Nieuws 2007


Donderdag 20 december '07

Spijkerkwartier en Boulevardkwartier krijgen deze week de status 'Beschermd Stadsgezicht'.

Deze week krijgen vier wijken in Arnhem de status van rijksbeschermd stadsgezicht. Het zijn Geitenkamp, Spijkerkwartier-Boulevardkwartier, Patrimoniumbuurt-Vogelwijk en Sonsbeekkwartier-Noord. Eerder al viel de Van Verschuerwijk en de Mussenberg deze eer te beurt. Het rijk kan beschermde stadsgezichten aanwijzen als ze van nationaal belang zijn wegens hun waarde op het gebied van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie.
Het Spijkerkwartier en het Boulevardkwartier dateren uit de 19e eeuw. De andere wijken ontstonden na de invoering van de Woningwet in 1901.
Wat deze wijken zo speciaal maakt, is de intimiteit en de menselijke schaal. De meeste straten hebben een besloten karakter en een licht gebogen verloop en worden afgewisseld met pleintjes. De ontwerpers hebben lange, rechte straten zoveel mogelijk vermeden. Verder speelden zij creatief in op hoogteverschillen in de wijken. De status van rijksbeschermd gezicht is een erkenning van de uitmuntende ruimtelijke kwaliteit van deze wijken en het werk van de stedenbouwkundigen en architecten die toen in Arnhem werkzaam waren.
De gemeente Arnhem zal een nieuw bestemmingsplan moeten vaststellen waarin de bijzondere waarden van de gebieden staan vermeld en worden beschermd. Het is de bedoeling om de unieke waarden van deze wijken in stand te houden zodat dit erfgoed voor de toekomst bewaard blijft. De gemeente Arnhem werkt aan
brochures waarin de kwaliteiten van de wijken worden toegelicht. Ook zullen ze informatie bevatten over de gevolgen van de status. Bewoners van de betreffende wijken zullen de brochure rond februari 2008 op de deurmat zien vallen.

(redactie Website, LvM, bron: Arnhems Koerier)


Zondag 16 december '07

Tafel van Tien gaat meedenken over herinrichting Steenstraat

De verkeerssituatie is volgens veel mensen het belangrijkste punt dat aangepakt moet worden in de Steenstraat. Sluipverkeer, hardrijders, gebrek aan parkeerplaatsen, fietsers en automobilisten die elkaar in de weg zitten, opstoppingen als gevolg van laden en lossen zijn dagelijkse ergernissen voor bewoners en ondernemers uit de straat. Dat bleek woensdagavond 11 december, op de eerste informatieavond over de herinrichting van de Steenstraat.
De gemeente wil de Steenstraat de komende jaren herinrichten. Redenen daarvoor zijn onder andere de verkeersdruk, maar ook het feit dat de huidige inrichting van de openbare ruimte sterk verouderd is. De stoepen zijn op diverse plaatsen erg krap en de straat is moeilijk schoon te houden. Bovendien is de Steenstraat volgens de gemeente een unieke, historische winkelstraat, een bijzonder stukje Arnhem dat het verdient goed onderhouden te worden.
Ondernemers, bewoners en andere betrokkenen konden tijdens de informatieavond hun wensen en klachten over de Steenstraat kenbaar maken. Dat gebeurde in vier discussiegroepen rond de thema's 'woonstraat', 'winkelstraat', 'verkeersstraat' en 'historische straat'. Mensen die niet aanwezig waren, maar toch hun ideeŽn en gedachten over de toekomst van de straat aan de gemeente willen laten weten, kunnen dat doen via het speciale e-mailadres steenstraat@arnhem.nl
Ook komt er een Tafel van Tien, bestaand uit bewoners, ondernemers en andere betrokkenen, die als klankbordgroep gaat fungeren voor de gemeente tijdens het ontwerpproces. Hiervoor kunnen mensen zich ook nog opgeven via het genoemde e-mailadres.
Bij de ontwikkeling van de plannen kijkt de gemeente ook naar het pleintje op de hoek met de Spijkerlaan (voor de Action), het plein voor het Velperpoortstation en het parkeerterrein voor de Albert Heijn.
Ook het plan Oase wordt betrokken bij de ontwikkeling van de plannen.Het plan Oase is opgesteld door de ondernemersvereniging uit de Steenstraat. Zij stellen onder meer voor de straat zo in te richten dat er geen gescheiden verkeersstromen meer zijn. Voetgangers, fietsers en auto's worden dus niet van elkaar gescheiden. Dat zou een veel veiliger straat opleveren.
Op basis van de verzamelde informatie gaan ambtenaren van de gemeente de komende tijd diverse denkrichtingen formuleren, die later weer op informatieavonden aan ondernemers en bewoners worden voorgelegd.
Vooralsnog is er 1 miljoen euro beschikbaar voor de herinrichting van de Steenstraat, maar wethouder Cees Jansen verwacht dat dat bedrag dankzij diverse subsidies nog kan groeien tot 1,8 miljoen euro.
De eerstkomende informatieavond is naar verwachting in mei 2008, de gemeente denkt in het najaar van 2009 met de daadwerkelijke herinrichting te kunnen beginnen.

(redactie Website, KvR)

Zaterdag 8 december '07

11 december startbijeenkomst herinrichting steenstraat

De gemeente Arnhem houdt dinsdag 11 december een eerste informatieavond over de herinrichting van de Steenstraat. De avond is bedoeld om uitleg te geven over het proces en om de mening van belangstellenden te peilen over thema’s als verkeer, winkelen en wonen in de Steenstraat.
De Steenstraat is jaren geleden voor het laatst opgeknapt. Volgens de huidige bewoners laat de inrichting te wensen over. Ook de winkeliers vinden de uitstraling van de straat nogal gedateerd en zouden graag zien dat er wat verandert. In het nieuwe ontwerp wil de gemeente daarom rekening houden met zoveel mogelijk belanghebbenden. Meningen en suggesties indienen kan tijdens deze eerste avond, maar ook de eerste helft van 2008 krijgen bewoners, ondernemers, winkelpubliek en verkeersdeelnemers nog genoeg mogelijkheden om hun mening door te geven. De tweede helft van 2008 moet het ontwerp klaar zijn en hoopt de gemeente te kunnen beginnen met de aanbesteding.
De informatieavond vindt op dinsdagavond 11 december plaats in het stadhuis en begint om 19:30 uur. De zaal is open vanaf 19:00 uur.

(redactie Website, LvM, bron: persbericht gemeente Arnhem)


Dinsdag 27 november '07

Blauwe regen gekapt...

Een triest bericht vanaf Spijkerstraat nummer 122. Dit appartementencomplex van woningbouwvereniging Portaal werd tot voor kort aan de achterzijde gesierd met een prachtige blauwe regen die daar al vele jaren stond. Hij begroeide de volledige achterkant van het trappenhuis, tot en met de hoogste (derde) verdieping. Iedereen die voor het eerst op bezoek kwam, was aangenaam verrast; de sfeer werd vaak omschreven als 'exotisch'. Ook de bewoners genoten volop van de blauwe regen en keken elk jaar uit naar het moment waarop ' ie zou gaan bloeien, wat een prachtig spektakel voor zowel ogen als neus opleverde. Daarnaast had de blauwe regen ook nog praktisch nut want hij gaf een beetje beschutting tegen inkijk aan de balkonzijde.
Maar dat is allemaal verleden tijd; twee weken geleden kwamen onaangekondigd een aantal medewerkers van groenvoorziening van Portaal en nog voordat goed en wel tot ons doordrong wat er gebeurde (en er kon worden geprotesteerd) bleek de bijl al in de dikke stam tezijn gezet en was er geen redden meer aan. Zeer grondig dus; je zou bijna denken: met voorbedachte rade. Men heeft zich bij Portaal vast gerealiseerd dat bewoners hier nooit mee in zouden hebben gestemd. Navraag bij Portaal leerde dat de kap onderdeel uitmaakt van voorbereidingen om de balkons dit voorjaar te schilderen. Van snoeien hebben ze kennelijk nog nooit gehoord bij Portaal. En die balkons zitten nog prima in de verf!
Men heeft inmiddels excuses aangeboden. Helaas niet voor het omkappen van de blauwe regen, maar voor het feit dat we niet eerder daarover zijn geinformeerd: "We geven toe dat onze medewerkers groenvoorziening iets te voorbarig van start zijn gegaan." Zucht.
Alles van waarde is weerloos, is hiermee maar weer eens aangetoond. Er is niets meer aan te doen; er rest alleen nog een kort stompje en wij proberen niet al te veel om ons heen te kijken in het akelig lege, saaie betonnen trappenhuis. Het wil maar niet wennen.

(redactie Website, LvM, bron: brief Cile Schulz, 11-11-07)


Het trappenhuis in november na de kap; foto: Cile Schulz.

 


Het trappenhuis in mei met de Blauwe regen; foto: Cile Schulz.


Zaterdag 24 november '07

Informatieavond over nieuw parkeerbeleid Spijkerkwartier pas in januari

De informatieavond over een mogelijk nieuw parkeerbeleid in het Spijkerkwartier wordt pas in januari gehouden. Eerder gaf de gemeente aan in november zo’n informatieavond te willen organiseren, maar dat is niet gelukt. De precieze datum en locatie van de informatieavond zijn nog niet bekend.
Om de parkeerdruk te verminderen, overweegt de gemeente om in het Spijkerkwartier een nieuw parkeersysteem in te voeren, met alleen maar betaalde parkeerplaatsen en ontheffingen voor bewoners en bedrijven. Een dergelijk systeem wordt alleen ingevoerd als er voldoende draagvlak is onder de bewoners.

