Nieuws 2006

 


zaterdag 16 december '06

Cabaretier Sander van Opzeeland boos op Posttheater

Cabaretier Sander van Opzeeland haalde zaterdag in zijn gesproken column tijdens het programma ‘Spijkers met koppen’ genadeloos uit naar het Posttheater. Het Posttheater wil zijn optreden op 23 februari schrappen en daarvoor in de plaats een auditie van de Lama’s programmeren. Volgens van Opzeeland omdat de Lama’s bekende nedelanders zijn door hun TV-optredens. Het ergerde hem temeer omdat het slechts om een auditie gaat. ‘Ik wil daar een lekkere taart bakken voor het publiek, maar het Posttheater serveert liever koude stront’ aldus van Opzeeland in de column. Hij zegt nooit meer in het het Posttheater te willen optreden.

(redactie Website, LvM; bron: radio 2, programma ‘Spijkers met koppen’, VARA)


vrijdag 15 december '06

Grote integrale actie in Spijkerkwartier

Een grote gezamenlijke actie van gemeente, politie, openbaar ministerie en belastingdienst, donderdag tussen 14.00 en 22.00 uur, heeft vooral kleine zaken opgeleverd. Twee personen zijn aangehouden en tegen twee anderen is een identiteitsonderzoek gestart. In verband met parkeeroverlast werden bekeuringen geschreven. Bij zes panden wordt onderzoek verricht omdat daar mensen wonen die niet staan ingeschreven. In een pand vond verhuur per bed plaats. Bij vier panden werden ernstige gebreken geconstateerd. Ze bleken niet brandveilig en er waren geen vluchtroutes. Ook werden onrechtmatigheden met uitkeringen gevonden, boekhoudingen die niet in orde waren en medewerkers die niet in dienst waren. De actie vond plaats in het kader van het convenant Integrale Handhaving en vormde de afsluiting van een eerder gestart onderzoek naar mogelijke problemen in de wijk.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


donderdag 14 december '06

Nellie Adriaans neemt afscheid

Nellie Adriaans werkte dertien jaar lang in buurtcentrum de Lommerd. Ze vertrekt omdat haar ID-regeling afloopt. In die jaren groeide ze uit van assistant beheerder tot volwaardig receptioniste en attente gastvrouw van de Lommerd. Voor de buurtbewoners was ze meer dan iemand die alleen haar werk deed. Voor velen was ze ook een goede buurvrouw en vriendin. Tijdens de afscheidsreceptie bleek hoe populair Nellie was. Iedereen met wie en voor wie ze de afgelopen jaren heeft gewerkt was aanwezig. De cadeautafel werd bedolven onder cadeautjes en bloemen. De receptie was een doorlopende stroom van toespraakjes en liedjes vol loftuitingen. Een ‘vrouw met een gouden randje’ werd ze genoemd. Nellie heeft een nieuwe levenspartner gevonden, en verhuist daarom naar Maastricht.

(redactie Website, LvM; bron: eigen redactie)


woensdag 13 november '06

Paddowinkel in de Spijkerlaan toch weer open

Eerder is bericht dat de paddowinkel in de Steenstraat was gesloten nadat de politie bij een controle harddrugs had aangetroffen. Onlangs bleek de winkel toch weer open te zijn. Volgens de wijkagenten was er sprake van een juridisch probleem en kon men de sluiting niet langer afdwingen. De verwachting is dat de winkel in januari toch weer dicht zal gaan.
Bovendien heeft het college van B&W voorgesteld de Algemene Politie Verordening op te wijzigen. Eén aanpassing betreft inrichtingen waar stoffen met hallucinerende werking die niet onder Opiumwet vallen, voor gebruik ter plaatse worden verkocht. Bijvoorbeeld qat en bepaalde vormen van paddo’s. Op dit moment bestaan daar geen regels voor, terwijl verkoop én het gebuik van die middelen in de winkels tot overlast kan zorgen in de omgeving. Het college stelt voor om deze verkooppunten te bestempelen als horeca-gelegenheid waar een exploitatievergunning voor vereist is. Op deze manier is regulering mogelijk. Ook daaraan zal de winkel dan in de toekomst moeten voldoen
Bovendien is het op dit moment niet mogelijk op te treden tegen overlastgevend gebruik in de openbare ruimte van andere drugs dan harddrugs en alcohol. Steeds vaker echter, heeft het openlijk gebruik van andere drugs overlast tot gevolg. Burgemeester Pauline Krikke denkt dat hiermee overlast die samenhangt met het gebruik van middelen tegengegaan kan worden. “Het is vergelijkbaar met alcohol. Het gebruik van alcohol in het openbaar levert soms overlast op en in de APV is al langer geregeld dat daar tegen opgetreden kan worden. Met deze wijziging van de APV is het nu ook mogelijk overlast door groepen mensen als gevolg van het gebruik van andere middelen aan te pakken.”

(redactie Website, LvM; bron: wijkplatform en persbericht gemeente)


zaterdag 9 december '06

Eerste verticaal groen in de Spoorhoek is een feit

De werkgroep Spoorhoek heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan voorstellen ter verbetering van de buurt. Een van de wijkspeerpunten die door wijkbewoners is uitgekozen om uit te voeren is “Verticaal groen” geweest.
“Verticaal groen” zijn blinde kopgevels die voorzien worden van een constructie zodat hier diverse planten en struiken op én tegenaan kunnen groeien. Zaterdag onthulde de Werkgroep Spoorhoek feestelijk de eerste proefopstelling. De constructie in de Jufferstraat, gerealiseerd door Volkshuisvesting Arnhem, is beplant met Klimop, Winterjasmijn, Blauwe regen en Clematis. Volgend voorjaar realiseert de gemeente Arnhem in de Bloemstraat de tweede opstelling. Deze wordt ook beplant met vaste planten.

(redactie Website, LvM; bron: eigen redactie)


vrijdag 8 december '06

Reactie winkeliersvereniging Steenstraat

Namens de Winkeliersvereniging Steenstraat reageert Roel Koppelmans afwijzend op de plannen van de gemeente voor de vestiging van het Domushuis in de Steenstraat. 'Jarenlang is er aan gewerkt om de drugsovelast en de criminaliteit terug te dringen. Dat is nu verminderd maar op de achergrond speelt het nog steeds. Als je het deze mensen hier neer zet komen ze in een omgeving waar ze kans lopen weer de fout in te gaan. Je kunt ze niet stigmatiseren, maar de kans dat ze langs die weg toch weer overlast gaan veroorzaken is aanwezig. De keuze voor het tijdstip van de informatieavond is bovendien niet handig. Het is op een koopaond, zodat veel winkeliers niet kunnen komen.'

(redactie Website, LvM; bron: radio Arnhem)


woensdag 6 december '06

Domus komt in Steenstraat

Domus, een begeleid wonenvoorziening van het Leger des Heils voor mensen met psychische problemen en een justitieel verleden, komt aan de Steenstraat 44 en 46 in Arnhem. Dat heeft de gemeente Arnhem besloten. Woningcorporatie Portaal heeft de betreffende panden inmiddels voor dit doel aangekocht. Het Leger des Heils gaat ze van Portaal huren.
Domus is een begeleid wonenvoorziening van het Leger des Heils voor mensen met psychisch problemen die mede daardoor in aanraking zijn gekomen met Justitie. De gemeente, Portaal en het Leger des Heils vinden het belangrijk dat deze Arnhemmers worden gehuisvest en begeleid. Om de levens van deze mensen te verbeteren en om te voorkomen dat zij zonder zorg en begeleiding overlast veroorzaken in de stad. Domus is geen eindstation, maar een stap op weg naar een beter en zelfstandiger bestaan.
De panden aan de Steenstraat worden geschikt gemaakt voor de komst van tweeëntwintig cliënten en hun begeleiders. Voor het zover is moet er een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan en een bouwvergunning worden verleend. Het Leger des Heils hoopt eind 2008 de deuren van het Domushuis te kunnen openen.
Vandaag zijn alle omwonenden schriftelijk geïnformeerd over de komst van Domus. Op woensdag 20 december vindt er vervolgens een informatiebijeenkomst plaats in grand café Metropool aan de Steenstraat 68. De avond begint om 19.30 uur.
Het Domushuis was aanvankelijk gepland aan de Renssenstraat in Arnhem. Hier komt nu een andere zorgvoorziening. Welke is nog niet bekend. Daarover zijn gesprekken gaande met de buurt.

(redactie Website, LvM; bron: persbericht gemeente)


dinsdag 5 december '06

Reactie bewoner op komst Domushuis

Raamprostitutie uit het spijkerkwartier, dan zullen we die yuppen iets anders in de maag splitsen moet wethouder Barth van Eeten hebben gedacht toen bewoners van de Ressenstraat een opvang konden verhinderen van verslaafde ex-gedetineerde met psychische problemen. Nu is Steenstraat aan de beurt, een straat die hard op weg is af te zakken naar het bedenkelijke niveau van de Hommelseweg. Deze mensen zullen de prikkels die de Steenstraat hen biedt niet kunnen weerstaan. De welles nietes discussie over overlast is weer begonnen. De wethouder zegt: als het echt gierend uit de hand loopt, moet de voorziening weg. Uit de hand lopen zonder gierend mag dus wel. Het lijkt erop dat de wethouder nog in het warme vruchtwater van de jaren 70 zwemt. Natuurlijk behoeven deze mensen opvang maar dan aan rand van iets en niet midden in de stad. Op 20 december gaat de wethouder met de gedupeerde in gesprek. Niet om te vragen of ze het goed vinden maar om het uit te leggen zoals een goed regent betaamt. Het zou beter zijn als de wethouder zijn buren in het Sonsbeekkwartier zou overtuigen van de noodzaak van een domushuis in zijn straat.

P.Ennen, Spijkerkwartier.

(redactie Website, LvM; bron: ingezonden brief P.Ennen)


maandag 4 december '06

Tekst brief aan bewoners en winkeliers in de Steenstraat over komst Domushuis

Geachte mevrouw, mijnheer,
Via deze weg willen wij u op de hoogte stellen van de voorgenomen komst van Domus aan de Steenstraat 44 en 46. Domus is een begeleid wonenvoorziening van het Leger des Heils voor Arnhemmers met psychische problemen - in veel gevallen ook dak- of thuisloos - die daardoor in aanraking zijn gekomen met Justitie. Woningcorporatie Portaal heeft de panden inmiddels aangekocht. Het Leger des Heils gaat ze huren.
Om u in de gelegenheid te stellen om eventuele vragen te stellen én om vooruit te blikken op de komst van Domus, houden wij op woensdag 20 december aanstaande een informatiebijeenkomst. U bent vanaf 19.15 uur van harte welkom in de bovenzaal van Grand Café Metropool aan de Steenstraat 68. Het programma voor de bijeenkomst is bijgevoegd.
De gemeente Arnhem, het Leger des Heils en Portaal vinden het belangrijk dat eerdergenoemde Arnhemmers worden opgevangen en begeleid. Om de levensomstandigheden van deze mensen te verbeteren en om te voorkomen dat zij zonder zorg en begeleiding, overlast veroorzaken in de stad. Uitgebreide informatie over Domus vindt u in de bijlage.
Als gemeente, Leger des Heils en Portaal vinden wij het echter net zo belangrijk dat Domus tot tevredenheid van de buurt wordt ingepast in de Steenstraat. Wat ons betreft mag de omgeving geen last hebben van de woonvoorziening. Over de vraag hoe Domus kan worden opgenomen in de buurt, willen wij met u in gesprek. Te beginnen op 20 december. Ik hoop u dan te ontmoeten. Mocht u in de tussentijd dringende vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Ram van de gemeente Arnhem.
Met vriendelijke groet, mede namens het Leger des Heils en Portaal,
Barth van Eeten wethouder Zorg

(redactie Website, LvM; bron: brief gemeente aan bewoners )


vrijdag 24november '06

Campagne huiselijk geweld van start

Met steun van de provincie starten de vier Gelderse centrumgemeenten: Apeldoorn, Arnhem, Ede, Nijmegen een publiekscampagne om de Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld breed onder de aandacht te brengen van alle inwoners in Gelderland. De campagne wordt officieel geopend op 27 november in Musis Sacrum in Arnhem. De campagne duurt vijf weken en is erop gericht om het nummer 0900-6600066 zo bekend mogelijk te maken.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


woensdag 22 november '06

Wijkbewoner slaat vriendin bij ruzie

De politie heeft dinsdagochtend vroeg in een woning in het Spijkerkwartier een 54-jarige man aangehouden wegens huiselijk geweld. Hij zou bij een ruzie zijn 35-jarige vriendin hebben geslagen. Daarbij liep de vrouw een verwonding aan het gezicht op. De politie trof de man op straat aan, in de buurt van de woning. Hij verklaarde onder invloed van alcohol te zijn. Na die verklaring heeft de politie hem aangehouden. De vrouw heeft aangifte gedaan.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


dinsdag 14 november '06

Viering st.Maarten in de buurt

Zaterdag 11 november werd in de wijk st.Maarten gevierd. De viering vond met name plaats in het gebied Dijkstraat, Rietgrachtstraat, Prinsessestraat waar een groep ouders zeer actief is. Kinderen gingen liedjes zingend en met een lampion in de hand langs de deur. Mensen die mee wilden doen werd gevraagd een kaars voor het raam te zetten. Als beloning voor het zingen kregen de kinderen versnaperingen. Sommige deelnemers hadden feestelijke pakketjes gemaakt voor de kinderen. De avond werd feestelijk afgesloten met vuurkorven in de Kruidentuin.


(redactie Website LvM, eigen redactie)

foto:-.


vrijdag 10 november '06

B&W beloont 'Oase' het ondernemersplan voor de Steenstraat, met geld van Buiten-Gewoon-Beter

Tijdens de informatieavond over Spijkerbroek maakte Wijkwethouder Sander van Bodegraven bekend dat B&W de dag tevoren hadden besloten geld uit de pot Buiten-Gewoon-Beter beschikbaar te stellen voor het verbeteringsplan voor de Steenstraat. Dit plan, genaamd 'Oase', is door de ondernemersvereniging opgesteld. Voor een indruk van het plan kijk verder op de site onder 'plannen'.


(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


donderdag 4 november '06

Goede opkomst bij informatie- avond over Spijkerbroek

Op woensdag 8 november vond in buurtcentrum De Lommerd een informatieavond plaats over het Spijkerbroek. Spijkerbroek is het terrein dat wordt begrensd door driehoek Hertogstraat/Emmastraat, Thorbeckestraat en de spoorlijn.De gemeente Arnhem en de Werkgroep Spijkerbroek zijn aan de slag gegaan om een nieuw stedenbouwkundig plan te maken voor het Spijkerbroek.
Wethouder Sander van Bodegraven verklaarde aan het begin van de avond dat BGB-geld beschikbaar is voor een deel van het gebied.
De gemeente Arnhem en de werkgroep Spijkerbroek ondertekenden gezamenlijk een intentieverklaring voor hun samenwerking.
De Werkgroep Spijkerbroek is een samenwerkingsverband van bewoners.
Tijdens de informatieavond presenteerde Han Doornebosch van de Werkgroep een inventarisatie van het gebied. Bewoners konden hun mening daarover geven. Ook de gemeente gaf haar visie op het gebied.

