Nieuws 2005

vrijdag 23 december '05

Gastatelier Slak verplaatst naar Schoolstraat

Atelierverhuurder Slak heeft een nieuwe locatie aangewezen waar buitenlandsekunstenaars tijdelijk kunnen wonen en werken, dichter bij het stadscentrum. Aan de Schoolstraat kunnen ze een atelier huren, aan de Hommelseweg is een woning beschikbaar. De afgelopen vijf jaar was de atelierwoning in Rijkerswoerd ( het rood- groene gebouw naast het winkelcentrum) als gastatelier in gebruik. Dat wordt binnenkort aan een andere kunstenaar verhuurd.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


woensdag 21 december '05

De rosse buurt in het Spijkerkwartier gaat op 4 januari echt dicht !


Het doek valt echt voor rosse buurt . Dat heeft de rechtbank gisteren bepaald. Maar de de exploitanten gaan weer in beroep. De raamexploitanten hebben maandag zoals verwacht de procedure verloren om sluiting van hun ramen toch nog te voorkomen. Rechter De Vries had hen bij de zitting op 13 december al weinig hoop geboden. Op 23 november had de Raad van State immers bepaald dat Arnhem de Spijkerbuurt mag sluiten, zonder dat de exploitanten over een alternatieve locatie beschikken. De exploitanten vroegen op 13 december om een half jaar respijt. Zij denken in die periode hallen te kunnen neerzetten op het Billitonterrein, dat in principe voor raamprostitutie is aangewezen.
Burgemeester Krikke is blij met de uitspraak. “Ik had deze uitspraak natuurlijk wel verwacht. Of er ooit raamprostitutie komt op het Billitonterrein hangt ook af van de exploitanten zelf. Het bestemmingsplan is op een oor na gevild. Maar tot voor kort hebben de exploitanten nooit iets gedaan dan zich verzetten.”

Ido Smit, voorzitter van de Belangenvereniging Exploitanten Spijkerkwartier, is zwaar gedesillusioneerd. “De rechter is niet inhoudelijk op onze bezwaren ingegaan. Wij konden helemaal niet naar dat Billitonterrein, er was geen bestemmingsplan. Nu zitten we in de problemen. Dit worden niet zulke lekkere kerstdagen voor ons.”
Advocaat Bart van Meer van de exploitanten zegt uitermate teleurgesteld te zijn. Maar hij geeft niet op. „ De gemeente had op 5 juli het bestemmingsplan rond moeten hebben voor het Billitonterrein. Dat is niet gebeurd en dat is een onrechtmatige daad. Wij gaan dus in beroep tegen de uitspraak van de rechter. Sluiting op 4 januari zullen we niet kunnen tegenhouden, maar dan moet de wijk nadien maar weer open. Zodat de exploitanten in elk geval tijd hebben om naar het Billitonterrein te gaan.”

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


dinsdag 20 december '05

Rudy Kousbroek zet gouden trofeeën in het raam

Drie worstelaars van Sandow wonnen zondag in Deventer op het NK Grieks Romeins een gouden plak. Die prestatie betekende eerste plek in het ploegenklassement. De gemeente Arnhem krijgt raamexploitant én Sandow worsteltrainer Rudy Kousbroek voorlopig niet weg uit de rosse buurt. “Ik moet de trofeeën, die we met de ploeg winnen, toch ergens kunnen etaleren? Ik heb er weer een mooie bij, voor op de vensterbank.”

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


maandag 19 december '05

De raamprostitutie mag op 4 januari 2006 worden beëindigd

De voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem heeft geen aanleiding gezien om de gemeente Arnhem en de burgemeester van Arnhem te verbieden om per 4 januari 2006 de raamprostitutie in het Spijkerkwartier te beëindigen. De burgemeester heeft de exploitanten een laatste termijn gegund om zelf de raamprostitutie te beëindigen.
De exploitanten van de raamprostitutiebedrijven hebben de voorzieningenrechter gevraagd om die besluiten van de burgemeester buiten werking te stellen en om hen een langere termijn te gunnen. Gelijktijdig hebben de exploitanten in een civiel kort geding geëist de gemeente te verbieden om tegen de raamprostitutie op te treden, zolang er nog geen alternatieve locatie geschikt is gemaakt om de seksbedrijven naar te kunnen verplaatsen.
De exploitanten vinden de periode tot 4 januari 2006 onredelijk kort, omdat de gemeente altijd is uitgegaan van verplaatsing van de raamprostitutie naar een andere locatie in Arnhem. Er is echter nog geen bestemmingsplan vastgesteld dat verplaatsing mogelijk maakt. Bovendien weigert de gemeente volgens de exploitanten met hen in overleg te treden. Tenslotte vinden ze het onaanvaardbaar dat de gemeente alleen een verplaatsing mogelijk wil maken naar een locatie waarvan zijzelf eigenaar is.
De voorzieningenrechter heeft zijn uitspraken mede gebaseerd op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 november 2005. In die uitspraak heeft de Raad van State geoordeeld dat de raamprostitutie in het Spijkerkwartier mag worden beëindigd zonder dat een alternatieve locatie voorhanden is. Met name vanwege die uitspraak van de Raad van State is de voorzieningenrechter van oordeel dat de termijn die de burgemeester de exploitanten voor het beëindigen heeft gegund, niet onredelijk kort is. Het ontbreken van de alternatieve locatie is ook geen aanleiding om in kort geding de gemeente te verbieden om tot beëindiging van de raamprostitutie over te gaan.

(redactie Website, LvM; bron: Rechtbank Arnhem)


donderdag 15 december '05

Wijk op ’ t web: Spijkerkwartier

De Gelderlander heeft een rubriekje 'Wijk op 't web'. Woensdag was het Spijkerkwartier aan de buurt::
"De Spijkerbuurt, wijk van creatievelingen en prostituees, alleen lijken de dagen van de laatsten geteld. Wie gaat speuren naar sporen op het wereldwijde web komt meteen terecht op www.spijkerkwartier.net , de wijksite van Spoorhoek en Spijkerkwartier. De pagina bevat veel interessante links naar andere informatie, maar die lopen helaas nogal eens dood. Wie bijvoorbeeld op bezoek wil bij het actiecomité dat mede verantwoordelijk is voor het verdwijnen van de rosse buurt stuit op een lege pagina. De inhoud van www.actiecomitespijkerkwartier.nl is verdwenen. Daar ligt nog wat werk voor de webmaster.
Wie de geschiedenis van de wijk in een notendop wil én bijgepraat wil worden over de actualiteit kan ook terecht bij Wikipedia ( nl. wikipedia. org/ wiki/ Spijkerkwartier ) . De internetencyclopedie wordt duidelijk wél bijgehouden. En verder heel veel al dan niet betaalde prostitutiesites op het internet voor wie Googlet op Spijkerkwartier. Zet je browser op ‘ kindveilig’ en je bent driekwart van alle gevonden pagina’s kwijt."
Aldus de Gelderlander.

Reactie van de redactie van deze website: "De site van het actiecomité is niet verdwenen! De link die wij onder 'aktieve groepen' hebben staan werkt prima. En Wikipedia is natuurlijk een geweldige site. Maar om die ene pagina over het Spijkerkwartier in Wikipedia historisch en actueel compleet te noemen is onzin. Onderaan die pagina staat trouwens wel een hele interessante link. Laat de wijkbewoners zelf maar kijken en oordelen."

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


woensdag 14 december '05

Beslissing over uitstel sluiting rosse buurt wordt maandag genomen

Een jarenlang juridisch gevecht tussen de raamexploitanten en de gemeente Arnhem krijgt volgende week maandag zijn climax. Dan doet de rechter uitspraak in een kort geding van de raamexploitanten en de gemeente Arnhem, dat gisteren diende. Eerder had de Raad van State besloten dat de rosse buurt per 4 januari mag worden gesloten. De exploitanten willen uitstel tot ze kunnen verkassen naar het Billitonterrein. De rechter gaf hen voor hun laatste kans weinig hoop.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


woensdag 14 december '05

Politie redt leven van man die onwel wordt tijdens bezoek aan prostituee

Twee gebiedsagenten hebben woensdagmiddag het leven gered van een man, die tijdens een bezoek aan een prostituee in het Spijkerkwartier onwel werd. De politie werd even voor drie uur gewaarschuwd dat de man was getroffen door een hartaanval. Toegesnelde agenten reanimeerden de man. Volgens een politiewoordvoerster heeft die snelle actie de man het leven gered. Hij is meegenomen naar het ziekenhuis.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


vrijdag 9 december '05

Wijkwethouder de Ronde trekt zich terug van kandidatenlijst Groen Links

Wieneke de Waard is donderdag gekozen tot lijsttrekker voor Groen Links bij de Arnhemse gemeenteraadsverkiezingen. De leden hebben haar verkozen boven Chris de Ronde, die nu wethouder is. De machtsstrijd tussen De Ronde en De Waard, die al geruime tijd aan de gang is, heeft zich ontladen tijdens de ledenvergadering. De kandidatencommissie had De Ronde op nummer één gezet van de concept-kandidatenlijst en aan Wieneke de Waard een als onverkiesbaar ervaren zevende plek toebedeeld. De Waard vindt dat De Ronde zich als wethouder in het college te volgzaam opstelt. Zij pleit voor een radicaler groen en links geluid. De Waard had voor de vergadering al aangegeven op te gaan voor plaats één. Gisteravond kondigde zij aan met minder niet genoegen te nemen. De stemming die werd gehouden, leverde geen winnaar op . Er was er geen reglementaire meerderheid. De tweede stemronde leverde een uitslag op van 27 tegen 25 in het voordeel van De Waard.
Chris de Ronde was aangedaan. Hij kondigde meteen aan niet voor een andere plaats op de kandidatenlijst in aanmerking te willen komen. 'Ik maak mijn wethoudersperiode af tot maart en beraad me op mijn positie binnen GroenLinks.'

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


donderdag 8 december '05

Exploitanten willen uitstel totdat het Billitonterrein klaar is

De Raad van State, de hoogste rechter in Nederland, heeft burgemeester Pauline Krikke toestemming gegeven de sekshuizen in Arnhem te sluiten. De exploitanten leggen zich daar niet bij neer. „ De advocaat van de gemeente Arnhem heeft tijdens een rechtszitting laten weten dat het Billitonterrein in maart voor prostitutie beschikbaar is.
Voor die paar maanden moet je onze panden niet sluiten. Dan voorkom je ook dat een groot aantal prostituées ter overbrugging een uitkering gaat aanvragen”, zegt prostitutiebaas Kousbroek. Kousbroek is al sinds 1998 bereid te verhuizen. 'Graag zelfs. Ik kijk namelijk vooruit. We kunnen daar een veilig en goed bereikbaar prostitutiegebied maken. Ik heb jaren geleden al tekeningen ingediend, maar de gemeente wilde niet dat ik daar een monopoliepositie zou krijgen. Daarom is het destijds niet doorgegaan.' Wel waren toen enkele bordeelbazen bereid mee te gaan. 'Maar deze exploitanten heeft de gemeente Arnhem uitgekocht. Zij hebben inmiddels het veld geruimd.'
Woordvoerder Ido Smit van de BES wil ook uitstel van sluiting. 'Een onderbreking van de raamprostitutie in Arnhem is ongewenst. Die leidt ertoe dat de illegale prostitutie in de stad verder toeneemt.'. Maar Smit betwijfelt of de verhuizing binnen drie maanden kan worden geregeld. 'Er moet nog zoveel gebeuren. Er zullen geen jaren overheen gaan, maar het gaat langer duren dan enkele maanden', zegt hij. De BES staat achter de verhuizing naar het Billitonterrein. 'Wij hebben onze voorkeur uitgesproken voor de huidige locatie in het Spijkerkwartier. We hebben ons altijd het recht voorbehouden tot de hoogste instantie daarvoor te vechten. Die strijd hebben we verloren. Nu is de tijd aangebroken voor plan B: het Billitonterrein.'

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


donderdag 8 december '05

Prostituees in optocht mee naar kort geding

Bordeelbaas Rudy Kousbroek uit Arnhem hoopt twintig prostituées zo gek te krijgen dat zij bereid zijn dinsdag de korte gedingen over de rosse buurt bij te wonen. „ Het is immers ook in hun belang.”
De rechtbank behandelt op 13 december in de vroege ochtend ( half negen) de kortgedingen die zijn aangespannen door Kousbroek en de Belangenvereniging Exploitanten Spijkerkwartier ( BES). Zij willen de sluiting van de bordelen op uiterlijk 4 januari tegenhouden.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


donderdag 8 december '05

Kousbroek wil lijsttrekker zijn bij Stadspartij

Raamexploitant Rudy Kousbroek wil bij de gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker zijn van Stadspartij Arnhem. Nu de hoerenbuurt in het Spijkerkwartier dicht moet, krijgt hij er tijd voor, zegt hij.
Stadspartij Arnhem bestaat sinds 1992. Kousbroek, die in de Spijkerbuurt ook een galerie en een kruidenierszaak heeft, is er vanaf het begin bij betrokken. De laatste twee verkiezingen voerde Seth Gerritsen de kandidatenlijst aan, maar hij ging na een ruzie alleen verder. De laatste jaren zat hij onder de naam Stadsbelang in de raad. Deze partij is inmiddels opgegaan in de PvdA, overigens zonder dat de nieuwe kandidaat Bas Woudt op een verkiesbare plek is terechtgekomen.
Maar de Stadspartij is achter de schermen blijven bestaan. Dinsdag wordt de ontwerp kandidatenlijst vastgesteld, op 28 december stelt de ledenvergadering de lijst definitief vast. Andere kandidaat- lijsttrekkers dan Rudy Kousbroek zijn nog niet bekend. Kousbroek zegt dat Arnhem een stad is ‘ zonder power’. 'Sport, cultuur, er wordt niks aan gedaan. Dat gaan wij veranderen.'

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


woensdag 7 december '05

Het Jonahuis, woonwerkgemeenschap voor zwerfjongeren, kampt met een tekort van 40.000 euro

Jaarlijks vinden ongeveer 150 jongeren van 18 tot en met 25 jaar de weg naar het Jonahuis. De meesten zijn dak- of thuisloos. Ze nemen er deel aan een van de activiteiten of krijgen praktische ondersteuning in hun dagelijks leven. Het Jonahuis onderscheidt drie werkvelden: het open huis, van dinsdag tot en met vrijdag en op zondag, diverse activiteiten en buitenzorg. Buitenzorg is een door Jona ontwikkelde vorm van ambulante zorg. Het Jonahuis werkt samen met onder meer Passade, instelling voor zorg en welzijn, Rijn- Side, GSJ Lindenhout en het Leger des Heils. Het Jonahuis aan de Parkstraat 35 bestaat inmiddels zeventien jaar.
Nu heeft het een begroting van ongeveer 210.000 euro per jaar en kampt met een tekort van 40.000 euro. De woonwerkgemeenschap draaide hoofdzakelijk op susbsidie van de paters Salesianen, onderdeel van de Don Bosco Groep Nederland, een organisatie die zich inzet voor jeugd en jongeren. De Salesianen hebben steeds minder geld beschikbaar. Daarom deed het Jonahuis vorig jaar voor het eerst een beroep op de gemeente Arnhem en de provincie. De gemeente weigerde subsidie. De provincie stelde dit jaar 40.000 euro beschikbaar. Of het Jonahuis voor 2006 opnieuw een bijdrage kan verwachten van de provincie staat nog niet vast.
Daardoor dreigt de Arnhemse instelling een aantal activiteiten te moeten schrappen. Het tekort van veertig mille kan ook gevolgen hebben voor het personeel van het Jonahuis. Bij de woonwerkgemeenschap werken drie parttime jongerenwerkers en een parttime jongerenwerker/ coördinator. In totaal telt het Jonahuis 2,8 formatieplaatsen. Er zijn veertig vrijwilligers actief.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


maandag 5 december '05

Tevreden Sinterklaas in de Lommerd

De kinderen (en menig volwassen mens) mogen zich weer gelukkig prijzen met de ondubbelzinnige tevredenheid van Sinterklaas over de wijken Spijkerkwartier en Spoorhoek. Na het traditionele rondje door de wijk was er in buurtcentrum de Lommerd warme chocolademelk en divers strooigoed. Zover bekend waren er geen stoute kinderen bij dit jaar. Extra feestelijk was het met een dweilorkest en mensen van Circus Poehaa. Jeugd en jeugdwerk van de Lommerd waren erg behulpzaam, en hopen dat de Sint volgend jaar weer tijd heeft langs te komen!

(redactie Website, LvM; bron: Wijkkrant)

 

 

 

 

 

 


Sint arriveert in de Lommerd, zaterdagmiddag.
(foto: Loet van Moll)

maandag 5 december '05

Metropole in Top 100 van vakblad voor de Horeca

Grand Café Metropole aan de Steenstraat is als enige Arnhemse café doorgedrongen tot de Top100 van de redactie van het vakblad Misset Horeca. De eigenaren Roel Coppelmans en Ferny Gieling krijgen van de jury een flinke pluim op de hoed gestoken: ‘Metropole is een prachtig grand café net buiten de binnenstad, een baken van gastvrijheid in de Steenstraat.’ Roel Coppelmans is blij met zo’n compliment. Hij ziet zijn inspanningen van de afgelopen twee jaar beloond: de verbouwing van de keuken, de komst van de nieuwe chefkok en de uitbreiding van het aantal tapbieren naar acht.
Nummer één op de lijst van Misset is café/ bierlokaal De Engel in Oldenzaal. Jos Meesterschenkerij uit Nijmegen is tweede. Café De Markt in Zevenaar eindigde op de 37ste plaats. Roel Coppelmans over de 94ste plaats: „ Ja, ja, dat klinkt laag, maar je moet er wel rekening mee houden dat ze zevenduizend zaken hebben beoordeeld.” Het zegt dus vooral veel over de kwaliteit van de andere Arnhemse cafés.


(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


zaterdag 3 december '05

Vitalis en Orange beraden zich over de situatie

Amper binnen en weer bekomen van de kou kregen de bewoners telefoon van Vitalis en van Orange. Geschrokken van de actie hadden de twee partijen contact met elkaar gehad met als voorlopige uitkomst: de eerstkomende dagen komt er geen zendmast. Ze gaan nog in gesprek met elkaar over hoe het verder moet. De definitieve beslissing blijft nog onduidelijk. De aanwezigheid van de pers had ook invloed. Zowel SBS 6 als Omroep Gelderland hadden gebeld naar Orange en Vitalis om alles te verifiëren.
De bewoners waren blij met het telefoontje, maar geven het voorlopig nog echt niet op. Aanstaande dinsdag gaan ze naar de raadsvergadering van de Gemeente Arnhem om in te spreken over dit onderwerp. En er liggen ook nog plannen om naar Vitalis in Amersfoort te gaan. En wie weet wat daar verder uit voort komt.