(redactie Website, KvR, bron: eigen redactie)


Donderdag 22 november '07

Panden Spijkerkwartier in verkoop

De gemeente Arnhem verkoopt in het Spijkerkwartier weer drie bijzondere woningen: Karel van Gelderstraat 8/10, 12/14 en 20/22. De Spijkerbuurt wordt na roerige jaren weer een buurt waar geleefd wordt. Ook is er elders in de wijk ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid, zoals galerieën en reclamestudio's. Bewoners van de wijk zijn samen met de gemeente een visie aan het ontwikkelen voor het gebied. In deze visie staat hoe de wijk er in de toekomst uit moet gaan zien. De betrokkenheid van de bewoners om er weer een mooie en levendige buurt van te maken is dus groot!
De verkoop van de panden geschiedt per openbare inschrijving en onder voorbehoud van gunning door het college van burgemeester en wethouders. Het college steunt de wijk in de behoefte om van het Spijkerkwartier een bruisende wijk te maken. Bij aankoop is de koper verplicht om uiterlijk binnen anderhalf jaar na eigendomsoverdracht het pand te renoveren. Voor mensen die graag in deze buurt willen wonen is dit is een unieke gelegenheid om een pand te kopen in een historische wijk die volop in ontwikkeling is.
Voor geïnteresseerden is het mogelijk om de panden te bezichtigen op vrijdag 23 november van 15.00 tot 17.00 uur en zaterdag 24 november van 10.00 tot 12.00 uur. Meer informatie is te verkrijgen via Guyt Makelaardij, tel. 026 – 443 43 48.

(redactie Website, LvM, bron: gemeente Arnhem)


Zaterdag 21 november '07

Dit jaar 23 bladkorven erbij, ook in het Spijkerkwartier volgens de gemeente

Dit najaar plaatst de gemeente Arnhem al voor het derde jaar op rij 200 bladkorven verspreid over de stad. Het is een extra voorziening, omdat de GFT-container in de herfstperiode vaak te klein is voor al het bladafval. Van het bladafval uit de korven wordt compost gemaakt. Voor het milieu is het beter om het bladafval te recyclen dan om het te verbranden. Het Spijkerkwartier kreeg wegens gebrek aan groen tot nu toe geen bladkorven. Vanwege het succes van vorig jaar heeft de gemeente het aantal korven met nog eens 23 stuks uitgebreid. Drie daarvan zouden volgens de gemeente in het Spijkerkwartier staan. Op de hoek Boulevard Heuvelink/Spiegelstraat, in de C.A. Thiemestraat, en in de Willem Barenstraat/Rijpstraat. Maar de laatste straat ligt overduidelijk in het Broek. En de eerste twee straten liggen volgens de vaak gehanteerde CBS-begrenzing op de grens. De korven naderen dus wel!

(redactie Website, LvM, bron: Arnhemse Koerier)


Zaterdag 27 oktober '07

Tegendemonstratie in het Spijkerkwartier

Vandaag werd na een huis-aan-huis verspreide aankondiging van de gemeente, ondertekend door de burgemeester zelf, een door politieke partijen uit de gemeenteraad georganiseerde tegendemonstratie gehouden op de demonstratie van de Nederlandse Volks-Unie in het Burgemeesterskwartier. Alle burgers werden gemaand om het identificatiebewijs gereed te houden om op eerste verzoek direct te tonen. De hele dag zoemden helicopters boven de wijk en de stad. De NVU parkeerde de auto's bij Burgers Bush en marcheerden via de Waterbergseweg met 6 mensen naar het Burgemeesterskwartier. De tegendemonstratie bestond uit ongeveer 35 mensen. Voor beide in de brief genoemde demonstraties was wel vergunning verleend. Bij andere tegendemonstraties elders in de stad zijn in totaal 110 arrestaties verricht.

(redactie Website, EB, bron: brief aan de bewoners van het Spijkerkwartier van de gemeente Arnhem en verschillende reporters)


foto: Egbert Bouwhuis.


Vrijdag 5 oktober '07

Indoor Action aan de Boekhorstenstraat overtreedt geluidsnorm

Burgemeester en wethouders hebben besloten een last onder dwangsom op te leggen voor het overtreden van de geluidsvoorschriften aan Indoor Action v.o.f, Boekhorstenstraat 75. Het bedrijf overtreedt de geluidsvoorschriften. Dit is in strijd met voorschrift 1.1.1 van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer. Hoogte van de dwangsom bedraagt € 2.000,-. Voor 8 oktober 2007 moet de overtreding ongedaan gemaakt zijn.

(redactie Website, LvM, bron: Gemeentepagina Koerier)


Woensdag 3oktober '07

Junks gaan elkaar te lijf

Twee drugsverslaafden zijn elkaar gistermiddag te lijf gegaan op de hoek van de Boulevard Heuvelink en de Eusebiusbuitensingel in Arnhem. De mannen zijn beiden opgepakt. Het gaat om een 28-jarige en een 31-jarige Arnhemmer. De oudste van de twee raakte bij de ruzie in de zij gewond door een messteek. De ernst van de verwonding viel mee. Het vermoeden bestaat dat het slachtoffer tijdens de ruzie die aan de steekpartij vooraf ging de ander bedreigd en mishandeld heeft. Er waren diverse mensen getuige van de ruzie. Die worden door de politie gehoord.

(redactie Website, LvM, bron: de Gelderlander)


Maandag 1 oktober '07

Definief gebouw voor kinderdagverblijf?

Het kinderdagverblijf gevestigd aan de Eusebiusbuitensingel 33 A heeft een principe-aanvraag ingediend om het tijdelijke gebouw van het kinderdagverblijf om te zetten in een definitief gebouw.

(redactie Website, LvM, bron: Gemeentepagina Koerier)


Woensdag 26 september '07

Drie locaties in het Spijkerkwartier op de Nieuwe Kaart Arnhem.

Onlangs is de negende editie verschenen van de Nieuwe Kaart van Arnhem (NKA) . Op de NKA worden projecten afgebeeld die zeker of waarschijnlijk binnen een periode van 10 jaar uitgevoerd worden en de ruimtelijke structuur van de stad veranderen. Projecten die op korte termijn worden uitgevoerd en/of waarvan alle details bekend zijn, zijn op de kaart volledig ingekleurd. Andere projecten zijn gearceerd of met een symbool weergegeven. De kaart bevat projecten die door de gemeente zijn geïnitieerd en/of in uitvoering zijn maar ook particuliere initiatieven en projecten die bij de gemeente bekend zijn. De NKA is op internet te vinden en te raadplegen. Door op adres te zoeken wordt een overzicht gegeven van wat er in die omgeving staat te gebeuren. De NKA lijkt voor het Spijkerkwartier niet helemaal nauwkeurig (zie kaart).

(redactie Website, LvM, bron: Website gemeente Arnhem)


Spijkerkwartier in de Nieuwe Kaart, selectie: Loet van Moll


Maandag 24 september '07

Voornemen stilstaanverbod zuidzijde deel Driekoningendwarsstraat

Het deel van de Driekoningendwarsstraat tussen Hertogstraat en Van Gelderstraat is smal en er geldt eenrichtingsverkeer. Als er aan de zuidzijde van dit deel van de Driekoningendwarsstraat auto’s stilstaan of er parkeren, worden anderen gehinderd bij het doorrijden. Aan deze zijde van de weg is een parkeerverbod van kracht, maar dat blijkt in de praktijk niet voldoende. Het komt regelmatig voor dat grote voertuigen helemaal in hun doorgang worden belemmerd. Het college van B&W wil daarom na verzoeken daartoe een verkeersbesluit nemen om het stilstaan te verbieden.

(redactie Website, LvM, bron: Gemeentepagina Koerier)


Vrijdag 21 september '07

Bodemverontreiniging op hoek Rietgrachtstraat - Singelstraat

Gemeente Arnhem heeft in augustus een melding ontvangen van Reebun Projecten B.V. voor de sanering van een bodemverontreiniging aan de Rietgrachtstraat 2 - Singelstraat 138. Dat is de hoek waar een aantal appartementen gebouwd gaan worden. Het gaat om een verontreiniging die niet mobiel is. Melding van de sanering heeft plaats gevonden volgens het Besluit Uniforme Sanering (BUS).

(redactie Website, LvM, bron: Gemeentepagina Koerier)


Woensdag 19 september '07

Gewoon doorrijden in de wijk tijdens autoloze zondag

Tijdens de autoloze zondag 16 september waren er drie activiteiten in de wijk. Enkele minder dan vorig jaar. De Actiegroep Riethorsterstraat had een groot feestprogramma georganiseerd op het plein aan de 1e Spijkerdwarsstraat. Circus Poehaa organiseerde de ‘enige echte Eenwielkampioenschappen van
Arnhem’. En onder leiding van een IVN-gids konden mensen vanaf het Velperpoortstation door de tuinen van het Spijkerkwartier wandelen.