(redactie Website LvM, eigen redactie)

foto:Loet van Moll.


dinsdag 7 november '06

Straat naast de Mediamarkt ligt nog steeds open

Tijdens de vergadering van het Wijkplatform van woensdag 1 november toonde de Werkgroep Spoorhoek zich verontwaardigd dat de stoep aan de zijkant ven de Mediamarkt nog altijd niet is bestraat. De Mediamarkt werd in het voorjaar geopend en draait intussen volop. Aan de voorzijde is is alles tijdig afgewerkt. Aan de zijkant daarentegen, waar enkele ingangen zijn van woningen aan de Spoorwegstraat, ligt het trottoir nog steeds open.


(redactie Website LvM, eigen redactie)

foto:Loet van Moll.


maandag 6 november '06

Nieuwe rioolbelasting maakt wonen in het Spijkerkwartier flink duurder.

De combinatie van de plaatselijke ‘belastingen’ in Arnhem (onroerend zaakbelasting, rioolrechten en afvalstoffenheffing) gaat in 2007 omhoog. Burgers die zowel eigenaar als gebruiker zijn van een woning zullen volgend jaar in totaal gemiddeld 35 euro per jaar, bijna 3 euro per maand, meer gaan betalen. De gemeenteraad spreekt zich eind november uit over de voorstellen van Burgemeester en Wethouders.
De gemeente Arnhem ziet zich genoodzaakt om de komende jaren extra te investeren in onderhoud en beheer van de riolering. Dit onder meer om het achterstallig onderhoud in te lopen en problemen in de toekomst te voorkomen. Om de investeringen te kunnen betalen wordt, ingaande 2007, een zogenoemde rioolheffing ingevoerd.
Iedereen die een aansluiting op het riool heeft, krijgt met de nieuwe rioolheffing te maken. De gemeente bepaalt de hoogte van de heffing aan de hand van de waarde van een pand. Daarbij wordt uitgegaan van de WOZ-waarde van het perceel. Voor een gemiddelde woning van ongeveer 170.000 euro bedraagt de rioolheffing 25 euro per jaar of ruim 2 euro per maand. Voor een vrijstaande woning van ongeveer 350.000 euro bedraagt de rioolheffing bijna 50 euro per jaar of ruim 4 euro per maand.

(redactie Website, LvM; bron: site gemeente Arnhem)


zaterdag 4 november '06

Banden rond boomspiegels in de Parkstraat verwijderd

Onlangs zijn de ronde trottoirbanden die om de Acacias in de Parkstraat lagen, verwijderd. Stadsbeheer vond de wortelvorming onder en tussen de banden hinderlijk en het straatbeeld rommelig door de scheefstaande banden.
Bewoners ter hoogte van Parkstraat 80-100, die al enige jaren planten in de boomspiegels bijhouden, waren onaangenaam verrast. De ingreep van de gemeente kwam als een volslagen verrassing en planten gingen door de ingreep deels verloren. Zij waren liever bijtijds op de hoogte gesteld zodat ze hun planten hadden kunnen redden.
De Groengroep is ook niet blij met de verandering. Ook zij waren niet op de hoogte gesteld. Bovendien denkt de Groengroep dat de boomspiegels zonder rand geen mogelijkheid bieden om er planten in te zetten. Auto's gaan er doorheen rijden, afvalbakken worden er ingezet en honden gaan er in poepen. Het is eigenlijk weer terug naar af, aldus de Groengroep.

(redactie Website LvM, eigen redactie)

foto:Loet van Moll.


vrijdag 3 november '06

Politie actief in de Hommelstraat

Afgelopen woensdagavond heeft de politie een 32-jarige man aangehouden nadat hij zich had misdragen. Hij bedreigde een winkelier toen die een opmerking maakte over zijn gedrag. Hij zou daarbij een mes hebben getrokken. Bij de aanhouding werd het mes niet aangetroffen. De man is in verzekering gesteld. Later die dag werd op de Hommelstraat het rijbewijs ingevorderd van een dertigjarige automobilist uit Overijssel. Hij trok de aandacht van de politie omdat hij slingerend over de busbaan van de van Muijlwijkstraat reed en twee keer door rood ging. Uit ademonderzoek bleek hij een alcoholpromillage van 1,66 te hebben. Ruim drie keer de toegestane norm.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


donderdag 2 november '06

Smartshop gesloten na vondst harddrugs

De gemeente heeft de smartshop in het Spijkerkwartier voor een jaar gesloten, na een nieuwe vondst van harddrugs in het pand. Bij en politiecontrole, afgelopen dinsdag troffen medewerkers van de afeling verdovende middelen opnieuw harddrugs aan. Vorig jaar december was dat ook al het geval, waarna de politie proces-verbaal opmaakte tegen de eigenaar en hem waarschuwde dat bij een nieuwe harddrugsvondst zijn zaak voor een jaar zou worden gesloten. Bij het onderzoek werd, behalve de harddrugs ook een samouraizwaard aangetroffen. De veertigjarige eigenaar van de smartshop is op basis vanb de Opiumwe en de wet Wapens en munitie voor nader onderzpoek in verzekering gesteld.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


woensdag 1 november '06

Bodemverontreiniging 1e Wijkstraat 8a

Op het terrein van Cornelissen aan de 1e Wijkstraat 8a zal komende tijd een verzorgingshuis worden gebouwd. Op 25 september 2006 heeft Grondslag Milieukundig Adviesbureau onderzoek gedaan naar bodemverontreiniging en daarna een saneringsplan ingediend in verband met de bodemverontreiniging met PAK en zware metalen. Voor het nemen van de beschikkingen volgt de gemeente de verkorte procedure. Belanghebbenden hebben de gelegenheid gehad om hun zienswijze te geven, maar er zijn geen zienswijzen binnengekomen.
Op grond van de gegevens die zijn aangeleverd bij de melding is vastgesteld dat het hier gaat om een ernstig maar niet spoedeisend geval. De gemeente heeft ingestemd met het saneringsplan. Omdat de bouwwerkzaamheden op korte termijn aanvangen heeft de gemeente bepaald dat men een dag na bekendmaking van de definitieve beschikking aan de slag kan. Daarbij bestaat het risico dat de beschikking naar aanleiding van een gemaakt bezwaar kan worden aangepast of teruggedraaid.

(redactie Website, LvM; bron: Arnhemse Koerier)


dinsdag 31 oktober '06

Avond over verkoop parkeerterrein Spijkerstraat druk bezocht

Op 25 oktober vond een informatieavond plaats over de mogelijke verkoop van school 10 en een deel van het parkeerterrrein aan de Spijkerstraat. Ongeveer 45 mensen hadden zich in de zaal verzameld. Ondanks een opkomende griep was wijkwethouder van Bodegraven toch naar de Lommerd gekomen om uitleg te geven over de plannen van de gemeente. In een korte inleiding legde hij uit dat het de gemeente vooral te doen is om een redelijke verhouding tussen een goede opbrengst en een goed gebruik van het pand en dat daarvoor ruimte om het gebouw heen, voor groen en parkeren, onontbeerlijk is. Ook wordt een combinatieverkoop met het Lorentzgebouw aan de Schoolstraat overwogen. De opbrengst komt ten goede aan de bouw van nieuwe scholen elders in de stad. Daarna gaf van Bodegraven antwoord op vragen uit de zaal, waar. De opmerkingen betroffen verschillende zaken. Iemand opperde om nu eens niet aan nieuwe woningen te denken voor het schoolgebouw, maar aan een hotel of restaurant. Een bewoner van de Brusselse huizen gaf aan hoe belangrijk de open ruimte hier is tegenover deze monumentale panden. Iemand vroeg zich af wat er met het hek gaat gebeuren, dat ooit door het Wijkplatform is betaald. Ook het belang van het groen, de tuin achter het Lorentzgebouw werd genoemd. Ook werd een voorstel gedaan om een kleiner deel te verkopen, een strook met 12 parkeerplaatsen en gaf aan dat dat voordelen biedt aan alle partijen. Eén bewoner, zelf ambtenaar bij de gemeente, vroeg zich af of er enige zekerheid was dat een beslissing op dit moment ook zekerheid zal geven voor de toekomst. Van Bodegraven gaf ruiterlijk toe dat hij alleen in deze collegeperiode besluiten kan nemen en geen zeggenschap heeft over de toekomst. Tot slot werd uit de aanwezigen een delegatie gevormd die verder gaat praten met de projectleidster van de gemeente. Het Wijkplatform zal daarna hun voorstel bespreken en meegeven als richtlijn aan de wethouder voor de verkoop. Van Bodegraven hoopt in februari met de verkoop te kunnen starten.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


vrijdag 27 oktober '06

Man schudt straatrovers af op de Eusebiusbuitensingel

Een veertigjarige man heeft afgelopen woensdagochtend vroeg op de Eusebiusbuitnesingel twee straatrovers van zich af weten te schudden. De man werd tussen zes uur en half zeven ter hoogte van de Spijkerstraat door twee onbekende mannen aangesproken. Zij bleken het voorzien te hebben op zijn tas. Door om zich heen te slaan en hard te schreeuwen wist hij zijn belagers zodanig van hun stuk te brengen dat hij kon ontkomen. De politiezoekt getuigen.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


donderdag 26 oktober '06

Veel plannen voor nieuwe appartementen en kamerverhuuur..

De afgelopen weken stonden op de gemeentepagina's veel aanvragen vermeld voor het realiseren van appartementen in de wijk.Voor Bloemstraat 72 is een principe aanvraag ingediend voor het bouwen van tien studio's deels in een bestaande situatie en deels in nieuwbouw. In de Steenstraat zijn plannen voor het ombouwen van kantoorruimten naar appartementen op de nummers 30-32. In de Spijkerstraat zal, zoals eerder gemeld, de voormalige winkel van Hubo worden omgebouwd naar zes appartementen. Spijkerstraat 237 zal worden gesplitst en verbouwd naar twee appartementen. De woning aan Boulevard Heuvelink 5 3 zal worden gesplitst in twee koopappartementen. Voor Rietgrachtstraat 2, voorheen uitvaartcentrum, is een plan voor het inrichten van studentenappartementen. Al deze plannen zijn in verschillende stadia van aanvraag. Daarnaast zijn er aanvragen gedaan voor kamerverhuurbedrijf op Steenstraat 40A, Spijkerstraat 14, Kastanjelaan 4 en Schoolstaat 2.

(redactie Website, LvM; bron: Koerier, gemeentepagina's)


dinsdag 17 oktober '06

Enkele raamexploitanten verkopen panden

Diverse raamexploitanten bevestigen dat onlangs weer diverse panden zijn overgedaan aan de gemeente. „Nu we daar toch niks meer mogen, heeft het ook niet zo veel zin om die panden aan te houden”, zegt raamexploitant Ido Smit.
Hij heeft onlangs al zijn Arnhemse bezittingen verkocht aan de gemeente Arnhem. Volgens Smit, woordvoerder namens de Belangenvereniging Exploitanten Spijkerkwartier (BES), hebben ook andere exploitanten hun panden overgedaan aan de gemeente. De exploitanten zijn verplicht hun onroerend goed als eerste aan de gemeente aan te bieden. Volgens een woordvoerster heeft de gemeente inmiddels veertig panden in haar bezit.
Daarmee lijkt de weg vrij om van de voormalige rosse buurt een woonwijk te maken. Of het daarvoor nodig is dat de gemeente nog meer panden aankoopt, is momenteel onderwerp van studie. „Maar het kan best zijn dat we genoeg panden hebben om de plannen uit te voeren”, zegt de woordvoerster. „Dan kopen we dus niets meer aan. De gemeente heeft het eerste kooprecht op de woningen, maar is niet verplicht tot aankoop over te gaan.”
De gemeente kan geen inzicht geven in het precieze bedrag dat met de aankoop van de panden is gemoeid. Ook Ido Smit wil niet zeggen hoeveel geld de gemeente heeft neergelegd voor zijn panden. ‘Maar de gemeente heeft een goede marktprijs betaald. Anders had ik mijn panden niet verkocht.’
Exploitant Rudy Kousbroek is niet van plan zijn bezittingen van de hand te doen. „Ik houd alles zelf en ben momenteel druk met het laten opknappen van de panden. Ik wil ze in oude staat terugbrengen en ga ze dan verhuren.”
De exploitanten gaan er nog steeds van uit dat zij hun onder nemingen kunnen voortzetten op het Billitonterrein aan de Westervoortsedijk. Ze voeren daar gesprekken over met de gemeente. Kousbroek: „Het duurt langer dan gehoopt, maar ik verwacht dat het goed komt.”

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


maandag 16 oktober '06

Tonnie van den Herik opent haar huiskamer voor daklozen.

Terwijl binnen een feestelijke stemming heerst, protesteert buiten in de Arien Verhoeffstraat de buurt. Weer een voorziening voor daklozen in hun omgeving. ‘In ons belang geen daklozenopvang’ en ‘Daklozen verdienen een plek, maar niet hier’ staat op hun spandoeken. Wij zijn teleurgesteld dat we bij de gemeente en bij Volkshuisvesting helemaal niets bereikt hebben.“zegt Marianne Rikken van het actiecomité.
Directeur Gerrit Breeman van Volkshuisvesting, die het pand voor de opvang voor een euro ter beschikking stelde, is niet zo onder de indruk van de protesten. „Waar we het ook gedaan zouden hebben, overal zouden protesten zijn. En de zaak is heel duidelijk: als er overlast is, wordt deze opvang gesloten.“
Dakloze Joop vindt dat er behoefte is aan Tonnies huiskamer. „Er zijn wel veertig, vijftig jongens die hier gaan komen. De meeste voorzieningen gaan om vijf uur dicht. Als het regent, loop je een tijd met je dekens in de nattigheid, Moet je daaronder slapen en dat is niet echt jofel.“
Binnen is het dan al een tijdje een komen en gaan van genodigden. De daklozen zijn er, de vrijwilligers en de vrienden van Tonnie. Tot het gezelschap hoort ook oud-gedeputeerde Wim Scheerder die als vrijwilliger actief wordt. En oud-wethouder Jantien Vlam, een vriendin van Tonnie, opent de opvang.
Tonnie krijgt bloemen, een cheque van vijfhonderd euro van Volkshuisvesting en een dartbord voor de jongens. „Leuk, die pijltjes. Kun je naar de buurt gooien“, grijnst een vrijwilliger.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


maandag 9 oktober '06

Pand Cornelissen deels gesloopt

Slopers hebben de afgelopen dagen de loods gesloopt achter het 'pand van Cornelissen', het grote witte gebouw op de hoek van de Eerste
Wijkstraat/Nieuwe Land. Het witte gebouw zelf, waar tot voor kort installatiebedrijf Cornelissen was gevestigd, blijft behouden en wordt
gerenoveerd. Op de plaats van de loods komt nieuwbouw en in dat nieuwe gebouw komen zestien appartementen voor dementerende bejaarden. Ook hun begeleiders komen hier wonen.
Aanvankelijk wilde de projectontwikkelaar ook het witte gebouw van Cornelissen slopen, maar na protest van omwonenden is dat plan aangepast.