(redactie Website, LvM; bron: eigen redactie)


vrijdag 2 december '05

Dijkstraat in actie tegen GSM-zendmast

Op vrijdagmorgenvroeg hadden zich ondanks de kou tientallen mensen verzameld voor en rond het appartementengebouw aan de Dijkstraat. Het gebouw hing vol spandoeken en afzetlinten. De oproep van de bewoners luidde: "Op vrijdag 2 december a.s. om 8.00 uur voeren we actie. Dan wordt er een begin gemaakt met het plaatsen van de GSM-zendmast op het dak van het flatgebouw Dijkstraat/Kastanjelaan. Als u niet wilt dat er nu en in de toekomst een GSM- of een UMTS zendmast in uw directe omgeving komt, doe dan mee aan de actie. GÉÉN GSM EN UMTSZENDMASTEN IN DE WOONWIJK! Elektromagnetische straling stopt niet bij de grens van de Dijkstraat. U bent van harte welkom en we kunnen alle hulp gebruiken. Vanaf 8.00 uur neemt een groep bewoners plaats op het dak. In de Dijkstraat/Kastanjelaan zal een keten van aan elkaar verankerde fietsen/rolstoelen en bewoners aanwezig zijn. Deze actie zal de werklui van Orange belemmeren in hun werkzaamheden." De actie had succes. De mensen van Orange kwamen, zagen en vertrokken tot nader order.

(redactie Website, LvM; bron: eigen redactie)


Drie van de bewoners voor het appartementengebouw.
(foto: Loet van Moll)

donderdag 1 december '05

Pamflet van Dijkstraatbewoners over plaatsing van een GSM-zendmast op hun dak.

Donderdagavond verspreidden bewoners van de Dijkstraat een pamflet in de wijk met een oproep aan andere wijkbewoners om hen de volgende ochtend te komen steunen tijdens een actie tegen de plaatsing van een GSM-zendmast. In het najaar van 2003 kregen de bewoners van het appartementencomplex in de Dijkstraat bericht dat hun Woningstichting Vitalis toestemming aan Orange had verleend tot het plaatsen van een GSM-zendmast. Vitalis krijgt hiervoor een aardige som geld. Het dak van het flatgebouw Dijkstraat/Kastanjelaan zou volgens de metingen van Orange daartoe het meest geschikt zijn. Inmiddels is het nu meer dan een jaar, een handtekeningenactie en meerdere juridische procedures bij de Gemeente verder. De vertegenwoordigers van de bewoners zeggen: "De Gemeente blijkt geen beleid te hebben ten aanzien van GSM - EN UMTS zendmasten. Zij baseert haar uitspraken op achterhaalde en eenzijdige onderzoeken van de Gezondheidsraad. Onze conclusie is dat het vechten is tegen de richtlijnen van de overheid en de macht van het geld. Steeds meer mensen die in de buurt van een zendmast wonen hebben klachten zoals duizelingen, hoofdpijn, aantasting van het immuun systeem en kanker. Hoogfrequente elektromagnetische straling verwarmt het lichaam met enkele graden. Dit geeft schade op celniveau in het menselijk lichaam. Desondanks blijft de gemeente Arnhem toestemming verlenen."

(redactie Website, LvM; bron: eigen redactie)


maandag 26 november '05

Reacties van bewoners

'Jawel, de rode lichten gaan uit in de rosse buurt. Eindelijk is het zover. Sommigen grijpen de gelegenheid aan om nog eens terug te blikken op de geromantiseerde tijden van weleer. En ja, daar zijn ze weer. Het gezeur over dat het zo jammer is. Dat de huizen meer waard worden. Dat het zo gezellig was. Dat het bij de buurt hoorde. Houd toch eens op om over de schouder te kijken! Laten we naar de plannen gaan kijken om er weer een echt gezellige buurt van te maken! Hoeveel ik ook lees over die huizen die veel waard worden; er staan er niet meer te koop dan tien jaar geleden. We willen helemaal niet weg. We willen weer een gezellige buurt. En daar hoort die hoerenhoek ook bij. Maar dan zonder de rode lichten. Laten die het Billitonterrein gezellig gaan maken.'

'Na zeven jaar gaat het dan eindelijk gebeuren, de sluiting van de rosse buurt. Eerst waren de exploitanten helemaal begaan met het lot van die arme vrouwtjes. Nu hoor je ze daar niet meer over, maar willen ze de boel laten verpauperen! Wie verweet wie nu dat het om de centen ging? Het gebied kan weer open voor verkeer en parkeerders ( minder parkeerproblemen in de wijk) en ouders kunnen nu weer rustig met de kinderen naar Thialf komen. Ik hoop dat de exploitanten hun panden gaan verkopen of verhuren, want ook hun eigen panden zijn nu immers in waarde gestegen.'

(redactie Website, LvM)


zaterdag 26 november '05

Raamexploitanten willen uitstel via kort geding

Nog geen van de acht overgebleven raamexploitanten in het Spijkerkwartier heeft op dit moment aangegeven concrete plannen te hebben voor een nieuw eroscentrum. Die plannen zijn er echter wel, meldt BES- voorzitter en raamexploitant Ido Smit. ‘We zijn niet kieskeurig. We willen verder. Als het Billitonterrein ons de enige kans biedt, dan moet het daar maar.’ De BES zoekt zijn heil in ieder geval bij de rechter, zo liet Els Harbers van advocatenkantoor Derks Star Busman gistermiddag weten. ‘We spannen een kort geding tegen de gemeente Arnhem aan met als doel sluiting van het prostitutiegebied in het Spijkerkwartier uit te stellen. Naar ons idee is de gemeente in gebreke gebleven met het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor het Billitonterrein dat raamexploitatie mogelijk maakt.’

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


zaterdag 26 november '05

OKA wil gesprek en dreigt met juridische stappen

Ondernemers  Kontakt Arnhem ( OKA) wil snel overleg over de eventuele verplaatsing van raamprostitutie van het Spijkerkwartier naar het Billitonterrein in Arnhem. Het OKA vreest een concentratie van overlastgevende activiteiten op het bedrijventerrein. Vicevoorzitter Henk Berg constateert dat er momenteel veel onrust is bij ondernemers daar. ‘Nu de Raad van State heeft uitgesproken dat de raamprostitutie weg moet uit het Spijkerkwartier is dit hét moment om te gaan praten’, zegt Berg. ‘De ondernemers willen dat, de exploitanten willen dat, en wij hopen dat de gemeente Arnhem nu ook bereid is.’ Berg is blij dat burgemeester Pauline Krikke donderdag de afspraak met het OKA bevestigde dat er slechts één overlastgevende voorziening mag zijn op het industrieterrein. De tippelzone is er al, straks verhuist drugsboot De Boei naar de Nieuwe Haven. Met tippelzone en drugsboot kan het OKA leven, mits er goede afspraken worden gemaakt over het beperken van de overlast, geeft Berg aan. ‘Die voorzieningen moeten ook ergens zijn, maar drie is te veel.’ Mocht er inderdaad raamprostitutie komen op het Billitonterrein, dan vreest het OKA dat veel ondernemers uit Arnhem zullen vertrekken. De ondernemersvereniging zal de gemeente hoe dan ook aan de gemaakte afspraak houden. Desnoods via de rechter, aldus vicevoorzitter Berg.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


zaterdag 19 november '05

Burgemeester Krikke: quotum Spijkerkwartier is vol

Raamexploitanten in het Spijkerkwartier die straks verder willen met een privéclub, krijgen daarvoor geen vergunning, zegt burgemeester Krikke.
Vooruitlopend op een eventuele beëindiging van de raamprostitutie in de wijk is al vaker gespeculeerd over een verschuiving naar seksclubs. Krikke ziet dat niet  gebeuren, nu het begin januari volgend jaar echt is afgelopen met de rosse buurt. ‘Net als voor raamprostitutie heb je voor een privéclub een vergunning nodig sinds de bedrijfstak is gelegaliseerd’, zegt Krikke. ‘De gemeente heeft voor iedere wijk in de stad bepaald hoeveel clubs er mogen zijn. Het Spijkerkwartier zit vol.’
De burgemeester geeft de acht nog actieve exploitanten tot 4 januari de gelegenheid te stoppen. ‘Vanaf die dag gaan we controleren wie er nog actief is. De ramen die dan nog in gebruik zijn, zullen worden gesloten.’ Pas na de sluiting wordt gesproken over de vraag of een schadevergoeding wordt betaald en, zo ja, hoeveel. De afgelopen jaren heeft de gemeente Arnhem exploitanten die vrijwillig wilden stoppen al uitgekocht en hun panden overgenomen. De gemeente aast niet op het onroerend goed van de overgebleven exploitanten, aldus Krikke. 'We hebben in 1997 afgesproken dat het Spijkerkwartier een fijne woonbuurt zou worden en dat gaan we er ook van maken. Maar dat kan ook zonder die panden.’ 

Volgens de raamexploitanten heeft de gemeente steeds gesuggereerd dat het einde van de prostitutie in het Spijkerkwartier zou samenvallen met de ingebruikneming van de alternatieve locatie op het Billitonterrein. Krikke bestrijdt dat. ‘Die indruk hebben we nooit gewekt.’ De raamexploitanten in het Spijkerkwartier hebben een verhuizing naar de Snelliusweg aanvankelijk jarenlang afgewezen. Pas eind 2004 waren zij onder bepaalde voorwaarden bereid te verkassen. Onlangs nog deed de Belangenvereniging Exploitanten Spijkerkwartier ( BES) de gemeente het aanbod vrijwillig te verhuizen als de exploitanten zouden worden uitgekocht en schadeloos gesteld. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State is Arnhem daar echter niet op ingegaan. Planologisch is er geen beletsel meer voor vestiging op het Billitonterrein aan de Snelliusweg. ‘Maar er zijn de nodige voorwaarden. En er moet bijvoorbeeld nog een stedebouwkundig plan komen’,  aldus de burgemeester.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


donderdag 24 november '05

Raamexploitanten overwegen nieuwe stappen tegen sluiting

Het Spijkerkwartier was ooit een van de grootste rosse buurten van Nederland. Op dit moment zijn nog acht exploitanten actief. Samen hebben zij ongeveer honderd ramen in de wijk, die zich de laatste jaren  ontwikkelde tot een van Arnhems meest gewilde woonbuurten. Raamexploitant Rudy Kousbroek geeft de strijd nog niet op. ‘Het ‘losknippen’ kan in mijn ogen niet met een gelegaliseerde beroepsgroep. Ik ga eerst kijken of er in Nederland nog mogelijkheden zijn, anders overweeg ik naar het Europees Hof te stappen.’ De zeven andere exploitanten, verenigd in Belangenvereniging Exploitanten Spijkerkwartier ( BES), hebben nog niet besloten of en welke stappen zij gaan ondernemen, laat woordvoerder Ido Smit weten.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander, TV Gelderland)


donderdag 24 november '05

Krikke sluit op 4 januari de ramen in het Spijkerkwartier

Burgemeester Pauline Krikke van Arnhem sluit vanaf 4 januari alle prostitutieramen in het Spijkerkwartier. Tot die datum hebben bordeelhouders de tijd om zelf een einde te maken aan de raamprostitutie.
De Raad van State had eerder al bepaald dat Arnhem terecht had geweigerd vergunningen te verlenen. Gisteren volgde de uitspraak dat burgemeester Krikke daadwerkelijk tot sluiting kan overgaan. Met die uitspraak is een einde gekomen aan een jarenlang slepend juridisch gevecht tussen de raamexploitanten en de gemeente Arnhem. Een woordvoerder van de Raad van State in Den Haag: „ Arnhem kan gaan handhaven, later wordt eventueel gesproken over schadevergoeding.”
Burgemeester Krikke is blij. 'Er ligt nu een definitief en helder besluit. De hoogste rechter in Nederland heeft gesproken.' Het verheugt haar met name dat de Raad van State beëindiging van de prostitutie heeft ‘ losgeknipt’ van een alternatieve locatie en een eventuele schadevergoeding. De alternatieve locatie voor de prostitutie, het Billitonterrein in industriegebied Het Broek, is ‘ planologisch klaar’, aldus Krikke.
Wie daar iets wil, kan bij de gemeente aankloppen. 'We gaan als gemeente niks ontwikkelen, dat is niet onze taak.'

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander, TV Gelderland)


woensdag 23 november '05

Raad van State geeft Burgemeester gelijk: sluiting van de ramen is zonder meer mogelijk  

De advocaten van de exploitanten waren over twee zaken een procedure begonnen: over de alternatieve locatie en de schadevergoeding. Eerder had de Rechtbank hun klachten afgewezen. De advocaten waren in hoger beroep gegaan bij het hoogste rechtsorgaan, de raad van State. De Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter van het land. Zij behandelt onder meer de hoger-beroepschriften die zijn ingediend tegen uitspraken van de rechtbanken in geschillen over exploitatievergunningen. Tegen uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep meer mogelijk.
Vandaag was de uitspraak. Hieronder een samenvatting, voor de volledige en exacte uitspraak zie de Raad van State

Over de alternatieve locatie oordeelt de Raad van State:
De Raad van State is net als de Rechtbank van oordeel dat de burgemeester ten tijde van het eerste besluit tot handhaving mocht overgaan. De gemeente heeft steeds gestreefd naar beëindiging van de raamprostitutie in het Spijkerkwartier én verplaatsing daarvan naar een alternatieve locatie elders in Arnhem. In verband met de beoogde verplaatsing is het voormalige Billitonterrein aangewezen. Vervolgens is een nieuw bestemmingsplan "Bedrijventerrein Westervoortsedijk" vastgesteld, dat de vestiging van een prostitutiegebied op dit terrein mogelijk maakt. De realisering van de verplaatsing heeft vertraging opgelopen omdat het bestemmingsplan moest worden gewijzigd. Het gemeentebestuur heeft ernaar gestreefd de beëindiging van de raamprostitutie in het Spijkerkwartier gepaard te doen gaan met verplaatsing daarvan. Maar niet pas als de verplaatsing naar een alternatieve locatie daadwerkelijk gerealiseerd zou kunnen worden.
De datum voor beëindiging van de raamprostitutiebedrijven in het Spijkerkwartier, 1 december 2002, die in 1996 aan de exploitanten van raamprostitutiebedrijven bekend is gemaakt, is in de stukken nooit onvoorwaardelijk genoemd als uiterste datum waarop een alternatieve locatie beschikbaar moest zijn. De Rechtbank heeft dus terecht vastgesteld dat de exploitanten er rekening mee moesten houden dat op het moment van beëindiging van de raamprostitutie in het Spijkerkwartier geen alternatieve locatie beschikbaar zou zijn. En nu de exploitanten zich geruime tijd op die beëindiging hebben kunnen instellen, is het ontbreken van een alternatieve locatie geen grond voor het oordeel dat de burgemeester niet mocht handhaven of de exploitatie langer had moeten toestaan.
Het betoog van de exploitanten dat over de keuze en de invulling van de alternatieve locatie ten onrechte geen overleg met hen heeft plaatsgevonden, kan ook niet leiden tot het oordeel dat de burgemeester van handhavend optreden had moeten afzien, omdat tussen beëindiging van de raamprostitutie in het Spijkerkwartier en beschikbaarheid van de alternatieve locatie geen onlosmakelijke koppeling bestond.

Over de schadeclaim oordeelt de Raad van State:
De exploitanten stelden dat zij als gevolg van de beëindiging van de raamprostitutiebedrijven in het Spijkerkwartier, zonder dat een alternatieve locatie beschikbaar was, schade lijden die in het kader van de handhavingsprocedure gecompenseerd had behoren te worden.
De Gemeente stelt dat het niet logisch is dat in het kader van de handhavingsprocedure te doen en zonder specificatie van die schade. Verder stelt de gemeente dat op basis van een onderbouwde specificatie kan worden verzocht om een afzonderlijk schadebesluit.
Evenals de Rechtbank is de Raad van State van oordeel dat de exploitanten aannemelijk moeten maken dat de door het handhavingsbesluit veroorzaakte schade alleen dan juist is als de burgemeester bij dat besluit compensatie voor die schade zou hebben geboden. Daarin zijn zij niet geslaagd.
In het bijzonder merkt de Raad van State op dat niet is gebleken dat de exploitanten in het zicht van de vervaldatum 1 december 2002 alle van een redelijk handelend ondernemer te verwachten voorzieningen hebben getroffen om de dan optredende schade te ondervangen. Terwijl de mogelijkheid dat de exploitatie in het Spijkerkwartier zou moeten worden beëindigd als een reëel risico te voorzien was. Dus mocht de burgemeester ermee volstaan hen te wijzen op de mogelijkheid te zijner tijd om een afzonderlijk schadebesluit te vragen.
De burgemeester heeft ook voldoende aannemelijk gemaakt dat de door de gemeente aan andere exploitanten betaalde bedragen geen vergoedingen zijn van schade zijn, maar betalingen in verband met de aankoop van prostitutiepanden. Een beroep op het het gelijkheidsbeginsel van de exploitanten is daarom niet terecht.

(redactie Website, LvM; bron: Raad van State)


zaterdag 19 november '05

Thialf dreigt te worden gesloten

Vanaf 1 januari 2006 zijn er geen formatieplaatsen meer beschikbaar om de bouwspeelplaats Thialf open te houden. Het Sportbedrijf kan het terrein alleen nog openstellen voor speciale activiteiten. De Werkgroep Spijkerkwartier heeft dit onlangs vernomen. Dit komt feitelijk neer op sluiting van Thialf. De afgelopen twee jaar maakten 10.000 mensen, vooral kinderen natuurlijk, gebruik van Thialf. Deze maatregel van de gemeente is in strijd met de eerdere toezegging van wethouder Chris de Ronde dat er aan Thialf niet getornd zal worden. Het Sportbedrijf maakt deel uit van de portefeuille van wethouder Jantine Vlam.