De activiteiten waren goed georganiseerd en mede dankzij het mooie weer zeer geslaagd. Helaas werd het autoverkeer nauwelijks een strobreed in de weg gelegd, omdat er geen doorgaande wegen werden afgesloten. In Klarendal gebeurde dat wel. Daar sloot Wijken voor Kunst de Hommelse Weg voor het grootste deel af ten behoeve van de kunstroute door de wijk

(redactie Website, LvM, bron: eigen redactie)


feest in 1e Spijkerdwarsstraat, foto: Loet van Moll


Woensdag 19 september '07

Thialf Zomerfeest 2007

Bij de ingang van Thialf zaten de jongens van de opleiding Sport, Dienst en Veiligheid (SDW) van het Gelders Mozaïk er om 11.00 uur al gezellig bij. Zij zorgden voor de bewaking en dat gaf het feest meteen al een bepaalde uitstraling: "het is hier veilig en als je door de bewaking heen bent gekomen, dan ben je welkom". Mo Ganzevles had voor de vrijwilligers een groot tijdschema gemaakt met de indeling van taken. Er waren muntjes en een lunch-bon voor de vrijwilligers. En koffie. Ieder deed z'n werk, alles liep gesmeerd in de opstart. Iets voor twaalven werd het wat drukker bij het klimmen in de oude grote bomen achter op het terrein, maar daarna stond het ook niet meer stil. Tuigje om, de ladder omhoog en langs een lang schuin touw naar beneden. Heerlijk vonden ze het bijna allemaal. Het was wel een beetje eng daarboven in die boom! De rodeo werd ook door meisjes druk bezocht. Schieten met de buks was vooral voor de jongens, die deden dat graag. In de middag zaten veel ouders te genieten in de zon met een broodje, koffie of soms al een biertje. De kinderen vermaakten zich in de draaimolen. Het was gezellig op Thialf, iedereen genoot.
"Vergeleken met andere jaren zijn er nu meer leuke dingen voor kinderen", zei René van Amerongen. Zijn beide dochters zijn actief op de circusschool Poehaa en hij leverde de tent voor de disco. Geertje Francken die in buurt woont: "Spijkerbroek. Altijd leuk om te komen, meestal doe ik nog wel wat maar deze keer niet. Ik ben met drie kinderen. Elke keer wat nieuws. We doen veel mee met de Thialf activiteiten, die zou ik niet kunnen missen". Over een actieve rol in de ontwikkeling van het nieuwe Spijkerbroek, Geertje: "Ik doe niet mee want ik woon in een huurhuis. Als we gaan kopen moeten we toch weg uit het Broek".
In de loop van de middag werd het drukker, en wat een mooi weer! "Dat is elk jaar, maar vorig jaar was het heet, echt heet" zei iemand. Verder op 't feest vragen drie jongedames of alles goed is, trekken aan de arm en springen op de draaitrap. Puk, Luca en Luna. De barbeque diende tegen half vijf als oven voor het bakken van de broodjes, het werd een gezellige drukte. De broodjes met jam en chocoladepasta lieten zich goed smaken. Los Sabados speelde inspirerend in het voorprogramma maar de mensen kwamen nog niet echt los. 's Avonds werd het drukker in de grote tent op Thialf. De muziek speelde de soul zo goed en Rianne werd volwassen om stipt 24.00 uur bij de laatste noten van de band, "Sultans of Soul". De song "So good" werd die avond loepzuiver vertolkt door de Sultans en maakte vele benen los van de blijde buurtbewoners.

(redactie website, EB, foto's EB en MG)


poster: Erik Vos

 

  Muziekfragmenten van "Sultans of Soul"


Woensdag 29 augustus '07

Rapport over de Lommerd bevestigt functie als ontmoetingsplek.

Vlak voor de zomervakantie van 2006 verzocht Rijnstad aan ROC ‘A12’, locatie Velp, om een bewonersonderzoek in de wijk uit te voeren. Buurtcentrum de Lommerd zou op een andere basis gerund gaan worden en men wilde weten hoe de bewoners daar tegenover staan.
ROC A12 locatie Velp heeft dit onderzoek op zich genomen en Roy Boerboom, Michelle Brenkman en Claske de Jonge, studenten Marketing en Communicatie, zijn hiermee onder leiding van hun docent marketing, Martin Janssen, aan de slag gegaan.
De eerste voorbereidingen werden voor de zomervakantie van 2006 verricht. In september daarna werden een aantal diepte-interviews gehouden en in de maanden oktober en november werd er breed geënquêteerd. De uiteindelijke verwerking en afronding in de vorm van een rapport kwam rond in maart 2007.
Samenvattende conclusie van het rapport is dat de bewoners graag activiteiten georganiseerd zien voor jongeren en volwassenen, maar de Lommerd moet toch vooral een ontmoetingsplek gaan worden. De bewoners zijn bereid energie te steken in het ontwikkelen van de nieuwe functie van de Lommerd en ook bereid daarvoor te betalen als dat nodig mocht zijn. Hierbij het volledige rapport in pdf-bestand (100KB)

(redactie Website, LvM, bron: eigen redactie)


Maandag 20 augustus '07

Mo gaat op Thialf werken

Al vele jaren organiseert Mo Ganzevles activiteiten voor de kinderen in de buurt. Behalve vaste middagen organiseerde ze ook het Zomerkamp, het Sinterklaasfeest en het Paaseizoeken. Desondanks en tot spijt van veel ouders werd haar baan bij Rijnstad vorig jaar gehalveerd. Maar iedereen kan weer opgelucht ademhalen. Onlangs is Mo aangenomen door het Sportbedrijf van de gemeente Arnhem voor de bouwspeelplaatsThialf. Ze gaat daar 18 uur per week werken.

(redactie Website, LvM, bron: eigen redactie)


Woensdag 19 augustus '07

Orchideeën in de wijk

Joost Bos, bewoner van de Boulevard Heuvelink, trof bij terugkomst van vakantie tot zijn grote verbazing een viertal inheemse orchideeën aan in zijn achtertuin. Weliswaar beheert hij zijn tuin ecologisch, toch blijft het bijzonder. Orchideeën gelden als het topje van de ecologie omdat ze zo’n hoge eisen stellen hun groeiplaats. In dit geval ging het wel om een iets makkelijkere soort, de Wespenorchis, die meestal in wegranden staat. Toch blijft het bijzonder dat deze Orchidee midden in onze wijk een groeiplaats vindt. Dat het stoffijne zaad alleen in zijn tuin zou ontkiemen leek niet waarschijnlijk, dus is in de omgeving verder gezocht. Ook in de Watertuin aan de Parkstraat bleek er twee te staan.

(redactie Website, LvM, bron: eigen redactie)


Wespenorchis in de achtertuin aan de Boulevard, foto: Joost Bos


Donderdag 16 augustus '07

Nieuwe appartementen in de wijk

Blijkens een groot en opvallend bord op het voormalige bedrijfspand Steenstraat 30-32 zullen in dit pand 14 appartementen gerealiseerd worden. Het pand ligt niet direct aan de Steenstraat maar iets naar achter, in de Boekhorstenstraat. Het is niet waarschijnlijk dat de extra verdieping die op het bord getekend is gerealiseerd zal worden.Het verbouwen van kantoorpanden is een snel opkomende trend.
Eerder dit jaar werd al vergunning verleend voor het verbouwen van een kantoorpand in de Ir J P van Muijlwijkstr op nummer 2 tot woongebouw met 25 wooneenheden.
Ook voor Kastanjelaan 49 is een bouwaanvraag ingediend om kantoren intern te verbouwen tot appartementen.

Op 4 juli is een principe aanvraag ingediend om Karel Van Gelderstraat 33 te verbouwen van een bedrijfsgebouw tot 9 studio's. Opvallend omdat hier met 'bedrijfsgebouw' een voormalig prostitutiepand wordt aangeduid. Wellicht had dat eerder ook al 9 'studio's'.

(redactie Website, LvM, bron: gemeentepagina Koerier en eigen redactie)


Het pand Steenstraat 30-32, foto: Loet van Moll


Woensdag 15 augustus '07

Bewoners Thiemstraat maken zich ongerust over plannen Spijkerbroek.

Op 18 juni organiseerde de gemeente een avond over Spijkerbroek. Bezoekers konden tijdens die informatieavond kenbaar maken wat ze vonden van de globale kaart die was gemaakt van het gebied. Enkele bewoners van de A.C.Thiemestraat die aanwezig waren kregen de indruk dat er hoogbouw gepland was tegenover hun huizen. Dit leidde tot ongerustheid bij een groot aantal andere mensen in de de straat. Om die ongerustheid weg te nemen besloot de gemeente een aparte avond te beleggen voor de Thiemestraat.
Die avond vond op woensdag 15 augustus plaats in buurtcentrum de Lommerd. Circa 30 bewoners van de straat waren aanwezig. Alhoewel de projectleidster van de gemeente probeerde duidelijk te maken dat er absoluut nog niets vaststaat en hoogbouw absoluut niet aan de orde is bleven de bewoners argwanend. In de rondvraag aan het slot van de avond bleek dat een deel van hen liever de huidige situatie wilde handhaven en anders helemaal geen bebouwing wilde, zelfs geen laagbouw.

(redactie Website, LvM, bron: eigen redactie)


Dinsdag 7 augustus '07

Aantal autokraken in Arnhem-Noord verdubbeld

Het aantal autokraken in Arnhem-Noord is dit jaar in vergelijking met vorig jaar verdubbeld. Dat baart de politie zorgen. Daarom krijgt de bestrijding ervan op dit moment volgens een politiewoordvoerster topprioriteit. Leden van het onlangs opgeheven straatroofteam binden de komende maanden de strijd aan met de auto-inbrekers.
In 2004 waren de auto-inbrekers bijzonder actief. Toen namen zij 1163 auto's in Arnhem-Noord onder handen. In 2005 lag het aantal autokraken op 816. In 2006 kreeg de politie over dezelfde periode te maken met 648 aangiftes in Arnhem-Noord.
Tot en met juli zijn er dit jaar zijn in Arnhem-Noord 1220 auto's opengebroken. Populair zijn de wijken binnenstad, Hoogkamp, Burgemeesterkwartier, Sint Marten, Klarendal en het Spijkerkwartier.

(redactie Website, LvM, bron: gemeentepagina Arnhemse Koerier)


Woensdag 1 augustus '07

Pauline Krikke herbenoemd als burgemeester

Pauline Krikke is met ingang van 1 september 2007 opnieuw benoemd als burgemeester van Arnhem. De koningin heeft het besluit 9 juli ondertekend. Het Koninklijk besluit is in de week van 23 juli aan Arnhem bekend gemaakt. De herbenoeming van de burgemeester geldt voor een periode van zes jaar.

Pauline Krikke woont sinds het begin van haar burgemeesterschap in het Spijkerkwartier.

(redactie Website, LvM, bron: website gemeente)


Pauline Krikke, hier tijdens een toespraak op Thialf , foto: Loet van Moll


Maandag 30 juli '07

Verbod op het gebruik van qat rond de Hommelse Poort sinds 12 juli.