(redactie Website ism de Wijkkrant, tekst Karen van Rijsewijk)

foto:Karen van Rijsewijk.


donderdag 5 oktober '06

Onduidelijkheid over 'School 10' en het Parkeerterrein

Woensdagavond vond een bijeenkomst plaats van omwonenden en belanghebbenden over het plan van de gemeente een deel van het parkeerterrein aan de Spijkerstraat te verkopen. Dertig mensen waren afgekomen op de oproep van Jan Schaareman van de Werkgroep Spijkerkwartier. Sommigen omdat ze parkeervergunning voor het terrein hebben, anderen omdat ze aangrenzend een woning hebben.
Het bleek nog erg onduidelijk waarom de gemeente juist deze stap zet en wat de volgende stappen zullen zijn.
Men besloot een brief naar de gemeente te sturen met een eerste reactie, plus een uitnodiging aan wijkwethouder Bodegraven om meer helderheid te komen geven.

(redactie Website, LvM, bron: eigen redactie)


Tekening A-12572 van de gemeente.
Gearceerd: te verkopen kavel.
Geel,brede strook: nu parkeerterrein.


woensdag 4 oktober '06

Dag van de Buurt: Gerda en Flip

Zaterdag 18 november vindt in Eindhoven de 'Dag van de Buurt' plaats. Allerlei positieve en inspirerende iniatieven van wijken en buurten uit het hele land worden daar gepresenteerd. Uit Arnhem is 'Wijken voor Kunst' aanwezig op de manifestatie, een iniatief uit Klarendal en St. Marten.

Het Spijkerkwartier is niet aanwezig maar wel zijdelings betrokken. De landelijke affiche voor de 'Dag van de Buurt' is ontworpen door Nadine en Merijntje van 'Ontwerpers om de hoek' in de Thiemestraat, die ook onze Wijkkrant vormgeven. Op de affiche staat een foto van Gerda van Steijn, de oudste vrijwilliger in onze wijk. En centraal staat haar hondje Flip.


(redactie Website, LvM, bron Nellie Adriaans)

foto en affiche: Ontwerpers om de Hoek.


zaterdag 30 september '06

Bouwmarkt Ronald Bosman dicht.

Zaterdag sloot de winkel van Ronald Bosman. Iedereen in de wijk die wel eens wat vertimmerd of geschilderd heeft kent de bouwmarkt van Ronald Bosman in de Spijkerstraat. Op loopafstand en breed gesorteerd. Alles wat voor een verbouwing nodig was, was er te krijgen. Maar ook voor een tv-kabeltje of een paar schroefjes kon je bij Ronald terecht.
Onder verschillende namen heeft de winkel meer dan vijftien jaar bestaan: Dazo, Houtland en als laatste dus Hubo.

De laatste dag waren alleen Jan, bekend als 'Jan de timmerman' en Jozef aanwezig. Ronald Bosman was helaas niet in de zaak.
Een impressie in foto's.

In het pand, dat eigenlijk uit twee huizen bestaat, komen zes appartementen.


(redactie Website, LvM, bron: eigen redactie)De bouwmarkt aan de Spijkerstraat, foto: loet van moll.


zaterdag 30 september '06

Demonstratie SP in Spijkerkwartier

Vrijdag kregen alle wijkbewoners een brief in de bus van Burgemeester Krikke. Ze had de Socialistische Partij toestemming gegeven te demonstreren in het Spijkerkwartier volgens een voorgeschreven route. De demonstratie van de SP was bedoeld om een ander geluid te laten horen tegenover dat van de Nederlandse Volks Unie, die in het Burgemeesterskwartier demonstreerde.
Om confrontaties te voorkomen werden beide partijen door Krikke gescheiden.Van de demonstratie in het Spijkerkwartier was weinig te merken. Er waren maar 15 mensen komen opdagen. Zeker niet onopgemerkt bleef de helikopter die urenlang rondvloog om de situatie in de gaten te houden.
Uiteindelijk onstonden de grootste problemen in het centrum, achter het station. De politie pakte daar 47 mensen op en voerde ze af. Merendeels omdat ze zich niet konden legitimeren. Onder hen Wieneke de Waard van Groen Links die alleen maar de trein wilde nemen, maar voor drie uur in de cel belandde.

(redactie Website, LvM, diverse bronnen )politiehelikopter boven het Spijkerkwartier, foto: loet van moll.


vrijdag 29 september '06

School 10 en deel parkeerterrein Spijkerstraat worden verkocht

Burgemeester en wethouders willen de gemeenteraad voorstellen een deel van het parkeerterrein aan de Spijkerstraat aan het openbaar verkeer te onttrekken. Het zal samen met School 10 worden verkocht. De koper zal op het te verkopen onroerend goed woningen kunnen bouwen, overeenkomstig de geldende bestemming.
Bij de balie van afdeling Informatie en Service van het Stadhuis, Koningstraat 38 te Arnhem en het loket BWL is twee weken lang tekening A-12572 in te zien. Het aan het openbaar verkeer te onttrekken deel van het parkeerterrein staat met gele kleur aangegeven op deze tekening. Gedurende deze twee weken kan men ook een schriftelijke reactie sturen naar de dienst Stadsbeheer, Postbus 9200, 6800 HA Arnhem of e-mailen naar gemeente@arnhem.nl. Ook kunt u telefonisch reageren via het gemeentelijk informatienummer tel. 0900-1809.

(redactie Website, LvM; bron: Arnhemse Koerier, week 39)


vrijdag 29 september '06

Volkshuisvesting koopt School 5 van de Gemeente

De gemeente Arnhem verkoopt per 2 oktober definitief een belangrijk deel van het gemeentelijk vastgoed aan woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem. Verantwoordelijk wethouder Sander van Bodegraven en Gerrit Breeman, directeur Volkshuisvesting zetten op die dag hun handtekening onder het contract waardoor in één keer 30 panden van eigenaar verwisselen voor een bedrag van ruim 7,5 miljoen euro. Een van die panden is School 5 op de hoek Spijkerstraat/Boekhorstenstraat, een rijksmonument.
Tot de verkoop van een deel (iets minder dan de helft) van het gemeentelijk vastgoed werd eerder al besloten als onderdeel van het zogenoemde gemeentelijk vastgoedbeheerplan. Vorig jaar voerde de Groengroep Spijkerkwartier actie in de gemeenteraad voor het behoud van de ‘Schooltuin’ die voor School 5 ligt. De Groengroep pleitte ervoor om deze tuin niet te privatiseren maar als openbare tuin te behouden. Wethouder van Bodegraven deed toen de toezegging de tuin buiten de verkoop te houden.

(redactie Website, LvM; bron: site gemeente Arnhem)


donderdag 28 september '06

Actiegroep tegen opvang van Tonnie van den Herik

Wijkgenote Tonnie van den Herik, de ‘moeder van de daklozen’, begint in een leegstaand appartement aan de Arieën Verhoeffstraat een huiskamer voor daklozen, zeven dagen in de week van tien uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds. Dertig daklozen moeten er terecht kunnen. Zij huurt het pand voor een euro van woningbouwvereniging Volkshuisvesting en heeft de sleutel al gekregen. De gemeente tolereert de opvang, maar houdt zich op afstand.
Omwonenden zijn een actiecomité begonnen en zamelen handtekeningen in. Het actiecomité, dat gevormd wordt door twee bewoners van de flat waarin de daklozenhuiskamer zich bevindt, vindt dat er een te grote opeenstapeling van voorzieningen in hun buurt ontstaat. Zowel Ons Paradijs, de opvang voor alcoholisten, als de drugsboot als de nachtopvang aan de Rijnkade bevinden zich in de directe nabijheid. “Als dit er nog bijkomt, wordt het te veel“, zegt Marianne Rikken van het actiecomité. „Het is een nobel initiatief van Tonnie. Maar als er iets misgaat, voelt niemand zich verantwoordelijk“, zegt Rikken, die het betreurt dat de buurt door gemeente en Volkshuisvesting niet is ingelicht over de komst van de daklozen en voor een voldongen feit is gesteld.
Inmiddels heeft ook de BBA, de vereniging van bewoners in de binnenstad, de gemeente gevraagd de opvang voorlopig niet toe te staan. Dit omdat er
momenteel geen enkele bestemming op het pand ligt. De BBA vindt dat de gemeente dit juridisch vacuüm snel moet oplossen.
De gemeente denkt dat de opvang wel goed te regelen is door een gebruiksvergunning af te geven. Een woordvoerster zegt: „Bovendien heeft Volkshuisvesting gegarandeerd dat er geen overlast ontstaat. Er bestaat geen huurcontract, maar een gebruiksovereenkomst die op elk moment kan worden beëindigd als sprake is van overlast.“

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


maandag 25 september '06

Verkeersmaatregelen voormalige rosse buurt worden ongedaan gemaakt

Tussen 25 september en 23 oktober vinden er in het Spijkerkwartier werkzaamheden plaats om de oude verkeer- en parkeersituatie zoveel mogelijk terug te brengen in het voormalige prostitutiegebied. Nu de prostitutie uit het gebied is verdwenen, vindt de gemeente Arnhem het van belang de wijk weer normaal toegankelijk te maken voor iedereen. Vanaf 1998 zijn er in het Spijkerkwartier verschillende maatregelen genomen om de overlast van het verkeer terug te dringen en het rondjes rijden tegen te gaan. Deze maatregelen varieerden van het afsluiten van straten tot het verlenen van parkeervergunningen met bijbehorende parkeerbeugels. De destijds noodzakelijke maatregelen worden nu voor een groot deel teruggedraaid.
De gemeente treft de volgende verkeersmaatregelen om de wijk weer toegankelijk te maken:
- De elektronisch beweegbare palen in Spijkerstraat, Driekoningendwarsstraat en C.A. Thiemestraat incl. de bijbehorende bekabeling en bebording worden verwijderd. In de C.A. Thiemestraat blijft de weg nog wel afgesloten. Hier komt een gewone wegneembare paal terug. De doorgangen van de Hertogstraat naar de Driekoningenstraat worden weer open gemaakt.
- Het systeem van parkeerbeugels komt geheel te vervallen. Eigenaren van parkeerbeugels moeten de sleutel hiervoor inleveren. Hiervoor in de plaats komen algemene vergunninghouderplaatsen. Het parkeren voor vergunningshouders blijft wel gehandhaafd en wordt uitgebreid.
- De afsluiting van de twee parkeerterreinen in de C.A. Thiemestraat vervalt. Deze parkeerterreinen worden algemene toegankelijke plaatsen voor vergunninghouders.
Eind 2006 wil de gemeente een nieuw verkeerscirculatieplan voor het gehele Spijkerkwartier vaststellen. Voor een aantal maatregelen in het voormalige prostitutiegebied die nu niet worden hersteld, is nog nader overleg en onderzoek nodig. Deze komen later in het totale verkeerscirculatieplan voor het Spijkerkwartier aan de orde. Het gaat hierbij om de afsluiting van de C.A. Thiemestraat/Dullertstraat en het weghalen van de afsluiting Dullertstraat (zijde Emmastraat).

(redactie Website, LvM; bron: gemeente Arnhem)


maandag 25 september '06

Gemeente verkoopt grond aan de Statenlaan voor woningbouw

De gemeente Arnhem verkoopt de grond van het voormalige gymnasium aan de Statenlaan aan marktpartijen voor de ontwikkeling van woningbouw. Bij de verkoop is gestreefd is naar een realistische grondopbrengst in combinatie met wenselijke, haalbare en kwalitatief goede woningbouwontwikkeling.
De ingediende herontwikkelingsplannen voldoen aan de gemeentelijke randvoorwaarden. Voor de Statenlaan was een principe-overeenkomst bereikt met Rabo Vastgoed BV, Utrecht en Westerbeek Vastgoed BV, Arnhem.
Voor de Statenlaan wordt een woningbouwplan ontwikkeld met ongeveer 50 woningen, waarvan ruim 20 huurappartementen en de rest koopappartementen. Bijzonder bij dit plan is dat naast nieuwbouw ook woningen zijn gepland in het bestaande monumentale schoolgebouw. De huurwoningen komen in het oude gymnasium, dat volledig opgeknapt wordt in de oorspronkelijke stijl. De koopwoningen komen in de nieuwbouw. Bovendien is in het plan een woonzorgconcept opgenomen. De woningen zijn dan ook met name voor senioren bedoeld. Het voorstel voor het stedenbouwkundige plan zal in oktober aan omwonenden voorgelegd worden. Daarna volgt een definitief plan. De uiteindelijke oplevering is eind 2008 gepland.

(redactie Website, LvM; bron: site gemeente Arnhem)


woensdag 20 september '06

Hennepkwekerij in Boulevardkwartier

De politie heeft woensdagavond in een woning in het Boulevardkwartier een hennepkwekerij aangetroffen. Daar werden vervolgens ruim 1100 hennepplanten weggehaald. De politie was de kwekeij op het spoor gekomen na een melding van 'Meld Misdaad Anoniem'. Bij de kwekerij bleek ook sprake van diefstal van stroom. Behalve de kwekerijapparatuur werden alle planten in beslag genomen en later vernietigd. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


dinsdag 19 september '06

Een impressie van de auto vrije dag.

Afgelopen zondag vond de auto vrij dag plaats. Een impressie in foto's.

(redactie Website, LvM; foto's LvM)


maandag 18 september '06

IJsoppervlak Noordpool neemt af, Spijkerkwartier groeit.

Sinds jaar en dag was de wijk 48 ha. Om de gedachten te bepalen, een oppervlak van 48 lapjes grond van 100x100 meter, overeenkomend met ongeveer een halve vierkante kilometer. Inmiddels is het Spijkerkwartier over de afgelopen 15 jaar gegroeid tot de huidige 53 ha. We groeien harder dan de Noordpool krimpt. De oorzaak is onbekend. Voorlopig wordt onder meer gedacht aan nieuw ontwikkelde gebieden zoals de Lauwersgracht, een herziening in het gebied van Thialf, mogelijke annexatie van de Statenlaan en wellicht een nieuw beheer aangaande de spoordijk.
De informatie over deze groei komt uit betrouwbare bron. De gegevens zijn namelijk uit afkomstig uit het jaarboek statistiek van Arnhem en de site van het CBS (zie: links naar het CBS).
In het statistisch jaarboek van Arnhem, cijfers 1992, is de oppervlakte totaal 48ha:
Hommelstraat eo: 11,6 ha; Spijkerbuurt: 21 ha; Boulevardwijk: 15,4 ha.
Idem in het statistisch jaarboek van Arnhem, cijfers 1997, oppervlakte totaal 48 ha:
(Hommelstraat eo: 11,6 ha; Spijkerbuurt: 21 ha; Boulevardwijk: 15,4 ha).
In de website van het CBS (link CBS cijfers 2003-2005), cijfers 2002 en 2003, is de oppervlakte in het totaal 52 ha geworden.
In het statistisch jaarboek van Arnhem, staat bij de cijfers voor het jaar 2005, verwijzend naar de bron CBS, een oppervlakte van totaal 53 ha:
Hommelstraat: 12 ha; Spijkerbuurt: 23 ha; Boulevardwijk: 17 ha.
Kortom het Spijkerkwartier is tussen '97 en '05 5 hectare (10%) groter geworden!!!