(redactie Website, LvM; bron: Werkgroep Spijkerkwartier)


donderdag 17 november '05

Uitstel sluiting rosse buurt

De Raad van State heeft meer tijd nodig om te komen tot een uitspraak over een eventuele sluiting van de Arnhemse rosse buurt en heeft besloten om de uitspraak zes weken op te schorten. burgemeester Krikke besloot in juli om de buurt voorlopig open te houden, op voorwaarde dat de Raad van Stata binnen 8 weken uitspraak zou doen. Die termijn verstreek al op 3 oktober. Krikke laat weten zich bij de gang van zaken neer te leggen.

(redactie Website, LvM; bron: Radio Arnhem)


donderdag 10 november '05

Steekpartij in woning

Een 43-jarige vrouw is dinsdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in haar woning in het Spijkerkwartier. Ze werd door haar ex-vriend meerdere malen gestoken. De vrouw vluchtte haar huis uit. Ze is in het ziekenhuis behandeld aan haar verwondingen. De 41-jarige ex-vriend werd later op de avond in de woning van de vrouw aangehouden. Hem wordt poging tot doodslag en zware mishandeling ten laste gelegd.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


zaterdag 12 november '05

Erica Terpstra van NOC/NSF pleit voor speelruimte in de wijk

Vrijdag 11 november zaten Erica Terpstra, voorzitter van NOC/NSF, en wethouder Jantine Vlam aan tafel bij de Stadsomroep in het programma 'Arnhem Actueel'. Erica Terpstra zei onder andere dat gemeenten kunnen scoren op sport: "Misschien kan ik daarbij helpen. NOC/NSF heeft onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat sportvelden steeds meer naar de rand van de stad verdwijnen. Het is belangrijk dat die in de stad blijven, zodat kinderen er op de fiets heen kunnen. Er zijn trapveldjes in de stad nodig". Jantine Vlam antwoordde daarop: We kijken hier uit op bouwspeelplaats Thialf. Dat is een voorbeeld van zo'n plek en die hebben we meer." Erica Terpstra gaf te kennen dat ze vroeger nog wel eens in het toenmalige zwembad Thialf had gezwommen.

(redactie Website, LvM; bron: Radio Arnhem)


zaterdag 12 november '05

Beschadigde kabels oorzaak van stroomstoring

Twee beschadigde kabels zijn de oorzaak van de stroomstoring donderdagmiddag. De kabels bevinden zich onder het wegdek in de buurt van de Westervoortsedijk en de Eusebiuslaan. Nuon woordvoerder Homan verwacht dat pas in de loop van volgende week met de herstelwerkzaamheden kan worden begonnen. Een nieuwe stroomuitval wordt niet verwacht. Er is inmiddels voldoende ‘ omgeschakeld’. Dat was donderdag ook gedaan, maar achteraf onvoldoende om een piek op te kunnen vangen.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


vrijdag 11 november '05

Circa tweeduizend woningen in drie wijken klein half uur zonder stroom

Ongeveer tweeduizend woningen en winkels hebben dondermiddag een klein half uur in het donker gezeten. Kort voor vijf uur viel de stroom uit in delen van het Spijkerkwartier, Sint Marten en Klarendal. Even voor half zes was de storing verholpen. Wat de oorzaak van de stroomonderbreking is geweest kon leverancier Nuon gisteravond niet zeggen. Nuon zal nader onderzoek doen en metingen verrichten. Het bedrijf kan daarmee op een tiental centimeters nauwkeurig de storing traceren. De stroom tussen twee stations loopt in een ring met in het midden een scheiding. Wanneer er in die ring een storing is, wordt vanuit beide stations stroom getransporteerd tot aan de storing in de kabel. Gistermiddag lagen zo’n vijftien stations eruit.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


donderdag 10 november '05

‘ Bookcrossing’ in Kultuurhuis Bosch

Bookcrossing is een nieuw fenomeen. Op een bepaalde plek in de stad kun je boeken meenemen en andere boeken terugplaatsen. Geen bibliotheek, meer een soort wittefietsenplan voor boeken. In Nederland zijn inmiddels twintig van dergelijke plekken ingericht, Arnhem heeft er sinds vandaag ook een. In Kultuurhuis Bosch is een boekenplank opgehangen, waarop nu zo’n tien boeken prijken die je zo kunt meenemen. Onder anderen van Ivan Wolffers, Herman Brusselmans en Marten Toonder. Volgende week kan dat weer anders zijn, want als het goed is, blijven de titels voortdurend rouleren.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


dinsdag 8 november '05

School Prinsessestraat krijgt status van monument

Zeven Arnhemse schoolgebouwen krijgen de status gemeentelijk monument. Dat betekent dat de stad nu 28 scholen heeft die gemeentelijk monument zijn. Zeventien schoolgebouwen hebben de status rijksmonument. Ook het schoolgebouw in de Prinsessestraat wordt nu als gemeentelijk monument beschermd.
Dat betekent dat de scholen een ‘ hogere mate van bescherming’ krijgen, maar niet dat ze extra geld krijgen, zegt verantwoordelijk wethouder Sander van Bodegraven. En mochten scholen plannen met het monumentale gebouw hebben, dan hoeft dat geen probleem te zijn, zegt de wethouder. „ Verhalen dat er niks meer mag op het moment dat een gebouw gemeentelijk monument wordt, zijn grote onzin”, aldus Van Bodegraven.
De lijst met zeven schoolgebouwen is het resultaat van een cultuurhistorisch onderzoek naar de Arnhemse onderwijshuisvesting.
In totaal werden 187 panden, gebouwd tussen 1830 en 2002, onder de loep genomen.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


zaterdag 5 november '05

Dienst Handhaving controleert

Donderdag 3 november controleerde mensen van de Dienst Handhaving de wijk op hinderlijke zaken en overtreding van de gemeentelijke regels. Mensen met heggen die te ver over het trottoir groeiden, werden daarop aangesproken. 'Ze zeiden dat ze een klacht hadden gehad van een passant. Die was nat geworden bij het passeren van mijn ligusterheg' zegt een bewoner van de Prins Hendrikstraat. 'Als we niet binnen twee weken de zaak op orde hadden zou de gemeente het komen doen', aldus de overbuurvrouw, met een prachtige hulsthaag in de voortuin. De bewoners deden het toch maar liever zelf. Op zaterdag sneuvelde dientegevolge een groot deel van de hagen.

(redactie Website, LvM; bron: eigen redactie)
(foto's: Loet van Moll)

 

 

 


zaterdag 5 november '05

Politie pakt dronken amokmaker op

De Arnhemse politie heeft zaterdagmiddag op de Spijkerlaan een 34- jarige Arnhemmer aangehouden. De man, die bekend staat als veelpleger, verkeerde in kennelijke staat en zou zich hebben misdragen in een winkel. Beveiligingspersoneel zette hem buiten. Vervolgens zou hij geprobeerd hebben een fiets te stelen, maar dit werd verijdeld door een passant. Toen die hem daarover aansprak zou hij getracht hebben de passant te slaan. Er ontstond vervolgens een schermutseling waarbij de 34- jarige Arnhemmer kwam te vallen. De gewaarschuwde politie hield de man vervolgens aan.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


vrijdag 4 november '05

Man zwaar gewond bij steekpartij op de Hommelstraat

Een 32- jarige Arnhemmer is zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op de Hommelstraat. De man is opgenomen in Ziekenhuis Rijnstate. Hij verkeert buiten levensgevaar. De politie kreeg in de nacht van woensdag op donderdag een melding van een vechtpartij tussen twee mannen. Agenten konden beide kemphanen uit elkaar halen. Het slachtoffer zou eerder met een vuurwapen hebben gedreigd. In de buurt van de vechtpartij werd door de politie een vuurwapen op straat gevonden. Beide mannen zijn aangehouden. De andere man is een 36- jarige Arnhemmer die wordt verdacht van poging tot doodslag dan wel zware mishandeling. De aanleiding is nog onduidelijk.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


vrijdag 4 november '05

Alles is nog bespreekbaar volgens wijkwethouder de Ronde

Bouwspeelplaats Thialf zal niet hoeven wijken voor woningbouw. Die toezegging heeft wijkwethouder de Ronde de verontruste bewoners gedaan. De ideeën die zijn voorgelegd zijn niet meer dan een eerste aanzet voor een bouwplan, aldus de wethouder.
De emoties rond gemeentelijke bouwplannen in de noordoosthoek van de wijk liepen in september hoog op. Met name de werkgroep Spijkerkwartier verzette zich hevig tegen wat zij noemde ‘ het volplempen met gebouwen’ van het Thialf- terrein.
Volgens De Ronde was die onrust over wat ‘ de Spijkerbroek’ wordt genoemd onnodig. De ideeën die aan de omwonenden zijn voorgelegd zijn niet meer dan een eerste aanzet voor een bouwplan, aldus de wethouder. Alles is nog bespreekbaar.
Om ervoor te zorgen dat er een plan voor jongerenhuisvesting komt waarmee ook de buurt kan leven, heeft De Ronde de werkgroep Spijkerkwartier gevraagd mensen aan te wijzen met wie de gemeente in gesprek kan. De werkgroep wil graag meedenken, maar vindt zichzelf niet de aangewezen partij om gesprekspartners uit te zoeken. Vooral omdat ook mensen uit andere wijken dan het Spijkerkwartier het Thialf- terrein gebruiken.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


woensdag 2 november '05

Wijk komt met eigen visie op Thialf

De Werkgroep en de Groengroep Spijkerkwartier hebben een eigen visie geschreven op Thialf en de aangrenzende sportvelden, samen Spijkerbroek genoemd. Ze hopen daarmee tegenwicht te bieden aan de visie van de gemeente. De conclusie van de folder is dat niet bouwen voorop moet staan in dit gebied maar sport en spel. Een aantal leden van de Werkgroep die woensdagavond de Commissie Stadsprojecten bezochten, deelden de fraai vormgegeven brochure uit aan de commissieleden.
Ook raadsleden, vertegenwoordigers van aangrenzende wijken en betrokken wijkbewoners in het Spijkerkwartier zullen de folder krijgen.

De folder is als PDF te bekijken bij plannen

(redactie Website, LvM;bron: Werkgroep)


woensdag 27 oktober '05

Arnhemse concurrenten vrezen de komst van de Mediamarkt niet

De bouw van de Mediamarkt vordert gestaag. In maart 2006 opent de winkel aan de rand van de Spoorhoek. De opening van het eerste Media Markt- filiaal vijf jaar geleden in Rotterdam zorgde voor een aardschok in de wit- en bruingoedhandel, de wereld van wasmachines en televisies. De stuntprijzen die het bedrijf hanteert, ontketenden een prijzenslag. Volgens kenners één van de oorzaken voor de ondergang van Megapool, ooit één van de grootste ketens van Nederland.
Media Markt, onderdeel van het beursgenoteerde Metro, de grootste winkelonderneming van Europa, heeft in Nederland ruim twintig filialen. Dat moeten er in 2010 ruim veertig zijn.
Vlak na de komst van Media Markt kwam de hele elektronicahandel in zwaar weer terecht. De verkopen zijn sinds 2002 steeds gedaald. Die trend is in augustus gestopt. Met name de verkoop van televisies met platte beeldbuizen ( plasma- en lcd- schermen) en energiezuinige huishoudelijke apparaten trekt aan.
De concurrenten Versloot,Van Schaijik, Expert en Smits zijn blij met de komst van de Duitse prijsvechter en publiekstrekker. Ze vertrouwen op hun eigen vakkennis en service.
„ Geweldig dat Media Markt ook in Arnhem komt. Het is een enorme trekker”, zegt Frank Nillisen van Foto Video Smits in de Steenstraat. Zijn zaak ligt op pakweg honderd meter van het nieuwbouwcomplex op de hoek van het Velperplein en de Van Muijlwijkstraat waar de Duitse elektronicaketen Media Markt zich vestigt. Het bedrijf is een soort supermarkt voor televisies, geluidsapparatuur ( bruingoed), wasmachines, droogtrommels ( witgoed), computers en muziek ( cd’s en dvd’s) en werkt met stuntprijzen.
„ Elke aanbieding die Media Markt doet, kan ik pareren”, verzekert Nillisen. „ Het is het oude verhaal van roepen dat je goedkoper bent en het niet zijn. Maar de consument is niet gek.” Toch past Smits z’n openingstijden aan wanneer Media Markt opengaat. „ We gaan voortaan ook op de maandagen en koopzondagen open. We willen natuurlijk wel ons graantje meepikken.”

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


zaterdag 29 oktober '05

Dronken man breekt in in gebouw

Een 23- jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Arnhem aangehouden. Hij wordt verdacht van inbraak. Bij de politie kwam die nacht de melding binnen dat glasgerinkel was gehoord bij een gebouw in het Spijkerkwartier. De politie ging kijken en zag iemand in het pand lopen. Deze persoon werd gesommeerd naarbuiten te komen. Dit deed de man, waarna hij werd aangehouden. Volgens eigen zeggen was de man op zoek geweest naar een slaapplaats en geld. Hij was het gebouw binnengekomen door een ruit te vernielen. De man verkeerde onder invloed.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


vrijdag 28 oktober '05

Dronken fietser beschadigt auto in de Spijkerstraat

Een 65- jarige fietser heeft vrijdagmiddag een rijverbod van vijftien uur opgelegd gekregen. De man fietste over de Spijkerstraat in het Arnhemse Spijkerkwartier in de richting van de Hertogstraat. Onderweg passeerde hij de stilstaande auto van een 49- jarige inwoner van Zevenhoven. Daarbij raakte hij met zijn fiets de auto en kwam ten val. Voor zover bekend raakte de Arnhemmer hier niet bij gewond. De auto raakte beschadigd. Toen agenten ter plekke kwamen, namen ze de fietser een ademtest af. Het bleek dat hij onder invloed verkeerde ( 2,62 promille).

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


woensdag 26 oktober '05

Lorentzgebouw, school 10 en de parkeerplaats in de verkoop

De gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling heeft laten weten dat het Lorentzgebouw en School 10 verkocht worden. Ook de aangrenzende parkeerplaats gaat mee in de verkoop. Dit blijkt uit de notulen van het Wijkplatform Spijkerkwartier/Spoorhoek van 14 september. Het Lorentzgebouw aan de Schoolstraat, gebouwd als Lorentz-HBS, later Sociale Faculteit, is een Rijksmonument. Het is op dit moment tijdelijk in gebruik door kunstenaars via het SLAK. Ook school 10, op de hoek Schoolstraat-Spijkerstraat is in gebruik als atelierruimte. De parkeerplaats aan de Spijkerstraat wordt momenteel gebruikt door vergunninghouders die in de omringende straten wonen. De ruim 40 parkeerplaatsen die daar beschikbaar zijn gaan dus verdwijnen.

(redactie Website, LvM; bron: notulen Wijkplatform)


woensdag 26 oktober '05

Uitreiking spekcheque uitgesteld

Mensen die bijzondere initiatieven hebben om de leefbaarheid in een Arnhemse wijk te vergroten en willen meedingen naar de spekcheque, kunnen nog tot 4 november hun ideeën inleveren. De spekcheques variëren in waarde van 100 tot 1500 euro en worden donderdag 1 december in het stadhuis uitgereikt. Om in aanmerking te komen voor een bonus moet een project klaar of tenminste volop in uitvoering zijn. Het geld is bestemd voor de projecten. Meer informatie over de spekcheque is verkrijgbaar bij Bureau Wijkzaken, telefoonnummer 026- 37735 96.

(redactie Website, LvM; bron: Gemeente Arnhem)


zaterdag 22 oktober '05

Bromfietser rijdt door na ongeval

Een 22- jarige Arnhemmer raakte donderdagavond rond half tien met zijn bromfiets op de Steenstraat betrokken bij een aanrijding. Daarbij ontstond schade aan de auto van een 24 jarige man uit Doetinchem. Toen de bromfietser doorreed zonder zich bekend te maken, zette de Doetinchemmer met enkele getuigen de achtervolging in. Op de Rosendaalsestraat werd de bromfietser tot staan gebracht. De inmiddels gewaarschuwde politie hield de man aan.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


vrijdag 14 oktober '05

Auto verdwenen na diefstal sleutel

De auto van een dertigjarige Arnhemmer is woensdagmiddag tussen kwart over twaalf en kwart voor een gestolen vanaf de Velperbuitensingel. De eigenaar bezocht in die tijd het postkantoor aan de Steenstraat. Daarbij hadden onbekenden kans gezien zijn autosleutels uit zijn kleding te halen. De politie roept getuigen op contact met haar op te nemen via telefoonnummer 0900- 8844.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


donderdag 13 oktober '05

Wijkuitje voor vrijwilligers naar Delft

Op 12 oktober 's morgens vertrok de bus voor het uitje van Wijkbeheer Spijkerkwartier/Spoorhoek, speciaal voor de actieve vrijwilligers in de wijk. Nellie Adriaans, die het organiseerde, had het reisdoel geheim gehouden.
Aan de hand van de bebording en wat steekwoorden (Paardenmarkt, Oranje) werd het de mensen in de bus duidelijk: Delft was de bestemming.
Bij aankomst was er koffie met gebak, daarna een rondleiding met een gids langs de grachten, door de historische stad naar de Nieuwe en Oude kerk, het indrukwekkende Stadhuis.
Na de lunch had iederen nog een paar uur voor vrije besteding. Boetiekjes, galeries, Delfts Blauw, het Begijnenhof en niet te vergeten de Botanische Tuin.
Het weer werkte tot tevredenheid van iedereen mee. Het was een prachtige dag. Het uitje werd met een drankje in wijkcentrum De Lommerd afgesloten.