Het college van B&W heeft op grond van artikel 2.4.11a van de APV bepaald dat het verboden is op de weg qat te gebruiken in het gebied rond de Hommelse poort. Behalve een deel van Sint Marten (tot aan de Nijhoffstraat) en een deel van Klarendal (tot aan de Agnietenstraat en de Catharijnestraat) betreft dit verbod de gehele Spoorhoek tussen de spoorlijn, de Steenstraat en de Apeldoornsestraat. Het verbod geldt sinds 12 juli.

(redactie Website, LvM, bron: gemeentepagina Arnhemse Koerier)


Maandag 30 juli '07

Zestigjarige aangehouden op verdenking van winkeldiefstal

Donderdagmiddag is een zestigjarige vrouw uit Raalte aangehouden op verdenking van winkeldiefstal. Omstreeks kwart voor één werd de vrouw door een medewerkster van een winkel aan de Steenstraat in de kraag gevat, nadat zij aftershave ter waarde van tien euro wilde stelen. Ze werd vervolgens overgedragen aan de politie. Na verhoor in het bureau is de Raaltese met een bekeuring van 130 euro naar huis gestuurd.

(redactie Website, LvM, bron: politiebericht)


Zaterdag 28 juli '07

Oude transformatorhuisje in de watertuin functioneert goed.

In de periode dat de watertuin nog het terrein was van drukkerij Haver Weenink had de drukkerij een eigen transformatorhuisje van de PGEM. Nadat de drukkerij werd verlaten diende het transformatorhuis enkel nog als ondersteuning van de energievoorziening in de Parkstraat. Bij de PGEM was het verzoek binnengekomen om het huisje een nieuwe bestemming als tuinhuisje te geven voor de watertuin. Het door de PGEM pas overgenomen distributiebedrijf (voormalig GEWAB) krabde zich eens flink achter de oren en besloot dat de Parkstraat wel zonder dit huisje nog voor langere tijd van elektrische energie te vorzien zou zijn via een ander huisje in de straat. Dus werd het groene licht gegeven en zo kon na de nodige aanpassingen aan de installatie en de sloten, het huisje een nieuwe functie krijgen. Dat is nu al enkele jaren in gebruik en functioneert dan ook prima naar wens van de zeer gewaardeerde watertuingemeenschap. Kortom een mooie transformatie van een dienstbaar huisje.

(redactie website, EB)Bewoners gebruiken het tuinhuisje, foto: Lies Visscher


Maandag 9 juli '07

Spijkerrok levert € 2400 steun aan Ambonese school in Waai

Spijkerrok swingt internationaal goed door: de plannen voor Spijkerrok 2008 liggen klaar.

Op 30 juni werd het Arnhemse festival Spijkerrok 2007 voor het eerst gehouden op de nieuwe locatie Bouwspeelplaats Thialf in het Spijkerkwartier.
Eerdere jaren vond het festival plaats in de achtertuin van een studentenhuis aan de Kastanjelaan. Spijkerrok werkt sinds de start met een low budget aanpak voor een goed doel. De muziek bestaat uit een mix van Arnhemse, Nederlandse en Europese artiesten en bands. Met eerdere festivals werden een project in Peru en een Mobile School project gesteund.
Het festival op Thialf was een doorslaand succes. Zo'n 15 bands en artiesten speelden voor ruim 400 bezoekers. De opbrengst van €2.400,- werd geschonken aan de Stichting IAAW. Deze stichting helpt vanuit Nederland aan de wederopbouw van het dorp Waai op Ambon. De opbrengst gaat naar het onderwijs in Waai. Christenen en moslims gaan er gezamenlijk onderwijs volgen als nieuwe basis voor de prille vrede op Ambon.
Spijkerrok komt ook uit op DVD. Behalve van Capacocha en Kompaktrekorder (invallende duisternis) staan alle artiesten met twee of drie nummers op film. Van twee bands wordt extra audiomateriaal toegevoegd. Spijkerrok dankt alle sponsors, artiesten en vrijwilligers.

(redactie Website, EB, bron: persbericht Spijkerrok)Spijkerrok 2007 van 12 tot 24 uur, foto's: Egbert Bouwhuis en Jos Prikker


Woensdag 4 juli '07

Snorfietsster gewond bij aanrijding

Een 37-jarige Arnhemse is dinsdagochtend gewond geraakt nadat zij op haar snorfiets werd aangereden. Het ongeval gebeurde omstreeks zeven uur toen een 47-jarige automobilist uit Westervoort over de Parkstraat reed, richting Singel. Op het kruispunt met de Eusebiusbuitensingel zou hij geen voorrang hebben verleend aan de voor hem van links komende snorfietsster. De vrouw reed op een voorrangsweg. Het slachtoffer is met een gebroken been naar het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem vervoerd.

(redactie Website, LvM, bron: politiebericht)


Zaterdag 30 juni '07

Illegaal geparkeerd op vergunninghoudersplaats.


Eind mei stond plotseling een Zweedse auto op een vergunninghoudersplaats in de Prins Hendrikstraat.
Na een week deden omwonenden daarvan melding bij de parkeerdienst. Het werd in behandeling genomen.
Na een maand is nu melding gedaan bij de wijkagent. Een snelle afhandeling is hopelijk in zicht.

(redactie Website, LvM, bron: eigen redactie)


Zweedse auto staat een maand op vergunninghoudersplaats, foto: Loet van Moll


Donderdag 28 juni '07

Opsplitsen woningen gaat gestaag door maar lukt niet overal

De gemeente heeft geweigerd vergunning te verlenen voor de bouwaanvraag betreffende Spijkerstraat 125 en 131. De aanvraag betrof de begane grond van de beide panden waar vroeger de alom bekende winkel van HUBO Bosman gevestigd was. De bedoeling van de aanvrager was hier zes appartementen in te bouwen. De Werkgroep Spijkerkwartier had al eerder geageerd tegen deze aanvraag. Om zes appartementen in de voormalige winkel te vestigen waren allerlei kunstgrepen toegepast. Aan de eis ‘parkeren op eigen terrrein’ kon volstrekt niet worden voldaan. Inmiddels is wel toestemming verleend voor het opsplitsen van Steenstraat 91-2 en Spijkerlaan 237 in twee appartementen. Voor het verbouwen van Spijkerlaan 25 van één woning tot twee appartementen is een aanvraag ingediend.

(redactie Website, LvM, bron: gemeentepagina Arnhemse Koerier)


Woensdag 27 juni '07

Zijtuin Eusebiusbuitensingel verdwenen.

Enkele passerende bewoners is de leegte naast Eusebiusbuitensingel 9 al opgevallen. Het pand was lang de hoofdvestiging van Volkshuisvesting en biedt nu onderdak aan bedrijven in de creatieve sector. De zijtuin naast het pand is zeer karakteritiek o0nder meer door de lange tuinmuur aan het begin van de Parkstraat en vormt de afsluiting van een lange rij rijksmonumenten op de nummers 1 tot en met 9.
Volkshuisvesting heeft de zijtuin altijd in ere gehouden. De nieuwkomers in het pand blijken voorkeur te geven aan parkeerplaatsen. Alle bomen zijn gerooid. De Groengroep heeft de kwestie aan de orde gesteld in het Wijkplatform. Daar bleek dat ook Volkshuisvesting niet op de hoogte was gesteld.

(redactie Website, LvM, bron: eigen redactie)


De leegte naast Eusebiusbuitensingel 9 , foto: Loet van Moll


Maandag 25 juni '07

Nieuwbouw Wijkstraat verloopt anders dan verwacht.

In de Wijkstraat is de nieuwbouw achter het grote herenhuis (voorheen Cornellissen) bijna voltooid. Het Wijkplatform was aanvankelijk ingenomen met de plannen zoals die eind vorig jaar werden gepresenteerd. Inmiddels blijken een aantal zaken anders te verlopen dan verwacht. In het pand wordt niet een ‘Thomashuis’ voor mensen met verstandelijke beperkingen gehuisvest, maar een zogenaamde ‘Herbergier’. Een particulier verzorgingshuis voor ouderen. Het terrein vóór het herenhuis is volledig geasfalteerd en 18 parkeerplaatsen zijn verkocht. Dat is niet overeenkomstig de eis die de gemeente stelt, namelijk dat de projectontwikkelaar moet voorzien in parkeren op eigen terrein. Voor de aanleg van het parkeerterrein werden bovendien twee Lindes van veertig jaar zonder vergunning omgezaagd. Voor dat laatste kregen ontwikkelaar, aannemer en uitvoerder alledrie een boete dankzij een razendsnelle actie van omwonenden en de Werkgroep Spijkerkwartier.

(redactie Website, LvM, bron: eigen redactie)


parkeerplaatsen in de Wijkstraat, foto: Loet van Moll


Vrijdag 15 juni '07

Stokrozen hoger dan ooit.

In verschillende straten in de buurt zijn stokrozen te bewonderen. In allerlei prachtige kleuren. En klein zijn ze bepaald niet. De maximaal mogelijke hoogte van drie meter wordt hier en daar met gemak gehaald.


(redactie Website, LvM, bron: eigen redactie)


Stokroos in de Prinsessestraat, foto: Loet van Moll


Donderdag 14 juni '07

Zware aanrijding sierhek in de Parkstraat

Op allerlei plaatsen in de wijk staan sierhekjes rond boomspiegels die door bewoners worden beheerd. Ze dienen ter bescherming van de planten maar tegelijkertijd voor verfraaiing van de straat. Af en toe lopen ze wel eens schade op door een aanrijding van een auto. Op de foto hiernaast is een heel extreem geval te zien. Een vrachtwagen reed tegen dit hek in de Parkstraat aan, bleef er in haken en rukte vervolgens de betonnen verankering uit de grond. Zelfs de trottoirbanden rond de boomspiegel zijn verschoven.