(redactie Website, LvM en EBo; bronnen: Statistisch Jaarboek gemeente Arnhem en website CBS).


zondag 17 september '06

Wandelcafé Arnhem bezoekt tuinen Spijkerkwartier ivm discussie over parkbeheer

Het wandelcafé Arnhem in bezoekerscentrum Sonsbeek stond in het teken van urban forestry. Dit is een nieuwe manier van bos- en parkbeheer, waarin de overheid meer me burgers overlegt. Jeroen Glissenaar, beheerder van de Arnhemse parken, hield een presentatie. Daarna namen bezoekers deel aan een wandeltocht langs Sonsbeek, Onderlangs en de Spijkertuinen.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


vrijdag 15 september '06

Man met mes bedreigd na ruzie

Een 51-jarige wijkbewoner is gisterenavond met een mes bedreigd na een ruzie. Hij had een 41-jarige man aangesproken op zijn gedrag. Over het gedrag van de man had hij al eerder contact gehad met de politie. De kritiek viel bij de aangesprokene niet in goede aarde. Hij trok een mes en dreigde daarmee te steken. De politie trof hem even later op de Spijkerlaan. Het slachtoffer van de bedreiging heeft aangifte gedaan.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


woensdag 6 september '06

Plan 'Oase' voor de Steenstraat in beeld gebracht.

In de Wijkplatformvergadering van 6 september heeft de Ondernemers Vereniging Steenstraat (OVS) een uitwerking van het plan ‘Oase’ voor de verbetering van de Steenstraat gepresenteerd. Het eerste idee hiervoor werd ontwikkeld in 2004. Onder het motto ‘de Steenstraat terug op het bord’, gebaseerd op het bekende Monopolie-bordspel, heeft de OVS sindsdien gelobbyd voor het plan. En met succes. Eind 2005 heeft het Platform geld beschikbaar gesteld voor een visualisatie. Bovendien kwam het plan in het voorjaar terecht in het collegeakkoord van het nieuwe stadsbestuur. De realisatie zou aldus het nieuwe college van B&W betaald kunnen worden met geld uit de pot van BuitenGewoonBeter, voor groot onderhoud van de wijken. Het Spijkerkwartier is weliswaar nog niet aan de beurt daarvoor, maar dit plan zou alvast kunnen worden uitgevoerd, aldus het collegeakkooord. In het rapport met de visualisatie van het plan Oase zijn impressies en plattegronden te vinden van het plan en een uitleg van de filosofie achter de voorstellen voor de nieuwe inrichting. De belangrijkste elementen eruit staan op de pagina plannen onder plan Steenstraat.

(redactie Website, LvM; bron: Wijkplatform)


woensdag 30 augustus '06

Brievenbus in de Rietgrachtstraat, foto: Loet van Moll

De verdwenen brievenbus.

TPG neemt zonder kennisgeving brievenbus weg uit de Rietgrachtstraat

Een bewoonster uit de Prinsessenstraat is een handtekeningenactie gestart om de brievenbus in de Rietgrachtstraat weer terug op de plaats te krijgen. Er zijn veel omwonenden afhankelijk van deze brievenbus en ook mensen onderweg naar hun werk 's ochtends en 's middags gebruiken de brievenbus. De Rietgrachtstraat ligt met deze brievenbus precies aan een belangrijke fiets-sluiproute van de de wijk naar de Berekuil, omdat daarmee de verkeerlichten voor de oversteek van de Rietgrachtstraat aan de zijde van de Boulevard Heuvelink kunnen worden vermeden. Het is voor veel omwonenden ook een probleem om met hun post naar een ander punt (Boulevard Heuvelink of Steenstraat of Centrum) te moeten lopen omdat de afstand net iets te ver is vanwege gezondheidsklachten of leeftijd. Rechtstreeks een klacht doorgeven voor de wegnemen van deze brievenbus kan op een speciaal telefoonnummer van de TPG: 058 - 233 3333. Ongeveer 3 weken later wordt u misschien teruggebeld door een medewerker uit Utrecht die dan begrip toont en hoop geeft indien er voldoende reacties komen voor de terugplaatsing van de brievenbus. De medewerker noemde het begrip "heroverweging" in een reactie naar één van de klagende bewoners. Een buurtbewoonster is inmiddels een handtekeningenactie gestart. Eenieder die wil protesteren laat dit, met handtekening weten aan: mevrouw T. de la Faille, Prinsessenstraat 17/2 6828 JT Arnhem.

(redactie Website, EBo; bron: e-mail aan de redactie van een bewoner)


vrijdag 26 augustus '06

Kinderen niet blij met zand in de Bestedelingentuin

Enkele kinderen uit het spijkerkwartier zijn een handtekeningenaktie begonnen om hun zo geliefde Bestedelingentuin weer ‘speelbaar’ te krijgen. De gemeente heeft enige tijd geleden zand laten storten onder het speeltoestel in de bestedelingentuin. Dit omdat er landelijke richtlijnen zijn inzake veiligheid. Maar het gros van de kinderen vertoont zich nu niet meer in de speeltuin; de buurtkatten hebben de zandvlakte namelijk ontdekt als buurttoilet. Tellingen van bewoners op een doordeweekse dag geven zo’n 80 tot 100 kattekeutels aan. Als de zon er eventjes opschijnt komt er een ongelooflijke walm vanaf en zoemt de speelplaats van de vliegen, aldus de omwonenden.
Woordvoerder Nobbe hierover: "Buurtbewoners hebben de gemeente daarom gevraagd het zand weer te verwijderen. De gemeente heeft hierop aangegeven een bedrijf te hebben ingeschakeld om het zand schoon te houden. En dat klopt…het zand ligt er tegenwoordig keurig aangeharkt bij. De drollen netjes verspreid over het hele terreintje."

(redactie Website, LvM; bron: F.Nobbe )


vrijdag 18 augustus '06

Muurschildering hersteld.

Vorig jaar berichtte Erik Veltink ons dat de muurschildering aan de Spijkerstraat, tegenover cafe Vrijdag , was beschadigd. Dit jaar is de schildering hersteld. Klaartje kreeg het verzoek de schildering die ze jaren daarvoor had gemaakt, te herstellen.


(redactie Website, LvM, bron Henk Lasschuit)

foto Henk Lasschuit.


woensdag 16 augustus '06

Sleutelbos leidt tot aanhouding van twee mannen in de Hertogstraat

De politie van Arnhem Veluwezoom heeft dinsdagavond twee Arnhemmers van 46 en 39 jaar oud aangehouden. De mannen worden ervan verdacht het achterwiel van een fiets gestolen te hebben. Omstreeks 20:30 uur kreeg de politie een melding dat er een fiets vanaf het station Velperpoort weggenomen zou worden. Toen agenten ter plaatse kwamen, zagen zij een fiets zonder achterwiel staan met een sleutelbos op de grond. Ondertussen had een andere agent twee mannen op de Hertogstraat aangetroffen die het achterwiel van een fiets aan het verwisselen waren. Op de vraag van wie de bos sleutels was die de agenten hadden gevonden, antwoordde een van de twee Arnhemmers bevestigend. Beide mannen zijn aangehouden op verdenking van diefstal. Tegen de Arnhemmers is proces-verbaal opgemaakt.

(redactie Website, LvM; bron: politie)


maandag 14 augustus '06

Bram Som wint goud op EK

Dankzij een geweldige eind eindsprint won Bram Som de finale van de 800 meter tijdens de EK in Goteborg. Hij veroverde daardoor als als enige van de Nederlandse atletiekploeg goud. En voor het eerst sinds lange tijd.

En wat blijkt? Bram Som woont aan de Boulevard Heuvelink!

Brams handelsmerk zijn de lange kousen. Omdat hij lang last had van een blessure aan de achillespees is hij die gaan dragen. Wellicht het begin van een nieuwe trend?

Inmiddels is Bram Som alweer onderweg naar een wedstrijd voor de Golden League.

 

 


(redactie Website, LvM, bron J. Bos)

Bram Som, finalefoto.


donderdag 10 augustus '06

Dronken Arnhemmer in Spoorhoek moet rijbewijs inleveren

Een 50-jarige Arnhemse automobilist, die donderdagochtend vroeg in beschonken toestand achter het stuur werd aangetroffen heeft zijn rijbewijs moeten inleveren. Bij de man was een alcoholpromillage gemeten van 1,62. Dat is ruim drie keer zoveel als is toegestaan. De Arnhemmer trok rond half vijf in de ochtend de aandacht van de politie toen hij op de Hommelstraat en de Ir. J. P. van Muijlwijkstraat tot twee keer toe door rood reed. Ook reed de man slingerend over de weg. De agenten lieten de man stoppen. Bij aanspreken roken de agenten alcohol, waarop de Arnhemmer mee moest naar het politiebureau. Met een proces-verbaal op zak is hij in de loop van de ochtend weer vrijgelaten.
(redactie Website, LvM; bron: politie)


vrijdag 4 augustus '06

Automobilist verdacht van schennispleging

Een 34-jarige inwoner van de gemeente Duiven is vrijdagmiddag aangehouden in Arnhem. Hij zou nabij de Steenstraat vanuit zijn auto schennis hebben gepleegd. Dit werd gezien door twee vrouwen op een fiets. De politie werd gewaarschuwd en een signalement en kenteken kon worden doorgegeven. Agenten kwamen de wagen tegen op het Velperplein en hielden daar de man aan.

(redactie Website, LvM; bron: politie)


vrijdag 4 augustus '06

Vluchtende verdachte van inbraakpoging alsnog gepakt

Een 45-jarige man uit Nijmegen die op de vlucht was voor de Arnhemse politie is in de nacht van donderdag op vrijdag alsnog gepakt. De man wordt ervan verdacht betrokkene te zijn geweest bij een inbraakpoging bij een woning in het Arnhemse Boulevardkwartier. Bewoners van een pand aan de Gravenstraat hadden rond kwart voor vier gerommel aan de achterdeur gehoord en zagen even later een vreemde in de achtertuin van hun woning. Gewaarschuwde agenten troffen even later de Nijmegenaar aan die zich in een boom verschanst had. Op aanroepen van de agenten reageerde de man niet maar klom het dak van een aangrenzend pand op. Agenten zetten de omgeving af en zagen de man even later van het dak springen. Na een achtervolging te voet kon de Nijmegenaar op de Johan de Wittlaan worden ingerekend. Tijdens zijn vlucht had de Nijmegenaar gereedschap van zich afgegooid. De man is ingesloten voor onderzoek.

(redactie Website, LvM; bron: politie)


dinsdag 1 augustus '06

Opnieuw aanhoudingen in onderzoek geldloper Steenstraat

Maandagmiddag 31 juli jl. zijn door de politie twee verdachten aangehouden, een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en zijn vriendin, een 30-jarige vrouw uit Arnhem. De 41-jarige man wordt verdacht van (betrokkenheid bij) het plegen van een overval op een geldloper, op 17 januari 2006 op de Steenstraat in Arnhem. De rol van de aangehouden vrouw wordt nader onderzocht.

(redactie Website, LvM; bron: politie)


maandag 31 juli '06

Beachvolley op Thialf

Op Thialf kan eigenlijk alles. Zo heb je asfalt, zo heb je een strand en kun je beachvolley spelen.

 

 

 

 

 

 


(redactie Website, LvM, bron )

Beachvolley op Thialf in de zomer, foto Hans van den Brink.


woensdag 26 juli '06

Thialf nu ook op zaterdag geopend

De organisatie van Thialf heeft een tijdelijke oplossing gevonden voor de zaterdag op Thialf. Thialf is nu ook weer open op de zaterdag, 10.00-17.00 uur. Behalve als het slecht weer is! Bel voor de zekerheid 026 4422095.
Gerrit Maagendans is dan uw gastheer.

(persbericht, redactie Website, EBo)


vrijdag 7 juli '06

Zwembad Thialf opgeknapt

Met een bijdrage van het wijkbudget wordt dezer dagen het kinderzwembad in Thialf opgeknapt. Nieuwe tegels rond het bad, en een nieuwe beschermende laag in het bad geven het een nieuw aanzien. Het bad ziet er hier nog erg droog uit. De opening is op 11 juli, en vanaf dan zit er ook water in het bad.
In de zelfde dagen is ook een nieuw speeltoestel geplaatst, een grote schommel.

(redactie Website, EBo)

Thialf - opgeknapt kinderbad.

Thialf - nieuw speeltoestel.

foto's Egbert Bouwhuis.


woensdag 5 juli '06

Henk Stoof overleden

Twee weken geleden is Henk Stoof overleden. Henk was een bekend gezicht in het Spijkerkwartier. Voor veel bewoners heeft hij als meubelmaker en timmerman gewerkt. De laatste jaren beperkte hij zich tot het lichtere werk, zoals klokken.
Hij verzamelde ook veel oud materiaal, dat hij wel eens te koop aanbood op de buurtrommelmarkt.
Henk was vaak op straat te zien met zijn hondje en soms met een kruiwagen, op weg naar een klus.

Henk is dood gevonden in zijn benedenwoning aan de Spijkerstraat. De doodsoorzaak is nog onduidelijk.
Henk werd geboren op 10 oktober '47 en is 58 jaar geworden.

De crematie vind plaats op maandag 10 juli,
's middags om 15.00 uur.

 


(redactie Website, LvM)

Henk Stoof, pasfoto.


vrijdag 23 juni '06

Sierkers gekapt in de Parkstraat

Afgelopen maand is in de Parkstraat, ter hoogte van de Blekerstraat, een sierkers gekapt.
Omwonenden genoten elk voorjaar van de bloemrijke kroon. Een juweeltje in de straat.
Helaas was er rotting opgetreden in het hart van de stam. De reden dat Stadsbeheer besloot om de boom te kappen.
Op de linkerfoto de sierkers in het voorjaar in volle bloei. Op de rechterfoto het gat dat gevallen is

(redactie Website, LvM; bron: Henks Egolog, foto's Henk Lasschuit)


maandag 19 juni '06

Man opgepakt na aanranding

De Arnhemse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op verdenking van aanranding. De man zou op straat in de wijk Spijkerkwartier twee vrouwen onzedelijke voorstellen hebben gedaan. Ook zou hij een van de twee vrouwen onzedelijk hebben betast. Nadat een getuige reageerde op hulpgeroep van de slachtoffers ging de man er vandoor. Gewaarschuwde agenten zagen even later op de Steenstraat nabij station Velperpoort een man lopen die aan het door de slachtoffers opgegeven signalement voldeed. Het bleek de 32-jarige man te zijn die vervolgens werd aangehouden. De man is voor verder onderzoek ingesloten. Door de beide slachtoffers is aangifte gedaan.

(redactie Website, LvM; bron: politie)


woensdag 14 juni '06

Politie zoekt slachtoffer van mogelijke steekpartij

De Arnhemse politie is op zoek naar het slachtoffer van een mogelijke steekpartij. Omstreeks half een in de nacht van zondag op maandag belde een getuige met de politie dat er in de Steenstraat een steekpartij had plaatsgevonden. Aan de hand van het opgegeven signalement door getuigen van het voorval kon de politie kort daarna in de Steenstraat een verdachte aanhouden. Het betreft een 47-jarige Arnhemmer. Hij zou in de Steenstraat woorden hebben gehad met een of twee andere mannen, waarbij mogelijk met een mes is gestoken.

(redactie Website, LvM; bron: politie)


dinsdag 13 juni '06

Driekoningendwarsstraat en Spijkerlaan op 11 juni 2006 schoongeveegd door bewonersploeg.