(redactie Website, LvM; bron: N.A.)
(foto's: Paul Kerkhoffs)


dinsdag 11 oktober '05

Seksbazen willen verhuizen als de gemeente betaalt

Als de gemeente Arnhem de prostitutiepanden in het Spijkerkwartier koopt en zorgt voor een alternatieve locatie, dan zijn de seksbazen, verenigd in de Belangenvereniging Exploitanten Spijkerkwartier ( BES), bereid per direct de rode lampen uit te doen. Die alternatieve locatie kan wat de BES betreft ook het voormalige Billiton- terrein zijn, waarover al jaren discussie is. Dan moet wel aan een aantal bezwaren van de exploitanten gehoor worden gegeven.
Zij willen een goede ontsluiting van het gebied, de mogelijkheid tot overnachten en extra veiligheidsmaatregelen in verband met bijvoorbeeld gastransportleidingen en het rangeerterrein, grenzend aan het beoogde prostitutiegebied. Mocht het tijdstip van beëindiging van de prostitutie in het Spijkerkwartier niet samenvallen met de start van de exploitatie elders, dan willen de seksbazen een vergoeding. Zij stellen een nettobedrag voor van tweeduizend euro per raam, per maand, zoals de gemeente hen al eerder heeft aangeboden.
Dat voorstel heeft de BES half september gedaan in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. Dat was enkele weken voor de zitting bij de Raad van State over de pogingen van het Arnhemse gemeentebestuur om de raamprostitutie in het Spijkerkwartier te beëindigen. De Raad van State doet uitspraak over een paar weken. Alleen als de raad burgemeester Krikke opdraagt opnieuw naar de bezwaren van de exploitanten te kijken, is er een kans dat de prostitutie in de wijk nog even blijft. Zo niet, dan valt het doek, zo lijkt het.
BES- voorzitter Ido Smit ziet het niet zo somber in, zegt hij. Dat het bod een handigheidje is, nu de zaak na jaren procederen eindelijk tot een einde lijkt te komen, bestrijdt hij. "Ik heb geen angst voor de toekomst, dit is een goed voorstel.”
"Wij willen uit de impasse komen”, zegt Smit. "De gemeente wil het Spijkerkwartier herontwikkelen, maar nu staan we alleen maar voor de rechter. Als we aangeven dat we nu willen stoppen, dan moet de gemeente daar toch gevoelig voor zijn”, aldus de raamexploitant.
Een woordvoerder van de gemeente Arnhem laat weten dat er binnenkort gesprekken zullen komen over het aanbod van de raamexploitanten. "Wat daar uitkomt, hangt af van hun voorwaarden, die in de brief niet staan vermeld, en de uitspraak die de Raad van State over een paar weken doet.”

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


dinsdag 11 oktober '05

Spijkerkwartier heeft te weinig groen en krijgt geen tuinkorven

De gemeente Arnhem plaatst vanaf deze week zo’n 200 tuinkorven verspreid over de stad. Het is een extra voorziening voor de herfstperiode want dan is de GFT-container vaak te klein. Doordat er tuinkorven beschikbaar zijn, hoeft men niet meer te wachten op het legen van de groene container. In bijna alle Arnhemse wijken komen tuinkorven te staan, met uitzondering van enkele wijken die weinig groen hebben zoals de binnenstad en het Spijkerkwartier. De korven blijven tot eind december staan. In de periode dat de korven worden geplaatst, ontvangen de laagbouwbewoners nadere informatie over de bladinzameling.
Door het plaatsen van de tuinkorven wil de gemeente afvalscheiding stimuleren. Tot nu toe verdwijnt overtollig tuinafval vaak in de grijze container. Het wordt dan samen met het restafval verbrand. Het tuinafval uit de korven wordt gecomposteerd. De compost wordt gebruikt als bodemverbeteraar, bijvoorbeeld in de landbouw. Voor het milieu is het beter om het tuinafval te recyclen dan om het te verbranden. Daarom mogen in de tuinkorf alleen bladeren en klein (of klein geknipt) snoeiafval. Wanneer het tuinafval wordt vervuild met ander afval, zal de gemeente de korf verwijderen. Ook als er rondom de tuinkorf afval wordt geplaatst, wordt de korf weggehaald. Voor meer informatie kunt u bellen naar de Servicelijn van de dienst Stadsbeheer: tel. (026) 377 43 21

(redactie Website, LvM; bron:website gemeente Arnhem)


maandag 10 oktober '05

Bender bestaat 155 jaar

Bender Piano’s, Vleugels en Hifi aan de Steenstraat 54 in Arnhem vierde afgelopen zaterdag het 155- jarig bestaan. Het bedrijf werd als C.C. Bender’s Piano- en Orgelhandel in 1850 in Leiden opgericht door Christiaan Carel Bender. Het Arnhemse filiaal opende in 1914 aan de Steenstraat. Bij het 75- jarig bestaan waren er vier vestigingen in Leiden, Amsterdam, Rotterdam en Arnhem. Joe en Leonie Sixta, de huidige eigenaren, hebben de Arnhemse vestiging in 1989 overgenomen. (www.bender-piano-hifi.nl.

(redactie Website, LvM; bron: Wijkkrant)


woensdag 5 oktober '05

BES en Kousbroek niet op een lijn

Belangenvereniging Exploitanten Spijkerkwartier (BES) en uitbater Rudy Kousbroek, de twee groepen exploitanten oin het Spijkerkwartier, blijken niet op een lijn te zitten. Rudy Kousbroek vertelde desgevraagd voor radio Arnhem dat hij jaren geleden wel wilde verhuizen naar het Billiton-terrein, maar dat de gemeente dat niet wilde omdat hij dan een monopoliepositie zou krijgen. “De BES wilde niet naar het Billiton-terrein. Ze vonden de locatie niet goed en wilden alleen onder bepaalde voorwaarden.” aldus Kousbroek. “Nu zeggen ze dat ze wel willen, maar dat is te laat. Daar kijkt de rechter niet naar.”

(redactie Website, LvM; bron: radio Arnhem)


dinsdag 4 oktober '05

Raamexploitanten pleiten opnieuw voor uitstel van sluiting rosse buurt

De raamexploitanten hebben er gisteren bij de Raad van State in Den Haag opnieuw voor gepleit langer open te mogen blijven. Uitstel van de voorgenomen sluiting van de rosse buurt is volgens hen nodig omdat de gemeente Arnhem nog steeds niet voor een passend alternatief voor de raamprostitutie heeft gezorgd. Verder vinden de exploitanten dat burgemeester Krikke, als zij inderdaad de boel op slot gooit, met een aparte financiële compensatie moet komen. „ We willen serieus in gesprek”, aldus de raamexploitanten

De Raad van State stelde gisteren vooral vragen over de koppeling tussen de sluiting van de bordelen in het Spijkerkwartier en de eventuele verhuizing naar het Billiton- terrein. De exploitanten zijn boos op de gemeente omdat sinds 1997 geen serieus overleg met hen is gevoerd over de opzet van raamprostitutie op het Billiton-terrein.
De raadsman van de burgemeester tekende daarop aan dat de exploitanten zelf jarenlang niets in het Billiton- terrein hebben gezien en pas recent weer positief tegenover een prostitutiecentrum op het bedrijventerrein staan. „ De exploitanten hebben eerder bezwaar gemaakt tegen het Billiton-terrein omdat ze daarmee hoopten de verhuizing vanuit het Spijkerkwartier te kunnen blokkeren.”

Over enkele weken volgt de uitspraak van de Raad van State. In het geval Krikke wordt opgedragen opnieuw naar de bezwaren van de exploitanten te kijken, kunnen de prostituees nog wat langer in het Spijkerkwartier blijven. Zo niet, dan mag de Arnhemse burgemeester de bordelen sluiten. In eerdere procedures is dat voornemen al definitief goedgekeurd door de Raad van State.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


maandag 3 oktober '05

RIBW opent pand aan de Boulevard

Donderdag 29 oktober van 16.00 uur tot 18.00 uur was de opening van het nieuwe sociaal pension van de RIBW aan de Boulevard Heuvelink 195 en het daarnaast gelegen centraal-wonencomplex. De woonvoorzieningen zijn gerealiseerd in een samenwerking tussen de Regionale Instelling Beschermd Wonen Arnhem & Veluwe Vallei en de woningcorporatie Volkshuisvesting.
De bewoners zijn trots op hun nieuwe behuizing.
Voor een impressie van de feestelijkheden zie de fotopagina
(redactie Website, LvM;bron: RIBW)
(foto's: Dorien van Gils)


maandag 3 oktober '05

Man steelt huidverzorgingsproducten

Een 47- jarige man uit Wolfheze werd zaterdagmiddag aangehouden nabij een winkel aan de Spijkerlaan. Hij wordt ervan verdacht huidverzorgingsproducten te hebben gestolen.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


vrijdag 30 september '05

Vrouw opgepakt na ingooien van ruit

Een 31- jarige vrouw uit Arnhem is woensdagmiddag aangehouden wegens vernieling. De vrouw had volgens een getuige op de Van Muijlwijkstraat in het Arnhemse centrum de ruit van een winkel ingegooid met een steen. Hierna ging ze er vandoor, daarbij op de hielen gezeten door de getuige. Die hield via zijn mobiele telefoon de politie op de hoogte. De vrouw werd op het Airborneplein aangehouden. De Arnhemse weigerde een verklaring af te leggen en werd na verhoor vrijgelaten. Hierbij schold ze een van de agenten uit. Dit leverde haar nog een tweede proces- verbaal op.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


woensdag 28 september '05

Informatieavond over Thialf druk bezocht

De belangstelling voor de gemeentelijke informatieavond over Thialf, dinsdagavond in het Stadskantoor, was groot. Ruim honderd belanghebbenden, omwonenden, ouders en begeleiders van kinderen, vertegenwoordigers van actieve groepen, waren aanwezig.
De avond begon gespannen. Wethouder de Ronde opende met op te merken dat Bert Boermans van de Werkgroep hem had uitgenodigd om met een visie over Thialf te komen en dat voortdurend overleg had plaatsgevonden. Verder zei hij het vertrouwen in de bewoners had verloren omdat de presentatie van 7 juli breeduit openbaar was gemaakt. Bert Boermans, door de wethouder min of meer persoonlijk beschuldigd, reageerde daarop gebeten. Het overleg was feitelijk anders gegaan dan voorgesteld en als de presentatie openbaar getoond was, waarom dan niet verder publiekelijk gemaakt. Verschillende mensen uit de zaal vielen hem daarin bij. Toen de stedebouwkundige haar uitleg deed keerde de rust langzamerhand weer terug.
Na een korte pauze was er gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Veel mensen vroegen zich af waarom er eigenlijk zoveel nadruk op bebouwing lag. Wethouder de Ronde legde uit dat de gemeente verplichtingen is aangegaan om voldoende woningen te bouwen. Ook de uitgaven voor het beeindigen van de prostitutie moeten worden gecompenseerd, aldus de wethouder. De laatste opvatting leverde veel kritiek uit de zaal op. Men vroeg zich af of niet de hele gemeente Arnhem voor deze kosten zou moeten opdraaien, in plaats van het Spijkerkwartier als enige wijk.
Verder benadrukte een groot aantal aanwezigen dat ze tegen bebouwing op Thialf waren en dat de speelplaats uiterst belangrijk is voor de buurt. Wethouder de Ronde gaf aan dat het slechts om een visie ging, en niet om een plan. "Thialf is heilig", zei hij. Voor hem lag alles nog volledig open.
Tot slot zegde de Gemeente toe in ieder geval nog dit jaar met een nieuwe opzet te komen.

(eigen redactie Website, LvM)


maandag 26 september '05

Zeventien bekeuringen bij controle

Het verkeershandhavingsteam heeft zondagavond van half negen tot half twaalf een verkeerscontrole gehouden op de Johan de Wittlaan. De gebeurde ter hoogte van de Boulevard Heuvelink in de richting van Presikhaaf naar Arnhem centrum. Er werd gecontroleerd op snelheid en alcohol. Zestien van de honderdvijftig voorbijgangers werden geflitst omdat ze zich niet hielden aan de maximumsnelheid. Er werd één bromfietser bekeurd omdat hij op een opgevoerde brommer reed. Er werden 25 blaastests afgenomen, maar geen van de bestuurders had te veel gedronken.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


donderdag 22 september '05

Tonnie van den Herik: ‘ Ik zie me al zitten naast een gillende Lenneke’

In maart volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De plaatselijke PvdA zoekt naarstig naar kandidaten. Ook Tonnie van den Herik, moeder van de Arnhemse daklozen, is door de partij benaderd.
Tonnie van den Herik is misschien wel de laatste in Arnhem die een politieke carrière ambieert. Desondanks viel onlangs een brief van het Arnhemse PvdA-bestuur bij haar in de bus. Daarin zegt het bestuur door anderen te zijn geattendeerd op haar geschiktheid als raadslid voor de PvdA in de nieuwe gemeenteraad. Dus vraagt de partij of zij schriftelijk wil motiveren waarom ze voor de PvdA in de gemeenteraad wil zitten.
“Misschien dat ze nog wat van me kunnen leren, maar zo’n motivatie krijgen ze natuurlijk niet”, reageert ze. „ Ik heb wel wat anders te doen. Ik ben dag en nacht met de daklozen bezig.” Ze weet niets van politiek, zegt ze. En stel dat ik het doe, dan zit ik straks tegenover Lenneke Jaspers. Leuk zo’n gillende keukenmeid, maar die hebben we al met oudjaar.”
Toch wil Van den Herik onder voorwaarden wel met de PvdA in zee. „ Als ze tijdens iedere partijvergadering driehonderd daklozen uitnodigen om die vergadering bij te wonen. Want dan hebben we een meerderheid en wordt de PvdA een partij van geen woorden maar daden.”
Van den Herik bevestigt desgevraagd lid te zijn van de PvdA. “Maar ik ben ook lid geweest van de SP en van Stadsbelang. Je moet toch ergens lid van zijn” zegt ze. Ze benadrukt verder ‘ van geen enkele partij te zijn’. “Ik ben van de partij van de daklozen. Misschien ga ik wel een daklozenpartij oprichten. Grapje.”
Mark Elbers, voorzitter van de PvdA in Arnhem, zegt over het verzoek:
”Tonnie is toch lid van onze partij? Anders hadden we haar nooit benaderd. We hebben wel tachtig leden in wie we wat zien een brief gestuurd. En we hebben heel leuke reacties gekregen.”

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


woensdag 21 september '05

Drugsboot De Boei lijkt effect te hebben. Beperkte afname drugsoverlast

In mei 2004 had 75 procent van de bewoners van Spijkerkwartier, Verschuerwijk, Rijnwijk, Boulevardkwartier en centrum last van drugsgebruikers. Een jaar later, mei 2005, is dat 60 procent geworden.
Deze getallen komen uit een onderzoek dat de afdeling Informatie en Burgeronderzoek van de gemeente Arnhem heeft gedaan naar de effecten van de opening in december 2004 van drugsboot De Boei. In het Spijkerkwartier ( waartoe in dit onderzoek ook de Verschuerwijk, de Rijnwijk en het Boulevardkwartier worden gerekend) en in het Centrum werden ruim driehonderd bewoners geënquêteerd.
De resultaten laten een beperkte vermindering zien van de overlast. Deze afname is trouwens uitsluitend toe te schrijven aan een verbetering in het Spijkerkwartier. Daar vindt 60 procent van de bewoners dat de overlast is afgenomen. In het Centrum is de situatie nagenoeg gelijk gebleven: 35 procent heeft een verbetering geconstateerd.De overlast waaraan men zich ergert is vooral het gebruik van drugs in het openbaar. Ook het openbaar dealen in drugs, slapen op straat en dronkenschap worden als zeer hinderlijk ervaren.

Het aantal slachtoffers van misdrijven is in de onderzochte periode ook wat afgenomen. In 2004 was nog 60 procent van de bewoners van deze delen van de stad een of meer keren slachtoffer van een misdrijf, in mei van dit jaar was dat 50 procent.
Ook de bedrijven in het gebied zijn geënquêteerd, maar een te gering aantal heeft meegedaan om serieuze conclusies te kunnen trekken.
Wethouder Jantien Vlam zegt tevreden te zijn met de resultaten van het onderzoek maar vindt dat de de overlast nog verder omlaag moet.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


dinsdag 20 september '05

Aanhouding winkeldieven in de Steenstraat

Twee mannen zijn dinsdagochtend op de Steenstraat aangehouden vanwege winkeldiefstal. Het duo, een 37-jarige man uit het Limburgse Baexem en een 36-jarige man uit Schalkhaar, bleek tientallen cosmetica- artikelen met een waarde van tweehonderd euro bij zich te hebben. Ze hadden speciale kleding aangetrokken om de buit onopvallend weg te kunnen stoppen. Bij een buit met een waarde tot 210 euro worden boetes uitgeschreven, daarboven beslist het openbaar ministerie over de op te leggen straf. Ze bleven dus net onder die grens van 210 euro en kregen een boete.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


zaterdag 17 september '05

Winkelverbod voor vijftienjarig meisje wegens stelen chocoladereep

Een ondernemer aan de Spijkerlaan heeft zaterdag een vijftienjarig Arnhems meisje een jaar de toegang tot zijn winkel ontzegd. Het meisje werd betrapt bij het stelen van een reep chocola.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


vrijdag 16 september '05

Inbreker vlucht het dak op in de Parkstraat

Een 23- jarige inbreker uit Wolfheze zorgde vrijdagavond rond de klok van zeven voor commotie in de Parkstraat. Hij werd bij een inbraak in een woning in die straat verrast door de bewoner en probeerde te ontsnappen via het dak. Dat bleek moeilijker dan gedacht, waarna de gewaarschuwde politie en brandweer de man probeerden aan te houden. De man dreigde vervolgens van het dak te springen, waarna politie en brandweer zich aan het zicht onttrokken. De man slaagde er daarna in om van het dak te komen, maar zogauw hij op de grond was, werd hij in de boeien geslagen. Zijn stunt trok veel aandacht van omwonenden.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


vrijdag 16 september '05

Politie ontmantelt hennepkwekerij in de Parkstraat

De politie heeft vrijdagmiddag opnieuw een hennepkwekerij in de wijk ontmanteld. Inmiddels de derde in de wijk sinds juni. De tweehonderd planten en de bijbehorende attributen zijn inmiddels vernietigd. De kwekerij werd aangetroffen in een woning in de Parkstraat, in het appartementencomplex 54-62. De politie kwam de kwekerij op het spoor toen zij eerder in de week een kapotte wagen aantrof. In de wagen lag hennepafval. De eigenaar ervan, een 33- jarige Arnhemmer, is door de politie aangehouden en inmiddels gehoord. De Arnhemmer is de bewoner van het pand waarin de kwekerij was ingericht.