(redactie Website, LvM, bron: eigen redactie)


aangereden sierhek in de Parkstraat, foto: Loet van Moll


Zaterdag 2 juni '07

Straatspeeldag in Prins Hendrikstraat

Vorig jaar moest door het slechte weer voor één keer worden uitgeweken naar de gymzaal, maar dit jaar werd de traditie om de straatspeeldag in de Prins Hendrikstraat te houden voorgezet. Helaas konden slechts enkele autobezitters worden bewogen hun auto elders te parkeren. Dat kon de pret niet drukken. Mo Ganzevles had met haar stagiaires weer talloze spelletjes voor de kinderen georganiseerd. Straatvoetbal, minigolf, schminken, zaklopen, touwtje springen, bekertjes gooien en straattekenen. Voor één middag was de straat weer voor de kinderen.

(redactie Website, LvM, bron: eigen redactie)


Straatspeeldag, foto: Loet van Moll


Maandag 11 juni '07

Nieuwe locatie voor rockfestival SPIJKERROK

Het begon als een klein huisfeest in de achtertuin van een studentenhuis in de Kastanjelaan en bloeide in een paar jaar op tot een interessant undergroundfestival, Dit jaar verhuist Spijkerrok naar het terrein van speelplaats Thialf. Mede-organisator Jos Prikker: "Thialf is een mooie, ruime en gezellige plek aan de rand van het Spijkerkwartier, in de C.A. Thiemestraat. Met dank aan de gemeente Arnhem en de beheerders van het terrein die ons alle medewerking verschaften, kunnen we nu doorgroeien en toch ook in het Spijkerkwartier blijven."
Zaterdag 30 juni zullen veel bands geheel belangeloos de planken uit het podium rokken waaronder Capacocha, Lavalu, Ladybooster, Kompaktrekorder en Super88. De opbrengst van het festival wordt ieder jaar aan een klein leuk doel geschonken. "Iedereen die meedoet - de bands, de organisatie, de leveranciers - werkt mee zonder er ook maar één cent aan te willen verdienen, zoals Live Music die het geluid verzorgt. Dat geeft Spijkerrok een bijzondere extra vibe", aldus Jos Prikker, ex-student en mede-organisator van het eerste uur.
Dit jaar steunt Spijkerrok stichting IAAW (http://www.iaaw-online.tk). Die stichting zal met de Spijkerrok-opbrengst een school opknappen in het dorp Waai op het eiland Ambon in de Molukken. Op die school volgen zowel islamitische als christelijke kinderen gezamenlijk onderwijs.

(redactie Website, LvM, bron: persbericht Spijkerrok)


Vrijdag 8 juni '07

Stadspastoraat Arnhem groeit

Het Stadspastoraat Arnhem is vorig jaar opnieuw sterk gegroeid, zo blijkt uit het jaarverslag 2006. Het aantal deelnemers aan activiteiten – vooral cursussen, workshops, lezingen en meditaties – is met bijna 25% gestegen en ook het aantal adressen nam sterk toe (ruim 9% meer adressen dan in 2005). Daarvan komt 40% van buiten de stad. Het Stadspastoraat heeft dus duidelijk ook een regionale functie. Pastor-coördinator Ad Boogaard vindt deze cijfers erg verheugend. “Het betekent dat steeds meer mensen ons centrum in de Driekoningendwarsstraat weten te vinden. En dat we met ons aanbod goed aansluiten op de vraag van de solo-religieus, zoals de moderne, zinzoekende mens in de media wel wordt genoemd.” Het betekent ook dat de groei van de afgelopen vijf jaar zich in 2006 heeft doorgezet. In totaal trok het Stadspastoraat Arnhem vorig jaar 1814 deelnemers aan activiteiten. Het zogenaamde ‘Open Huis’ (De Drie Koningen, het pand van het Stadspastoraat, is van maandag t/m vrijdag open, van 10:00 tot 14:00 uur) telde 1034 bezoekers. Boogaard: “Dit lijkt misschien weinig, zeker voor een middelgrote stad als Arnhem, maar voor een kleinschalig centrum als het Stadspastoraat, dat het bovendien moet doen met een bescheiden budget, is het een mooi resultaat.”

(redactie Website, LvM, bron: persbericht Stadspastoraat)


Vrijdag 8 juni '07

"Spijkerbroek trekt je aan!"

In de vorige wijkkrant vroeg de Overleggroep Spijkerbroek bewoners mee te denken over een slogan voor het project Spijkerbroek. Uit de 22 inzendingen is de slogan ‘Spijkerbroek trekt je aan’ als best passend en het meest aansprekend naar voren gekomen. Op 8 juni 2007 maakte wijkwethouder Sander van Bodegraven de winnende slogan bekend.
“Het is een prachtige slogan die perfect de lading dekt,” aldus Sander van Bodegraven. “Spijkerbroek moet de bewoners gaan zitten als een kledingstuk. Iedereen moet zich er thuis voelen en op zijn gemak voelen. Maar bewoners moeten zich ook aangetrokken voelen tot het project, dat alles komt tot uitdrukking in deze slogan.”
De winnares van de slogan, Annemieke Kleijn liet zich op 8 juni vertegenwoordigen door haar partner Peter van Stralen. Hij nam de beloofde bos bloemen in ontvangst. Annemieke zal natuurlijk zelf met de eer gaan strijken voor deze winnende inzending. De overleggroep Spijkerbroek bedankt alle inzenders voor hun bijdragen.

(redactie Website, EB/LvM, bron: persbericht gemeente)


Annemieke Kleijn met slogan Spijkerbroek, foto: Peter van Stralen


Vrijdag 8 juni '07

Start verkoop panden Spijkerkwartier


Op 8 juni 2007 is het startschot gegeven voor de verkoop van panden in het Spijkerkwartier. Burgemeester Pauline Krikke hield in bouwspeelplaats Thialf als wijkbewoonster een korte toespraak. Wijkwethouder Sander van Bodegraven ging na het onthullen van de slogan in op de toekomstige ontwikkelingen in de wijk. De afgelopen jaren heeft de gemeente diverse panden in het Spijkerkwartier aangekocht. Nu is het moment aangebroken om deze panden weer gefaseerd op de markt te brengen. De verkoop van de eerste panden aan de Driekoningendwarstraat 52, 54 en 56 is gegaan bij openbare inschrijving met als sluitingsdatum 22 juni 2007. Voor alle panden geldt een verbeterplicht, de koper moeten de panden opknappen. Wanneer de andere gemeentelijke panden in de verkoop gaan wordt onder andere bekend gemaakt via www.arnhem.nl en op de Arnhemse Koerierpagina.

(redactie Website, EB/LvM, bron: persbericht gemeente)


Wijkwethouder Sander van Bodegraven, foto: Loet van Moll


Donderdag 7 juni '07

Nieuwe database met wijk-mail voor bewoners van het Spijkerkwartier en de Spoorhoek

Het wijkplatform Spijkerkwartier kan faciliteren bij nieuwsberichten per email wanneer er iets aan de hand is in de wijk. Zo'n lijst bestaat reeds voor een gedeelte van de actieve wijkbewoners, maar een groot deel heeft daarbij geen bekend email-adres. Op de pagina "oproepen" kan men zich opgeven. Bij het versturen van nieuws wordt gebruik gemaakt van BCC zodat de privacy gewaarborgd blijft. De lijst wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Afmelden van de email-lijst gaat via hetzelfde adres.

Wijkplatform Spijkerkwartier

(redactie website, EB)


Donderdag 7 juni '07

Workshop over parkeren

De gemeente Arnhem samen met de werkgroep Verkeer (onderdeel van het wijkplatform) organiseert op dinsdagavond 26 juni een workshop over parkeren in samenwerking met de gemeente Arnhem. Er is plaats voor maximaal 40 personen. Er wordt bekeken of een mailing kan worden verstuurd naar alle ondernemers in de wijk via de KvK en verder worden alle actieve personen in de wijk benaderd om deel te nemen. Mocht u niet tot deze groep behoren en toch belangstelling hebben voor deelname dan kunt u zich opgeven via verkeer@gpx.nl met vermelding van naam/adres/tlf en uw rol of functie in de wijk. Voor de workshop zijn maximaal 40 plaatsen.

De werkgroep Verkeer

(redactie website, EB)


Zaterdag 2 juni '07

Start verkoop panden

De gemeente Arnhem heeft de afgelopen jaren diverse panden in het Spijkerkwartier aangekocht. Nu is het moment aangebroken om deze panden gefaseerd weer op de markt te brengen. Op 8 juni a.s. start Guijt makelaardij in opdracht van de gemeente met de verkoop van de panden aan de Driekoningendwarsstraat 52,54 en 56. De verkoop van de panden gaat per openbare inschrijving. Voor de panden geldt een verbeterplicht. Belangstellenden kunnen de panden bezichtigen tijdens het open huis op 8 juni van 17.00 – 19.00 uur en op 16 juni van 10.00 – 12.00 uur. Vanaf 8 juni is er tijdens het open huis ook verkoopdocumentatie beschikbaar.
Voor informatie over de verkoop van de panden aan de Driekoningendwarsstraat en het open huis kunt u terecht bij Guijt makelaardij, gevestigd aan de Zijpendaalseweg 14 te Arnhem, telefooon 026 – 443 43 48.
Project Spijkerbroek
De verkoop van de gemeentelijke panden in het Spijkerkwartier maakt deel uit van het project Spijkerbroek. In dit project wordt ook gekeken naar de herontwikkeling van het gebied rondom de bouwspeelplaats Thialf. De driehoek Hertogstraat/Emmastraat, Thorbeckestraat en de spoorlijn vormen de begrenzing van het projectgebied. Samen met de werkgroep Spijkerbroek werkt de gemeente voor dit gebied aan een ontwikkelingsvisie.