Dertien straatgenoten togen zondag 11 juni aan het werk om de Driekoningendwarsstraat en de Spijkerlaan eens helemaal te ontdoen van alle zwerfvuil en andere troep. De gemeente had oranje hesjes, bezems, handschoenen en grijpertjes ter beschikking gesteld, en Frank van Presikhaaf Bedrijven hielp met de bladblazer. Al na een uur was de straat aanmerkelijk opgeknapt, en kon de ploeg tevreden uitrusten in de terrastuin van Turks restaurant Bosporus. Daar werd besloten tot een nieuwe veegactie in september, de gemeente te vragen de straten vaker in de week te vegen en met de gemeente te gaan praten over de parkeerproblemen in de straat. Vragen, opmerkingen en aanmelden: bel of mail Karen, 06-22931057 of karen@telebyte.nl


De straatploeg van 11 juni 2006
foto: klik voor vergroting

Nog even de regels en telefoonnummers: Wie grof vuil dumpt, riskeert een boete van 50 euro. Bel dan liever Sita: die komt het vuil gratis voor je deur ophalen als je ze belt en een afspraak maakt. Telefoonnummer Sita: 026 – 4460490. Ligt er grof vuil bij de containers of zomaar in de straat, dan kun je dat melden bij de gemeente: 0900-1809 (lokaal tarief). Het wordt dan overigens niet direct opgehaald, dat zou het voor de dumpers wel erg makkelijk maken natuurlijk. Dit meldnummer kun je ook bellen voor omgevallen paaltjes, onleesbare verkeersborden, fietswrakken enzovoorts.

(redactie Website, EBo, bron: persbericht bewonersgroep)


dinsdag 30 mei '06

Dertig Denen bezoeken Spijkertuinen

Dertig Denen waren donderdag juni op bezoek in de Watertuin en de Ecologische tuin. De groep, deels vrijwilligers en deels mensen die beroepsmatig met het groen bezig zijn, waren geinteresseerd in de aanpak en de organisatie van onze buurttuinen. Het bezoek aan het Spijkerkwartier was het begin van een vierdaagse rondreis door Nederland langs diverse stadstuinen. De contacten van het Spijkerkwartier met Denemarken bestaan al sinds de oprichting van de Ecologische tuin. In Denemarken is een boek uitgegeven over iniatieven van bewoners betreffende stadsgroen in steden in Denemarken, Duitsland en Nederland onde de titel:
'GOR BYEN LIDT VILDERE, Okologische Byhaver'. In dit boek staan onder andere de Ecologische tuin en de Watertuin in het Spijkerkwartier.

(redactie Website, LvM, bron Groengroep)

De Deense bezoekers in de Watertuin, foto: Marijke Zwaan.


donderdag 8 juni '06

Man schopt buurvrouw van de trap

Na een burenruzie in het Spijkerkwartier heeft de politie dinsdagavond een 43-jarige Arnhemmer opgepakt. De man wordt verdacht van mishandeling van zijn 40-jarige buurvrouw. Het slachtoffer raakte daarbij voorzover bekend niet gewond. Volgens de vrouw had de man overlast veroorzaakt vanuit zijn woning. Toen ze bij hem aan de deur kwam, zou hij haar hebben geschopt waardoor ze gedeeltelijk van een trap viel. De man is door de Politie ingesloten.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


dinsdag 6 juni '06

Steeds meer kabels in de grond

In het Centrum ligt het al. Maar het Spijkerkwartier is de eerste woonwijk in Arnhem waar de glasvezel wordt aangelegd.
De kabel is bedoeld om de dunne glasdraadjes doorheen te voeren. De glasvezel is volgens de monteurs alleen voor de klanten van Portaal, maar navraag leert dat het voor iedereen is die de kabel voor de deur heeft liggen. Klanten van Portaal zijn wel vrijgesteld van €150,- aansluitkosten voor de glasvezel, maar betalen verder hetzelfde voor de abonnementen. .
We kunnen voor de communicatie inmiddels kiezen uit:
1. De ouderwetse telefoondraad met daarin gewone telefoon, ISDN (vier keer telefoon over een aderpaar) en ADSL (een slim internetsignaal).
2. De coaxkabel met daarin het radio en tv-signaal, internet en telefonie.
3. Als nieuwe optie de glasvezel met daarin ook tv/radio, internet en telefonie. Snelle verbindingen, grote capaciteit.
4. Het electriciteitsnet zou als internetverbinding kunnen fungeren. Maar dat lijkt voorlopig niet aan de orde. Continuon heeft namelijk een nieuwe elektriciteitsmeter die in Presikaaf als eerste in een groot aantal woningen wordt geïnstalleerd. Voor communicatie met de meters maakt Continuon zelf gebruik van het bestaande elektriciteitsnet.

De glasvezel in huis kost als vastrecht €32,95 per maand. Een all-in abonnement (internetten, telefonie, radio en tv) kost € 50,- per maand.
Nadere informatie over de glasvezel op: www.xtramediaservices.nl

(redactie Website, LvM)


Bekabeling van de Spijkerstraat
foto Loet van Moll.


dinsdag 6 juni '06

Wethouder van Bodegraven nieuwe wijkwethouder Spijkerkwartier

Het nieuwe college van B&W heeft 30 mei besloten om door te gaan met het wijkwethouderschap. De wethouders adopteren elk meerdere wijken.
Medio 2002 is Arnhem van start gegaan met wijkwethouders. Uit de evaluatie van 2003 blijkt dat wijkwethouderschap een goed instrument is dat zowel in het stadhuis als in de wijken zijn waarde heeft bewezen. Uit de politieke barometer van 2005 blijkt dat 20% van de ondervraagde Arnhemmers bekend is met het fenomeen wijkwethouder. Bovendien leren terugkerende signalen uit de diverse wijkplatforms- en verenigingen dat actieve bewoners de wijkwethouder zeer waarderen en veel belang hechten aan de contacten.
Een wijkwethouder weet wat er in een wijk leeft; is het eerste bestuurlijke aanspreekpunt voor een wijk; heeft overleg over de realisatie van wijkvisies en wijkprogramma’s. De wijkwethouder heeft kortom een coördinerende, signalerende en aansturende functie. Daarbij zet de wijkwethouder zich in om verstopte kanalen tussen de wijk en de gemeente open te breken en stroef lopende processen vlot te trekken. Er is ruimte voor persoonlijke invulling van de taak. Het wordt aan de wethouder overgelaten hoe en langs welke weg hij of zij in deze rol benaderbaar is en welke ondersteuning daarbij wordt gevraagd.
Het Spijkerkwartier valt onder Sander van Bodegraven.
Sander van Bodegraven krijgt naast het Spijkerkwartier: Schaarsbergen, Alteveer, Cranenvelt, Sonsbeek Noord, Presikhaaf (west en oost), Elderveld

(redactie Website, LvM)

Wethouder van Bodegraven
foto website gemeente.


dinsdag 6 juni '06

Witte Vlaamse Gaai in de wijk gezien!

Yvonne de Ridder zag tot haar grote verbazing in de maand april plotseling een albino Vlaamse Gaai in haar tuin. Ze heeft wel vaker Vlaamse gaaien in haar tuin en heeft zelfs ooit een stel jongen verzorgd. Daarom wist ze bij het zien van deze grote witte vogel ook onmiddellijk dat het een Vlaams gaai moest zijn. Het lukte haar zelfs een foto te malken. Helaas niet heel scherp maar wel een overtuigend bewijs. Albino's hebben geen pigment en daarom een witte haren of veren en rode ogen. Albino vogels hebben het buitengewoon moeilijk omdat ze hun traditionele schutkleuren missen. Het is dan ook de vraag of de vogel momenteel nog leeft. Mocht je de witte Vlaamse gaai zien meld het dan aan onze redactie.


(redactie Website, LvM, bron Yvonne de Ridder)

Riethorsterstraat, foto: Yvonne de Ridder.


dinsdag 30 mei '06

Kunst in Kwartier en 'de Reis'

De jaarlijkse manifestatie van de kunstenaars in de buurt is een groot succes. Kunst in Kwartier organiseert dit jaar 'de Reis'.
Dit thema inspireerde kunstenaar Bram Boeckhout tot het aanbrengen van het woord 'bakker' in en groot aantal talen op de gevel van bakkerij Ten Hoopen op de hoek van de prins Hendrikstraat en de Spijkerstraat.


(redactie Website, LvM)

Bram Boeckhout en zijn bijdrage aan K in K, foto: Loet Van Moll.


dinsdag 30 mei '06

Bewoners Riethorsterstraat in aktie voor woonomgeving.

Op zaterdag 13 mei jl. hebben bewoners van de Riethorsterstraat en de 1e en 2e Spijkerdwarsstraat gezamenlijk hun straat opgefleurd. Voor dit project schonk Volkshuisvesting de bewoners van de grijsbouw maar liefst 42 bloembakken. Dit inspireerde zelfs de krakers aan de 1e Spijkerdwarsstraat tot het maken van een boomstam tot ‘flintstone bloembak’.
Voorafgaand aan de straatplantdag hebben bewoners de boomspiegels uitgegraven en met behulp van het zand en grindbedrijf Valewaard, deze voorzien van nieuwe grond. Het Wijkplatform zorgde ervoor dat er hekjes om de boomspiegels kwamen.
Het overgrote deel van de bewoners heeft de handen uit de mouwen gestoken om de bloembakken en de boomspiegels te beplanten. Dankzij een bijdrage van Volkshuisvesting en bijdragen van vele ondernemers uit de buurt, werden aan de bewoners enkele plantjes aangeboden. Dit om het project een ‘goede start’ te geven.
In navolging van de bewoners van het hofje in de Riethorsterstraat hebben verschillende mensen op deze dag bovendien heuse straattuinen gecreëerd. Het was een komen en gaan van buurtbewoners bij de kastanjeboom, die voor de gelegenheid was omgetoverd tot een ‘sponsorboom’. Hier kon men onder het genot van een kopje koffie elkaar (beter) leren kennen.
Een opmerking van één van de buurtbewoners die het resultaat van deze dag aardig weergeeft is: “Het lijkt wel alsof we in een rijkeluisbuurt wonen.” Al met al een geslaagde dag.


(redactie Website, LvM)

Riethorsterstraat, een deel van de bewoners tijdens de plantdag. foto: Eric


dinsdag 30 mei '06

Stichting Thialf Opgericht

In maart passeerde bij de notaris de akte van oprichting voor de stichting Bouwspeelplaats Thialf. Deze stichting neemt de plaats in van de Bouwspeelplaatscommissie die per 1 januari dit jaar werd opgeheven. De stichting gaat zich bezighouden met het bevorderen en instandhouden van de Bouwspeelplaats en met het behartigen van de belangen van de doelgroep: jeugd en jongeren en hun ouders. Om deze doelen te bereiken gaat de stichting onder meer de multiculturele activiteiten en het wijkfeest organiseren. Daarnaast neemt de Stichting deel in de Werkgroep Spijkerbroek. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden, naar uitbreiding wordt nog gezocht.

(redactie Website, LvM; bron: Wijkkrant, JB)


zaterdag 20 mei '06

Beschonken vrouw botst tegen boom

Een 31-jarige Arnhemse automobiliste is in de nacht van vrijdag op zaterdag 20 mei op de Boulevard Heuvelink tegen een boom gereden. De vrouw is daarbij met de schrik vrijgekomen. Wel is ze door de politie aangehouden wegens het rijden onder invloed. De Arnhemse reed omstreeks één uur vanaf het Airborneplein de Boulevard Heuvelink op. Bij het nemen van de bocht verloor ze de macht over het stuur en botste vervolgens tegen een boom. Dat alles gebeurde onder ogen van een politieagent, die op de kruising voor een verkeerslicht stond te wachten. Agenten roken alcohol bij de vrouw en hielden haar aan. In het politiebureau werd bij de Arnhemse een alcoholpromillage gemeten van 2,10. Dat is ruim vier keer zoveel als is toegestaan. Tegen de Arnhemse is proces-verbaal opgemaakt. Ook haar rijbewijs is ingevorderd.

(redactie Website, LvM; bron: politie)


maandag 15 mei '06

Het Hoofdkwartier in het Spijkerkwartier

In de voormalige panden van Volkshuisvesting aan de Eusbuitensingel komen toch geen woningen zoals eerder de bedoeling was. Daarvoor bleken de panden bij nader inzien minder geschikt. Binnenkort komt er een nieuwe vestiging van Het Hoofdkwartier, ‘knoopunt van creatieve bedrijven'
De opzet zal dezelfde zijn als die van de bestaande vestiging aan de Oude Kraan. De ruimtes worden verhuurd aan een groot aantal bedrijven die werkzaam zijn in de creatieve sector. De stichting het Hoofdkwartier zorgt voor inhoudelijke invulling van het pand. Directeur Gerda Kalsbeek: "Wij organiseren er allerlei activiteiten zoals lezingen en workshops en stimuleren contacten met bedrijfsleven en onderwijs. Het doel is vooral onderlinge uitwisseling, het verdiepen en overdragen van kennis, en meer samenwerking tussen bedrijfsleven en toegepaste kunst. De formule blijkt te werken, vandaar de uitbreiding naar deze nieuwe locatie. Ze vindt het Spijkerkwartier uitstek een geschikte wijk, vanwege de vele ‘creatieven’ die hier al wonen en werken. De drie herenhuizen die deel uitmaken van het complex zullen zoveel mogelijk in oude luister hersteld worden. Het nieuwbouwgedeelte wordt aangepast aan deze tijd. Als alles volgens plan verloopt, kunnen tegen de zomer de eerste huurders erin trekken. www.hethoofdkwartier.nl

(redactie Website, LvM; bron: Wijkkrant MH)


maandag 15 mei '06

Nieuwe bestemmingen voor Velperpoortstations

Stichting Epicentrum is onlangs uit het oude station Velperpoort vertrokken: het gebouwtje is alweer verhuurd, dit keer aan verzekeringskantoor Novatrust, van Robin Jansen en zijn compagnon Eric Kamerling.
Met de verhuur van het voormalige Wizzlewinkeltje onder het nieuwe Velperpoortstation wil het minder goed vlotten. Het staat al ruim een jaar leeg. NS is nu wel met een serieuze kandidaat-huurder bezig. Als de vergunning rond is, komt er op deze plek weer een kioskachtige winkel.

(redactie Website, LvM; bron: Wijkkrant, MH)


maandag 15 mei '06

Raad van State : Het Nieuwe Land hoeft niet dicht

De Raad van State vindt dat de gemeente Arnhem niet verplicht is om Het Nieuwe I.and voor het doorgaande verkeer af te sluiten. De Raad verwerpt het hoger beroep van A. Demiray, die op de hoek van de Spijkerstraat en Het Nieuwe Land woont en veel last heeft van het drukke verkeer door de smalle straat. Demiray staat al voor de tweede keer bij de Raad van State om de weigering van de gemeente aan te vechten. Eerder tikte het hoogste bestuursrechtscollege de gemeente op de vingers omdat ze niet goed had uitgelegd waarom ze Het Nieuwe Land niet wil afsluiten. Daarop nam de gemeente een tweede besluit met een betere onderbouwing. Demiray is het niet eens met die onderbouwing. Hij stapte opnieuw naar de Raad van State. Maar die is het dit keer wel eens met de gemeente. Volgens het rechtscollege is de verkeerssituatie in het Nieuwe Land niet zo onveilig dat de straat deels moet worden afgesloten. De gemeente wil Het Nieuwe Land niet afsluiten omdat dat grote gevolgen heeft voor de omliggende straten zoals de 1e Wijkstraat en de Boekhorstenstraat. De meeste straten in het Spijkerkwartier hebben eenrichtingsverkeer. Afsluiting van Het Nieuwe Land zou onder meer betekenen dat het eenrichtingsverkeer Boekhorstenstraat moet worden omgedraaid. Bovendien zijn de bewoners van Het Nieuwe Land tegen de afsluiting.
Demiray: “Ik ben heel erg teleurgesteld in de uitspraak. Ik stop nu met de juridische procedures. Ik hoop dat met het nieuwe verkeersplan voor het Spijkerkwartier de zaak alsnog opgelost wordt. Maar een machtsstrijd tussen burger en overheid verlies je als burger gewoon.”

