Gezamenlijke Vrijwilligersorganisaties
Spijkerkwartier & Spoorhoek
p/a. Spijkerstraat 185a
6828DC Arnhem


Aan
Fracties van de politieke partijen gemeente Arnhem
PvdA, VVD, CDA, Zuid Centraal, Groen Links, Pro Arnhem, SP, D66, Christen Unie, Fractie Jaspers en Stadsbelang

Onderwerp: uitnodiging informatieavond Spijkerkwartier/Spoorhoek

Arnhem, 19 mei 2005


Vanaf 2003 hebben wij u regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen in het Spijkerkwartier en Spoorhoek t.a.v. de professionele ondersteuning.
Sedert februari 2005 heeft Stichting Rijnstad, nadat de gemeente Arnhem haar bijdrage had stopgezet, het opbouwwerk uit deze wijken teruggetrokken. Dit tegen alle eerder door de gemeente gemaakte afspraken in. Vanaf maart hebben wij gesproken met wethouder Veenstra over een oplossing op de korte en lange termijn. Tot op heden heeft wethouder Veenstra slechts oplossingen voor de korte termijn voorgesteld. Tevens hebben wij vernomen dat de herijking van wijkgericht werken nog een tijd op zich laat wachten.

De activiteiten binnen de Spoorhoek en het Spijkerkwartier vragen de komende jaren nog om professionele ondersteuning. Graag willen wij met u van gedachten wisselen hoe, gezien ook de huidige (financiële) situatie van de gemeente, we gezamenlijk kunnen komen tot wijkbeheer voor wijken na de ontwikkelstatus.

Wij nodigen u uit voor een informatieve bijeenkomst op woensdag 29 juni 2005 20.00 uur in Buurtcentrum de Lommerd Spijkerstraat 185a.

Namens het Wijkplatform Spijkerkwartier/Spoorhoek, de Werkgroep Spijkerkwartier, de Werkgroep Spoorhoek, de Groengroep, Kunst in Kwartier, de Kinderopvang, de Wijkkrant, de Website en alle andere vrijwilligers.


W.A.S.M. van Gent