(redactie Website, LvM, bron: gemeente Arnhem)


Driekoningendwarsstraat 52, foto: gemeente Arnhem


Zaterdag 12 mei '07

Geanimeerde opening "Het Menu" in de Lommerd

De Stichting Kunst in Kwartier heeft met de jaarlijkse kunstmanifestatie een nieuw hoofdstuk ingeluid in onderwerpen van kunst: "Koken wordt kunst en kunst gaat koken, kunst om van te smullen". Henk Hilverink, directeur van "Kookplaats" opende de nieuwe tentoonstelling en de uitgave van het bijzondere kookboek met voorwoord burgemeester Krikke. Wethouder Willem Hoefnagel sprak namens de gemeente omdat de burgemeester in China is met een delegatie van de gemeente.

Anders dan vorig jaar met "De reis" werd dit jaar geen rondwandeling gehouden door de wijk. De route van de expositie is verkrijgbaar in de Lommerd.

(redactie Website, EB)


foto: Egbert Bouwhuis.


Zaterdag 12 mei '07

Gerda van Steijnfonds voor een attentie voor een zieke buurman.

Bloemen, enveloppen en een afbeelding van de eerste en van de laatste wijkkrant op de taart. Gerda van Steijn werd gehuldigd omdat ze na 27 jaar stopt met de coördinatie van de bezorging van de wijkkrant en het werk aan twee nieuwe vrijwilligers heeft overgedragen. De vele wijkkrantbezorgers waren jarenlang gewend aan haar stem "de wijkkrant ligt klaar". Er was dan door haar al het nodige aan werkzaamheden vooraf gedaan.

Met de naam Gerda van Steijn wordt tevens een fonds opgericht voor mensen die een zieke buurtgenoot een bloemetje of een attentie willen geven. Wijkbewoners kunnen via het fonds een bloemetje of attentie bij een buurman laten bezorgen wanneer ze vinden dat die dat heeft verdient of omdat iemand ziek is of ergens door gedupeerd. Hiermee neemt mevrouw van Steijn afscheid aan het einde van de de dag van de bloembakkenactie. Ze dankte alle betrokken vrijwillgers en wijkkrantbezorgers voor de prettige samenwerking.

(redactie Website, EB)

foto's:Egbert Bouwhuis


Zaterdag 12 mei '07

Geslaagde Bloembakkenactie

Aan menig balkon sieren de bloembakken de wijk nadat ze zaterdag weer gevuld werden met de nodige verse geraniums. Ook petunias en spaanse margrieten gingen grif van de hand. De groengroep verkocht naast meerjarige planten ook klein en speciaal tuingereedschap. De jaarlijkse bloembakkenactie is ondanks de regen toch succesvol verlopen en tussen de buien door scheen zelfs af en toe de zon. De dag werd afgesloten met een positief saldo voor een goed doel in de buurt. In de Spoorhoek werd dezelfde dag een bloemplant- en schoonmaakochtend gehouden.

(redactie website, EB)


foto:Egbert Bouwhuis.


Woensdag 2 mei '07

Moord op Esdoorn in de Driekoningendwarsstraat

Vanmorgen was een werkploeg in opdracht van Stadsbeheer in de Driekoningendwarsstraat bezig met de schoonmaak van de straat. Tot hun onsteltenis troffen ze op de kruising met de Driekoningestraat een Esdoorn aan die rondom de stam volledig was geschild. Dat betekent dat de boom ten dode is opgeschreven. Kennelijk vond iemand dat de boom in de weg staat en dat het recht wel in eigen hand genomen kan worden. De dader heeft zonder meer geweten wat hij aan het doen was. De klus is met kennis van zaken en goed gereedschap uitgevoerd. Het woord 'moord' is voor deze daad volledig op zijn plaats. 'Moord met voorbedachte rade' om precies te zijn.

(redactie Website, LvM, bron: Jan Molenaar en Joost Bos)


foto: Joost Bos.


Zondag 29 april '07

Circus Poehaa is begonnen!

De actie van het wijkplatform voor gratis kaarten voor de kleine buurtbewoners werkt goed dank zij de medewerking van geweldige vrijwilligers. Er zijn al 200 aanmeldingen binnen gekomen! Op dit moment (zo 12.00 uur) zijn er nog 150 vrijkaarten voor de voorstelling van 14.00 uur woensdagmiddag 2 mei, dan is er een gratis voorstelling voor - iedereen - in de wijk, dus wijkbewoners, zet je postcode huisnummer op de achterkant en kom naar het circus! Overal in de wijk zijn flyers bezorgd en uitgedeelt. Via de gele flyer kan je aanmelden voor een plaats. Knip de kaart af. En vul je gegevens op de achterkant in. Op de flyer staat ook het programma van het circus. Een gewoon kaartje kost zes euro. Lees meer in de AGENDA

(redactie Website, EB)

 


foto: Egbert Bouwhuis.


Zaterdag 28 april '07

SAMEN LEVEN SAMEN ETEN in het Spijkerkwartier

De nieuwste actie van de gemeente heet “Samen leven, samen doen” en geeft geld voor verbroederende acties met buren en allochtonen. Het wijkplatform Spijkerkwartier organiseerde een kleine actie “Samen leven, samen eten”. Lees meer ....

(redactie Website, EB)


Dinsdag 17 april '07

Man verstopt autoradio met flessen in de grond

Een 43-jarige man probeerde vorige week woensdag omstreeks half elf een autoradio in een gat in grond te verstoppen in een steegje achter de Singelstraat. Hij legde net een paar flessen op de radio toen agenten hem stoorden. Ze hielden de man aan op verdenking van heling.

(redactie Website, LvM, bron: de Gelderlander)


Maandag 16 april '07

Brievenbus retour in de Poststraat

De redactie heeft verheugd geconstateerd dat in de Poststraat op de hoek bij het oude postkantoor een nieuwe brievenbus is teruggeplaatst. Over de brievenbus aan de Rietgrachtstraat verwacht het wijkplatform nog bericht van TNT in Leeuwarden. Een extra reden voor terugplaatsing aldaar dient zich inmiddels aan: 32 nieuwe appertementen op de locatie van Monuta.

(redactie Website, EB, LvM)


Donderdag 5 april '07

Verwijdering van brievenbussen in de wijk neemt toe.

Om te voorkomen dat de wijk steeds meer rode brievenbussen kwijtraakt is op 14 maart besloten in het wijkplatform, om gecombineerde actie te nemen richting TNT. Het wijkplatform Spijkerkwartier gaat daartoe samen met ervaringsdeskundige opbouwwerker Rob Klingen - van Klarendal - actie nemen om de verwijderde brievenbussen terug te krijgen. En de nog nader geplande verwijderingen ongedaan maken. Mensen die in de buurt wonen van zo'n brievenbus zijn uitgesproken ongelukkig met de verwijdering. Ondanks de email zijn er nog steeds voldoende mensen die van de post afhankelijk zijn. Er zijn allerlei diensten die concreet schriftelijk briefpost vereisen. Verder zijn mensen die minder goed ter been zijn ook niet gelukkig met de verwijderingsacties van TNT.

Op 21 december 2006 kopte het Financieel Dagblad: "Nieuw vliegtuig vol chinese pakjes" met een trotse jumbo van TNT post, terwijl niet lang daarvoor de brievenbus uit de Rietgrachtstraat was verwijderd en ook de brievenbus bij Musis Sacrum. Sindsdien is de service voor briefpost nog verder gedaald en worden massa-ontslagen aangekondigd. TNT krijgt met het verwijderen van brievenbussen vanzelf minder aanbod van briefpost. Dat zal de prijs per brief verder verhogen. De laatste prijsstijging van de postzegel was ruim 11 %.

(redactie Website, EB, Financieel Dagblad)


Poststraat - nu zonder brievenbus -op de hoek bij het oude postkantoor.


Dinsdag 27 maart '07

Ondernemers Steenstraat zamelen geld in tegen Domushuis

Om te voorkomen dat de gemeente daklozen met verslavingsproblemen en met een justitieel verleden gaat huisvesten in een ‘Domushuis’ in de Steenstraat gaan de ondernemers een advocaat inhuren. Tenminste veertig ondernemers in de Steenstraat hebben een bedrag van 250 euro toegezegd. Met dat geld wordt de advocaat betaald die zij hebben ingeschakeld. Behalve ondernemers kunnen ook eigenaars van woningen aan de Steenstraat zich bij het collectief aansluiten.
Woordvoerder Coppelmans: "Wethouder Barth van Eeten zegt wel dat hij overleg met ons wil. Maar Van Eeten had contact met ons moeten opnemen voordat hij besloot het Domushuis hier te vestigen. Dan hadden wij hem kunnen vertellen dat we hier jarenlang met drugshandel en prostitutie te maken hebben gehad. Dat was een ramp. Nu gaat het hier de goede kant op en wil de wethouder ons opzadelen met hopeloze gevallen die nergens welkom zijn. Daar passen wij voor.

(redactie Website, LvM, de Gelderlander)


Roel Coppelmans


Woensdag 21 maart '07

Nieuwe bouwaanvraag voor Domushuis

De gemeente Arnhem heeft een nieuwe bouwaanvraag ontvangen van Portaal voor Domus. De eerste bouwaanvraag is niet in behandeling genomen vanwege het ontbreken van enkele stukken. De nieuwe bouwaanvraag is op 21 maart 2007 gepubliceerd op de gemeentepagina's in de Arnhemse Koerier. De bouwaanvraag is gekoppeld aan een aanvraag voor een sloopvergunning ten behoeve van de verbouwing.

(redactie Website, LvM, bron: kennisgeving gemeente Arnhem)


Woensdag 14 maart '07

Zeven zorgvoorzieningen in Spijkerkwartier

Afgelopen zaterdag publiceerde de Gelderlander een kaartje van de gemeente over de zorgvoorzieningen in Arnhem. De kaart wordt doelbewust gepubliceerd om het gevoel weg te nemen dat alle voorzieningen voor opvang en woonvormen altijd in dezelfde wijk plaatsvinden. Volgens de gemeente telt Arnhem ruim 190 adressen, vrijwel evenredig verdeeld.
Wethouder Van Eeten zegt erbij dat de aanwezigheid van een opvang in 99% van de gevallen helemaal geen thema is en omwonenden niet eens weten van het bestaan. Volgens de Gelderlander maakt de overzichtskaart duidelijk dat vrijwel geen enkele wijk buiten schot blijft.