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


donderdag 11 mei '06

Dronken fietser aangehouden na aanrijding

De Arnhemse politie heeft donderdagmiddag 11 mei op de kruising van de Hommelstraat met de Spoorwegstraat een 42-jarige dronken fietser aangehouden nadat hij betrokken was geraakt bij een aanrijding. De man was daarbij ongedeerd gebleven. De fietser, afkomstig uit Arnhem, was rond kwart voor één vanaf de Spoorwegstraat rechtsaf de Hommelstraat ingereden. Tegelijkertijd reed een auto, bestuurd door een 53-jarige plaatsgenoot van de fietser, vanaf de Hommelstraat linksaf de Spoorwegstraat op. Vermoedelijk doordat de fietser niet voldoende rechts hield botsten beiden op elkaar. Gewaarschuwde agenten constateerden drankgebruik bij de fietser en namen hem mee naar het politiebureau. Daar werd vastgesteld dat de man met een promillage van 2,16 op de fiets had gezeten. Dat is ruim vier keer zoveel als is toegestaan. Tegen de Arnhemmer is proces-verbaal opgemaakt.

(redactie Website, LvM; bron: politie)


dinsdag 9 mei '06

Automobilist rijdt door rood, bromfietser aangereden

Op de Ir. J.P. van Muijlwijkstraat botsten dinsdagochtend 9 mei omstreeks tien uur een bromfietser en een auto op elkaar. licht gewond geraakt. De bromfietser, een 59-jarige Arnhemmer, liep een verwonding op aan een arm en werd door verplegend personeel van een ambulance ter plekke nagekeken. De ambulanceverplegers oordeelden echter dat ziekenhuisopname niet nodig was. Onder de omstanders waren drie getuigen die tegenover de politie verklaarden dat de bestuurder van de auto, een 27-jarige Elstenaar, door rood was gereden. De automobilist verklaarde niet op het verkeerslicht te hebben gelet maar op het verkeer voor hem. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.

(redactie Website, LvM; bron: politie)


vrijdag 28 april '06

Willem Hoeffnagel geinstalleerd.

Arnhem heeft sinds 26 april een nieuw college van burgemeester en wethouders. De PvdA heeft drie wethouders, het CDA en GroenLinks beide één.
De verdeling van de portefeuilles ziet er alsvolgt uit:
• Wethouder Sander van Bodegraven
Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Grondzaken en Monumenten
• Wethouder Rita Weeda
Economische Sociale Zaken, Cultuur, Sport, Recreatie en Toerisme, Evenementen en Externe Betrekkingen
• Wethouder Willem Hoeffnagel
Financiën, ICT, Personeel, Communicatie, Onderwijs (inclusief Inburgering), Jeugdbeleid en Publieke Dienstverlening
• Wethouder Barth van Eeten
Zorg en Welzijn, Samenlevingsbeleid inclusief Integratie, Invoering WMO, Wijkgericht Werken
• Wethouder Cees Jansen
Milieu en Openbare Ruimte, Verkeer, KAN, Stadsblokken/Meinerswijk
• Burgemeester Pauline Krikke
Openbare Orde en Veiligheid, Algemene bestuurlijke zaken en coördinatie collegebeleid

(redactie Website, LvM, website gemeente)

Het nieuwe Arnhemse college. Van links naar rechts:
Barth van Eeten (GroenLinks), Rita Weeda (PvdA), Willem Hoeffnagel (PvdA)
burgemeester Pauline Krikke, Sander van Bodegraven (PvdA), CeesJansen(CDA)
.


zaterdag 22 april '06

Wijkbewoner wil wethouder worden

Willem Hoeffnagel, is in de race voor een wethouderspost voor de PvdA.In de partij is hij al voorgedragen als wethouder.Hij stond vierde op de lijst van de PvdA en was al in de raad gekozen.

Willem Hoeffnagel (53) woont sinds 1983 in het Spijkerkwartier. In de PrinsHendrikstraat, de Hertogstraat en nu aan de Boulevard Heuvelink.

Hij heeft gestudeerd in Wageningen en werkte als onderzoeker, ontwerper, beleidsmedewerker en manager onder andere bij het minidsterie van LNV. Sinds een jaar of vijf werkt hij als programmamanager bij de Dienst Landelijk Gebied in Arnhem en stuurt de uitvoering aan van vijf landinrichtingsprogramma’s, die samen zo’n 20.000 hectare omvatten. Daarnaast draagt hij bij aan een groot project om defensieterreinen terug te geven aan de natuur.

'Ik wil werk doen dat wat bijdraagt aan de samenleving. Het wethouderschap geeft de meeste mogelijkheden om mijn talenten, zoals creativiteit en leiderschap, aan te kunnen wenden.' Aldus Willem Hoefnagel in zijn presentatie op de website van de PvdA

(redactie Website, LvM; website PvdA)

Willem Hoeffnagel, bewoner van de Boulevard Heuvelink.


vrijdag 21 april '06

Plan 1e Wijkstraat ter inzage

De vergunningaanvraag voor het pand Cornelissen, 1e Wijkstraat 8a ligt van 20 april t/m 4 mei ter inzage. Binnen die periode kan een schriftelijke zienswijze bij de gemeente worden ingediend. Het valt onder reguliere verguningsplichtige bouwaanvragen.

(redactie Website/Wijkkrant GV; bron: Arnhemse Koerier 19 april)


maandag 10 april '06

Kentekenonderzoek in het Spijkerkwartier op 11 april

Op dinsdag 11 april wordt van 's ochtends kwart voor zeven tot 's avonds kwart over zes door verkeersonderzoeksbureau DUFEC een kentekenonderzoek in de gehele wijk houden. Alle in- en uitgaande wegen van de wijk en enkele kruispunten zijn dan bemand met mensen die de kentekens noteren. Soortgelijk onderzoek is eerder verricht in 2002. Het doel is inzicht te krijgen of sindsdien meer of minder sluipverkeer door de wijk rijdt. Drie grotere veranderen geven daar aanleiding toe: 1. Omsingeling Doorbroken, 2. de nieuwe busbaan op de Johan de Witlaan en 3. de afsluiting van de Hugo de Grootstraat (bij de Vospoort) voor auto's. Op basis van de conclusies zal de gemeente snel met de wijk in gesprek gaan. De kentekens worden alleen voor onderzoek genoteerd. Namen of adressen worden niet opgevraagd. Nadere informatie via de gemeente afdeling verkeer van de dienst "Stadsontwikkeling", de heer Hamers tlf 026-3773528 of de heer Temmink 026-3773466.

(redactie Website, EB; bron: leesplank in de Lommerd)


vrijdag 31 maart '06

Bewoners Riethorsterstraat gaan hun woonomgeving verbeteren.

Een groep bewoners van de Riethorsterstraat en de beide Spijkerdwarsstraten heeft besloten hun woonomgeving flink te gaan opfleuren.

Ze willen boomspiegels gaan inplanten en bloembakken ophangen. Niet hier en daar eentje, maar bij alle ramen door de de hele straat.

Een ambitieus plan. Om het te kunnen verwezenlijken hebben ze hulp en financiele steun gezocht bij het Wijkplatform, de Groengroep en hun hun huisbaas, Stichting Volkshuisvesting.


(redactie Website, LvM)

Riethorsterstraat, actiekaart van de bewonersgroep.


donderdag 30 maart '06

Bodemgebruik van de wijk drastisch veranderd

In december 2005 verscheen het nieuwe statistisch jaarboek van de gemeente met de laatste cijfers van de gemeente en van de wijken afzonderlijk. Op de pagina Bodemgebruik naar wijk op januari 2001 (pag 29, tabel 2.5) staat de totale oppervlakte van de wijk vermeld: 53 ha. Dat is een bekend cijfer.
Daarachter staat het bodemgebruik. Voorheen was dat 9% verkeer, 1% recreatie en 90% bebouwd. Volgens het laatst verschenen jaarboek zou dat nu zijn: 9% verkeer, 1% recreatie en.... 59% bebouwd, 5% semi-bebouwd, 3% bos en natuur en 20% landbouw!
Onbegrijpelijk cijfers. De oorzaak ligt misschien bij het wegvallen van de wijk het Arnhems Broek uit de lijst.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


vrijdag 17 maart '06

Markant buurtbewoonster overleden

Op maandag 6 maart overleed Ali Meertens. Bij de buurtbewoners die haar hebben gekend, en dat zijn er velen, stond zij bekend als Joden Aal. Zijn werd in 1934 in Amsterdam geboren, overleefde de oorlog, en kwam in Arnhem terecht. Wanneer precies is niet bekend. Hoe ze als jodin de oorleg overleefde is ook niet bekend, want over de oorlog moest je bij haar niet beginnen. Zijn kwam in Arnhem in de prostitutie terecht en werkte van achter haar eigen ”raam” in de Spijkerstraat tegenover de bakker. Er is ooit een poging gedaan om haar in het televisieprogramma “taxi” te krijgen. Zij kon namelijk prachtige verhalen vertellen over “haar” tijd. Het zou mooi geweest zijn als dat was gelukt, maar helaas, zij kreeg argwaan en kwam op het laatste moment niet opdagen. Je kon verschrikkelijk met haar lachen, maar o wee, je moest geen ruzie met haar hebben want dan waren de rapen wel gaar. Ali was iemand met twee gezichten. In goeden doen was zij hartelijk en gul. Van het weinige dat zij had mocht dan ook iedereen meedelen. Als het slecht met haar ging deed je er beter aan een straatje rond te lopen. Ik heb Ali meegemaakt toen zij in de Prins Hendrikstraat woonde en wij bezig waren met de aanleg van de Ecologische Tuin. Zij heeft in die tijd vele pannen soep voor ons gemaakt. Ook in de Lommerd kwam ze vaak en was gul met het uitdelen van zelf-gekookt voedsel. Zoals dat ging met Ali ging er naar verloop van tijd altijd weer iets mis en dan zag je haar maanden niet. Ali heeft een veelbewogen leven gehad, velen van ons zijn er getuige van geweest. Zij werd 72 jaar oud, was naar eigen zeggen op en heeft nu hopelijk haar rust gevonden.

(redactie Website, LvM; tekst: Joost Bos)

Ali Meertens, een foto uit de uitgave.....
(foto:Martin Wieldraaijer)


vrijdag 17 maart '06

Mediamarkt geopend

Lange tijd was het een bouwput, daana stond het hoog en breed in de steigers, maar nu is het gebouw toch eindelijk klaar. Donderdag opende de Media Markt aan het Velperplein. Al vroeg in de ochtend stonden een paar honderd mensen ondanks de vrieskou in de rij voor de speciale aanbiedingen. De winkel werd de hele dag druk bezocht. Tevoren was opgeroepen niet massaal met de auto te komen en voor de deur stonden speciaal ingehuurde verkeersregelaars. De gevreesde verkeerschaos bleef gelukkig uit.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


vrijdag 17 maart '06

Roofvogel gesignaleerd (2)

'Een jaar geleden zag ik een havik in onze tuin. Ze was aan het eten en aan de achtergelaten veren zou ik denken dat tortelduif op het menu stond', schrijft Peter Ennen uit de Driekoningenstraat. Hij stuurt bijgaande foto mee. De redactie houdt het nog even op een sperwer.

Ondertussen hebben we ook meldingen van groepjes sijzen op balkons, onder andere van Ilse Egers uit de Prins Hendrikstraat en Koen Albers uit de Emmastraat.

(redactie Website, LvM; bron: (Peter Ennen)
vrijdag 17 maart '06

De verkiezingsuitslag van de wijk Spijkerkwartier als geheel

Hiernaast de uitslag van de wijk als geheel vergeleken met de uitslag vierjaar geleden.
Meer informatie is ook te vinden op de website www.arnhem.nl. Op die website vind je de volledige informatie over de stemuitslagen van alle wijken en het aantal stemmen uitgebracht op de verkiesbare personen.

(redactie Website, LvM; bron: Gem. Arnhem)


vrijdag 10 maart '06

Aantal stemmen uitgebracht op bewoners van de wijk op de kandidatenlijsten

Politieke Partij Naam op nummer aantal stemmen In de raad
PvdA Debby Kok 2 2284 Ja
SP Floor Scholten 8 229 Nee (*)
PvdA Willem Hoeffnagel 4 228 Ja
GroenLinks Esther Kappert-Bos 4 200 Ja
VVD Paul Vehaere 7 124 Nee
SP Jurgen Elfrink 6 81 Ja
SP Rene baars 10 35 Nee
SP Jouke Hoogland 19 29 Nee
D'66 Marjanne van Ginkel 13 24 Nee
PvdA Han Doornebosch 26 23 Nee
GroenLinks Wouter Gubbels 15 21 Nee
D'66 Frank Foks 6 19 Nee
VVD Marcel Ruizendaal 11 13 Nee
GroenLinks Michiel Boerstal 13 8 Nee
Fractie Jaspers Gerard Huisman 8 5 Nee
Fractie Jaspers Mechteld Beks 6 3 Nee
         
Stadspartij Arnhem Rudy Kousbroek 1 673 Nee (**)

(*) Scoorde bij de SP als derde in stemmenaantal, maar zij haalde niet de drempel van voorkeurstemmen (335 stemmen nodig)
(**) Woont niet in de wijk, maar van belang door zijn vele activiteiten in de wijk

(redactie Website, LvM, eigen redactie)


vrijdag 10 maart '06

Hoe heeft de wijk gestemd? De percentages in drie stemlokalen

Politieke Partij
(aantal zetels)
Arnhem totaal
in %
Lommerd
Spijkerstr. 185a
Arcade
Blekerstraat 2
Lutherse Gem.
Spoorwegstr. 110
PvdA (13) 29,10 23,49 25,06 26,04
VVD (5) 13,25 9,06 11,98 11,05
CDA (4) 9,20 3,13 3,91 9,27
Zuid Centraal (3) 7,77 0,00 0,24 0,39
GroenLinks (4) 9,32 20,81 16,99 15,19
Pro Arnhem (2) 4,65 2,57 3,55 4,54
SP (6) 15,41 27,52 22,74 20,91
D66 (1) 3,16 5,03 6,48 3,16
Stadspartij Arnhem 1,66 3,58 2,08 2,96
Christen Unie (1) 4,21 1,34 2,57 2,96
Centrumdemocraten 0,20 0,22 0,24 0,79
Ned. Volks-Unie 0,65 0,34 0,12 0,59
Politieke Partij 'Ú' 0,18 0,34 0,86 0,20
Lijst Rietman 0,09 0,11 0,24 0,59
Fractie Jaspers 1,15 2,46 2,93 1,38
         

(redactie Website, LvM, eigen redactie)


zondag 5 maart '06

De standpunten van 10 politieke partijen over onze wijk

De redactie heeft 12 vragen gesteld aan de politieke partijen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van dinsdag 7 maart, omdat wij vinden dat de verkiezingen niet gaan over landelijke politiek maar over plaatselijke politiek. Van 10 politieke partijen ontvingen we een antwoord. Vandaag heeft de redactie alle standpunten in een spreadsheet gezet. Om dit overzicht te bekijken is het programma excel vereist.
Voor het stemmen aanstaande dinsdag nog even kijken dus! Verkiezingen7maart2006.xls.