(redactie Website, LvM; bron:JS)


donderdag 15 september '05

Hevig verzet bewoners tegen Thialf-plannen

Bewoners van het Spijkerkwartier verzetten zich hevig tegen de visie die de gemeente heeft ontwikkeld voor het Thialf-terrein.
Ze zeggen dat de gemeente de huidige bouwspeelplaats wil ‘ volplempen met gebouwen’ en dat er zo veel te weinig speelruimte overblijft voor kinderen in de wijk . Inmiddels hebben al honderd bewoners in de wijk protest aangetekend tegen de eerste gemeentelijke bouwplannen. Ze willen dat er meer met hun wensen rekening wordt gehouden.
Op het terrein langs de C.A.Thiemestraat was jarenlang zwembad Thialf gevestigd. Na sluiting van het bad wordt het gebiedje sindsdien gebruikt voor wijkfeesten, optredens en vooral door spelende kinderen uit de wijk en omliggende wijken. Begin dit jaar vroeg de gemeente een beperkt aantal bewoners, dat rondom het terreintje woont, naar ideeën voor het gebied.
"Toen de gemeente eind juni in wijkcentrum De Lommerd haar visie presenteerde, bleek dat er weinig rekening was gehouden met wat de bewoners dit voorjaar naar voren hadden gebracht”, zegt voorzitter Bert Boermans van de werkgroep Spijkerkwartier.
"Daar zijn we toen aardig van geschrokken. De gemeente is alleen maar geïnteresseerd in volbouwen omdat daar premies mee te verdienen vallen. Met de wensen van de bewoners is geen rekening gehouden”, zegt hij.
Als de gemeente haar plannen doorzet kan er straks volgens Boermans niet meer geravot of gevoetbald worden in de wijk.
"De gemeente houdt veel te weinig rekening met kinderen.”
Boermans kan zich voorstellen dat er op het terrein gebouwd gaat worden, maar dat moet dan wel zorgvuldig gebeuren.
"Op 27 september zijn we als bewoners weer uitgenodigd door de gemeente. Dan ook de bewoners die verderop in de wijk wonen.
Daar zullen we nogmaals onze visie over dit gebiedje duidelijk maken en de gemeente vragen daar nu wel rekening mee te houden.”

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


vrijdag 9 september '05

Autovrije dag op zondag 18 september

Twaalf wijken nemen deel aan de Autovrije Dag. Er zijn dit jaar meer aanmeldingen binnengekomen dan voorgaande jaren. Zeker 41 straten in de stad worden afgesloten voor het autoverkeer. Het is de derde keer op rij dat er een Autovrije Dag in Arnhem wordt gehouden.In de deelnemende wijken zijn allerlei activiteiten gepland, bijvoorbeeld in de Geitenkamp, Monnikenhuizen, Heijenoord/ Lombok, Vredenburg, Klarendal en Presikhaaf.
De dag wordt geopend door de wethouders Sjoerd Veenstra van Verkeer en Chris de Ronde van Milieu. Dit gebeurt om twaalf uur in de Walburgstraat/Turfstraat in het centrum. De autovrije zondag staat ook in het teken van beweging. Er zijn dan ook verschillende sportieve activiteiten voorzien. Zo gaat op het Kerkplein om één uur een skatetocht van start. Deze gratis tocht leidt de deelnemers door Arnhem en omgeving. Fietsen is ook mogelijk. De Initiatiefgroep Autovrije Dag Arnhem heeft de fietstocht uitgezet langs vrijwel alle autovrije straten in de stad. Starten is mogelijk vanaf iedere locatie. Op de autovrije dag wordt ook de herstelde Sint Jansbeek opgeleverd. Dit gebeurt op feestelijke wijze in de Arnhemse Transvaalwijk.

In het Spijkerkwartier kan worden gewandeld. De wandeltocht begint om twee uur bij het Velperpoortstation. De vereniging voor veldbiologie KNNV geeft een rondleiding langs fossielen in het hardsteen van stoepen en trappen. De wandeling gaat ook door de binnentuinen van het Spijkerkwartier.
Circustheaterschool Poehaa houdt zondag een autoloze open dag op de Driekoningenstraat in Arnhem. Vanaf half een tot half vijf zijn er diverse optredens. Om half twee een circusworkshop voor beginners, om drie uur voor gevorderden.
De Boulevard Heuvelink organiseert een paar activiteiten. Eerst een brunch, alleen voor bewoners. Om 11.30 uur is er een demonstratie Tai Chi. Daarna treed het klarinettenkoor op. De optredens zijn van 12.00-12.30 en van 13.00-13.30 uur.
Voor meer informatie over de Autovrije Dag kunt u terecht op www.arnhem.milieudefensie.nl

(redactie Website, LvM, bron: Website Milieudefensie Arnhem)


donderdag 8 september '05

Jongen gewond aan arm door steekwapen

Een achttienjarige inwoner van Arnhem is zaterdagochtend rond kwart voor vier aangehouden in het Boulevard Kwartier. Daar zou hij een vijftienjarige plaatsgenoot hebben verwond met een op een steekwapen gelijkend voorwerp. Volgens de politie gebeurde dat in de buurt van de woning van de vijftienjarige. De twee zouden al enige tijd onenigheid met elkaar hebben. Dit resulteerde zaterdag in een ruzie, waarbij de jongste enkele klappen uitdeelde. De achttienjarige droeg het op een steekwapen gelijkend voorwerp bij zich en verwondde daarmee zijn plaatsgenoot. Hij raakte daarbij diens arm.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


donderdag 8 september '05

Pauline krikt Spijkerkwartier op

'De burgemeester van Arnhem woont er nu, dus het Spijkerkwartier zal wel wat beter zijn geworden. Pauline Krikke heeft ervoor gezorgd dat het Spijkerkwartier in den lande niet langer alleen met ‘ hoerenbuurt’ wordt geassocieerd. Met het besluit om zich in de Spijkerbuurt te vestigen, heeft Krikke veel gedaan om de negatieve beeldvorming bij te stellen. Dat zegt directeur Gerrit Breeman van Volkshuisvesting Arnhem.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


woensdag 7 september '05

Werkgroep Spijkerkwartier houdt speciale vergadering over Thialf

Woensdagavond hield de Werkgroep Spijkerkwartier een speciale vergadering over de plannen die de gemeente aan het maken is voor Thialf en de omliggende terreinen. Naast de vaste werkgroepleden waren er ook oud-werkgroepleden, de groengroep en betrokken van Thialf. Niemand van de aanwezigen was erg te spreken over het plan dat de gemeente op 7 juli presenteerde. Duidelijk werd dat de reden daarvoor in feite een belangentegenstelling is tussen de Wijkgroepen en de Gemeente. De in de wijk actieve groepen streven naar een leefbare wijk met voldoende leef- en speelruimte. De Gemeente redeneert vanuit een boekhoudkundige visie en ziet elk stukje open ruimte als een potentiele bouwlocatie, met navenante opbrengsten en minder onderhoudskosten. Geprobeerd zal moeten worden het gat dat daartussen gaapt te overbruggen. In de vergadering werd besloten met de volgende zaken aan de slag te gaan. Aan de Gemeente zal de visie van de Wijkgroepen verduidelijkt moeten worden. Met belanghebbenden uit andere wijken, zoals het Broek en het Statenkwartier zal contact worden gezocht . Zoveel mogelijk bewoners zullen ingelicht en betrokken worden bij de plannen. Op langere termijn via Wijkkrant en Website. Op korte termijn met een kraampje op Thialf tijdens het Wijkfeest op zaterdag 10 september.

(redactie Website, LvM)


woensdag 7 september '05

Plan van de gemeente voor Thialf e.o.

Hiernaast een stukje uit de presentatie van de gemeente op 7 juli. De gemeente omschrijft het plan als een campusmodel, met vrijstaande gebouwen in een groene omgeving. Linksboven Thialf. De ruitjes geven het geasfalteerde deel in het midden weer. Rechts daarvan de speelheuvels tot aan de bomen. Dat deel blijft behouden. Alle overige delen van Thialf, dus ook de vijverpartij en de beek, verdwijnen.
De resterende speelplaats wordt ombouwd met woningen in gebouwen van 4 tot 5 woonlagen.
De hele oostzijde van de Thiemestraat zou gesloopt moeten worden om plaats te maken voor vrijstaande wooncomplexen. Ook de speel- en sportvelden aan de Thorbeckestraat moeten plaatsmaken voor woongebouwen.

(redactie Website, LvM)


dinsdag 6 september '05

Thialf bruist meer dan ooit, maar hoe lang nog?

In het natte, laagliggende gebied in de meest oostelijke punt van de wijk onstond ooit ijsbaan Thialf. Later werd het omgebouwd tot zwembad Thialf, ontworpen door de architect Evert-Jan Rotshuizen. In de jaren tachtig wilde de gemeente het bad sluiten. De buurt was daar erg op tegen. De gemeente besloot toen als compensatie Thialf om te bouwen tot bouwspeelplaats voor kinderen. In 1987 werd die geopend. Inmiddels is het terrein volop in gebruik bij de buurt. Naast de vaste kinderactiviteiten en het informele gebruik door voetballende jongeren is er ook skateles voor volwassenen, fietsles voor allochtonen, kerstboomverbranding, ponyrijden, paaseierenzoeken, circusles van Poehaa, huttenbouwen in de zomer, en last but not least het Wijkfeest, aanstaande zaterdag. Maar ondertussen werkt de gemeente volop aan een plan om een groot deel van het gebied te bebouwen. De gemeente ziet dit als een onderdeel van de herontwikkeling van het hele gebied aan de spoorlijn, na het verdwijnen van de prositutie.

Eerste stap in het overleg met de wijk was een bijeenkomst op 18 januari dit jaar. Een avond waar de bewoners, aldus wijkwethouder de Ronde, vrijuit konden brainstormen over een goede invulling van het gebied. Veel bewoners hadden na de avond een nare nasmaak. Volgens hen stond voor de gemeente allang vast dat er veel gebouwd zou moeten in dit gebied, puur uit boekhoudkundige overwegingen.
Tweede stap was een informatieve avond op 7 juli. Hier presenteerde de gemeente haar visie op het gebied en een voorlopig concept voor een plan. Opnieuw was er verontwaardiging bij de wijkbewoners. Ditmaal kregen veel mensen de uitnodiging pas op de dag zelf. Een ander deel was op vakantie. 'Slechts een kwart van de mensen die eerder geweest waren, waren er nu ook' aldus Reinout Dubbelman van de Werkgroep Spijkerkwartier. Gelukkig wilde de gemeente wel toezeggen eind september een nieuwe avond te beleggen. (De voorlopige datum is dinsdag 27 september, 20.00 uur in buurtcentrum de Lommerd)

(redactie Website, LvM)


woensdag 31 augustus '05

Boek over de architect E. J. Rothuizen

Folkert Rotshuizen ( 79) heeft een boek geschreven over het leven van zijn vader. Dat Arnhem nog altijd een naam heeft als chique woonstad, is mede te danken aan architect Evert-Jan Rothuizen ( 1888- 1979). Een gerespecteerd architect. Niet voor niets liet hij om voor de hand liggende redenen in 1939 aan zijn naam een ‘ s’ toevoegen. Geen 'Rothuizen' maar 'Rotshuizen'. Hij was behalve architect, ook schoolboekenschrijver en oprichter van onderwijsinstituut PBNA.
Thuis sprak hij nauwelijks over zijn werk. Het voormalige zwembad Thialf aan de rand van het Spijkerkwartier is door hem ontworpen. In dat bad kreeg zoon Folkert ooit nog zwemles, zonder te weten dat zijn vader het ontworpen had.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


dinsdag 30 augustus '05

Koorschool, iedere man kan zingen, of het leren

In navolging van andere plaatsen in Nederland is ook in Arnhem het initiatief genomen om een koorschool voor mannen op te richten. De koorschool is voor mannen die nooit hebben gezongen of denken dat ze niet kunnen zingen. Ze kunnen zelf ontdekken of ze kunnen zingen en of ze bas, bariton of tenor zijn. Het is geen hoogdravend kooronderwijs, maar op die school kunnen mannen erachter komen dat ze eigenlijk een zangstem hebben. "We streven naar een lage drempel om juist die mannen te bereiken, die wel zouden willen gaan zingen, maar twijfelen over hun zangtalent. Veelal onderschatten mensen hun mogelijkheden. Mijn visie is dat vrijwel iedereen een zangstem heeft”, aldus Wil Laagland, een van de initiatiefnemers van de school.
De koorschool gaat onder leiding van Herman Wester vanaf woensdag 7 september van start. De cursus duurt dertien weken. De lessen zijn ’s avonds van 19.00 tot 19.45 uur in het zaaltje bij de Martinuskerk. Belangstellenden kunnen zonder enige verplichtingen, en ook zonder kosten, aan de lessen komen deelnemen. Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met Wil Laagland (telefoonnummer 026- 3219001, mail: laagland@xs4all.nl).

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


zaterdag 27 augustus '05

Families vliegen elkaar in de haren

De politie heeft donderdagavond een 21- jarige Arnhemmer aangehouden bij een conflict tussen een Arnhemse en een Westervoortse familie in de Hommelstraat. De man wordt verdacht van mishandeling en het verstoren van de openbare orde. Drie vrouwen uit de ene familie deden boodschappen toen ze werden belaagd door leden van de andere familie. Agenten zagen de verdachte een 26- jarige Westervoortse bij haar haren en keel grijpen. De man is aangehouden.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


donderdag 25 augustus '05

Politie pakt drugsdealer op

De Politie heeft woensdag een man opgepakt op verdenking van het verkopen van harddrugs. Woensdag was de politie in de Driekoningendwarsstraat getuige van handel tussen een 33- jarige Rotterdammer en een 28- jarige Arnhemmer. Hij zit nog vast. De verdachte had zowel heroïne als cocaïne op zak. De politie heeft het spul in beslag genomen.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


dinsdag 23 augustus '05

Meeste politieke partijen vol lof over iniatief Tonnie van den Herik

De Arnhemse politiek is over het algemeen enthousiast over de plannen van Tonnie van den Herik om met een eigen 24- uursopvang te beginnen. “Ik ben diep onder de indruk, zij moet een onderscheiding krijgen”, zegt Nico Wiggers ( Zuid Centraal). Theo Theijse ( VVD) is ‘ hartstikke blij’. „ Tonnie van den Herik werkt al zo lang met verslaafden, zij weet waar ze aan begint.” Gerrie Elfrink ( SP) heeft liever dat Van den Herik het doet dan verslavingsinstelling De Grift. “Dan kost het weer een paar miljoen.” Wilko van Loon ( GroenLinks) neemt Van den Heriks initiatief ‘ heel serieus’. “Maar zij moet wel weten voor welke doelgroep zij wil werken. Niet alles door elkaar laten lopen. En eisen stellen aan de mensen die je helpt.”
Lenneke Jaspers ( Fractie Jaspers) wijst de plannen echter resoluut af. “Deze vrouw is goed in dagbestedingsprojecten zoals vissen en voetballen met daklozen en verslaafden, maar 25 tot 30 van deze mensen in een huis begeleiden, dat kan ze beslist niet. En ze moet openlijk zeggen waar ze wil beginnen.”

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander en radio Arnhem)


maandag 22 augustus '05

Velperpoort uit top 25 onveilige stations

Velperpoort is zijn plek in de top 25 van onveilige stations kwijt, meldt een woordvoerster van de Nederlandse Spoorwegen. Volgens de NS hoorde het Arnhemse station geruime tijd bij de 25 onveiligste stations van Nederland. Het aantal klachten is vanaf begin dit jaar zodanig verminderd, dat Velperpoort die positie kwijt is, meldt de woordvoerster.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


zaterdag 20 augustus '05

Aantal meldingen overlast uit het Spijkerkwartier is nihil geworden

Het aantal klachten over drugsoverlast in de binnenstad is fors gedaald sinds de ingebruikname van drugsboot De Boei. Dat zeggen politie en gemeente, driekwart jaar na de opening van de boot. Het aantal meldingen uit het Spijkerkwartier is sinds begin dit jaar nihil. Het gevoel van onveiligheid is gedaald van 40 naar 25 procent, meldt verantwoordelijk wethouder Jantien Vlam.
Volgens Scheper is er een aantal plaatsen in de stad waar de politie niets tolereert. „ Achter Musis Sacrum, in het park Lauwersgracht en in het Spijkerkwartier was de overlast groot. Daarvan is nu geen sprake meer. We krijgen ook geen meldingen meer van gerommel in achtertuintjes en portieken.”
Vlam wijst erop dat het onmogelijk is de drugsoverlast in de hele stad terug te brengen tot nul. “Dat is een utopie. We kunnen moeilijk alle verslaafden uit de stad verbannen.” Concrete cijfers over drugsoverlast en daaraan gerelateerde delicten in Arnhem zijn volgens politie en gemeente nog niet beschikbaar.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


vrijdag 19 augustus '05

Weer een hennepkwekerij in Spijkerstraat

De politie heeft woensdagmiddag in de Spijkerstraat opnieuw (zie bericht 3 juni) een hennepkwekerij opgerold. De kwekerij werd ontdekt naar aanleiding van wateroverlast, beneden in het pand. Op de bovenste verdieping troffen de agenten een kwekerij aan met vijfhonderd planten. De hele handel is geruimd en afgevoerd. De eigenaar van de kwekerij, een 23- jarige man uit het Limburgse Gennep, heeft zich donderdagochtend gemeld op het politiebureau. Tegen hem wordt proces- verbaal opgemaakt voor het overtreden van de opiumwet.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


dinsdag 16 augustus '05

Daklozen terug na vakantie

Twintig Arnhemse daklozen zijn gisteren met pijn in hun hart naar Arnhem teruggekeerd. “Het was grandioos. Eindelijk konden we onszelf zijn”, vertelt Michel, een van de vakantiegangers. „ Nu moeten we terug naar het gejaagde daklozenleven in Arnhem. En ons weer aanpassen aan het regime bij de instanties.” Tonnie van den Herik kreeg de laatste avond van de groep een spiksplinternieuw fototoestel cadeau. “Mijn toestel was kapotgegaan. We hebben de afgelopen week veel dingen gedaan. Er was een grote saamhorigheid en er is geen onvertogen woord gevallen. Ik ben moe maar heel voldaan. Als ik straks mijn eigen 24- uursopvang heb, zal deze groep daar zeker een plek krijgen.”

