrensd door de Hertogstraat en in het verlengde daarvan door de Emmastraat. In het noorden grenst het gebied aan de spoorlijn Arnhem - Zutphen - Zevenaar. De oostelijke grens wordt gevormd door het Thialfterrein en de achtertuinen van de woningen aan de C.A. Thiemestraat.

Het plangebied, waarin voorheen de raamprostitutie was gevestigd, maakt samen met een groter gebied (Spijkerkwartier-Boulevardkwartier) onderdeel uit van het gebied dat recent door het Rijk op grond van de Monumentenwet is aangewezen als Rijks Beschermd Stadsgezicht. Dit grotere gebied is opgenomen in het aangrenzende bestemmingsplan "Spijkerkwartier - Boulevardkwartier - Spoorhoek" dat enige tijd geleden in procedure is gebracht. Binnenkort wordt dit plan ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Doel: Het bestemmingsplan "Spijkerbroek 1" is overwegend conserverend van karakter. Daarnaast beoogt het enkele functies mogelijk te maken om te komen, tot een gedifferentieerde, stabiele en levendige wijk, met woon- en werkfuncties. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze betreffende het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad (adres: Postbus 99, 6800 AB Arnhem) .Voor informatie over het bestemmingsplan en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer R. Slippens, tel. 026-3773409 van de Dienst Stadsontwikkeling. Arnhem, 11 maart 2009

Bron: website gemeente/ LvM


Donderdag 19 februari 2009

Gewelddadige overval op Italiaans restaurant in Prins Hendrikstraat

Woensagavond vond een gewelddadige overval plaats op het Italiaanse restaurant in de prins Hendrikstraat. Rond tien uur drongen vier of vijf gemaskerde en gewapende mannen het restaurant. Ze eisten geld, wat ze kregen. Op het moment van de overval waren nog vier klanten aanwezig. Ook zij werden bedreigd en beroofd. Op een zeker moment ontstond een worsteling tussen overvallers en personeelsleden. Twee personeelsleden raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar hun verwondingen zijn niet levensgevaarlijk. De overvallers richting de Spijkerlaan gevlucht en zijn vooralsnog spoorloos. De buit is onbekend. De zaak wordt door het overvallenteam van de politie onderzocht. Omdat er onderzoek wordt gedaan naar een reeks overvallen in Arnhem, is de politie terughoudend met het geven van details.

Bron: de Gelderlander/ LvM


Vrijdag 13 februari 2009

Luchtkwaliteit Eusebiusbuitensingel nog steeds slecht

De lucht rond een aantal drukke wegen in Arnhem is nog steeds te veel verontreinigd, blijkt uit onderzoek. De Europese grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide worden daar overschreden. Ook is er meer stikstofoxide vrijgekomen. Dat geld ook voor de Eusbiusbuitensingel die de westelijke grens vormt van Spijkerkwartier. De schatting is dat ruim 900 mensen in het centrum te veel schadelijke uitlaatgassen inademen. Het gemeentebestuur wil onder andere met een betere doorstroming en meer gebruik van fiets en openbaar vervoer, tot verbetering van de situatie komen. Een probleem voor adequate maaatregelen is dat de meetgegevens pas laat bekend zijn. De genoemde gegevens zijn gebaseerd op cijfers van 2007.

Bron: de Gelderlander/ LvM


Donderdag 12 februari 2009

Wijkplatform deelt camera's uit in verband met wijkvisie

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 23 januari zijn een groot aantal camer's voor eenmalig gebruik uitgedeeld aan de aanwezigen. Met elke camera kunnen 27 foto's geschoten worden. De bedoeling is dat de deelnemers ieder op hun eigen manier het Spijkekwartier in beeld brengen. Het Wijkplatform verwacht dat de beelden een bijdrage zullen leveren aan het formuleren van een wijkvisie.

Bron: eigen redactie/ LvM


Maandag 9 februari 2009

Overval op horecazaak mislukt, politie zoekt getuigen

Een tot dusver onbekende gewapende man heeft in de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 februari geprobeerd een horecazaak aan de Steenstraat te overvallen. De dader moest het echter zonder buit stellen en sloeg op de vlucht. Bij het voorval raakte niemand gewond.

Bron: politiebericht/ LvM


Vrijdag 6 februari 2009

Nieuwbouw achter Eusebiusbuitensingel door gemeente afgewezen

Eind vorig jaar hebben meer dan 100 mensen bezwaar gemaakt tegen een principe-aanvraag voor de bouw van appartementen in het begin van de Spijkerstraat. Onder het motto 'red de bruine beuk'orgniseerde Rudolf Schaap een actie tegen dit plan. In een brief aan alle mensen die bezwaar hadden aangetekend heeft de gemeente duidelijk gemaakt dat de aanvraag niet wordt gehonoreerd. Het plan botst in allerlei opzichten met het het huidige en het nieuwe bestemmingsplan.

Bron: brief gemeente/ LvM


Woendag 4 februari 2009

Uitslag Vogeltelling in '6828'

In het weekend van 23 en 24 januari organiseerde Vogelbescherming Nederland een vogeltelling in heel Nederland. Ook in onze wijk deden mensen mee. De toptien voor onze postcode ( 6828) was:
1. Huismus 66
2. Pimpelmees 48
3. Koolmees 45
4. Merel 44
5. Turkse Tortel 14
6. Ekster 12
7. Zwarte Kraai 11
8. Houtduif 9
9. Roodborst 8
10. Vink 7

(redactie Website, LvM)


roodborstje, foto: Jan Gerard Pos


Maandag 26 januari 2009

Nieuwjaarsreceptie geslaagd

De nieuwsjaarsreceptie voor vrijwilligers afgelopen vrijdag is geslaagd. Dit jaar werd een uitgebreide versie van de receptie gehouden. Dat kon omdat de traditionele busreis afgelopen zomer wegens gebrek aan belangstelling was afgelast. Vooraf was een etentje voor vrijwilligers. Die waren in grote getale opgekomen. Daarna volgde de receptie aan de bar, onderbroken door enkel toespraken over nieuwe buurtiniatieven.
Meer foto's>

(redactie Website, LvM)


nieuwjaarsreceptie, foto: Menno Ketel


Dinsdag 20 januari 2009

Inspraakperiode besluit Domushuis Steenstraat

Per 11 december heeft de gemeente een brief doen uitgaan naar ondernemers en bewoners betreffende het Domushuis in de Steenstraat. Daarin werd gemeld dat de gemeente betrokken partijen ontheffing heeft verleend van het bestemmingsplan en vergunning heeft verleend voor de verbouw van het pand Steenstraat 44-46 voor opvang van ex-verslaafden. De afgelopen zes weken was het mogelijk bezwaar an te tekenen.

Bron: ron/ LvM

  

Terug naar de Pagina Oud nieuws