(redactie Website, EB, eigen redactie)


vrijdag 3 maart '06

12 Antwoorden van Fractie Jaspers

De redactie heeft 12 vragen gesteld aan de politieke partijen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart aanstaande. Vandaag ontvingen we van Lenneke Jaspers de antwoorden van Fractie Jaspers.

(redactie Website, LvM, eigen redactie)


donderdag 2 maart '06

12 Antwoorden van Pro Arnhem

De redactie heeft 12 vragen gesteld aan de politieke partijen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart aanstaande. Pro Arnhem gaf de antwoorden vandaag. Van Martin van Meurs ontvingen we de antwoorden van Pro Arnhem.

(redactie Website, LvM, eigen redactie)


dinsdag 28 februari '06

12 Antwoorden van GroenLinks

De redactie heeft 12 vragen gesteld aan de politieke partijen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart aanstaande. GroenLinks nam de tijd voor een aantal goed doordachte antwoorden. Van Tobias de Groot ontvingen we de antwoorden van GroenLinks.

(redactie Website, LvM, eigen redactie)


zondag 26 februari '06

12 Antwoorden van het CDA

De redactie heeft 12 vragen gesteld aan de politieke partijen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart aanstaande. Door een typefoutje van de redactie in het e-mailadres kwamen onze vragen pas afgelopen vrijdag bij het CDA terecht. Een week later dus. Maar we kregen per omgaande van Cees Jansen de antwoorden van het CDA.

(redactie Website, LvM, eigen redactie)


vrijdag 24 februari '06

Interview met Jasper Goedknegt

Voor de gemeenteraadsverkiezingen werd Jasper Goedknegt uit het Spijkerkwartier door de Gemeente geinterviewd. Lees het interview.

Meer informatie is ook in te zien via de website www.arnhemstemt.nl. Op de website vind je algemene en praktische informatie zoals een overzicht van alle stemlokalen, de wijze waarop je kunt machtigen en een uitleg over het stemmen met de stemmachine. Op de website staat ook een kalender met de activiteiten en een overzicht van de deelnemende partijen.

Voor het eerst in de geschiedenis heeft Arnhem zijn eigen StemWijzer. Hierop kun je testen welke partij het meeste aanspreekt
De StemWijzer Arnhem is te vinden op
www.stemwijzer.nl.

(redactie Website, LvM; bron: Gem. Arnhem)

Jasper Goedknegt, hier niet aan de knoppen van de nieuwe stemmachine, maar achter de toetsen van zijn synthesizer.
(foto: Hans Huurdeman)


woensdag 22 februari '06

12 Antwoorden van D66 en de VVD

De redactie heeft donderdag 16 februari 12 vragen gesteld aan de politieke partijen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart aanstaande. "Complimenten van onze kant, dat u op deze wijze aandacht besteed aan de gemeenteraadsverkiezingen!", aldus Frank Foks van D66. Dinsdagochtend stuurde hij de antwoorden van D66. Woensdag kregen we via Margreet van Gastel de antwoorden van de VVD.

(redactie Website, LvM, eigen redactie)


maandag 20 februari '06

12 Antwoorden van Zuid Centraal en de ChristenUnie

De redactie heeft donderdag 16 februari 12 vragen gesteld aan de politieke partijen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart aanstaande. "Wij zijn blij met uw initiatief en uw interesse!", schrijft Lea Manders, fractievoorzitter Zuid Centraal. Hierbij de antwoorden van Zuid Centraal.
Maandagmorgen kwam via Riet Oosterhoff de reactie binnen van de ChristenUnie. Zie hier de antwoorden van de ChristenUnie.

(redactie Website, LvM, eigen redactie)


zaterdag 18 februari '06

12 Antwoorden van SP en PvdA

De redactie heeft donderdag 16 februari 12 vragen gesteld aan de politieke partijen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart aanstaande. De SP reageerde razendsnel. Nog diezelfde avond kregen we van lijsttrekker Gerrie Elfrink de antwoorden van de SP. Ook de PvdA liet er geen gras over groeien. Vrijdagmorgen ontvingen we van lijsttrekker Rudi Rikken de antwoorden van de PvdA.

(redactie Website, LvM, eigen redactie)


donderdag 16 februari '06

12 Vragen aan de politieke partijen

De redactie heeft 12 vragen gesteld aan de politieke partijen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart aanstaande. Wij vinden dat de verkiezingen niet gaan over landelijke politiek maar over plaatselijke politiek. Daarom hopen we met deze vragenlijst én de partijen én de bewoners meer te betrekken bij concrete zaken in de wijk. Binnenkort hopen wij hier de antwoorden van de partijen te kunnen geven.

(redactie Website, LvM, eigen redactie)


donderdag 16 februari '06

Roofvogel gesignaleerd

Er wordt al een tijdje een roofvogel gesignaleerd in het Spijkerkwartier. Jilles verbeek zag hem in december en meldde toen:
" In december j.l. heb ik een sperwer gezien. Hij kreeg een duif te pakken, na een spectaculaire achtervolging in de tuinen tussen de Kastanjelaan en Hendrikstraat, aan de Spijkerstraatkant. Hij heeft de duif daar ook opgegeten. Of in ieder geval gedeeltelijk."

Volgens Yvonne de Ridder die in hetzelfde blok woont zou het een slechtvalk zijn. De redactie heeft een vage foto kunnen schieten. Een tapijt van kleine veertjes onder de magnolia waarin hij zat, maakten duidelijk dat er weer een slachtoffer was gevallen. Wie kan uitsluitsel geven aan de hand van dit signalement?


(redactie Website, LvM; bron: eigen redactie)


De roofvogel, na het genot van een smakelijk klein vogeltje (foto LvM).


vrijdag 10 februari '06

Begint Kousbroek een cartoonoorlog met de gemeente?

Het Stadsblad is een uitgave van Rudy Kousbroek, voormalig raamexploitant in het Spijkerkwartier. In het Stadsblad van februari is op de voorpagina een uitdagende cartoon geplaatst van burgemeester Krikke. Krikke wordt hier afgebeeld als een sadistische en facistische kampbewaarster die weerloze prositutiebezoekers richting van een vernietigingskamp drijft.

Het Stadsblad is ook spreekbuis van de Stadspartij waarvan Rudy Kousbroek lijsttrekker is. Mocht hij gekozen worden dan zal Kousbroek in de gemeenteraad moeten vergaderen onder voorzitterschap van de door hem verguisde Krikke. Het is de vraag of hij haar straffe hand daar zal verdragen...

(redactie Website, LvM; bron: Stadsblad)

De cartoon in het Stadsblad, getekend door FB.


vrijdag 10 februari '06

Eenzijdige berichtgeving Spijkerkwartier

Aan mijn voornemen nergens op te reageren is bij deze een eind gekomen. OKA: herstel de rosse buurt las ik in de Gelderlander. Petra van Stijn vindt dat er geen plaats is voor raamprostitutie in een gebied dat begint bij de John Frost brug en eindigt nabij de pleijroute. Vermoedelijk gesterkt door eenzijdige berichtgeving van vrijwel alle media eindigt haar betoog met: Ik heb daar geen vlag zien uithangen. Dat krijg je dan als je alleen maar mensen aan het woord laat die het jammer vinden dat raamprostitutie weg moet uit het Spijkerkwartier. Vorige week las ik dat de buurt aan het verpauperen is. Dat kan toch niet binnen 1 maand. Juist door raamprostitutie zijn de panden in verval geraakt. Jarenlang veel geld verdienen en er nog geen likje verf aan willen besteden. Kort geleden hoorde ik een raamexploitant tijdens een radio uitzending zeggen dat prostitutie bij het leven hoort en daarmee ook in een woonwijk terwijl hij in een netwerk uitzending ooit heeft verklaard niet meer in het Spijkerkwartier te wonen omdat je kinderen niet in een hoerenbuurt laat opgroeien. Dat yuppen en chique bewoners de strijd tegen de rosse buurt hebben gevoerd is een hardnekkig misverstand dat telkens weer wordt uitgelicht. Het zijn de mensen die als eerste de schoonheid van de buurt zagen en eigenhandig de panden zijn gaan restaureren in een tijd waarin het nog doorging voor oude troep. Schreeuwen, wildplassen, kots, parkeer problemen, dronken groepen mannen die vanaf de korenmarkt het prostitutiegebied bezoeken waarbij elke autospiegel het moet ontgelden, scheurende scooters van loverboys die meiden achter de ramen hebben, het tippelen met bijbehorende drugsproblematiek en hun vriendjes die auto’s kraken behoren tot het verleden of zijn afgenomen. Ik vind het niet erg dat het weg is en samen met mij een heleboel mensen maar die hoor je niet. Ik heb er niet de vlag voor uitgehangen want normaal gedrag hoef je niet te belonen. De buurt is niet saai geworden. Alles is op loopafstand te koop behalve het product seks. Het wordt tijd dat ook het OKA (Ondernemers Kontakt Arnhem) de Spijkerbuurt met rust laat.

P.Ennen, bewoner Spijkerkwartier

(redactie Website, ingezonden brief)


maandag 10 januari '06

Twaalf nieuwe appartementen in de Steenstraat

De Gemeentepagina In de Arnhemse Koerier van begin januari vermeld onder reguliere vergunningplichtige bouwaanvragen een aanvraag voor Steenstraat 44 en 46. Het gaat om het gedeeltelijk veranderen van kantoorruimte in 12 appartementen. Het betreft de wijziging van een verleende bouwvergunning.
Het stimuleren van wonen boven winkels past in een landelijke tendens om te zorgen dat winkelstraten in de avonduren niet totaal verlaten gebieden worden. Tegelijkertijd kan de gemeente weer 12 nieuwe woningen bijschrijven in verband met de woningbouwdoelstellingen.


(redactie Website, LvM; bron: Arnhemse Koerier)


dinsdag 31 januari '06

Rechter wil gemeente en exploitanten om de tafel krijgen

De Belangenvereniging Exploitanten Spijkerkwartier lijkt voor het eerst sinds lange tijd een succesje te hebben geboekt bij de rechtbank. Maar of dat zo is zal op 21 februari, als uitspraak wordt gedaan, nog moeten blijken. Tijdens de zitting bij het gerechtshof liet de dienstdoende rechter meermalen doorschemeren dat de gemeente Arnhem zich wat minder star moet opstellen. “Als er zoveel verwarring is, wat is er dan op tegen om rond tafel te gaan zitten? Stelt de gemeente Arnhem' zich überhaupt wel open voor overleg?", zo vroeg de rechter op strenge toon aan advocaat Ten Kate van de gemeente. De advocaten van de de voormalige raamexploitanten hadden daarvoor geschetst dat de gemeente Arnhem zich ronduit weigerachtig gedraagt waar het gaat om de toekomst van de raamprostitutie. "Reeds gemaakte afspraken worden weer afgezegd. Brieven en mailtjes niet beantwoord", aldus mr. van Meer. In de afgelopen jaren haalden de raamexploitanten steeds bakzeil bij de rechter. Tot tweemaal toe stelde de Raad van State de gemeente Arnhem in het gelijk. De exploitanten willen nu een herstart maken op het Billitonterrein. Ze willen dat het bestemmingsplan voor het Billitonterrein, waar een nieuw eroscentrum moet verrijzen, eindelijk een keer wordt vastgesteld. De gemeente wil wachten tot het raadsbesluit, dat op 13 februari wordt genomen.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


maandag 30 januari '06

Reactie uit het diepe Zuiden op de sluiting van de rosse buurt

De PR-Adviseur voor Route69.nl van ‘Pornpuppet.com’ uit Geldrop springt net als Digidak op de bres voor de prostituees. Maar wel vanuit een heel ander gezichtspunt: “Graag zou ik op uw website een oproep plaatsen gericht aan de dames die tot vandaag de ramen versierden in het Spijkerkwartier te Arnhem. De vraag is of zij eventueel geïnteresseerd zouden zijn om gedurende een overgangsperiode gebruik te maken van een grote touringcar (www.route69.nl) welke als 'mobiel raam' zou kunnen worden geplaatst op de door de gemeente aangewezen nieuwe locatie. Van het journaal begreep ik dat er braakliggend industrieterrein beoogd is, alhoewel ik nog niet weet hoe men denkt dit in te gaan vullen."
"Wellicht kent u ook andere kanalen om in contact te komen met (vrouwelijke) raam-exploitanten? Het gaat er op dit moment om inzicht te krijgen in hoeverre er interesse is voor raamhuur dan wel betrokkenheid bij een club op een betere, nieuwe locatie dan uw woonwijk.”

(redactie Website, LvM; bron: eigen redactie)


maandag 30 januari '06

Nog een reactie uit het Noorden op de sluiting van de rosse buurt

Volgens commentator Mik van de site Digidak in Groningen hebben de pandjesbazen van het Spijkerkwartier maatregelen genomen zodat “hun” meisjes na de sluiting van het Spijkerkwartier gewoon ergens anders in Arnhem kunnen doorwerken. Dit door over geheel Arnhem reeds van te voren aangekochte woningen ter beschikking te stellen, zodat de eens geconcentreerde en rustige en beheersbare prostitutiewijk in heel veel stukjes over Arnhem uiteen valt. En na de verhuizing van de prostituees zal het niet rustiger worden in het Spijkerkwartier, volgens Mik, want de coffeeshop en de ronddolende dealers bezorgen de omwonenden meer overlast dan alle prostituees en prostituanten bij elkaar. De politie zal daar de handen vol aan hebben, want die laten zich niet zo makkelijk verjagen als de prostituees. Aanhangers van de stelling “prostitutie hoort niet in een woonwijk”, begrijpen er niets van, aldus Mik. Volgens hem is het Spijkerkwartier “altijd een wijk geweest waar prostitutie werd bedreven”. Die laatste constatering is niet in overeenstemming met de werkelijke geschiedenis van de wijk.