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


maandag 15 augustus '05

Mannen richten vernielingen aan

In de vroege ochtenduren van zondag werden in het Spijkerkwartier twee mannen door de politie staande gehouden wegens baldadigheid en vernieling. Het gaat om een 33- jarige man uit Spijkenisse en een 35- jarige Renkumer. De twee werden door agenten op heterdaad betrapt toen ze op diverse ramen bonkten, fietsen omver trokken en huisvuil over straat trapten. Beide mannen werden met een boete naar huis gestuurd.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


donderdag 12 augustus '05

Meisje gewond na 'geintje' jongens

Een negentienjarig meisje uit Arnhem is slachtoffer geworden van een ‘kwajongensstreek’. Het meisje heeft behoorlijke verwondingen opgelopen: dikke striemen onder de kin en onder haar oog. Ze reed woensdagavond rond half twaalf met haar brommer in Arnhem op de Boulevard Heuvelink ter hoogte van de bushalte Rietgrachtstraat. Daar had een aantal jongens een dik nylon koord over de weg gespannen. Het meisje reed hier met haar brommer tegenaan. Zij droeg geen bromfietshelm. Het meisje zag wel dat de jongens met iets bezig waren, maar realiseerde zich niet dat het om het spannen van een touw ging.
Doordat de jongens nog niet helemaal klaar waren met het vastmaken van het touw aan een lantaarnpaal, viel het letsel relatief gezien nog mee. Het slachtoffer heeft de groep jongens hard weg zien rennen richting Eusebiusbuitensingel. Een man die vlak daarna op een fiets langskwam, heeft de jongens ook gezien. De politie is op zoek naar deze man en eventuele andere getuigen die informatie hebben over de daders. Zij worden verzocht de unitrecherche, bureau Beekstraat te bellen. Het gaat om ongeveer zes jongens, donkere huidskleur, gemiddeld zestien jaar, over het algemeen ‘ rasta’ of krullend haar, donkere, wijde kleding. Een paar van hen droegen petjes en capuchon.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


donderdag 11 augustus '05

Tonnie:"Wat in mijn hoofd zit, zit niet in mijn kont"

Tonnie van den Herik heeft in het verleden vaker bewezen dat ze de doelen die ze zich stelt waarmaakt. Zo heeft ze een voetbalteam van daklozen, FC Lauwersgracht, opgezet, gaat ze vissen met daklozen en onderhoudt ze met een groep een volkstuintje op een volkstuinencomplex in Schaarsbergen.Het zijn maar enkele van de activiteiten die Van den Herik in Arnhem is begonnen om daklozen en verslaafden ‘een menswaardiger bestaan te geven’.
Voor al deze activiteiten zette ze in het verleden al de stichting FC Lauwersgracht op. Daarna pakte ze het groter aan. In het voorjaar werd een speciale personenbus aangeschaft voor het vervoer van de daklozen. En onlangs begon Tonnie van den Herik in het Spijkerkwartier ook een zondagmiddagopvang voor daklozen en verslaafden in het gebouw van de Parkstraatgemeente. Met het bestuur van deze geloofsgemeenschap heeft ze inmiddels overeenstemming over een jaarcontract voor de huur van het gebouw. En afgelopen maandag vertrok ze met twintig Arnhemse daklozen naar hotel Belmont in Ede, waar de groep op kosten van de stichting acht dagen vakantie viert.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander


woensdag 10 augustus '05

'Moeder Arnhemse daklozen' wil eigen 24- uursopvang

Tonnie van den Herik, wil voor het eind van dit jaar in de stad een 24 uursopvang voor daklozen en verslaafden openen. De opvang gaat plaats bieden aan tenminste dertig mensen. Van den Herik zegt dat het honderd procent zeker is dat de opvang er komt. Ze wil de plaats van het opvanghuis nog niet bekendmaken. "Want ik ben bang dat de gemeente me misschien gaat tegenwerken. Zodra ik het pand dat ik op het oog heb officieel heb gehuurd, kan dat niet meer. Want dan ben ik daarbinnen eigen baas. Ik wil wel zeggen dat de opvang er voor 1 januari 2006 is. Dat staat vast. Wat in mijn hoofd zit, zit niet in mijn kont.”
In de opvang van Tonnie van den Herik krijgen verslaafden en daklozen hun eigen kamer, waar ze ook overdag kunnen verblijven. „ In Arnhem hebben we de drugsboot van acht miljoen euro waar veel verslaafden niet op mogen of op willen. Voor die groepen open ik mijn 24- uursopvang. Deze mensen hoeven dan niet meer overdag in weer en wind op straat te zwerven. In mijn opvang zullen natuurlijk ook regels gelden, maar dat zijn regels vergelijkbaar met een normaal huishouden. Ik richt me straks vooral op de groep verslaafden en daklozen die nu in Arnhem letterlijk en figuurlijk buiten de boot valt.”
De 24- uursopvang, die het Lauwersgrachthuis gaat heten en die ze voor het eind van dit jaar wil openen, begint Van den Herik zonder een cent overheidssubsidie. „ De bewoners gaan zelf de huur voor het pand betalen met de uitkering die ze maandelijks ontvangen. Daarnaast leg ik er een bedrag bij en wordt een klein deel gefinancierd uit de pot van de stichting FC Lauwersgracht.”

Het Arnhemse college van burgemeester en wethouders zegt niet te kunnen reageren op de plannen van Van den Herik. „ We kennen de plannen niet”, aldus een woordvoerder.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


dinsdag 9 augustus'05

Tonnie van den Herik op vakantie met de daklozen

Twintig Arnhemse daklozen beleven ‘ de mooiste tijd van hun leven’. Op kosten van de stichting FC Lauwersgracht van Tonnie van den Herik verblijven ze acht dagen in viersterrenhotel Belmont in Ede. Aanvankelijk zou de groep al een week eerder op vakantie gaan. Naar een boerderij in Lichtenvoorde. Maar vanwege ‘ nare familieomstandigheden in Lichtenvoorde’ kon dat op het laatste moment niet doorgaan.
“Ik heb toen twintig daklozen, die daar zo ontzettend naar uit hadden gekeken, moeten teleurstellen. Ik vond het verschrikkelijk, maar ik heb ze beloofd dat we een week later ergens anders heen zouden gaan. En dat is gelukt”, aldus Tonnie van den Herik bij het vertrek van het Arnhemse Musis Sacrum. Tonnie, bijgenaamd de moeder van alle daklozen, regelt alles. Ze zorgt er zelfs voor dat enkele daklozen in een apotheek in Ede acht dagen methadon kunnen halen. Ze regelt ook de kamerindeling. In ieder geval heeft iedereen een douche en een kleurenTV op de kamer. Ze vindt het ‘ heel erg’ dat ze maar twintig daklozen een vakantie kon aanbieden. „ Meer plek was er niet in het hotel. Maar de daklozen die er nu niet bij zijn, gaan de volgende keer mee.”

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


maandag 8 augustus '05

Mishandeling in de Hertogstraat

Twee mannen uit Bemmel van 24 en 26 jaar, zijn zaterdagnacht door de politie opgepakt. Ze worden verdacht van mishandeling van twee Arnhemmers van 25 en 33 jaar. De agenten troffen de slachtoffers op de Hertogstraat aan. De slachtoffers zeggen zomaar te zijn geslagen. Ook hun auto zou zijn vernield. Het 33- jarige slachtoffer moest voor zijn verwondingen naar het ziekenhuis. De politie ging met het andere slachtoffer op onderzoek in de buurt. Hij kon op de Prins Hendrikstraat de verdachten aanwijzen. Het tweetal is voor onderzoek ingesloten.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


woensdag 13 juli '05

'Gestoken om geld'

Een ruzie om geld is maandagmorgen op de Spijkerlaan ontaard in een steekpartij. Een van de betrokkenen zou geld van de ander hebben gestolen. De politie trof het tweetal op straat aan. Het slachtoffer van de steekpartij hield de dader in bedwang. De laatste werd door de agenten aangehouden. Door een omstander werd aan de politie het mes overhandigd waarmee was gestoken. Het 35-jarige slachtoffer is overgebracht naar het Rijnstate ziekenhuis.

(redactie Website, EB; bron: Arnhemse Koerier)


woensdag 15 juni '05

'PlaatsMaken' bezorgd over toekomst

De toekomst van grafisch centrum Plaatsmaken staat op het spel. Het centrum komt niet voor in de kadernota FOCUS, een ambtelijke notitie waarin de lijnen voor het toekomstige cultuurbeleid worden uitgezet. Daarmee dreigt PlaatsMaken dat al door de gemeente is gekort, buiten de boot te vallen bij de verdeling van extra rijkssubsidie. De raad nam het eerder dit jaar in een motie op voor PlaatsMaken, dat juist wel in die nieuwe geldstroom zou moeten delen. July Ligtenberg van het centrum voert daarom het woord in de raadscommmissie Cultuur om de raadsleden te herinneren aan die motie. 'Zonder die extra subsidie moeten we in 2007 de deuren sluiten', aldus July Ligtenberg.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


zaterdag 11 juni '05

Vrouw verdacht van opzettelijke aanrijding fietsster

Een 54-jarige automobiliste uit Arnhem reed over het fietspad tegen het verkeer in over de Steenstraat. Volgens getuigen was ze bij de bij de splitsing met de van Muijlwijckstraat het fietspad opgegaan. Vervolgens zou ze hard zijn opgetrokken en had een fietsster aangereden. Die viel en kwam met de schrik vrij. De vrouw reed vervolgens door en werd later thuis aangehouden. Volgens de vrouw was de aanrijding ontstaan doordat haar voet van het pedaal was geschoten. Vanuit het autoraampje had ze naar de toestand van de vrouw geinformeerd, maar die bleek niets ernstig te hebben. Toen omstanders zich ermee gingen bemoeien raakte ze in paniek en was ze doorgereden, aldus de vrouw.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


vrijdag 10 juni '05

Dronken automobilist opgepakt

De politie heeft op dinsdagochtend bij station Velperpoort een 23-jarige Arnhemmer aangehouden wegens rijden onder invloed. De agenten hadden vlak daarvoor de man in een opvallende zwarte sportwagen over de Boulevard Heuvelink zien rijden. Meteen daarop kwamen er diverse meldingen uit het Spijkerkwartier dat over de Emmastraat een zwarte sportwagen hard door de wijk reed. Bij het Velperpoort werd de man aangehouden. Hij bleek twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


donderdag 9 juni '05

Ook Spijkerkwartier en Spoorhoek stemmen tegen bij referendum EU

De percentages en de totaalcijfers van alle stembureaus.

(redactie Website, LvM; bron: Gemeente Arnhem)


vrijdag 3 juni '05

Hennepkwekerij opgerold

In een woning in het Spijkerkwartier is door de politie een hennepkwekerij ontdekt. De 140 hennepplanten zijn door de politie in beslag genomen en vernietigd. In het pand was niemand aanwezig.

(redactie Website, LvM; bron: de Gelderlander)


woensdag 1juni '05

Straatspeeldag in de Prins Hendrikstraat


Op woensdag 1 juni vond de straatspeeldag plaats.
Dit keer in de Prins Hendrikstraat, die 's middags was afgesloten voor alle verkeer.
Voor meer foto's zie de pagina 'kinderen' onder activiteiten.

(redactie Website, LvM) (foto: Loet van Moll)


donderdag 26 mei '05

Beroep tegen sluiting seksinrichtingen Spijkerkwartier ongegrond

Arnhem, 26 mei 2005 - De rechtbank Arnhem heeft uitspraak gedaan in het geding tussen de exploitanten van de raamprostitutiebedrijven in het Spijkerkwartier te Arnhem en de burgemeester van Arnhem. De burgemeester
heeft besloten om de exploitatie van raamprostitutiebedrijven in het Spijkerkwartier met toepassing van bestuursdwang te beëindigen. De daartegen gerichte bezwaren zijn door de burgemeester ongegrond verklaard.
De rechtbank verklaart de beroepen van de exploitanten tegen de besluiten van de burgemeester ongegrond. Het staat vast dat de seksinrichtingen worden geëxploiteerd zonder vergunning en dat er geen zicht is op verlening van een vergunning. De exploitanten zijn er al vanaf 1996 mee bekend dat de raamprostitutie in het Spijkerkwartier zou worden beëindigd. De rechtbank constateert dat er geen toezeggingen of gedragingen van het gemeentebestuur zijn geweest waaraan de exploitanten een gerechtvaardigd vertrouwen konden ontlenen dat de beëindiging van de raamprostitutie afhankelijk zou zijn van het voorhanden zijn van een alternatieve locatie. Evenmin is het ontbreken van een financiële compensatie een reden om van handhaving af te zien.

(redactie Website, LvM; bron: rechtbank Arnhem, hier de volledige uitspraak)


zaterdag 21 mei 05

Spijkerrok levert €1400,- op voor Peruaanse kinderen.

Tale Sliedrecht, André Janssen, Raymond Brouwers gaven op 21 mei 2005 feest op Kastanjelaan 39. Spijkerrok was een heus klein benefietfestival. André, ex bewoner, verteld over het feest wat hij samen met drie ex huisgenoten heeft georganiseerd.
Dit is het derde feest. Het eerste jaar hielden ze geld over en er werd een stofzuiger van gekocht. In 2004 werd de € 350 winst besteed aan een goed doel in het Spijkerkwartier, voor Tonnie van den Herik. Ze kookt voor daklozen. Het feest bleek een prima formule: livebandjes met muziek en de opbrengst naar een goed doel. André's vrienden werkten in een project met zwerfkinderen in Peru. Ze lieten weten dat dit project ook wel wat geld kon gebruiken. De kinderen werden van de straat gehaald en kregen scholing. Taal? Rekenen? Nou, hmm.. ja ook, hulp bij huiswerk. Maar vooral hulp bij de les tandenpoetsen. Zo basic was het. De hulp voor het project via Spijkerrok resulteerde in een bijdrage van 1400 euro. De organisatie noemt zichzelf "De Wilde Kastanjes". Ze brengen het feest ook als een ode aan de buren die de rest van het jaar uiterst tolerant zijn. Het huis is een heel gezellig studentenhuis. De buren steunen het festival. Een van de buren, "de buurman", gaf twee flessen schotse whisky. De 190 bezoekers betaalden ieder €10. Er waren €700 kosten voor drank en organisatie. De winst gaat naar Cuzco, naar het project St. Nicolas, kinderopvang.
Bij vertrek om 22.30 meldt ook de politie zich, de buren hebben nu toch iets te veel last van de harde muziek, maar die gaat dan ook meteen wat zachter.

Zie ook de foto-impressie

(redactie Website, EB) ( affiche: Maarten Ros)


zaterdag 7 mei '05

Bloembakkenactie

Zaterdag 7 mei vond weer de jaarlijkse bloembakkenactie plaats. Een foto-impressie...

(Bron: eigen redactie) ( foto's: Henny de Monnink)


donderdag 28 april '05

Veel panden in de wijk staan al lange tijd te koop of te huur.

Een inventarisatie van de Websiteredactie in de maand april leverde een flinke oogst op aan borden 'te koop' en 'te huur'. Maar liefst 40 appartementen, verdiepingen of hele huizen worden te koop aangeboden. Op 20 plaatsen staan kamers en bedrijfsruimten te huur. Dit is alleen het zichtbare deel van woningmarkt. Het voorjaar is het moment voor veel mensen om te kopen. Makelaars bieden daarom ook duidelijker zichtbaar aan. Niettemin staan sommige panden al bijna een jaar te koop. Dit is vooral opvallend omdat het Spijkerkwartier geldt als een gewilde wijk om te wonen. Bovendien zijn er in deze blijkbaar stagnerende markt nog plannen voor 150 wooneenheden op de korte termijn in het Spijkerkwartier zelf en ruim 80 in de rand van de wijk. Op de langere termijn is nog meer meer woningbouw gepland.

Sommige mensen gaan heel ver om zichtbaar te maken waarom hun pand zo aantrekkelijk is blijkt uit de foto hiernaast.

(Bron: eigen redactie) ( foto: Loet van Moll)


woensdag 27 april '05

Corrie du Bois krijgt ondescheiding 'Arnhems meisje'

De 80-jarige Corrie du Bois aan de Boulevard Heuvelink kreeg woensdag onverwacht uit handen van wethouder Veenstra het 'Arnhems meisje', de onderscheiding voor wie zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de stad. Corrie du Bois begon zich eind jaren zestig in te zetten voor de opvang van gastarbeiders. Ze had de leiding van de Stichting Huisvesting Buitenlanders, die drie panden in eigendom had. De begeleiding van de nieuwkomers was een dagtaak. Ook was ze actief in Werkgroepen van de Raad van Kerken Arnhem voor vreemdelingen en vluchtelingen. Ze was lid van de Werkgroep Ontmoeting Moslims en Christenen en hield overal in de stad lezingen over dit onderwerp. Bovendien was ze actief in de Arnhemse vereniging van samenwerkende ouderenorganisaties, de klantenraad van de sociale dienst en in de werkgroep 'de arme kant van Nederland'. Het allerbelangrijkste is de rol die zij heeft gespeeld voor veel -voormalige- buitenlanders, als adviseur, deskundige, inspirator, moeder.

(bron: de Gelderlander)


woensag 27 april '05

Matrixbord in van Muijlwijkstraat

Vanaf 3 mei staat in de van Muijlwijkstraat een matrixbord. Het matrixbord geeft de snelheid van passerende automobilisten weer. Automobilisten worden hierdoor op hun snelheid geattendeerd. De bedoeling van het bord is dat dit tot een beter rijgedrag leidt. De gegevens worden door de gemeente geregistreerd en opgeslagen om zonodig aanvullende verkeersmaatregelen te kunnen nemen.

(bron: TV Gelderland)


dinsdag 26 april '05

Stadspastoraat trekt veel belangstellenden

26 april 05
Het Stadspastoraat in de Driekoningendwarstraat groeit. Het aantal deelnemers aan cursussen en thema-avonden groeide tot 1400 deelnemers. Dat is een toename van 25%. Dit is opmerkelijk omdat het kerkbezoek in het algemeen juist afneemt. Volgens Ad Boogaard van het Stadspastoraat komt dit vooral omdat mensen geïnterresseerd zijn in spiritualiteit. Alhoewel het Stadspastoraaat zich baseert op de joods-chritelijke traditie komen er zowel kerk-actieve als niet-kerkelijke mensen. De charme is misschien, aldus Ad Boogaard, dat men met elkaar in gesprek gaat en elkaar met respect, vertrouwen en openheid benaderd. Een zeer druk bezochte thema-avond was die over bijna-dood-ervaringen. Dit voorjaar staat er op 19 mei nog een avond met Amnesty op de agenda, met als thema 'geweld tegen vrouwen'.

(Bron: Radio Arnhem)


24-04-05

Rommelmarkt

Er was weer een rommelmarkt in de Spijkerstraat. Een foto-impressie...