(redactie Website, LvM, bron: de Gelderlander)


Toch is de kaart niet zo verhelderend als hij lijkt. Van de 190 adressen staan er maar 163 op de verspreidingskaart. Van die adressen zijn er 83 die te maken hebben met gehandicaptenzorg en verpleging en verzorging. De overige 80 zouden associaties kunnen oproepen met mogelijke overlast. Daarvan liggen er zeven in het Spijkerkwartier. En één daarvan is het geplande Domushuis.

(redactie Website, LvM, eigen redactie)

kaartje: Gemeente Arnhem.


Maandag 12 maart '07

Pro Arnhem: plaats Domushuis bij Gelderse roos.

De fractie van Pro Arnhem plaatst grote vraagtekens bij de plannen voor de vestiging van een Domushuis aan de Steenstraat. In dit Domushuis worden over enkele jaren 22 daklozen met verslavings- en psychiatrische problemen opgevangen. Pro Arnhem wil opheldering over de vraag waarom Arnhem ervoor kiest deze mensen, voor wie geen enkele vorm van hulp en opvang lijkt aan te sluiten, midden in een druk economisch centrum onder te brengen. De fractie wil van het college van B&W weten of het belang van de verslaafden zwaarder weegt dan dat van honderden zoniet duizenden omwonenden, ondernemrs en hun klanten.
'Bent u niet van mening dat deze 22 ex-gedetineerden, die buitengewone professionele hulp nodig hebben, beter kunnen worden opgevangen door een organisatie als de Gelderse Roos?' vraagt Ton van Beers.Volgens hem heeft de Gelderse Roos buitengewoon goede opvangmogelijkheden. Zo niet, dan kan zij daarvoor zorgen op haar terrein in Wolfheze, meent van Beers. Pro Arnhem stelt voor dat de gemeente Arnhem samen met de Gelderse Roos en het Leger des Heils, iniatiefnemer van de Domushuizen, deze mogelijkheid gaat onderzoeken.

(redactie Website, LvM, bron: de Gelderlander)


Zaterdag 10 maart '07

Vrijwilligers van twee Spijkertuinen wisselen ervaringen uit

Zowel de Ecologische tuin als de Watertuin hadden op zaterdag 10 maart een werkdag. Een goede gelegenheid om elkaar eens te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. De vrijwilligers van de Watertuin waren voor de koffie uitgenodigd in de Ecologische tuin. Joost Bos vertelde daar over de historie van de inmiddels ruim twintig jaar oude tuin. Leerzaam was ook het snoeiplan, dat de vrijwilligers na een jaar lang beraad hadden opgesteld. Het was een van de eerste mooie lentedagen maar nog wel koud. Dat vond ook een egel die in een hol op een van heuvels nog in diepe winterslaap lag.

(redactie Website, LvM, eigen redactie)


foto: Joost Bos.


Vrijdag 9 maart '07

Hennepkwekerij aan de Hommelstraat ontdekt.

Nadat buurtbewoners hadden gezien dat een voordeur was opengebroken aan de Hommelsestraat, werd daar een kwekerij ontdekt. Gewaarschuwde agenten stuitten op twee verschillende kamers die waren ingericht voor hennepteelt. De planten bleken echter verdwenen.

(redactie Website, LvM, bron: de Gelderlander)


Donderdag 1 maart '07

Bouw Thomashuis in de 1ste Wijkstraat vordert

Binnenkort wordt een ‘Thomashuis’ in het Spijkerkwartier geopend. ‘De zorg moet weer leuk worden’, is het motto van de initiatiefnemer van de Thomashuizen Hans van Putten. Vijf jaar geleden introduceerde hij een nieuw type opvang in de gehandicaptenzorg omdat hij voor zijn verstandelijk gehandicapte zoon Thomas geen geschikte plek kon vinden. Hij hanteert overal dezelfde formule: een prachtig pand, een echtpaar dat inwoont en gehandicapten die de zorg betalen rnet hun ‘persoonsgebonden budget’. Woningcorporatie Vestia koopt en verbouwt de panden die van Putten uitzoekt; zijn organisatie huurt ze voor twintig jaar en verhuurt ze door aan de ondernemers volgens een franchiseformule. De ondernemers betalen 3 à 4 procent van hun omzet aan de organisatie. Daarvoor krijgen ze permanente begeleiding en worden boekhouding en kwaliteitscontrole geregeld.
Het Thomashuis in het Spijkerkwartier komt in de voormalige villa aan de Wijkstraat die in stijl wordt verbouwd zal worden voor de huisvesting van vijftien dementerende ouderen. De kleinste appartementen, van 37 vierkante meter, zijn betaalbaar voor ouderen met alleen AOW, maar zij moeten wel iemand hebben die moeite wil doen om het pgb voor ze te beheren.
Het huis zal gerund door Adriaan Koenen en Gherina van de Vuurst. Adriaan was manager in de ouderenzorg en Gherina masseur. Ze hebben hun baan opgezegd om zorgondememer te worden. Ze zijn enthousiast over de nieuwe locatie. Zelf komen ze op de eerste etage te wonen zodat ze altijd in de buurt zijn. Er komt personeel in dienst maar verder willen ze zo gewoon mogelijk doen. Met een koffiehoek, de bakker die langskomt, logees die blijven slapen en de drukte van een groot huishouden.

(redactie Website, LvM, bron: de Volkskrant)


Woensdag 28 februari '07

Ook in het Spijkerkwartier nu subsidie voor het ombuigen van de regenpijp

De gemeenteraad heeft de Stimuleringsregeling voor ‘afkoppeling hemelwaterafvoer’ gewijzigd. De wijzigingen zijn in werking getreden op 1 januari 2007. Door de wijziging is het jaarlijks aanwijzen van gebieden waar afkoppelingssubsidie kan worden verleend vervallen. Daarnaast is de minimale oppervlakte eis van 100 m2 voor af te koppelen verhard oppervlakte vastgesteld op 50 m2.

(redactie Website, LvM, bron: gemeentepagina Arnhemse Koerier)


Woensdag 28 februari '07

Bodemverontreiniging Parkstraat 22

Het omvangrijke pand van de voormalige galerie Stijl aan de parkstraat staat al bijna een jaar te koop. Onlangs is gebeleken dat er sprake is van bodemverontreiniging in de tuin. Half februari heeft Hans Christiaan Peters, voormalig galeriehouder, een verzoek ingediend voor de sanering van de bodem.
Binnen 4 weken na de melding controleert de gemeente Arnhem of de melding voldoet aan de eisen. Als de melding voldoet kan vanaf 5 weken na de melding gestart worden met saneren.

(redactie Website, LvM, bron: gemeentepagina Arnhemse Koerier)


Dinsdag 27 februari '07

Geluidwerende schermen langs het spoor.

Bij het ministerie van VROM is subidie aangevraagdvoor plaatsing van geluidsschermen op enkele plaatsen langs het spoor. Voor het Spijkerkwartier betreft dat twee delen. Bij de Spoorhoek komt een scherm te staan aan de noordzijde. Dus aan de zijde van Klarendal. Dat scherm komt te staan tussen de Apeldoornseweg weg en station Velperpoort en wordt 650 meter lang. Vanaf station Velperpoort komt een scherm te staan van 400 meter lang aan de zuidzijde. Aan de zijde van het Spijkerkwartier dus. Beide schermen worden anderhalve meter hoog. De maatregelen moeten leiden tot een afname van de geluidbelasting (gelijk of lager dan 65 dB) op de woningen en andere geluidgevoelige gebouwen gelegen aan dit deel van het spoortraject. De schermen worden geplaatst op een geheide fundering op een afstand van 4,45 meter uit het hart van de meest dichtbij gelegen spoorbaan. De bedoeling van de gemeente is om ze zo goed mogelijk bij de omgeving te laten passen en zo mogelijk graffiti-bestendig uit te voeren.Ter versterking van het groene karakter van de spoordijk worden de schermen van beplanting voorzien.

(redactie Website, LvM, bron: gemeentepagina Arnhemse Koerier )


Maandag 26 februari '07

Seinpost actief voor ondernemers in de wijk.

Het Spijkerkwartier is één van de wijken waar (startende) ondernemers gebruik kunnen maken van het project "Ondernemer in de Wijk". Dit aanbod van de gemeente Arnhem bestaat uit een coachings- en/of scholingstraject. Daarnaast is het mogelijk om vragen te stellen aan de wijkbedrijfsconsulent, een functie die Seinpost voor de gemeente mag uitvoeren. Het project zal tot 1 januari 2008 nieuwe deelnemers opnemen. Informatie via Seinpost - Maarten van de Donk - 026-442 35 74 en aanmelden kan via e-mail om een afspraak te maken, mail naar wijkbedrijfsconsulent@seinpost.com. Vermeld je naam, adres en telefoonnummer en de wijkbedrijfsconsulent neemt zo spoedig mogelijk contact met je op.

(redactie Website, EB, bron: Seinpost, Maarten van de Donk)


Vrijdag 16 februari '07

Sociale Academie mogelijk toch niet verkocht.

