Terug naar de pagina foto's

De Bleekersgang of Blekersgang

De Blekersgang heette vroeger Bleekersgang. De naam doet vermoeden dat het een plaats is geweest waar vroeger de witte was werd gedaan, gebleekt door de zon of door een andere, meer "moderne" methode. Of dat werkelijk zo is? Dat zal later blijken na enig historisch onderzoek.

Voorlopig eerst een paar (niet zo heel oude) foto's van dit kleine straatje als tweede linkerzijstraat (de eerste is de Trompsteeg, zie kaartje) van de Spijkerstraat, gezien vanaf de singel.