(Bron: eigen redactie) ( foto's: Henk Lasschuit en Henny de Monnink)


22-04-05

Vermiste jongen weer terug

Sinds vorige week donderdag werd de 19-jarige Rinus Reuvekamp vermist. Hij woont aan de laan van Presikhaaf en loopt stage bij het Parktheater in het Spijkerkwartier. Inmiddels heeft hij in een brief aan zijn ouders geschreven dat hij er even tussenuit is en dat alles goed met hem gaat. Voor familie en vrienden kwam zijn verdwijning als een grote verrassing. Ze hadden het niet zien aankomen. Ze waren in ieder geval blij met dit teken van leven en hopen dat hij snel terugkomt.

(bron: de Gelderlander)


20-04-05

Stedelijk Gymnasium wordt omgebouwd tot appartementen

Het gebouw van het Stedelijk Gymnasium aan de Statenlaan, tegen de zuidrand van het Spijkerkwartier, komt in mei 2007 vrij. De gymnasiale opleiding verhuist naar de Thorbeckestraat. 'Het gebouw, dat dateert van 1938, is een rijksmonument en wordt daarom alleen inwendig verbouwd. Er komen 20 appartementen in. De aanbouw erachter maakt plaats voor nieuwbouw met nog eens 30 appartementen. De voorliggende vijver wordt gehandhaafd en achter komt waarschijnlijk een rosarium' aldus woordvoerder Michiel Verbeek. Het project wordt uitgevoerd door Westerbeek Vastgoed en Vivare. Zij hebben voor de verbouw het architectenbureau Braaksma & Roos aangetrokken, dat een een ruime ervaring heeft met de verbouw van monumenten. Voor de herbestemming is een bestemmingplanprocedure noodzakelijk. De hoop is dat de 50 appartementen in 2008 in gebruik kunnen worden genomen. Daarvan zullen er 30 worden verkocht en 20 verhuurd. Mogelijk komt er ook een zorgsteunpunt bij in de voormalige conciergewoning.

(bron: Radio Arnhem)


18-04-2005

Opening Parkstraat 1a in relatieve stilte verlopen

Het pand Parkstraat 1A is intussen officieel in gebruik genomen, zonder dat daar op deze pagina veel aandacht aan is gegeven. Dat zat zo: ons was bij de opening een Open Dag beloofd. Dus uw redaktie trok vol goede moed en gewapend met de camera naar Parkstraat 1A om uitgebreid te gaan zien, hoe de klanten van Passade daar zullen worden opgevangen ter voorbereiding op zelfstandig wonen. Daar aangekomen werd ons te verstaan gegeven, dat het open gedeelte pas in de middag zou plaatsvinden. Eerst zou er een diskussie zijn in het Hoftheater. Vrij nutteloos, zo vlak voor de opening, als alle belangrijke beslissingen al genomen zijn. En daarna zou het pand worden geopend door de wethouder. En dat was het. Het was dus helemaal niet de bedoeling, dat de buurtbewoners geïnteresseerd in het gebouw konden rondkijken, nee, wij zouden slechts als klapvee voor de wethouder mogen dienen. En daar had uw redaktie niet zoveel zin in. Intussen wordt het pand bewoond en vooralsnog, voor zover bekend, tot algemene tevredenheid.

(bron: eigen redactie)


15-04-05

Rechtbank stelt uitspraak over rosse buurt zes weken uit

De Arnhemse rechtbank heeft de uitspraak over sluiting van de rosse buurt met maximaal zes weken uitgesteld. De rechtbank zou vandaag uitsluitsel geven. De bordeelbazen hadden bezwaar gemaakt tegen het sluiten van de rosse buurt door de gemeente Arnhem. Reden voor het uitstel is dat nog niet alle rechters van de meervoudige kamer, die uit drie rechters bestaat, de concept-uitspraak hebben beoordeeld. De uiterlijke datum voor de uitspraak is nu vastgesteld op 27 mei, maar en wordvoerde van de rechtbank verwacht dat de uitspraak eerder zal komen. de gemeente wil de bordelen sluiten. De exploitanten vinden dat ze moeten kunnen blijven zitten ot een nieuw eroscentrum op het voormalige Bilitonterrein is geopend.

(bron: de Gelderlander)


14-04-05

Honderdenvijftig bekeuringen bij politiecontrole rond Hommelsepoort

Tijdens een grootscheepse politiecontrole bij de Hommelsepoort heeft de politie 150 bekeuringen uitgedeeld voor verkeersovertredingen.Ook werden twee illegalen aangehouden en werden twee horecazaken gesloten omdat er geen beheerder aanwezig was. Aan de controle werd ook deelgenomen door de Keuringsdienst van waren en de Belastingdienst. De controle vond plaats na veelvuldige klachten over overlast vanuit de omgeving.

(bron: TV-Gelderland)


13-04-05

Vermoedelijk toch veel goederenvervoer op het spoor dwars door de stad

Nu de datum van ingebruikname van de Betuwelijn nadert, begint het vermoeden te rijzen dat de goederentransporteurs de lijn wel eens te duur zouden kunnen vinden. Dit betekent dat ze misschien alsnog kiezen voor transport via de reguliere spoorlijn. Burgemeester Krikke sprak haar teleurstelling uit over deze mogelijke ontwikkeling. Ze had gehoopt dat het vervoer van gevaarlijke stoffen dwars door de stad met de komst van de Betuwelijn eindelijk verleden tijd zou worden. Ze wees nog eens op de gebeurtenissen rond het station enige tijd geleden waarbij een groot aantal mensen onwel werden. Wethouder Chris de Ronde had voor de radio een simpele oplossing. De NS moest maar heel veel personentreinen over het gewone spoor laten rijden, zodat er geen goederenvervoer meer bij zou kunnen. Hoe dan ook zal deze ontwikkeling ook grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid in Spoorhoek en Spijerkwartier, die voor een groot deel aan de spoorlijn liggen.

(bron: TV-Gelderland en Radio Arnhem)


13-4-05

Rookkolom over de wijk

De brand in de bedrijfshallen aan de Van Oldenbarneveldtstraat op het Broek veroorzaakte een gigantische rookkolom, die door de wind al snel over het Spijkekwarier heen lag. 's Avonds om zes uur was dit de situatie. Veel brandweerkorpsen uit de omgeving waren toen nog onderweg om assistentie te verlenen bij het blussen. In het pand lagen onder andere matrassen, kunstof meubelen en witgoedapparatuur. De schade wordt geschat op en miljoen euro. Bij de brand raakten ook drie werknemers lichtgewond. Metingen naar de schadelijke stoffen in de rook leverden gelukkig geen verontrustende resultaten op.

 

(Bron: de Gelderlander) ( foto: Loet van Moll)


12-04-05

Wethouder de Ronde moet met bewoners aan tafel over nieuwbouwplan 1e Wijkstraat

Projectontwikkelaar JPK Projecten heeft het bedrijfspand van installatiebedrijf Cornelissen gekocht en wil daar ongeveer 28 appartementen bouwen. Tijdens de raadscommissievergadering van maandag bleek dat de buurt fel tegen is. Volgens de omwonenden is het pand een koetshuis, dat beeldbepalend is voor de buurt. Zij willen het pand graag behouden terwijl de gemeente er een sloopvergunning voor heeft afgegeven. De bewoners zeggen voor een voldongen feit te staan. "We zijn niet op de hoogte gesteld van de afgifte van de sloopvergunning. Dat is zeer dubieus", aldus woordvoerder Jan van Belle. Volgens wethouder de Ronde kon de sloopvergunning op juridische gronden niet worden geweigerd. Het pand is geen monument. Wel heeft hij de eigenaar en projectontwikkelaar gevraagd te wachten met de sloop totdat er definitieve bouwplannen zijn. Projectontwikkelaar Koopman wil betaalbare woningen bouwen voor doorstromers, studenten en startende tweeverdieners. De belangen van de buurt zijn andere dan die van ons", aldus Koopman. Voor de verkeers- en parkeeroverlast die de bewoners vrezen acht hij zich niet verantwoordelijk. Het verkeerscirculatieplan en de parkeerplaatsen vind hij een zaak van de gemeente. De meeste commissieleden vonden dat er en breder draagvlak binnen de buurt moet zijn voor de plannen. Zij gaven de Ronde nadrukkelijk in overweging het overleg met de buurt voort te zetten om dat draagvlak te bereiken.

(bron: de Gelderlander)


11-04-05

Appartementen in panden van woningcorporatie Volkshuisvesting

Woningcorporatie Volkshuisvesting verhuist eind dit jaar naar het voormalig kantoorgebouw van BASF vlakbij de Rijn. Met een verhuizing komt een einde aan de verbrokkelde huisvesting van de corporatie. Behalve de drie monumentale panden aan de Eusebiusbuitensingel, zijn er kantoren in Hotel-Zuid, in de Bethanienstraat en de Parkstraat. In de panden aan de Eusebiusbuitensingel en de bijgebouwen komen 37 wooneenheden. Wanneer die worden opgeleverd is nog onduidelijk. "Daar hebben we nog veel werk aan", aldus de directeur van Volkshuisvesting, Breeman. Hij wil de monumentale panden zoveel mogelijk in de oude luister herstellen en er luxe wooneenheden realiseren. Ïn de vleugel aan de Parkstraat komen betaalbare koopwoningen." aldus Breeman
(bron: de Gelderlander)


9-04-05

Bewoners gaan maandag naar commissievergadering over plan 1e Wijkstraat 8a

Begin april hebben de leden van de Klankbordgroep-Wijkstraat de 'Nota Randvoorwaarden 1e Wijkstraat 8a' en de 'Reactie nota' ontvangen van de dienst stadsontwikkeling. Deze nota’s staan op de agenda van de commissie van VROM op maandag 11 april aanstaande. De Klankbordgroep heeft zich eerder samen met de Werkgroep Spijkerkwartier met duidelijke argumenten tegen de plannen van de gemeente en projectontwikkelaar gekeerd. Ook het Wijkplatform heeft zich tegen de plannen uitgesproken. Uit de uiteindelijke nota’s die zijn toegestuurd blijkt nu, aldus de Klankbordgroep, dat de gemeente op slechts enkele onbelangrijke punten gehoor gegeven heeft aan de bezwaren van de bewoners en op alle essentiële punten voet bij stuk houdt en voorbij gaat aan de wensen van de bewoners. Drie bewoners zullen gebruik maken van het spreekrecht om de standpunten ten aanzien van een aantal aspecten duidelijk te maken. Betrokken bewoners worden opgeroepen ook te komen.

(bron: eigen redactie)


8-04-05

Bewoners rond 1e Wijkstraat zijn verbolgen over sloopvergunning villa

De Klankbordgroep 1e Wijkstraat is buitengewoon verbolgen over de gang van zaken rond bouwplannen van de Gemeente op het voormalig terrein van Cornelissen, Wijkstraat 8a.
Op 19 oktober 2004 werd door de Dienst Stadsontwikkeling een concluderende brief naar de klankbordgroep geschreven n.a.v. de presentatie van de plannen van de gemeente voor het Wijkplatform Spijkerkwartier. Daarin was de optie van het handhaven van het pand Wijkstraat 8a nog duidelijk aanwezig. Bovendien werd daarbij nog een laatste mogelijkheid voor reactie van van de Klankbordgroep opengehouden tot 19 November 2004. Achteraf blijkt dat tegelijkertijd in oktober de sloopaanvraag voor het pand al is gedaan.
De Klankbordgroep kwam daarachter toen in de Arnhemse Koerier van 26 januari verscheen een bericht stond dat door de gemeente een sloopvergunning was verleend voor de 1e Wijkstraat 8, voor het slopen van de opslag- en werkplaats, dossiernummer VBT044251, datum beschikking 13-01-2005. Aanvankelijk ontstond daarover verwarring omdat Wijkstraat 8 een pand aan de overzijde van de Wijkstraat is. Navraag leerde dat de sloopaanvraag wel degelijk gold voor het pand 1e Wijkstraat 8a, in zijn geheel dus, inclusief de villa, en dat de sloopaanvraag in oktober 2004 had plaatsgevonden.
De Klankbordgroep overweegt daarom, als de advocaat hen voldoende kansen toedicht, naar de rechter te stappen.

(bron: Stadsomroep Arnhem)


6-04-05

Landskampioen Sandow blijft worstelen met gemeente

Worstelvereniging 'Sandow' heeft een probleem met de gemeente. Na een conflict met de club 'Achilles' had 'Sandow' zich afgescheiden en onderdak gevonden in het kerkje van Rudy Kousbroek in het Spijkerkwartier. De gemeente Arnhem stelde dat dat niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan en wil dat de vereniging binnen een maand vertrekt uit kerkje, op straffe van 20.000 euro boete. Rudy Kousbroek vecht dit nu aan bij de rechter.

(bron: Stadsomroep Arnhem


2-4-05

Beschermd wonen aan Boulevard

Je zou het bijna letterlijk kunnen nemen nu het afschermend bouwgaas nog voor de gevel hangt. Boulevard Heuvelink 195/197 en 199 worden binnenkort opgeleverd als woningen voor mensen met een psychische problematiek. Ze worden begeleid door het RIBW. In het totaal komen er 14 mensen te wonen.

 

 


(Bron: Wijkkrant) ( foto: Loet van Moll)


29-03-05

Ook Galerie M-art gaat weg

Op termijn gaat ook Galerie M-art verdwijnen uit de wijk. Tot de zomer gaat de galerie in ieder geval nog door met een aantal activiteiten. M-art organiseert niet alleen exposities maar verzorgt ook cursussen. De cursussen gaan in een andere vorm verder in collga-galerie DeK in de van Pallandtstraat. Eigenaar Martin Nijman wil zich meer gaan bezig houden met grotere evenementen-exposities. Ook organiseert hij al geruime tijd schildercursussen in Frankrijk waar ziet hij mogelijkheden tot uitbreiding ziet.

(bron: Wijkkrant)


24-3-05

Laatste expositie galerie Stijl

Tot eind mei is de laatste expositie zien van galerie Stijl. Na 16 jaar stopt galeriehouder Hans Cristiaan Peters. Een verlies voor de wijk, maar ook voor de omgeving. De galerie is een boegbeeld geweest voor de geometrisch-abstracte kunst in de regio.

Zondag 13 maart was de opening van de laatste expositie. Voor dit afscheid maakten sommige kunstenaars nieuw werk, anderen hingen bestaand werk op.
Te zien zijn: schilderijen van Digna Wetss, met waaierende vlakken op ingenieuze wijze in elkaar grijpend; schilderijen in lichte voorjaarstinten van Co de Graaff; klein werk van Roel Rolleman; engelen op een appel in brons van Tineke Thielemans; melancholische, samengestelde werken uit herinneringen van Hank Kruidhof.

Het pand is vanaf nu te koop, getuige het grote bord aan de voorgevel.

(Bron: de Gelderlander en redactie Website)
( foto: Loet van Moll)


21-3-05

Bouw Mediamarkt vordert

De bouw van de mediamarkt is in volle gang. De parkeerkelder kan worden afgewerkt en op de begane grond zijn de eerste contouren van de nieuwbouw te zien. De doorkijk vanaf het Velperplein richting de karakteristieke Spoorwegstraat is inmiddels verleden tijd.
Rond de feestdagen in december kan de Mediamarkt zijn deuren openen. De bewoners van de appartementen boven de winkel zullen dan nog even moeten wachten voordat zij de sleutel krijgen. Deze appartementen worden na de opening van de winkel gebouwd.

(Bron: redactie Website, foto: Jacques Top)

 

 

 

 16-03-05

Verkoop panden van de gemeente gaat door.

Aan het slot van de marathonvergadering van de Gemeenteraad is het Vastgoedbeheerplan alsnog behandeld en goedgekeurd. Wat niet lukte op maandagavond gebeurde nu op dinsdagavond laat. Voor het Spijkerkwartier betekent dit dat de verkoop van de volgende panden op gang gezet wordt:
- Eusebiusbuitensingel 38/39, kantoorruimte
- Hertogstraat 3, beneden-/bovenwoning
- Parkstraat/Singelstraat, grondperceel 232 m2
- Spijkerstraat 185, woonhuis
- Spijkerstraat 49/Boekhorstenstraat 58, voormalig schoolgebouw, thans ateliers

(bron: eigen redactie)


15-03-05

Actie Groengroep geslaagd: Schooltuin wordt niet verkocht.

Ongeveer 25 mensen hadden gehoor gegeven aan de oproep van de Groengroep om naar de vergadering van de Gemeenteraad te komen op maandagavond 14 maart. De Raad zou opnieuw het punt 'Vastgoedbeheer' behandelen. Op 31 januari was het daar niet van gekomen en had de Groengroep tevergeefs ingesproken.
De publieke tribune van de vergaderzaal was druk bevolkt. Vooral het SITA-personeel met oranje pakken en bezems bij zich, trok de aandacht. Niettemin vielen ook de mensen uit het Spijkerkwartier goed op. Centraal midden op de tribune en met grote witte vellen waarop de tekst: 'Schooltuin niet verkopen'.
De Groengroep was als tweede aan de beurt om in te spreken. Iedereen dacht dat daarna rustig moest worden gewacht tot het punt aan de orde zou zijn en bediscussieerd zou worden in de Raad. De hoop was gevestigd op het amendement dat door raadslid Frank Foks was opgesteld. Tot ieders verrassing nam wethouder Sander van Bodegraven meteen na de inspraakreactie het woord en verklaarde dat de tuin niet mee zal gaan in de verkoop. Luid gejuich klonk op van de tribune. Voorzitter Pauline Krikke gaf vervolgens te kennen dat de aanwezige aanhang op de tribune rustig kon gaan. Na een kort en krachtig half uurtje stond iedereen dus weer op straat. Enigszins verbouwereerd over zo'n plotseling succes. Achteraf bleek dat de raadsbehandeling van de kwestie rond het SITA-personeel zo tijdrovend was, dat het vastgoedbeheerplan opnieuw niet behandeld is. Niettemin was de Groengroep tevreden. De actie was geslaagd: de Schooltuin wordt niet verkocht!

(bron: eigen redactie)


14-03-05

Reacties naar aanleiding van de Schooltuin

De oproep van de Groengroep om in actie te komen leverde verschillende reacties op. Overwegend uitingen van adhesie. Opvallend was een meer uitgebreide reactie van Elsje Bühler.
Zij stuurde een brief met de titel 'de Optelsom' naar de Groengroep waarin ze het beleid van de gemeente ten aanzien van de wijk in zijn algemeenheid aan de kaak stelt.