Het gebouw van de voormalige Sociale Academie, aan de Schoolstraat, gaat mogelijk toch niet in de verkoop. De gemeente Arnhem bekijkt momenteel of ze het gebouw gaat gebruiken voor de huisvesting van een school voor voortgezet onderwijs, aldus een woordvoerster van de gemeente.
Vorig najaar kondigde de gemeente aan dat ze de vroegere Sociale Academie wilde gaan verkopen, evenals School X, op de hoek van de Schoolstraat en de Spijkerstraat. Op een informatieavond lichtte wethouder Van Bodegraven de noodzaak van verkoop toe: de gemeente had het geld nodig voor onderwijshuisvesting in heel Arnhem. Van Bodegraven verwachtte dat de voorwaarden voor de verkoop half januari bekend zouden zijn. De groep bewoners die daarover met de gemeente zou gaan praten, kreeg echter te horen dat de plannen voor verkoop voorlopig opgeschort zijn.
Als er inderdaad weer een school in de Sociale Academie komt, blijft School X voorlopig ook zijn atelierfunctie behouden. De gemeente wil beide gebouwen te zijner tijd in één keer verkopen.

(redactie Website, LvM, bron: Karen van Rijsewijk, Wijkkrantredactie)


Donderdag 15 februari '07

Zero tolerance bij dumpen grofvuil

In de periode februari - mei 2007 controleert de gemeente Arnhem strenger op het dumpen van grofvuil. In onze wijk geldt dan een zogenaamd 'zero tolerance' beleid. Het dumpen van grofvuil wordt zomogelijk direct bestraft met een boete. De afdeling Handhaving gaat extra patrouilleren in de wijk, ook ’s avonds en in de weekenden, om zoveel mogelijk “heterdaadjes” te kunnen maken.
Heeft u grofvuil? Dan kunt u dat wegbrengen of laten ophalen. Afvalbrengstation Noord ligt aan de Beyerinckweg 9a, op industrieterrein ’t Broek. Met een afvalpas en een legitimatiebewijs kunt u hier alle soorten afval kwijt.
U kunt ook bellen naar de SITA servicelijn, tel. (026) 4 460 490 om het grofvuil gratis aan huis te laten ophalen.

(redactie Website, LvM, bron: Gemeente)

foto: Gemeente Arnhem.


Woensdag 14 januari '07

Vrouw beroofd bij Velperpoortstation

Een twintigjarige vrouw is woensdagavond vlak voor halftwaalf beroofd op de Sonsbeeksingel bij het Velperpoortstation. de man greep haar vast en eiste geld. Nadat de vrouw geld uit haar portemonnee had afgegeven rende de dief weg in de richting van de Paulstraat in Klarendal. D politie zoekt getuigen zich te melden via 0900-8844

(redactie Website, LvM, bron: de Gelderlander)


Zaterdag 3 februari '07

Bomen Hertogstraat worden mogelijk gekapt

De gemeente heeft in overleg met de bewoners besloten de bomen te gaan kappen die krom en scheef naar het licht toe gegroeid zijn. De bomen vormden tevens een bedreiging met de laatste storm.

De bewoners hadden geklaagd over de overlast van de bomen met de grote kruinen in de smalle straat. Tijdens de laatste wijkplatformvergadering is dit door de gemeente bevestigd. Er werd vanuit het platform toen gesuggereerd dat de bomen eventueel gekandelaberd zouden kunnen worden, zoals dat ook in de Parkstraat eens per drie jaar wordt gedaan door de gemeente.

Een kapvergunning is nog niet verleend.

(redactie Website, EB, bron: eigen redactie)

foto: Egbert Bouwhuis.


Vrijdag 2 februari '07

Nieuw bestemmingplan voor het Spijkerkwartier in de maak

Gemeente Arhem heeft besloten een groot aantal bestemmingsplannen up to date maken. Volgens de regels gebeurt dat eens in de tien jaar. Ook het bestemmingsplan van het Spijkerkwartier wordt herzien.
Tien jaar geleden maakte de gemeente een plan en wachtte vervolgens zienswijzen en bezwaren uit de wijk af. Nu heeft de gemeente een andere weg gekozen. Eerst wordt uitvoerig overlegd met bewoners en vervolgens wordt het plan ter visie gelegd. Donderdag 25 januari heeft het eerste overleg tussen de Dienst Stadsontwikkeling en een aantal vertegenwoordigers van de wijk plaatsgevonden. Uit de wijk waren mensen van de Werkgroepen van Spijkerkwartier en Spoorhoek en de Groengroep aanwezig.
Het nieuwe bestemmingsplan zal gekoppeld worden aan het Beschermd Stadsgezicht. Die status heeft de wijk momenteel nog niet. Het wachten is op goedkeuring van de Rijksoverheid. Niettemin wordt hierop vooruitlopend een bestemmingsplan met een reserverend karakter gemaakt.
De begrenzing van het Bestemmingsplan is ruimer dan bij het vorige. Zo worden alle panden van de oude en oorspronkelijke Boulevard meegenomen in dit plan omdat die ook onder dit stadsgezicht vallen. Dus ook de panden aan weerszijde van de oprit naar de rotonde.
Het studiegebied Spijkerboek wordt voorlopig buiten dit plan gelaten. Over dit gebied, dat de de voormalige rosse buurt, Thialf, het Stedelijk Gymnasium, het sportveld en de Hugo de Groot-school omvat, wordt momenteel al overlegd met vertegenwoordigers van de wijk. Om dit overleg niet te doorkruisen zullen de bestemmingen hier later worden vastgesteld. Daarna kan dit gebied worden toegevoegd.

(redactie Website, LvM, bron: eigen redactie)


Woensdag 31 januari '07

Tweede veegactie bewoners

Bewoners en ondernemers van de Driekoningendwarsstraat en de
Spijkerlaan hielden half januari voor de tweede keer een straatveegactie.
De opbrengst: zeven goedgevulde zakken zwerfvuil en andere rotzooi.
Na afloop was er koffie bij restaurant Nieuw Bosporus.

(redactie Website, bron: KarenvRijsewijk)

foto: Karen van Rijsewijk.


Vrijdag 26 januari '07

Groenlinks op 4 februari in discussie met bewoners over Domus in Metropole

Groenlinks Arnhem houdt op zondag 4 Februari van 11.00 tot 12.30 uur haar derde koffieochtend in Grand Café Metropole aan de Steenstraat. De raadsleden van Groenlinks en wethouder Barth van Eeten zijn dan aanwezig voor een stevige discussie. De afgelopen keren was de opkomst hoog en de discussies levendig en verhelderend. Het schema van de eerstvolgende koffieochtend zal zijn de stand van zaken in het spijkerkwartier en de Steenstraat.

Het wijkplatform heeft in de vergadering met de wethouder afgelopen woensdag geen standpunt ingenomen, maar besloten eerst nadere informatie in te winnen en de ontwikkeling met aandacht te blijven volgen. Het onderwerp staat voor 14 maart opnieuw op de agenda van het wijkplatform.

(redactie Website, EB, bron: bericht van een ondernemer in de Steenstraat)


vrijdag 26 januari '07

De 'Domus'locatie aan de Steenstraat

De locatie waar het Domushuis is gepland bevindt zich op Steenstraat 44-46. De entree draagt nu de de naam Steenstaete.
Linksonder is de winkel van Smits gevestigd, rechtsonder zit sinds kort het Kruidvat.
Woningcorporatie Portaal laat er inmiddels geen gras over groeien. Tijdens de informatie-avond in december kondigde Portaal aan onmiddellijk de benodigde aanvragen te zullen indienen.
De reguliere bouwaanvraag 'voor het vernieuwen van de gevel en indeling t.b.v. begeleidend wonen (domus)' plus de sloopaanvrag voor 'het slopen van onderdelen van het kantoorgebouw t.b.v. de bouwaanvraag' is al gepubliceerd.

(redactie Website LvM, eigen redactie)

foto: Loet van Moll.


Maandag 22 januari '07

Nieuwe informatieavond over het Domushuis in Metropole op 28 februari

De gemeente Arnhem organiseert een tweede informatieavond over het Domushuis op woensdagavond 28 februari, wederom in de bovenzaal van Metropole. De afgelopen bijeenkomst in Metropole op 20 december heeft veel reacties losgemaakt. Op woensdag 24 januari wordt de komst ook opnieuw besproken door het wijkplatform Spijkerkwartier/Spoorhoek. Hiervoor wordt na het overleg met de verantwoordelijke wethouder een standpunt van het wijkplatform bepaalt.

(redactie Website, EB, bron: bericht van de gemeente)


vrijdag 19 januari '07

Storm velt boom in de Parkstraat

Donderdag 18 januari werd het land geteisterd door een uitzonderlijk zware storm die zeven mensenlevens heeft gekost. In het Spijkerkwartier vielen geen menselijke slachtoffers, maar werd wel een boom ontworteld ter hoogte van de begrafenis- en crematieonderneming Van Dalen & De Wit aan de Parkstraat 74. Naar verluidt heeft de lantaarnpaal de boom in zijn val opgevangen. Een blauwe personenauto eronder liep daardoor slechts lichte schade op.

De boom had weinig steun aan zijn wortels. In het najaar is een knellende stoeprand rond de voet van de boom verwijderd. Of de boom zal worden vervangen door een nieuw exemplaar is nog niet bekend.

(redactie Website EB, eigen redactie)

foto: Egbert Bouwhuis.


Dinsdag 16 januari '07

Gewapende mannen overvallen winkel in de Steenstraat

Twee gewapende mannen hebben maandagavond rond negen uur een winkel in de Steenstraat overvallen. Niemand raakte daarbij gewond. De overvallers, die hun gezichten hadden bedekt, gingen er vandoor met een nog onbekend geldbedrag uit de kassa. De een had een vuurwapen (of iets dat daar op leek), de ander een steekwapen. De twee medewerkers van het bedrijf zijn direct na de overval opgevangen door Bureau Slachtofferhulp

(redactie Website, LvM, bron: de Gelderlander)


maandag 1 januari '07

Vuurwerk

De jaarwisseling verliep dit jaar iets luidruchtiger dan voorgaande jaren. Van overheidswege was zwaarder vuurwerk toegelaten. Maar ook het siervuurwerk is nog erg populair.

(redactie Website LvM, eigen redactie)

Vuurwerk in Prins Hendrik- en Spijkertraat. foto's: Loet van Moll