(redactie Website, LvM; bron: eigen redactie)


maandag 30 januari '06

Reactie uit het hoge Noorden op de sluiting van de rosse buurt

Volgens een publicatie op de site www.digidak in Groningen vinden veel buurtbewoners het jammer dat de prostituees weg zijn. “Het waren de pooiers die voor overlast zorgden. En de randverschijnselen zoals de verslaafden en de dronken hoerenlopers. Met de prostituees was niets mis. Bijna iedereen in het Spijkerkwartier in Arnhem is het daarover eens” aldus Digidak. Hoe Digidak dat weet wordt niet duidelijk. De onderzoeken naar overlast in het verleden wezen anders uit.
Digidak heeft ook mensen in de buurt geinterviewd zo lijkt het. In een artikel op de site staat het volgende te lezen:
“Ik mis de meisjes'', zegt de verkoopster van de kaaswinkel aan de Steenstraat. ,,Van mij hadden ze niet weg gehoeven. Ik werk nu vijftien jaar in deze winkel. Ik leerde de meisjes beter kennen. Met sommigen heb ik zelfs een vriendschapsrelatie opgebouwd.''
De kaasverkoopster woonde de eerste jaren bij de winkel. Toen ze kinderen kreeg, is ze naar een andere plek verhuisd. Ze wilde haar kinderen de aanblik van het zedeloze leven besparen. Iedereen in het Spijkerkwartier die kinderen krijgt, moet er niet blijven wonen, vindt ze. ,,Wie hier een huis kocht, wist precies waar hij aan begon. Iedereen weet dat er hoeren in het Spijkerkwartier werken. Dan moet je niet ineens gaan piepen als je kinderen krijgt.''
Navraag van onze redactie bij de kaaswinkel leerde dat er helemaal geen interview heeft plaatsgevonden. De uitspraken blijken ook niet te kloppen.

(redactie Website, LvM; bron: eigen redactie)


zaterdag 21 januari '06

Rosse buurt oogt als een spookstadIemand die momenteel door de Karel van Gelderstraat loopt zal zich in een spookstad wanen. De rode en blauwe tl-lampen branden bij alle ramen als vanouds. Maar de stoelen achter de ramen zijn leeg. Ook de straten zijn leeg. Zelfs de parkeerplaatsen zijn grotendeels leeg. De exploitanten geven daarmee een duidelijk signaal af: zij bepalen nog steeds het straatbeeld in deze hoek van het Spijkerkwartier. Wel hangen er links en rechts raambiljetten waarin kamers en etages te huur worden aangeboden. Ook wordt er verwezen naar de prostitutieramen in het naburige Doetinchem.

(redactie Website, LvM; bron: eigen redactie)


zaterdag 14 januari '06

4 januari was een doldwaze dag in het Spijkerkwartier.

Op elke straathoek in Arnhems rosse buurt stond op 4 januari een fotograaf, cameraman of verslaggever met een microfoon in de hand. Nieuwsrubrieken waren massaal uitgerukt. Journalisten wilden getuige zijn van de laatste uren van het ooit zo beruchte Spijkerkwartier. Raamexploitant Rudy Kousbroek leidde in totaal tien radio- en televisieploegen rond.
De Website van het Spijkerkwartier die normaal gesproken een of twee bezoekers per uur heeft, werd in de eerste vier dagen van januari 14 keer per uur bezocht. Op 4 januari zelfs 28 keer per uur. Niet dat er op die dag belangrijk nieuws te vinden was. De belangrijkste gebeurtenissen vonden ver daarvoor plaats.

(redactie Website, LvM; bron: eigen redactie)


zaterdag 21 januari '06

Nog maar één vergunning voor een seksinrichting in het Spijkerkwartier

Arnhem zelf heeft alle beschikbare vergunningen voor seksinrichtingen al vergeven. De gemeenteraad heeft bepaald dat het er acht mogen zijn, niet meer dan één per wijk. Die van het Spijkerkwartier is in handen van sekswinkel Erotica; de raamprostitutie werd zonder vergunning gedoogd, hangende de rechtszaken. Komt er raamprostitutie op het Billitonterrein, dan breidt Arnhem het aantal vergunningen uit.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


vrijdag 20 januari '06

Steeds meer prostituees werken zonder vergunning

Volgens directeur van Dorst van brancheorganisatie Vereniging Exploitatie Relaxbedrijven (VER) komen er steeds meer prostituees die zonder vergunning werken. Het laatste jaar is het aantal bordelen met een vergunning gedaald van 800 naar 750.
De VER-directeur schat dat er in Nederland in 2005 ongeveer zes miljoen bezoekjes aan prostituees zijn geweest. Dat aantal is de laatste jaren redelijk stabiel. De helft van de klanten bezoekt een legaal bordeel. De andere helft komt in het ‘ duistere’ circuit aan zijn trekken en dat aandeel groeit volgens hem gestaag.
Van Dorst benadrukt dat de laatste groep dames niet per se illegaal werkt. Dat zijn bijvoorbeeld ook parenclubs waar bezoekers aan betaalde seks doen, maar waar geen vergunning voor nodig is. En er zijn ook prostituees die vanuit een hotel werken zonder vergunning. Ook dat is niet direct crimineel.
Van Dorst wil dat gemeenten bordelen meer ruimte geven. In 2002, toen het bordeelverbod werd opgeven, waren er 1100 bordelen met een vergunning. Nu zijn er nog maar 750 over.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ( VNG) weet niet of de bewering over een lagere uitgifte van vergunningen klopt. Wel stelt de VNG dat veel illegale bedrijven in de sector niet zitten te wachten op legalisering, waardoor de gemeente buitenspel kan komen te staan. “Er zijn gemeenten die proberen prostitutie te reguleren, maar dan proberen de bedrijven onder de regels uit te komen. Misschien vinden de bordelen het lastig zich aan regels te houden”, aldus de VNG.

(redactie Website, LvM; bron: ANP)


vrijdag 20 januari '06

Geen overloop prostitutie naar randgemeenten van Arnhem

De gemeenten rondom Arnhem houden rekening met de overloop van prostitutie-activiteiten vanuit de stad, nu de rosse buurt gesloten is. Tot op heden hebben zij die buiten de deur weten te houden, ook al zijn zij wettelijk verplicht minstens één seksinrichting de ruimte te geven. Door strenge vestigingseisen te stellen, komt het daar bijna nooit van. Doesburg, Renkum, Rheden, Zevenaar en Westervoort hebben geen sekshuizen binnen hun grenzen. In Duiven is sekshuis Coco Plaza Privé ruim twintig jaar door de gemeente gedoogd in een rijtjeshuis in een woonwijk. In 2004 is het verhuisd naar een nieuwe locatie. Meer vergunningen geeft de gemeente niet uit.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


zaterdag 14 januari '06

Waar zijn de prostituees heen? Met vakantie?

Volgens de Gelderlander van 20 december waren veel prostituees, het merendeel migranten, er traditioneel even tussenuit om in hun moederland de feestdagen te vieren. Volgens de Volkskrant is het niet voor even maar voor langere tijd. In het Volkskrant magazine van 14 januari staat een mooie fotoreportage van de leegstaande peeskamers. In een begeleidend onderschrift wordt bij elke kamer beschreven welke prostituee de kamer huurde, hoelang ze in het vak zat en waar ze gebleven is. Het betreft zes vrouwen uit de Dominicaanse Republiek, drie uit Ghana en een uit Duitsland. Blijkens de bijschriften zijn ze voor onbestemde tijd terug naar hun geboorteland, in afwachting van een nieuwe kans in Nederland

(redactie Website, LvM; bron: de Volkskrant)


zaterdag 14 januari '06

Waar zijn de prostituees heen? Naar Nijmegen?

Op 4 januari schreef de Gelderlander: Het merendeel van de ‘ Arnhemse’ prostituees is inmiddels neergestreken in Nijmegen. „ Lekker dichtbij. Ze hopen dat hun klanten ook snel komen”, zegt Harry, die twee panden met in totaal dertig ramen, beheert aan de Nieuwe Markt in Nijmegen. „ Ik zit helemaal vol. En mijn buurman voor zover ik kan zien ook. De laatste dagen is het hier een compleet gekkenhuis. Net nog stonden twee meisjes met elkaar op de stoep om een raam te vechten. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt.” Volgens hem zijn er rond de jaarwisseling zestien prostituees uit het Spijkerkwartier verhuisd naar Nijmegen. „ De taxi’s reden af en aan. De vrouwen hadden koffers vol spullen bij zich.”

(redactie Website, LvM; bron: de Volkskrant)


zaterdag 14 januari '06

Waar zijn de prostituees heen? Naar Deventer?

Op 20 december schreef de Gelderlander: Duitsland, waar ‘ je nog ongestoord kunt werken’, spreekt wel aan. Nijmegen, met een beperkt aantal ramen zien de meesten niet als een optie. Doetinchem, waar een loods met veertig inpandige prostitutieramen is lijkt geen populair alternatief. De vrouwen praten onderling en adviseren elkaar naar Deventer te gaan. Geen idee waarom.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


zaterdag 14 januari '06

Prostitutie in cijfers.

In ons land zijn naar schatting 25.000 prostituees. Circa 11.000 werken in privé- of clubhuizen. In een clubhuis legt de vrouw contact met een klant aan de bar en neemt hem daarna mee naar een kamer. In privéhuizen kiest de klant uit meerdere prostituees aan wie hij in een huiskamer wordt voorgesteld. Bijna 4000 vrouwen werken via een escortbureau. Nog eens 5.000 vrouwen werken vanuit huis of vanuit bars en hotels of tippelen.
De overige 5.000 prostituees zitten achter het raam. Gezien deze cijfers lijkt de drukte over de sluiting van het Spijkerkwartier overdreven. De vrouwen die raamprostiutie bedreven in het Spijkerkwartier maakte maar 2% uit van het totaal. De overige vrouwen moeten, alweer volgens de cijfers, te vinden zijn in een van de twaalf steden waar nog raamprostitutie te vinden is: Amsterdam, Alkmaar, Den Haag, Deventer, Doetinchem, Eindhoven, Haarlem, Nijmegen, Heerenveen, Utrecht, Groningen en Leeuwarden.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


zaterdag 14 januari '06

Hoeveel verdien(d)en de raamexploitanten?

Ooit was de rosse buurt in het Spijkerkwartier met 240 ramen uitgegroeid tot een van de grootste van Nederland. Dat is niet verwonderlijk. Raamverhuur is zeer lucratief. Volgens een artikel in de Gelderlander van 20 december waren er van de 240 ramen in de hoogtijdagen, op dat moment nog 110 over en werkten er toen nog dagelijks 90 tot 100 vrouwen.
In hetzelfde artikel in de Gelderlander zegt Rudy Kousbroek dat de prijs van een raam bij hem 400 euro per week was. Dat betekent dat hij als eigenaar van eenderde van de ramen, ongeveer 30 dus, een bruto omzet kon hebben van 624.000 euro per jaar. Uitgaande van 90 verhuurde ramen tegen een prijs van 400 euro per raam zou de rosse buurt als geheel de afgelopen jaren een bruto omzet van 1.872.000 euro per jaar hebben gekend.
Ido Smit die in Doetinchem een loods met 40 inpandige prostitutieramen heeft zegt in het zelfde artikel: ”Doetinchem is heel anders. Daar zit het blitse spul. De oude garde uit het Spijkerkwartier kan de huur in Doetinchem, 700 euro per week, nooit opbrengen. Die zijn al blij als ze dertig euro per klant vangen.” Op basis hiervan valt te berekenen dat de omzet van zijn BV alleen al in Doetinchem bruto 1.456.000 euro per jaar is. Dat is nog los van de vroegere opbrengst van de ramen in het Spijkerkwartier. Smit wil in Doetinchem verder uitbreiden. Er liggen nog twee aanvragen voor een nieuwe seksinrichting daar.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


woensdag 4 januari '06

Rudy Kousbroek gaat woonruimte verhuren

Rudy Kousbroek, eigenaar van 20 panden in de rosse buurt, denkt er niet over zijn bezit aan de gemeente over te doen. "De gemeente heeft een voorkeursrecht, maar daar verkoop ik niet aan. Daarvoor hebben ze me te veel pijn gedaan. ik ga verhuren. Dan kan ik zicht houden op wie er komt te wonen, zo kan ik voorkomen dat de zaak verpaupert." De advertentie op de etalageruit van het kruidenierswinkeltje luidt: bovenwoning te huur, 500 euro per maand. Net zoveel als één raam vroeger in één week opbracht.

(redactie Website, LvM; bron: de Volkskrant)


woensdag 4 januari '06

De ramen zijn gesloten

Op oudejaarsdag heeft exploitant Rudy Kousbroek, een van de strijders tegen de sluiting, zijn 25 ramen vrijwillig gesloten. In de nacht van 3 op 4 januari werd om iets over twaalf in de Spijkerstraat siervuurwerk afgestoken. Daarna werd het stil.
De sluiting kreeg veel media-aandacht. Cameramensen en verslaggevers liepen aan een stuk door door de rosse buurt. Tot ongenoegen van de exploitanten en de prostituees, omdat de laatste klanten kopschuw werden. De berichtgeving gaf over het algemeen een rooskleurig en romantisch beeld van de 'mooie jaren' en de 'hoogtijdagen' van de prostitutie.

(redactie Website, LvM; bron: eigen redactie)


dinsdag 3 januari '06

Ramen worden zo nodig door de gemeente afgeplakt

Na een jarenlange juridische strijd mag Arnhem eindelijk prostitutie in het Spijkerkwartier verbieden. De gemeente wil van de buurt een gewone woonwijk maken. Kort voor de jaarwisseling waren in de ooit zeer bekende hoerenbuurt nog enkele tientallen ramen in gebruik.
Op 4 januari gaan ambtenaren en politieagenten in het Spijkerkwartier poolshoogte nemen om te zien welke ramen nog in bedrijf zijn. De gemeente is volgens de zegsman zeker niet van plan om prostituees die nog niet zijn vertrokken onmiddellijk op straat te zetten.
,,Zij krijgen nog een waarschuwing dat de ramen echt dicht gaan. Uiteindelijk plakken we desnoods ramen af. Maar het duurt wel enkele dagen voor het zover is'', verwacht de gemeentelijke woordvoerder.

(redactie Website, LvM; bron: ANP)


maandag 2 januari '06

Sportzaak OLB aan de Steenstraat is de grootste vuurwerkverkoper van Arnhem.

Sportzaak OLB heeft voor de drie verkoopdagen een deel van de nabijgelegen parkeergarage Velperpoort afgehuurd. Dit om de vuurwerkklanten gratis parkeren te kunnen aanbieden. OLB heeft in de voorverkoop 83 procent meer omzet gemaakt dan vorig jaar. „ Gigantisch. Onverwacht veel”, reageert eigenaar Otto Broekhuizen.
De groep klanten die tussen de vierhonderd en zevenhonderd euro aan vuurwerk uitgeven, is groter dan ooit”, zegt OLB- eigenaar Otto Broekhuizen. Gemiddeld heeft de OLB- vuurwerkklant via de  internetvoorverkoop voor zeventig euro besteld. Broekhuizen: „ Daar moet ik dan bij vertellen dat we de laatste dagen veel kleine klanten hebben gehad. Anders was dat bedrag veel hoger geweest.”
Otto Broekhuizen van OLB heeft dit jaar tussen de 25.000 en 30.000 kilo vuurwerk verkocht.
De spectaculaire stijging in de voorverkoop heeft volgens Broekhuizen te maken met een actieve publiciteitscampagne. „ We adverteren met gratis vuurwerk, met gratis parkeren, we hebben voor het eerst een folder uitgebracht met daarin heel duidelijk de nadruk op goed spul en verder loopt internet als een trein. Op de site kunnen de mensen thuis bekijken hoe ons vuurwerk in de praktijk uitpakt. Dan krijgen ze vanzelf zin.”

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)