(bron: eigen redactie)


11-03-05

Gemeenteraad beslist maandag over het lot van de Schooltuin

Aanstaande maandagavond wordt in de vergadering van de Gemeenteraad het punt 'Vastgoedbeheer' behandeld. Dat punt stond ook al op de agenda van de Raad op 31 januari, maar om een uur 's nachts werd toen besloten dat het beter was dat onderwerp te verdagen. Deze keer staat het ver vooraan op de agenda. De Groengroep Spijkerkwartier/Spoorhoek heeft opnieuw spreekrecht gevraagd en onder circa 200 wijkbewoners een oproep verspreid om naar de Raad te gaan en zich te laten zien en horen. Voor dat dat doel is een pamflet verspreid. De vergadering begint om 19.00 uur en vindt plaats op het Gemeentehuis.

(bron: eigen redactie)


10-03-05

Afvaardiging wijk in geprek met wethouder Veenstra

Onlangs is de laatste opbouwwerker uit het Spijkerkwartier verwenen. Enkele wijkbewoners hebben namens diverse actieve groepen in de wijk contact opgenomen met wethouder Veenstra. Donderdag heeft een gesprek plaatsgevonden. Het voorstel van de Wijkafvaardiging heeft de titel 'Wijkbeheer voor gevorderden'. Het voorstel is om een wijkmanager aan te stellen, die de activiteiten van de verschillende actieve groepen kan overzien en ondersteunen. Het overleg daarover gaat in april verder. Zie voor het volledige voorstel en het verslag van het gesprek de pagina Wijkplatform.

(bron: eigen redactie)


10-03-05

Gewapende overval benzinestation bij Velperpoort

Donderdagmiddag, even voor vier uur, heeft een gemaskerde man het benzinestation bij Velperpoort aan de van Muijlwijkstraat overvallen. Onder bedreiging van een pistool dwong hij de pompbediende geld af te geven. De zaak wordt in verband gebracht met een overval op gezondheidswinkel in de Weverstraat die eerder plaatsvond. De man, die richting centrum vluchtte, is niet achterhaald.

(bron: de Gelderlander)


6-03-05

Sneeuw!


(foto: Loet van Moll)


6-03-05

Lantaarnpaal omgereden in Prins Hendrikstraat

Onbekende dieven, die zondag met de auto van een Zevenaars gezin aan de haal gingen, hebben die na twee aanrijdingen achtergelaten in Arnhem. De zaak kwam aan het licht nadat buurbewoners aan de Prins Hendrikstraat meldden dat er een lantarenpaal was omgereden. Kort daarop troffen agenten een zwaar beschadigde auto aan op de Trans. Dat bleek de betreffende auto.

(bron: de Gelderlander)


5-03-05

Otto Rijk blikt ook terug op de avond over Thialf

Otto Rijk, bestuurslid van de Stadspartij Arnhem, blikt heel anders terug op de avond over Thialf dan wethouder de Ronde (zie nieuws 5-2-05). In het Stadsblad, van uitgever Rudy Kousbroek, zegt hij: 'De 'inspraak'avond onder auspicien van wethouder de Ronde was een beschamende vertoning. De opkomst, 38 aanwezigen, vond hij bemoedigend! Tja, als je steeds voor je eigen hersenspinsls gaat...Zijn 'vazal in kwade zaken' dirigeerde ons naar vijf tafeltjes met potlood en papier, om nu eens op te schrijven waar ten Stadhuize al lang over is beslist. Ondertussen liep de wethouder als een onderwijzer rond opdat wij niet zouden spieken. De Lagere School in ere hersteld! Zo ga je toch niet om met mondige burgers en concrete zorgen?'.

(bron: Stadsblad Arnhem)


2-03-05

Aanrander in Spijkerkwartier!

Een onbekende jongeman, vermoedelijk tussen de 15 en 19 jaar, heeft de afgelopen vier maanden in Arnhem 9 vrouwen aangerand. De jongen opereerde vooral in het Spijkerkwartier, met name in de Schoolstraat (4 maal) en op de Boulevard Heuvelink (2 maal). De laatste aanranding dateert van 18 februari in de Schoolstraat.
Sinds oktober komen aangiften binnen. In de meeste gevallen rijdt de jongen met zijn (brom)fiets de stoep op en betast de vrouwen. Hij is agressief en bedreigt zijn slachtoffers. Hij opereerde overdag tussen negen en vier uur. De politie vermoedt dat hij dan op weg naar of van school is. De politie heeft extra gepost maar heeft de dader tot op heden nog niet kunnen aanhouden. het vermoeden is dat de man meer vrouwen lastig gevallen heeft. Eventuele slachtoffers of getuigen worden verzocht zich alsnog bij de politie te melden. Bureau Beekstraat, afdeling Zeden, telefoon 0900-8844.

(bron: de Gelderlander)


25-02-05

Rudy Kousbroek doet burgerplicht

Een man die zich uitgaf voor kunstenaar heeft geprobeerd aan kunsthandelaar Rudy Kousbroek in zijn winkel in het Spijkerkwartier gestolen schilderijen te verkopen. Het gaat om werk van Leyton Rowley, dat in januari bij een inbraak uit zijn atelier werd ontvreemd. De verkoper wilde 200 euro per doek hebben. Omdat hij dringend geld nodig had verkocht hij ze, volgens eigen zeggen, ver beneden de prijs. Kousbroek krijgt wel vaker werk aangeboden maar meestal in zijn galerie. 'Ik had geen interesse in die doeken' aldus Kousbroek, 'bovendien zag ik meteen dat er iets niet in de haak was. Toen ik weigerde ging hij er snel vandoor. Dat grote schilderij haal ik later wel op, zei hij. Maar ik heb hem niet meer gezien. Ik verwachtte echt niet dat de doeken gestolen waren.' De volgende dag, aldus Kousbroek, las hij in de krant over de inbraak, waarna hij Rowley belde. 'Een beloning hoef ik niet, ik heb mijn burgerplicht gedaan.' besluit hij.

(bron: de Gelderlander).


18-02-05

Galelerie Stijl gaat sluiten!

Na zestien jaar gaat Galerie Stijl aan de Parkstraat 22 dicht. De galerie staat bij het publiek in Arnhem vooral bekend om de consequente voorliefde voor geometrisch-abstracte kunst.
Oprichter Hans Christiaan Peters stopt omdat het werk van de galerie niet meer te combineren is met zijn eigen carriere als beeldende kunstenaar. Bovendien gaat hij een dag extra lesgeven aan een architektuur opleiding. Het karakteristieke herenhuis waarin de galerie is gehuisvest, wordt verkocht. Volgende maand begint de afscheidstentoonstelling 'Finale'. De officiele opening daarvan heeft plaats op zondag 13 maart om drie uur 's middags.

(bron: de Gelderlander).


17-02-05

Gemeente worstelt met landskampioen Sandow

Onlangs leverde worstelvereniging 'Sandow' een prachtige prestatie door landskampioen te worden. Alleen heeft 'Sandow' nu een probleem met de gemeente. Na een conflict met de club 'Achilles' had 'Sandow' zich afgescheiden en onderdak gevonden in het kerkje van Rudy Kousbroek in het Spijkerkwartier. De gemeente Arnhem stelt dat dat niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan en wil dat de vereniging binnen een maand vertrekt uit kerkje, op straffe van 20.000 euro boete. De lokale politieke partij Pro Arnhem vindt dat de club tijdelijk gehuisvest moet blijven in het pand aan de Spijkerstraat tot er een alternatieve locatie gevonden is. De gemeente zou daarbij moeten helpen stelt Pro Arnhem.

(bron: de Gelderlander).


9-02-05

Prins Frits en Prinses Rika

Het voorbije carnaval werd ook door een aantal bewoners van het Spijkerkwartier zeer uitbundig gevierd. Frits en Rika Craanen uit de Rietgrachtstraat hadden een bijzondere rol bij de Canavalsvereniging 'de Zotskappen'. Ze waren benoemd tot Prins Frits en Prinses Rika.

(bron: eigen redactie).


 
6-02-05

Sloopvergunning voor Wijkstraat 8?

Onlangs meldde de gemeente Arnhem in de Arnhemse Koerier een sloopvergunning te hebben verleend voor het pand Wijkstraat 8. Dit tot verbazing van de Klankbordgroep van omwonenden, opgericht in verband met de bouwplannen op het terrein aan de Wijkstraat. Het pand is namelijk 8a genummerd. Nummer 8 is een nummer dat hoort bij de achterkant van de oude garage aan de Steenstraat, waar nu Action in gevestigd is. Als wel 8a bedoeld is, vraagt de Klankbordgroep zich af of de vergunning alleen geldt voor de loods achter de Villa of ook voor de Villa zelf. Daartegen heeft de Klankbordgroep ernstig bezwaar. De situatie is vooralsnog onduidelijk

(bron: Arnhemse Koerier en eigen redactie).


5-02-05

De wijkwethouder blikt terug op de avond over Thialf

Wijkwethouder Chris de Ronde blikt in een open brief terug op de avond over de plannen voor Thialf en omgeving.

(bron: eigen redactie).


4-02-05

Opbouwwerk stopt definitief!

Erma Cobussen vertrekt per 15 februai als opbouwwerker van het Spijkerkwartier. De gemeente gaf geen duidelijkheid over haar positie, waardoor Rijnstad gedwongen was zelf de knoop door te hakken. Daarmee is definitief het doek gevallen voor het opbouwwerk in Spijkerkwartier en Spoorhoek. Het einde van 30 jaar opbouwwerk in het Spijkerkwartier is een feit. Erma gaat in de Geitenkamp werken.

(bron: eigen redactie).


1-02-05

Besluit over Schooltuin uitgesteld tot begin maart.

Afgelopen maandag heeft de Gemeenteraad tot diep in de nacht vergaderd. Op de agenda stonden tientallen punten. Een daarvan was de verkoop van het onroerend goed van de gemeente. Ook de Schooltuin dreigt daarbij verkocht te worden. De Groengroep maakte aan het begin van avond gebruik van het spreekrecht en legde nog eens uit hoe belangrijk dit openbare groen is voor de buurt en dat de tuin niet verkocht moet worden. Door D'66 was een amandement over de tuin opgesteld. Die werd gesteund door ProArnhem. Tijdens de schorsingen van de raad werd voortdurend overleg gepleegd. Uiteindlijk besloot de raad om een uur 's nachts de vergadering af te sluiten en het agendapunt 'nota Vastgoed' door te schuiven naar de volgende vergadering. De betrokken wethouder, van Bodegraven, was niet blij met het uitstel. De Groengroep evenmin. Bij een snelle meningspeiling door burgemeester Krikke zeiden bijna alle partijen 'niet verkocht'. Opmerkelijk was dat GroenLinks zich duidelijk voor verkoop uitsprak. Blijkbaar was er op dat moment een meerderheid. Of die er in maart nog zal zijn is afwachten.

(bron: eigen redactie).


29-01-05

Toneelgroep Staat speelt The Family (deel1)

Een fotoreportage..


28-01-05

Blijft de Schooltuin een openbare tuin?

Aanstaande maandag beslist de Gemeenteraad over de verkoop van de helft van het onroerend goed van de gemeente. Daaronder is ook het rijksmonument Spijkerstraat 49/Boekhorstenstraat 58. In dit pand zitten momenteel in de ene vleugel ateliers van het SLAK en in de andere vleugel theater 't Hof. Ook de Schooltuin dreigt mee verkocht te worden. Dit is en openbare tuin die door de Groengroep in samenwerking met Stadsbeheer wordt onderhouden. De Groengroep is al sinds begin december actief om de tuin te behouden als openbare tuin. Daarvoor moet de tuin buiten de verkoop gehouden worden stelt de Groengroep. Voor dat standpunt is steun gevonden bij een aantal partijen. De betrokken wethouder, van Bodegraven, koerst echter af op 'beschikbaar houden'. Dus wel verkopen, maar afspraken maken met de nieuwe eigenaar. De vraag is dus: wordt de tuin 'openbaar' of 'beschikbaar'?

(bron: eigen redactie).


27-01-05

Spijkerkwartier mist senioren- en gehandicaptenwoningen

Ongeveer honderd mensen verdeeld over zes workshops hebben aandachtspunten en maatregelen voorgesteld om het wonen in Arnhem aantrekkelijker te maken.Dit gebeurde tijdens en door de gemeente georganiseerde bijeenkomst in het Stadskantoor. Aanwezig waren projectontwikkelaars, makelaars, leden van woningcooporaties en bewoners. Aan het eind van de middag bleek het toegankelijk houden van en aanpassen van woningen voor ouderen en gehandicapten een belangrijk aandachtspunt. Het Spijkerkwartier werd met name genoemd al wijk waarin deze woningen nog gemist worden. Ook de openbare ruimte in het Spijkerkwartier zou moeten worden aangepakt.

(bron: de Gelderlander).


26-01-05

Paul Poolman 50 jaar!

Paul Poolman, de bekendste rolstoeler van het Spijkerkwartier is 50 jaar geworden. Paul is al jaren zeer actief in het wijkgebeuren. Hij is een vast lid van het Wijkplatform en laat zich ook altijd zien bij de bijeenkomsten in buurtcentrum de Lommerd. Behalve verschillende mensen van het Wijkplatform was ook Wijkwethouder de Ronde te gast op zijn verjaardagspartij.

(bron: eigen redactie)


20-01-05

Sportvelden Thorbeckestraat al in de verkoop

Op de avond over Thialf werd door omwonenden nog vrijuit nagedacht over de Thorbeckestraat en omgeving. Inmiddels, zo blijkt uit betrouwbare bron, zijn de sportvelden aan de Thorbeckestraat al in de verkoop voor een bedrag tussen 1 en 2 miljoen euro. Dit is een bedrag dat alleen betaald zal worden als de koper mag bouwen zodat hij zijn investering terugverdient. In het bestemmingsplan is 50% bebouwing toegestaan. Omdat bouwen tegen de spoorlijn aan vanwege geluidsoverlast moeilijk is, ligt daarmee het grootste deel van de inrichting aan de Thorbeckestraat al vast.

(bron: eigen redactie).


19-01-05

97 bekeuringen in Steenstraat

Bij een controle om de overlast in de Steenstraat tegen te gaan heeft de politie woensdag 97 bekeuringen uitgedeeld. Daarvan waren er 56 voor parkeerovertredingen. Daarnaast en aantal voor het rijden zonder gordel, rijden zonder bromfietscertificaat en rijden op een brommer onder 16 jaar. Ook voor wildplassen werden bekeuringen uitgedeeld.Vijf mensen werden aangehouden voor belediging en een omdat hij na verlof uit de gevangenis niet was teruggekeerd.

(bron: de Gelderlander).


18-01-05

Avond over nieuwbouwplannen rond en op Thialf

In buurtcentrum de Lommerd werd dinsdagavond een bijeenkomst gehouden over de toekomstplannen rondom Thialf. Ongeveer 300 omwonenden waren uitgenodigd plus mensen van het Wijkplatform. Ongeveer 50 bewoners waren gekomen. Daarnaast waren ambtenaren van de gemeente aanwezig en Wijkwethouder de Ronde. De opzet was om te brainstormen over een nieuwe inrichting voor het hele terrein vanaf de Dullertstraat tot en met de Thorbeckestraat. Dit gebeurde in vijf groepen met veschillende onderwerpen: Thorbeckestraat, Dullertstraat, Thiemestraat, Thialf en Verkeer. De suggesties uit de groepen worden door de gemeente meegenomen in de verdere ontwikkeling van de plannen. Door de gemeente en de wethouder werd het belang benadrukt van woningbouw. Na afloop spraken een aantal bewoners hun teleurstelling uit dat dit al te veel vast lag en daardoor een open meningsvorming wordt belemmerd. Ze vrezen het verdwijnen van veel open ruimte en speel- en sportgelegenheid. De gemeente doet verslag van de avond en werkt verder aan de randvoorwarden voor de ontwikkeling.

(bron: eigen redaktie).


15-01-2005

Verbouwing Parkstraat 1a bijna klaar

De verbouwing van het pand Parkstraat 1a nadert haar voltooiïng. Vanaf 18 februari zal dit pand opvang bieden aan cliënten van Passade. Op 18 februari kunnen de buurtbewoners een kijkje komen nemen. De officiële opening zal op die dag plaatsvinden om 16.30 en wel door wethouder Jantine Vlam.

08-01-05

Huurder steekt verhuurder met mes

In de Spijkerstraat heeft een huurder zijn verhuurder met een mes verwond. Waarschijnlijk naar aanleiding van een conflict over de huur. De dader, een 39- jarige man, is aangehouden door de politie en in de cel gezet.

(bron: Stadsomroep Arnhem).


08-01-05

Systeemplafond in AH-supermarkt valt omlaag

Zaterdagavond vlak voor sluitingstijd kwam een deel van het systeemplafond van de AH-vestiging aan de Velperbuitensingel omlaag. Personeel en klanten hadden dit tijdig zien aankomen en hadden zich uit de voeten gemaakt. Daardoor werden persoonlijke ongelukken voorkomen. Aan het herstel werd het hele weekend doorgewerkt, zodat de winkel op maandagmiddag weer geopend kon worden.

(bron: Stadsomroep Arnhem).


06-01-05

Gemeente verandert bestemmingsplan ivm met verplaatsing prostitutie

De gemeente heeft het bestemmingsplan voor Westervoortsedijk aangepast. De wijzing van de bestemming zware industrie naar minder zware industrie maakt het mogelijk op het terrein een Eroscentrum te vestigen. Dit moet het alternatief worden van de Rosse buurt in het Spijkerkwartier.

(bron: Stadsomroep Arnhem).


03-01-05

Kandelaberen

De bomen in de Prkstraat zijn weer "gekandelaberd", een woord dat je meteen begrijpt, als je ziet hoe de bomen er nu uitzien. Een heel gedoe met hoogwerkers, zwaailichten en een hoop mannen in oranje pakken. maar ongetwijfeld zal het goed zijn voor de bomen.

Foto's: Henk Lasschuit.


01-01-05

Gelukkig Nieuwjaar!

De redaktie wenst alle lezers een buitengewoon gelukkig 2005.
En we hebben een fotoreportage van de jaarwisseling.